JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiets landsmøte 2021

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

Ap vil deltid til livs og ha en full gjennomgang av Nav. Se flere vedtak fra partiets landsmøte.19.04.2021
13:57
20.04.2021 08:54

aslak@lomedia.no

Arbeiderpartiets landsmøte er over. Det betyr at hovedlinjene i partiprogrammet for neste stortingsperiode fra 2021–2025 er vedtatt. Se lista over de viktigste vedtakene her:

Heltid

Ap ønsker å styrke retten til hel stilling i lovverket. Med en heltidsreform vil partiet snu bevisbyrden. Arbeidsgiveren må bevise at det er behov for deltid – ikke motsatt.

Partiet ønsker at alle som jobber deltid i Norge i dag, det være seg i offentlig eller privat sektor, skal få dette spørsmålet av arbeidsgiver: «Ønsker du en full stilling?»

Arbeiderpartiet går inn for følgende:

Deltidsansatte skal ha fortrinnsrett for å øke stillingsgraden

• Egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen

• Stimulere til lokalt partssamarbeid om heltidskultur gjennom statlige tilskuddsmidler

• Sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler

• Ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, satse på ansattes kompetanse og på heltid som normen i helse- og omsorgssektoren

Oppsagt klubbleder Adrian: – Stolt over å være med i Tajiks tale

Nav-reform

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler en full gjennomgang av Nav. Det innebærer blant annet at ansatte i Nav skal opp av stolene for å drive oppsøkende virksomhet. Det skal ifølge Ap hjelpe unge ledige.

Støre underbygger behovet for en ny Nav-reform med følgende statistikk:

• Én av tre arbeidsledige i dag er under 30 år

• 110.000 unge har verken jobb eller er i utdanning

• 60.000 av disse har ramlet helt ut av Nav-systemet

Ansatte i Nav skal i større grad være ute og møte folk der de er i sin hverdag, ifølge Støre.

Personer som ikke kan yte hundre prosent i arbeidslivet, skal møte et Nav med flere ansatte, som oppsøker og hjelper all ungdom som trenger det, og som kan bruke lønnstilskudd i en helt annen skala enn i dag.

De som er syke og må gå på trygd, men som kan jobbe noe, skal i siste instans få en tilpasset jobb i kommunen. Det offentlige skal hvert år kjøpe hos seriøse bedrifter med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Disse bedriftene skal ta inn lærlinger og unge som fortjener en sjanse.

Tillitsreform

Ap satser tungt på en tillitsreform. Dette blir noe av det viktigste en Ap-ledet regjering skal gjøre i den kommende stortingsperioden. Det betyr at Ap og Jonas Gahr Støre går til kamp mot stoppeklokker og skjemavelde. Sykepleiere og andre offentlig ansatte skal få mer makt.

Mål- og resultatstyring i offentlig sektor skal byttes ut med en storstilt tillitsreform. Offentlig ansatte bruker altfor mye tid på byråkrati og rapportering, ifølge Ap.

Derfor har partiet staket ut en ny kurs. Det betyr følgende: Færre og bedre kvalitetsmål. Mer tillit og medvirkning til de ansatte.

Les også: Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

Styrket trepartssamarbeidet

Ap vil styrke samarbeidet mellom staten, LO og NHO. Trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne skal forsterkes og bli mer avansert.

Ap ønsker et «tettere, mer forpliktende og strategisk» samarbeid. Det innebærer å gi trepartssamarbeidet betydelig større samfunnsoppgaver og ansvar innenfor områder som kompetanseutvikling, bærekraft og økt eksport.

Partiet vil styrke trepartssamarbeidet og rettighetene ansatte har til å bli involvert i alle viktige prosesser, både i staten og i kommunene.

Partssamarbeid skal bli en viktig del av jobben til offentlige ledere på alle nivåer i offentlig sektor.

En sterk fagbevegelse

Ap vil styrke fagforeningene og de tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet. Fagorganisering, landsomfattende tariffavtaler og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv, ifølge Ap.

Partiet har vedtatt å doble fagforeningsfradraget og stimulere til økt organisasjonsgrad både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

Det skal skje ved å gi virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, ytterligere unntak og rettigheter som ved innleie.

I partiprogrammet står det følgende: «Vi er det organiserte arbeidslivets parti. Fagbevegelsen er en avgjørende samfunnskraft for demokrati og likeverd og for å sikre mer rettferdig fordeling av makt og muligheter.»

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

Rører ikke iskanten

Forslaget om å flytte den såkalte iskanten sørover falt. Et mindretall ville flytte iskanten sørover til der det er 0,5 prosent isfrekvens, noe som er i tråd med natur- og miljøfaglige råd.

