JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyres landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Høyre er nå klar med et nytt partiprogram, som statsminister Erna Solberg mener skal gjøre at partiet vinner stortingsvalget til høsten.16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57

torgny@lomedia.no

Det var liten uenighet knyttet til kapitlene om arbeidsliv da Høyre behandlet sitt stortingsvalgprogram på landsmøtet, som ble avholdt fra 14. til 16. mai. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter overfor FriFagbevegelse at det er et bevisst valg at programmet heller ikke er så veldig konkret.

– Vi bygger vår arbeidslivspolitikk på at arbeidsmiljøloven skaper trygghet i arbeidslivet, og at det ikke er behov for detaljerte vedtak om endringer i loven, sa han etter at han hadde gjennomført sin tale til landsmøte.

Han peker like fullt på to temaer som det kan være aktuelt å se nærmere på. Det ene er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det andre er utvidet mulighet for søndagsarbeid. Men ingen av disse temaene er tatt opp i partiprogrammet.

Aktuelt: MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Arbeidslivet

I det nye partiprogrammet har Høyre satt opp disse punktene som viktig for arbeidslivet:

• Vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet.

• Åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger.

• Gjennomgå alle inntektssikringsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe for dem som kombinerer sosiale ytelser med arbeidsinntekt – både ved at ytelsene ikke er urimelig høye sammenlignet med arbeidsinntekt, og at det blir enklere å kombinere ytelser med arbeid og lønn.

• Innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone innen 2023 og ha midlertidige kompensasjonsordninger for næringslivet.

• Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere så den omfatter alle, i første steg alle opp til fylte 40 år, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner.

Helse

Innenfor helsesektoren vil partiet legget til rette for at pasientene skal ha større rett til selv å velge hvordan omsorgen skal gjennomføres.

• Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester.

• Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.

• Sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler, for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Les også: LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

Innvandring og integrering

Høyre vil videreføre dagens innvandringspolitikk.

• Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.

• Programforslaget om å innføre en foreldelsesfrist på 20 år, i saker hvor statsborgerskap er blitt bevilget på feil grunnlag, ble avvist.

• Primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.

• Returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge.

Justissektoren

Et kontroversielt forslag om å åpne for bevæpning av politiet ble nedstemt. Men partiet går inn for å utvide maksimal fengselsstraff til 50 år og privatisere fangetransport.

• Åpne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.

• Tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.

• Definere doping i toppidretten som svindel, slik at sakene straffeforfølges deretter.

• Innføre nye regler for sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander som kan spores tilbake til kriminelle handlinger, lettere kan tas fra de kriminelle.

• Høyre går også inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

Aktuelt: De viktigste vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte

Kultur og idrett

I forkant av landsmøtet var det mye diskusjon rundt Norsk Tippings spillmonopol. Gambling-industrien har satset mye penger og lobbykapasitet for å få Høyre til å snu i dette spørsmålet.

• Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner.

• Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

• Bevare enerettsmodellen for pengespill.

Samferdsel

• Gradvis trappe ned elbilfordelene.

• Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.

Næringspolitikk

Mer oljeutvinning, lavere skatt og mer alkoholsalg er essensen i Høyres næringspolitikk.

• Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

• Ikke innføre en nasjonal turistskatt.

• Redusere særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

• Tillate alkoholsalg i butikk fram til klokken 23.

• Bevare dagens skatte- og avgiftssystem for petroleumsnæringen.

• Tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Mye lest: Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Skole

• Videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert betaling for familier med lav inntekt.

• Foresatte skal få automatisk beskjed ved alle typer fravær.

• Gjennomføre en ungdomsskolereform for å øke læring, trivsel og motivasjon.

• Redusere antall norskkarakterer.

• Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.

• Innføre studieavgift for elever som kommer utenfra EØS-området og Sveits

EØS.

• Gjøre klima og miljø til et større satsingsområde når EØS-midlene skal fordeles.

• Stå opp mot proteksjonistiske krefter i Norge, føre en aktiv europapolitikk, hegne om EØS-avtalen og styrke det politiske samarbeidet med EU og med sentrale europeiske land.

Kommentar: «Krisen det ikke finnes noen vaksine mot»

Utenrikspolitikk

Høyre går inn for mer penger til forsvaret og mindre til bistand. De vil også ha strengere regler for utenlandske selskap i Norge.

• Opprette en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer.

• Meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU.

• Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.

• Øke bevilgningene til forsvaret.

Grønn næringspolitikk

• Støtte og påvirke EUs arbeid for at import fra land uten tilsvarende karbonprising skal betale karbonavgift.

• Utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land.

• Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.

• Utrede en CO₂-merkeordning på alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg.

• Følge opp havvind som en industrisatsing, og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger.

Skatte- og avgiftspolitikk

Et forslag om å redusere statens eierandel i Equinor ble nedstemt.

• Opprettholde Taxfree-ordningen.

• Ikke redusere handlingsregelen.

• Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.

• Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Les mer: Høyre ønsker å frede taxfreeordningen: – Handler om å bevare arbeidsplasser, sier Helleland

Familie og likestilling

Høyre ønsker å fjerne kontantstøtten og forby at fettere og kusiner gifter seg.

• Øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger.

• Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll.

• Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.

• Fjerne kontantstøtten.

Offentlig sektor

• Liberalisere plan- og bygningsloven.

• Sette et tak på hvor mye politikere kan få i samlet godtgjørelse.

• Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.

• Oppheve statlige skjenketidsbegrensninger.

• Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner.

• Ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen.

Mye delt: Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57Mest lest

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

INSPIRASJON: Roy Samdahl håper kolleger i andre matbutikker går til anskaffelse av beskyttelseshansker.

Katharina Dale Håkonsen

Kiwi-ansatte gruet seg til å håndtere panten. Så fant Roy en løsning

De som tjener over tre millioner kroner må betale 95.900 kroner mer i skatt neste år.

De som tjener over tre millioner kroner må betale 95.900 kroner mer i skatt neste år.

Martin Guttormsen Slørdal

Høytlønte må betale 95.000 kroner mer i skatt. Slik påvirker endringene deg

Ole Martin Wold

Nav strammet inn bruken av hjemmekontor. Da byttet Elise jobb

Lavere makspris på barnehage og dyrere snus er noe av det regjeringen vil få på plass neste år.

Lavere makspris på barnehage og dyrere snus er noe av det regjeringen vil få på plass neste år.

NTB-Annika Byrde/Erlend Aas/Gorm Kallestad

Slik påvirker statsbudsjettet lommeboken din

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

SPORLØS: Finn Arctander var på sykkeltur med kona da hun forsvant.

Kathrine Geard

Finn (75) snudde ryggen til kona et øyeblikk. Det ble starten på en enorm leteaksjon

Sissel M. Rasmussen

Olav Rune og kollegaene jobber i kulda for å unngå permitteringer

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken

Ingun Alette Mæhlum

Dilani (34) og familien har vært innestengt i kirka i åtte år

Kommentar

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Hadia Tajik har god grunn til å smile. Regjeringens pensjonspolitikk virker, skriver Kjell Werner.

Håvard Sæbø

«Tajik har grunn til å smile. Pensjon fra første krone er en suksess»

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

To av hagens besøkende sover fra Fontene kommer og drar igjen. Han ene har fått et pledd over seg.

Hanna Skotheim

Hagen til rusavhengige i Oslo kan forsvinne

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Piloter i selskapet Pegasus ønsker tariffavtale. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

De flyr milliardærer og statsministeren. Nå krever pilotene tariffavtale

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

STATSBUDSJETT: Forbundsleder Kjersti Barsok i NTL har fortsatt store forventninger til statsbudsjettet, selv om regjeringen har varslet at de må spare.

Ole Palmstrøm

Dette forventer NTL av statsbudsjettet

Debatt

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

Laksebaronene er ikke redd for næringens fremtid, men for fremtiden til sine egne lommebøker, skriver Henrik Drivenes.

André Kjernsli

«Matkøene blir større, og listen over milliardærer blir lengre»

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kontroller på byggeplasser er bare en liten del av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Nå har regjeringa lagt fram en omfattende handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Håvard Sæbø

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak

REISEKUTT: Statsansatte skal reise for 700 millioner kroner mindre neste år. Det bekymrer flere NTL-tillitsvalgte.

REISEKUTT: Statsansatte skal reise for 700 millioner kroner mindre neste år. Det bekymrer flere NTL-tillitsvalgte.

Katharina Dale Håkonsen

Kutt i reiser provoserer tillitsvalgte i staten: – Tar ikke hensyn til samfunnsoppdraget

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

NEDBEMANNING: – Vi er en utsatt bransje, der konkurrentene også sliter, sier Bendik Hansen, styreleder i Flyr kabinforening.

Gulled Jibril

Flyr må permittere: – Vi tenker på våre kolleger som mottar varsler, sier tillitsvalgt

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Utvalget som har jobbet med forslag til nytt navn på Norsk Tjenestemannslag: F.v.: Fredrik Oftebro, Martin Kvalvik, Mansoor Hussain, Henny K. A. Navarsete, Bjørn Halvorsen, Marit Martinsen Dahle, Sven Ivar Skodjevåg, Torgeir Homme og Tove Lise Granli.

Tonje Karenina Pettersen/NTL

Navnedebatten i NTL: Nye forslag på bordet

Kronikk

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

De aller rikeste, som Kjell Inge Røkke, betaler omtrent 11 prosent skatt av inntekten sin, skriver Tiril Halvorsen og Trine Østereng.

Lise Åserud / NTB

«Det er ikke rikfolk som betaler mest skatt i Norge»

Nå må vi tenke på hvordan de ansatte har det, mener Renathe Remes Øen.

Nå må vi tenke på hvordan de ansatte har det, mener Renathe Remes Øen.

Hanna Skotheim

Skandale i barnevernet: – De ansatte er i sjokk, sier hovedtillitsvalgt

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad

NHO-sjef Ole Erik Almlid og LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad

Jan-Erik Østlie

Dette sier LO og NHO om Støre-regjeringens første budsjett


Flere saker