JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Etter at landsmøtet i Høyre nå er over, er statsminister og gjenvalgt Høyre-leder, Erna Solberg, klar for å vinne stortingsvalget til høsten.

Hans Kristian Thorbjørnsen

Høyres landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Høyres landsmøte

Høyre er nå klar med et nytt partiprogram, som statsminister Erna Solberg mener skal gjøre at partiet vinner stortingsvalget til høsten.16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57

torgny@lomedia.no

Det var liten uenighet knyttet til kapitlene om arbeidsliv da Høyre behandlet sitt stortingsvalgprogram på landsmøtet, som ble avholdt fra 14. til 16. mai. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen bekrefter overfor FriFagbevegelse at det er et bevisst valg at programmet heller ikke er så veldig konkret.

– Vi bygger vår arbeidslivspolitikk på at arbeidsmiljøloven skaper trygghet i arbeidslivet, og at det ikke er behov for detaljerte vedtak om endringer i loven, sa han etter at han hadde gjennomført sin tale til landsmøte.

Han peker like fullt på to temaer som det kan være aktuelt å se nærmere på. Det ene er gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Det andre er utvidet mulighet for søndagsarbeid. Men ingen av disse temaene er tatt opp i partiprogrammet.

Aktuelt: MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Arbeidslivet

I det nye partiprogrammet har Høyre satt opp disse punktene som viktig for arbeidslivet:

• Vurdere moderate justeringer og oppmykninger i arbeidsmiljøloven for å gi mer fleksibilitet.

• Åpne for delvis uavhengige stillinger med sterkere vern enn dagens uavhengige stillinger.

• Gjennomgå alle inntektssikringsordninger for å sikre at det lønner seg å jobbe for dem som kombinerer sosiale ytelser med arbeidsinntekt – både ved at ytelsene ikke er urimelig høye sammenlignet med arbeidsinntekt, og at det blir enklere å kombinere ytelser med arbeid og lønn.

• Innføre rett til å opptjene pensjon fra første krone innen 2023 og ha midlertidige kompensasjonsordninger for næringslivet.

• Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere så den omfatter alle, i første steg alle opp til fylte 40 år, og sikre at norskopplæring er en del av aktivitetsplikten i alle kommuner.

Helse

Innenfor helsesektoren vil partiet legget til rette for at pasientene skal ha større rett til selv å velge hvordan omsorgen skal gjennomføres.

• Gi eldre bytterett dersom de ikke er fornøyd med omsorgstjenester.

• Innføre fritt valg av sykehjem der forholdene ligger til rette for det.

• Sørge for tilstrekkelig produksjonskapasitet eller lager av nødvendig medisinsk utstyr og råvarer til viktige legemidler, for en eventuell krisesituasjon, i samarbeid med helsenæringen.

Les også: LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

Innvandring og integrering

Høyre vil videreføre dagens innvandringspolitikk.

• Føre en streng, forutsigbar og bærekraftig innvandringspolitikk.

• Programforslaget om å innføre en foreldelsesfrist på 20 år, i saker hvor statsborgerskap er blitt bevilget på feil grunnlag, ble avvist.

• Primært hjelpe mennesker på flukt gjennom økonomisk støtte i nærområdene.

• Returnere asylsøkere som har vært i trygge tredjeland før de kom til Norge.

Justissektoren

Et kontroversielt forslag om å åpne for bevæpning av politiet ble nedstemt. Men partiet går inn for å utvide maksimal fengselsstraff til 50 år og privatisere fangetransport.

• Åpne opp for at andre etater eller private kan bistå politiet i større grad enn i dag, eksempelvis med fangetransport.

• Tilrettelegge for å utvide strafferammen for særlig grove forbrytelser, som eksempelvis terror, til 50 år.

• Definere doping i toppidretten som svindel, slik at sakene straffeforfølges deretter.

• Innføre nye regler for sivilrettslig inndragning slik at verdigjenstander som kan spores tilbake til kriminelle handlinger, lettere kan tas fra de kriminelle.

• Høyre går også inn for å oppheve forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester.

Aktuelt: De viktigste vedtakene fra Arbeiderpartiets landsmøte

Kultur og idrett

I forkant av landsmøtet var det mye diskusjon rundt Norsk Tippings spillmonopol. Gambling-industrien har satset mye penger og lobbykapasitet for å få Høyre til å snu i dette spørsmålet.

• Vurdere et skattefradrag for private bidrag til kulturinstitusjoner.

• Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

• Bevare enerettsmodellen for pengespill.

Samferdsel

• Gradvis trappe ned elbilfordelene.

• Vurdere å benytte Nye Veier-modellen ved utbygging av jernbaneprosjekter.

