JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Norsk Hydro selger valseverkene:

Salget av valseverkene: Støre vil ha fullt innsyn i dialogen mellom statsråd og Hydro-styret

Tilførsel av kapital burde blitt stilt som alternativ til salg av Hydros valseverk, mener Jonas Gahr Støre. Nå krever han svar på hvordan regjeringen skal sikre ansatte de samme rettigheter med nye amerikanske eiere.
Ap-leder Jonas Gahr Støre setter spørsmålstegn ved regjeringens håndtering av Hydro-salget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre setter spørsmålstegn ved regjeringens håndtering av Hydro-salget.

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

Fredag ble det kjent at Norsk Hydro selger sine to valseverk i Holmestrand og Karmøy til et amerikansk investeringsselskap. Det berører 650 arbeidsplasser.

Staten eier 34 prosent av Norsk Hydro, men det er styret som har tatt avgjørelsen om salget. Denne eierbeholdningen er nok til å sikre norsk hovedkontor, men altså ikke nok til å hindre nedsalg.

Næringsminister Iselin Nybø (V) har uttalt til FriFagbevegelse at eierdialogen mellom departementet og Hydro har skjedd i «en bevissthet om at det er styret som er ansvarlig for å forvalte selskapet».

– Jeg registrerer at Hydro ikke lenger ser seg tjent med å ha valsede produkter som en del av porteføljen. Dette er en beslutning som er fattet av styret. Som eier respekterer jeg rollefordelingen mellom styret og eier. Det er styret som har ansvaret for å forvalte selskapet. Dette er prinsipper som det er bred politisk enighet om, sier hun til FriFagbevegelse.

Bakgrunn: Norsk Hydro selger valseverkene for 14,2 milliarder kroner: – Helt uforståelig

Ønsker flere svar

Dette mener Jonas Gahr Støre er en altfor passiv tilnærming til et strategisk viktig industrispørsmål.

Han sitter igjen med flere spørsmål enn svar på prosessen, og utfordrer derfor næringsministeren til å svare på en rekke spørsmål.

Blant annet vil han ha innsyn i hvordan dialogen mellom Staten som eier og styret i Norsk Hydro om strategisk vekst innen forretningsområdene resirkulering, fornybar energi og batterier har vært.

– Har for eksempel statsråden vært inne på å tilby tilførsel av ny kapital som alternativ til salget av valseverkene, spør han i et skriftlig spørsmål til næringsministeren.

Støre viser nettopp til at begrunnelsen for salget er å skaffe kapital til andre industrisatsinger i Hydro.

– Derfor er det interessant å vite om en aktiv kapitaltilførsel har vært vurdert som et alternativ, poengterer han.

Han er også interessert i å vite om Staten gjennom sine styrerepresentanter har vært opptatt av å sikre at jobbene i Karmøy og Holmestrand blir ivaretatt i forhold til både ansattes lønn, pensjon og at ordninger fra Norsk Hydro som er utviklet gjennom lang tid blir ivaretatt.

Hydro-ansatte om salg: – Sager av den grønne greina

Passiv eierpolitikk

Ap-lederen mener regjeringen har en altfor passiv eierskapspolitikk.

– Ved hver anledning og ved viktige valg henviser regjeringen til styret og administrasjonen i selskapene, sier Jonas Gahr Støre.

– Regjeringen representerer fellesskapet som eier 34 prosent i et av landets aller viktigste industriselskap. Hva har regjeringen på vegne av oss alle egentlig ment om dette, spør Støre.

– Hvis dere kommer i regjering etter høstens valg, vil en rødgrønn regjering føre en mer aktiv eierskapspolitikk?

– Vi skal være en tydeligere og mer aktiv eier. Vi skal stille opp, men vi vil også stille krav. Dagens regjering er gjennomgående passiv og på armlengdes avstand. Vi vil spille på lag for å utvikle norsk industri i forhold til sirkulærøkonomi, fornybar satsing og vi vil stille opp. Vi vil være en aktiv støttespiller for industrien, men også stille krav tilbake, svarer han.

Senest i 2017 snakket statsminister Erna Solberg og Tysklands statsminister Angela Merkel om hvor viktig aluminiumens del av industrien er, og hvorfor de to landene har valgt å gå tungt inn i denne industrien. Nå skal man ut av det. Hvorfor, vil Ap-lederen vite.

650 ansatte berøres: LO-forbund ber regjeringen stoppe salg av Hydro-selskap

Riktig å selge

Norsk Hydro ble stiftet så langt tilbake som i 1905. Arbeiderpartiet var selv med på å selge Staten ned i Hydro for drøye 10 år siden.

Støre mener fortsatt det var et riktig valg.

– Det var et industrielt valg i forbindelse med et oppkjøp i Brasil. Det skaffet Hydro råstoff til produksjonen for en veldig lang tid. Samtidig har Norsk Hydro vært en del av den norske samfunnskontrakten med verdiskapning og partssamarbeid. Fellesskapet har blant annet stilt opp med billigere kraft.

På den andre siden har selskapet et samfunnsansvar for å ta vare på ansatte og norsk industriproduksjon, poengterer han.

– Bør Konkurransetilsynet stoppe salget?

– Salget er ikke i konflikt med noen konkurransehensyn. Det er et strategisk salg som er gjort av styret. Men jeg forventer at de ansattes lønns-, pensjon og pensjonsforhold ivaretas og forutsetter at styret har sørget for det, svarer han.

Debatt: «Ta det nødvendige skritt i riktig retning og ikke selg valseverkene i Hydro. Det vil være ett skritt tilbake»

– Regjeringens begrunnelse for eierskapet i Hydro er et ønske om å opprettholde et ledende teknologi- og industriselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge. Sirkulærøkonomi er et viktig satsingsområde for industrien framover, og regjeringen har selv varslet at den vil legge fram en nasjonal strategi i løpet av våren. Norge er godt posisjonert for å ta en lederrolle i utviklingen av industrielle sirkulære verdikjeder, mener Jonas Gahr Støre.

På denne bakgrunn stiller han altså spørsmål om salg av anlegg som er verdensledende innen resirkulering av aluminium er i tråd med statens eierinteresser.

– De ansatte ved de norske valseverkene har levert gode resultater og lønnsomhet i driften. Mange er urolige for arbeidsplasser og gjeldende Hydro-avtaler for lønn og pensjonsrettigheter. De har behov for klare forsikringer fra staten som eier om at etablerte rettigheter ligger fast, sier Jonas Gahr Støre.

Den nye eieren, KPS Capital Partners, er et amerikansk investeringsselskap som tradisjonelt har eid metall- og bilvirksomheter. Dersom transaksjonen godkjennes, vil Einar Glomnes, konserndirektør for Hydro Rolling, bli administrerende direktør i det nye selskapet.

Den avtalte transaksjonsprisen vil ifølge børsmeldingen medføre en reduksjon på 8,79 milliarder kroner i pensjonsforpliktelser, og Hydro vil motta 4,47 milliarder kroner i kontantvederlag.

Debatt: «Å stoppe salget av Hydros valseverk bør være en vinnersak for opposisjonspartiene på Stortinget

Warning
Annonse
Annonse