Flertallet på landsmøtet vedtok å holde fast på en nordlig grense for petroleumsvirksomhet fra og med 15 prosent isfrekvens og nordover i iskantsonen.

– Ap legger seg på en linje som gir forutsigbarhet for en viktig næring for Norge. Vi klarer å kombinere en ansvarlig miljøpolitikk med arbeidsplasser og næringsutvikling, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet til FriFagbevegelse.

Nasjonal læreplassgaranti

En læreplassgaranti innebærer at elever med ungdomsrett som har fullført og bestått Vg2 er garantert en læreplass i en lærebedrift.

Det settes dog noen kriterier:

• Alle fag må være bestått, både programfag og fellesfag.

• Eleven må være aktiv søker til læreplass.

• Eleven må vise interesse for faget ved et intervju.

• Eleven må være villig til å flytte innad i fylket for å gjennomføre læretiden.

Målet er fortsatt å ha verdens beste fagarbeidere.

– Nå må det bli slutt på at vi aksepterer høyere frafall og færre muligheter til ungdommene på yrkesfag. Det er de dette handler om, sier nestleder Bjørnar Skjæran.

Les også: Ap-flertall for å vurdere Nye Veiers fremtid

Feriepenger på dagpenger

En lovendring i 2014 førte til at man fra og med 2015 ikke fikk feriepenger på dagpenger. I forbindelse med pandemien er dette midlertidig endret. Ap vil reversere denne lovendringen slik at feriepenger for dagpenger blir en permanent ordning.

I vedtaket fra landsmøtet står det følgende:

«Ap vil gjeninnføre feriepengetillegg på dagpenger».

Gladnyhet: Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Midlertidighet og innleie

Ap vil fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste stillinger.

Innleien skal begrenses slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Bruken av innleie og vikarbyråer i primærnæringene skal kartlegges, ved siden av at kollektiv søksmålsrett skal gjeninnføres for å forhindre ulovlig innleie.

Gratis SFO for førsteklassinger

Ap vil ha gratis skolefritidsordning (SFO) for alle førsteklassinger, og ønsker på sikt å senke prisen på SFO for alle barn. Forslaget lå inne i partiets alternative budsjett i fjor høst.

– Det er altfor mange barn i grunnskolen som må droppe SFO fordi det er for dyrt og gå tidlig hjem, har Ap-lederen tidligere uttalt til FriFagbevegelse.

Ap mener skolefritidsordning (SFO), eller aktivitetsskole (AKS), som det heter i Oslo, er for dyrt. En AKS/SFO-plass kan beløpe seg til 70.000 kroner for en familie med to barn.

Støtter økt CO2-avgift

Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for en gradvis økning i CO2-avgiften fram mot 2030, men vil skjerme pumpeprisen. Økningen skal skje gradvis for å nå Norges klimamål.

Videre tok landsmøtet flere forbehold om effekten på bensin- og dieselprisene:

«Effekten på bensin- og dieselprisene skal reduseres og veibruksavgiften geografisk differensieres for å sikre at utslippskutt fra transport er sosialt og geografisk rettferdig. Dette skal sikre at effekten på pumpeprisen blir begrenset.»

Analyse: Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Satser på havvind

Ap skal utarbeide en «ambisiøs nasjonal strategi for havvind». Den nye strategien skal omfatte både bunnfast og flytende havvind, presiserer landsmøtet i en ny formulering til partiprogrammet for den kommende stortingsperioden.

Strategien skal inkludere en satsing på norsk leverandørindustri, nettinfrastruktur til havs og et tett samarbeid med EU.

Landsmøtet går også inn for videre elektrifisering av nye og eksisterende oljefelt på norsk sokkel. Denne elektrifiseringen skal «i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen», presiseres det.

Rusreform

Arbeiderpartiet har vært splittet i spørsmålet om avkriminalisering av små brukerdoser med narkotika, men endte til slutt opp med å vedta et kompromissforslag om å avkriminalisere for tunge rusavhengige.

I vedtaket fastslås det at Arbeiderpartiet vil:

«Opprettholde et forbud mot narkotika, videreføre straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, og foreslå endringer i lovverket som sikrer en avkriminalisering for bruk og besittelse av mindre brukerdoser for tunge rusavhengige, slik at denne gruppen møtes med god helsehjelp og oppfølging istedenfor straffereaksjoner.»

Les også: Roar Abrahamsen fikk en uventet rolle da Ap skulle fatte omdiskutert rus-vedtak

Abort

Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18.

Kvinnens selvbestemmelse skal sikres. Dermed går partiet i realiteten inn for selvbestemt abort til uke 18.

19.04.2021
13:57
20.04.2021 08:54Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Kleskjede tilbyr seks timer i uka: – Jeg har slåss for å øke kontraktene, men kom ofte i en kjip situasjon

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»


Flere saker