JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Leif Martin Kirknes

Barnevern

Ropstad sier ikke unnskyld for menneskerettighetsbrudd. Det vil utfordrerne hans gjøre

En ny regjering kan komme til å si unnskyld til familiene i EMD-dommene. Ap og SV vil også øremerke penger til flere stillinger i barnevernet.10.09.2021
13:01
13.09.2021 09:17

anne@lomedia.no

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har ikke villet si unnskyld til dem som har fått menneskerettighetene krenket i barnevernssakene i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). I en sak i Fontene i vår svarer ministeren at han ikke har kommet med en unnskyldning fordi «barnevernets arbeid er komplekst og de skal avveie mange hensyn mot hverandre».

Fontene har på nytt spurt ham hvorfor han ikke sier unnskyld til barn og foreldre i sakene der Norge er dømt. Vi har også snakket med andre politikere som kan være aktuelle til å bli Barne- og familieminister etter valget.

Betaler erstatning

«I samsvar med dommene betaler vi erstatning til foreldre for at deres menneskerettigheter etter den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) ble brutt», skriver Ropstad i en epost til Fontene.

Blant annet har tidligere barnevernspappa Ken Joar Olsen uttrykket i et debattinnlegg at barnas minister bidrar til hat og misnøye når han «ikke ber om unnskyldning for feil barnevernet begår».

Fontene spurte Ropstad hva han kunne ha oppnådd ved å si unnskyld og om han har hentet råd hos kollegene i regjeringen om dette.

«Jeg ønsker ikke å gå inn på eventuelle diskusjoner vi har internt i regjeringen», svarer han.

Han sender flere talepunkter, men unnlater å svare direkte på spørsmål.

– Lite ydmyk

Domstolen i Strasbourg har de siste årene tatt inn 39 norske barnevernssaker til behandling. I mars i år forelå det dom mot Norge i sju saker, der en av dem ikke er rettskraftig fordi den skal opp i Storkammer. I sommer ble Norge dømt i ytterligere tre saker. I to av sakene gjaldt krenkelsen begrenset samvær, i den tredje saken som gjaldt tvangsadopsjon ble staten også domfelt for å ha brutt §8 i menneskerettskonvensjonen.

Kari Henriksen i Arbeiderpartiet (Ap) mener holdningen regjeringen har hatt til disse sakene har vært lite ydmyk. Hun sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og er Aps førstekandidat i Vest-Agder. Hun kan være aktuell som minister.

Mye lest: – Flåsete å få tak i fosterhjem på denne måten, sier foreldre om Bufdirs kampanje

(Saken fortsetter under bildet)

– Regjeringen har vist en lite ydmyk holdning til at Norge er dømt i Menneskerettsdomstolen, sier Aps Kari Henriksen. Her fra en appell der hun sa at tid er et viktig prinsipp for å sikre at barn og familier får hjelpen de trenger.

– Regjeringen har vist en lite ydmyk holdning til at Norge er dømt i Menneskerettsdomstolen, sier Aps Kari Henriksen. Her fra en appell der hun sa at tid er et viktig prinsipp for å sikre at barn og familier får hjelpen de trenger.

Monica Strømdahl

– Ropstad er blitt dratt etter håret i Stortinget uten at han har forstått hvor alvorlig dommene mot Norge er. Det ville dempet konfliktnivået hvis han hadde tatt initiativ til å møte familiene. Hvis Ap kommer i posisjon anbefaler jeg ny minister å gjøre det, sier Henriksen.

– Og så si unnskyld?

– Jeg har som filosofi at konflikt løses best når folk snakker sammen. Dialog gjennom store avisoverskrifter hever konfliktnivået. Så mitt råd er å sette seg ned sammen først og snakke med dem det gjelder, sier hun.

Denne skaper debatt: Ved å være i «systemet» fikk Alexander et annet liv: – Uten barnevernet hadde Norge sett helt jævlig ut

Vil si unnskyld

SV-politiker Freddy André Øvstegård fra Østfold sitter i familie- og kulturkomiteen. Han vil si unnskyld hvis han blir Barne- og familieminister.

– Det rettssakene handler om er vanskelige spørsmål. Men det vil ikke være vanskelig å si unnskyld til familiene det gjelder. Å bli dømt i EMD er en alvorlig sak. Norge er blitt dømt etter internasjonale menneskerettslige standarder.

(Saken fortsetter under bildet)

Freddy André Øvstegård (SV) kommer til å si unnskyld for dommene i EMD dersom han blir minister.

Freddy André Øvstegård (SV) kommer til å si unnskyld for dommene i EMD dersom han blir minister.

Marius Nyheim Kristoffersen

– Hvorfor sitter det så langt inne å si det ordet, tror du?

– Fordi konfliktene sakene handler om er så kompliserte. Jeg vil også stå opp for barnets beste i møte med internasjonalt press hvor det biologiske prinsippet står sterkere, sier han og legger til:

– I Norge skal barnets beste være det tyngste hensynet, også når det innebærer at barnet ikke kan vokse opp med egne foreldre, sier Øvstegård.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen, som sitter i familie- og kulturkomiteen, og representant fra Telemark, har ikke svart på Fontenes henvendelse.

