JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyres landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Høyre er nå klar med et nytt partiprogram, som statsminister Erna Solberg mener skal gjøre at partiet vinner stortingsvalget til høsten.16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57

torgny@lomedia.no

Det var liten uenighet knyttet til kapitlene om arbeidsliv da Høyre behandlet sitt stortingsvalgprogram på landsmøtet, som ble avholdt fra 14. til 16. mai. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter overfor FriFagbevegelse at det er et bevisst valg at programmet heller ikke er så veldig konkret.

– Vi bygger vår arbeidslivspolitikk på at arbeidsmiljøloven skaper trygghet i arbeidslivet, og at det ikke er behov for detaljerte vedtak om endringer i loven, sa han etter at han hadde gjennomført sin tale til landsmøte.

Han peker like fullt på to temaer som det kan være aktuelt å se nærmere på. Det ene er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det andre er utvidet mulighet for søndagsarbeid. Men ingen av disse temaene er tatt opp i partiprogrammet.

Aktuelt: MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Arbeidslivet

I det nye partiprogrammet har Høyre satt opp disse punktene som viktig for arbeidslivet:

• Vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet.

• Åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger.

• Gjennomgå alle inntektssikringsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe for dem som kombinerer sosiale ytelser med arbeidsinntekt – både ved at ytelsene ikke er urimelig høye sammenlignet med arbeidsinntekt, og at det blir enklere å kombinere ytelser med arbeid og lønn.

• Innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone innen 2023 og ha midlertidige kompensasjonsordninger for næringslivet.

• Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere så den omfatter alle, i første steg alle opp til fylte 40 år, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner.

Helse

Innenfor helsesektoren vil partiet legget til rette for at pasientene skal ha større rett til selv å velge hvordan omsorgen skal gjennomføres.

• Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester.

• Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.

• Sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler, for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Les også: LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

Innvandring og integrering

Høyre vil videreføre dagens innvandringspolitikk.

• Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.

• Programforslaget om å innføre en foreldelsesfrist på 20 år, i saker hvor statsborgerskap er blitt bevilget på feil grunnlag, ble avvist.

• Primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.

• Returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge.

Justissektoren

Et kontroversielt forslag om å åpne for bevæpning av politiet ble nedstemt. Men partiet går inn for å utvide maksimal fengselsstraff til 50 år og privatisere fangetransport.

• Åpne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.

• Tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.

• Definere doping i toppidretten som svindel, slik at sakene straffeforfølges deretter.

• Innføre nye regler for sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander som kan spores tilbake til kriminelle handlinger, lettere kan tas fra de kriminelle.

• Høyre går også inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

Aktuelt: De viktigste vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte

Kultur og idrett

I forkant av landsmøtet var det mye diskusjon rundt Norsk Tippings spillmonopol. Gambling-industrien har satset mye penger og lobbykapasitet for å få Høyre til å snu i dette spørsmålet.

• Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner.

• Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

• Bevare enerettsmodellen for pengespill.

Samferdsel

• Gradvis trappe ned elbilfordelene.

• Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.

Næringspolitikk

Mer oljeutvinning, lavere skatt og mer alkoholsalg er essensen i Høyres næringspolitikk.

• Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

• Ikke innføre en nasjonal turistskatt.

• Redusere særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

• Tillate alkoholsalg i butikk fram til klokken 23.

• Bevare dagens skatte- og avgiftssystem for petroleumsnæringen.

• Tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Mye lest: Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Skole

• Videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert betaling for familier med lav inntekt.

• Foresatte skal få automatisk beskjed ved alle typer fravær.

• Gjennomføre en ungdomsskolereform for å øke læring, trivsel og motivasjon.

• Redusere antall norskkarakterer.

• Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.

• Innføre studieavgift for elever som kommer utenfra EØS-området og Sveits

EØS.

• Gjøre klima og miljø til et større satsingsområde når EØS-midlene skal fordeles.

• Stå opp mot proteksjonistiske krefter i Norge, føre en aktiv europapolitikk, hegne om EØS-avtalen og styrke det politiske samarbeidet med EU og med sentrale europeiske land.

Kommentar: «Krisen det ikke finnes noen vaksine mot»

Utenrikspolitikk

Høyre går inn for mer penger til forsvaret og mindre til bistand. De vil også ha strengere regler for utenlandske selskap i Norge.

• Opprette en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer.

• Meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU.

• Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.

• Øke bevilgningene til forsvaret.

Grønn næringspolitikk

• Støtte og påvirke EUs arbeid for at import fra land uten tilsvarende karbonprising skal betale karbonavgift.

• Utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land.

• Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.

• Utrede en CO₂-merkeordning på alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg.

• Følge opp havvind som en industrisatsing, og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger.

Skatte- og avgiftspolitikk

Et forslag om å redusere statens eierandel i Equinor ble nedstemt.

• Opprettholde Taxfree-ordningen.

• Ikke redusere handlingsregelen.

• Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.

• Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Les mer: Høyre ønsker å frede taxfreeordningen: – Handler om å bevare arbeidsplasser, sier Helleland

Familie og likestilling

Høyre ønsker å fjerne kontantstøtten og forby at fettere og kusiner gifter seg.

• Øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger.

• Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll.

• Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.

• Fjerne kontantstøtten.

Offentlig sektor

• Liberalisere plan- og bygningsloven.

• Sette et tak på hvor mye politikere kan få i samlet godtgjørelse.

• Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.

• Oppheve statlige skjenketidsbegrensninger.

• Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner.

• Ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen.

Mye delt: Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

LO-leder Peggy gleder seg: – Valgseier for Arbeiderpartiet er resultat av en laginnsats

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Jan-Erik Østlie

Støre varsler at han også vil lytte til MDG og Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Jan-Erik Østlie

Solberg: Den nye regjeringen kommer til å møte seg selv i døren

Knut Øygard, Lena Reitan og Jan Olav Andersen

Knut Øygard, Lena Reitan og Jan Olav Andersen

Erlend Angelo/Brian Cliff Olugin/Leif Martin Kirknes

Bør SV med i regjering? Dette svarer tre SV-veteraner i fagbevegelsen


Flere saker