Næringspolitikk

Mer oljeutvinning, lavere skatt og mer alkoholsalg er essensen i Høyres næringspolitikk.

• Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

• Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

• Ikke innføre en nasjonal turistskatt.

• Redusere særavgift på enkelte grensehandelsutsatte varer.

• Tillate alkoholsalg i butikk fram til klokken 23.

• Bevare dagens skatte- og avgiftssystem for petroleumsnæringen.

• Tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Mye lest: Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Skole

• Videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert betaling for familier med lav inntekt.

• Foresatte skal få automatisk beskjed ved alle typer fravær.

• Gjennomføre en ungdomsskolereform for å øke læring, trivsel og motivasjon.

• Redusere antall norskkarakterer.

• Innføre mulighet for et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse.

• Innføre studieavgift for elever som kommer utenfra EØS-området og Sveits

EØS.

• Gjøre klima og miljø til et større satsingsområde når EØS-midlene skal fordeles.

• Stå opp mot proteksjonistiske krefter i Norge, føre en aktiv europapolitikk, hegne om EØS-avtalen og styrke det politiske samarbeidet med EU og med sentrale europeiske land.

Kommentar: «Krisen det ikke finnes noen vaksine mot»

Utenrikspolitikk

Høyre går inn for mer penger til forsvaret og mindre til bistand. De vil også ha strengere regler for utenlandske selskap i Norge.

• Opprette en mekanisme for å kontrollere utenlandske direkteinvesteringer.

• Meldeplikt for utenlandsk eierskap skal følge like strenge regler som i EU.

• Redusere midlene som brukes til bistand, og erstatte dagens prosentmål for pengebruk med klare resultatmål for bistanden.

• Øke bevilgningene til forsvaret.

Grønn næringspolitikk

• Støtte og påvirke EUs arbeid for at import fra land uten tilsvarende karbonprising skal betale karbonavgift.

• Utrede et pantesamarbeid mellom Norge og andre nordiske land.

• Øke den årlige treplantingen med ti millioner trær innen utgangen av 2030.

• Utrede en CO₂-merkeordning på alle varer, slik at forbrukerne kan ta mer informerte valg.

• Følge opp havvind som en industrisatsing, og gi de første konsesjonene så snart regelverk og beslutningsgrunnlag foreligger.

Skatte- og avgiftspolitikk

Et forslag om å redusere statens eierandel i Equinor ble nedstemt.

• Opprettholde Taxfree-ordningen.

• Ikke redusere handlingsregelen.

• Gjennomføre moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået og sikre at alle med skatteevne betaler skatt.

• Stimulere til arbeid gjennom å innføre et jobbskattefradrag for unge arbeidstakere under 30 år.

Les mer: Høyre ønsker å frede taxfreeordningen: – Handler om å bevare arbeidsplasser, sier Helleland

Familie og likestilling

Høyre ønsker å fjerne kontantstøtten og forby at fettere og kusiner gifter seg.

• Øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger.

• Forby søskenbarnekteskap for å forhindre negativ sosial kontroll.

• Utvide permisjonstiden for mødre som føder etter termin.

• Fjerne kontantstøtten.

Offentlig sektor

• Liberalisere plan- og bygningsloven.

• Sette et tak på hvor mye politikere kan få i samlet godtgjørelse.

• Saksbehandling som ikke krever skjønnsutøvelse skal automatiseres.

• Oppheve statlige skjenketidsbegrensninger.

• Videreføre kommunereformen med sikte på større kommuner.

• Ha to forvaltningsnivåer i Norge, og derfor avvikle fylkeskommunen.

Mye delt: Lars behandler dagpengesøknader i Nav: – Vi er fabrikkarbeidere

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.05.2021
15:02
19.05.2021 12:57Mest lest

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita jobber 15 timer dagen til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Med ganske industrielle omgivelser lanserte Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre 40 punkter på 100 dager. Presentasjonen foregikk på Kuben videregående skole, som er bygd på Standard Telefon- og Kabelfabrikks gamle industriområde.

Torgny Hasås

Støre åpner for forbud mot innleie i byggebransjen i Oslo-regionen. Her er Aps 100-dagersplan

Sandra Borch, Senterpartiet.

Sandra Borch, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Faktasjekk: Nei, ACER kan ikke pålegge oss å bygge strømkabler til utlandet

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

DAMSGÅRDSSUNDET: Her nede ved havna og skipsverftene tråkket Mette Johnsen Walker sine barnesko. Mormor og morfar bodde like ved.

Sissel M. Rasmussen

Mette Johnsen Walker meldte seg ut av Utdanningsforbundet i protest og inn i Skolenes landsforbund – på samme dag


Flere saker