Vi har også spurt Jorunn Gleditsch Lossius fra KrF, andre nestleder i Familie -og kulturkomiteen, hva hun mener Ropstad kunne ha oppnådd ved å si unnskyld. Hun sender dette svaret på epost:

«Jeg har ingen kommentar utover at jeg stiller meg bak det Barne- og familieministeren har sagt angående denne saken».

Mye delt: Med en hullete CV slet Daniel (25) med å se framover: – Jobben i butikken har bevist at jeg klarer å være voksen

Vil ha bedre rettssikkerhet

Fontene har bedt politikerne svare på hvordan de vil sørge for at barnevernet jobber i tråd med menneskerettighetene i neste stortingsperiode, slik at vi unngår nye klagesaker i EMD. Kari Henriksen (Ap) viser til rettssikkerhetsutvalget.

– Ap har stått på for rettssikkerhet, og jeg er glad for at vi til slutt fikk et enstemmig storting med oss på å sette ned et ekspertutvalg, sier hun.

– Hvordan vil du sørge for at barnevernet og rettsapparat jobber i tråd med menneskerettighetene?

– Departementet har gitt beskjed om at praksis skal endres, og jeg forholder meg til at det følges opp. Samtidig må vi styrke det kommunale barnevernet, for arbeidet med familier starter der. Hvert eneste år har Ap hatt i sitt alternative budsjett å bevilge 250–300 millioner kroner øremerket til stillinger. Vi må få flere ansatte, styrke kompetansen, øke brukermedvirkningen for organisasjonene, og ivareta klasseperspektivet i utdanningen, slik at de som skal jobbe i feltet forstår hva fattigdomsstress er, sier Henriksen.

Norsk barnevern: – Den verste myten er at Norge kidnapper barn

SV lover tusen nye stillinger

Freddy Øvstegård i SV lover tusen nye stillinger gjennom en fireårsperiode. Han mener øremerkede penger til stillinger skal bevilges til Statsforvalter og at barnevernstjenester søker der og får tildelt midler etter behov.

– Da kan vi sikre at de som jobber i barnevernet får bedre tid til å gjøre jobben, og det i seg selv kan bedre rettssikkerheten, sier han.

Han viser også til ny barnevernlov som trer i kraft 1.1. 2022.

– Jeg er enig i mye av det vi har vedtatt på feltet, og så er det andre ting jeg er uenig i. SV stemte mot institusjonskapitlene i ny barnevernlov. Den nye loven hjemler større adgang til maktbruk enn det voksne utsettes for i helsevesenet, og det er vi mot.

– En ny tidsriktig lov

Også Kjell Ingolf Ropstad har fått mulighet til å svare på hva han vil gjøre for å sikre at barns og foreldres rettigheter i barnevernssaker ikke blir krenket, dersom han får fortsette som minister.

«Det viktigste jeg som Barne- og familieminister nå kan gjøre, er å passe på at lovverket oppfyller våre menneskerettslige forpliktelser, og at barnevernssektoren er godt rustet til å møte de vanskelige vurderingene de står i», skriver han i en epost.

Han viser til at barn og foreldres rett til familieliv og målet om gjenforening etter en omsorgsovertakelse, kommer tydeligere fram i den nye loven.

«Samværsreglene er også endret, og krav til dokumentasjon og begrunnelser er understreket. Vi fortsetter satsingen på å styrke kompetansen i barnevernet, og har også satt ned et ekspertutvalg som blant annet skal vurdere rettssikkerheten i alle faser i barnevernets arbeid, og hvordan vi kan sikre bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og sammensatte sakene».

Han viser også til at bemanningen øker, og at den helt sentrale kompetansesatsingen fortsetter for fullt.

«Økt kompetanse, sammen med en mer tidsriktig lov, vil bidra til å øke kvaliteten i barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest».

10.09.2021
13:01
13.09.2021 09:17Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

Bussene i Litauens hovedstad, Vilnius, kan stoppe å gå når bussjåførene begynner å streike mandag 3. oktober.

By Pofka - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=80178549

Busstreik i Litauen: Sjåfører truer med å reise til Norge

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at det har vært krevende for henne personlig å være taus gjennom streiken.

Sidsel Valum

– Tvungen lønnsnemnd er også et nederlag for meg, sier kunnskapsministeren

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Debatt

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

André Kjernsli

«Matkøene blir større, og listen over milliardærer blir lengre»

Debatt

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Spørsmålet vi står igjen med er hvor sterk streikeretten er for ansatte i offentlig sektor, skriver Guro Elisabeth Lind.

Ole Palmstrøm

«Bruken av tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er farlig»

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

Gulled Jibril

Flyr må permittere: – Vi tenker på våre kolleger som mottar varsler, sier tillitsvalgt


Flere saker