JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sivilombudet: Barn skal ikke plasseres i fengsel med voksne

Mener at praksisen må opphøre.
Mindreårige har blitt plassert sammen med voksne her i fengselet i Eidsberg. 

Mindreårige har blitt plassert sammen med voksne her i fengselet i Eidsberg. 

Eirik Dahl Viggen

Sivilombudet undersøkelser viser at det i 2023 og så langt i 2024 har vært mindreårige plassert i 13 ulike høysikkerhetsfengsler for voksne.

Ett av fengslene der mindreårige ble plassert sammen med voksne i fengselet er i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, som har tre soningsplasser for mindreårige.

– Det er alvorlig at barn plasseres i fengsel sammen med voksne, sier sivilombud Hanne Harlem.

Ikke til barnets beste

Sivilombudet understreker at FNs barnekonvensjon slår fast at fengsling av et barn kun skal benyttes som en siste utvei og at barn i fengsel skal holdes atskilt fra voksne. Bare der det er til barnets beste kan de fengsles med voksne innsatte.

– Vi kan ikke se at myndighetene sikrer at det blir vurdert om det er til barnets beste å bli fengslet med voksne innsatte i Eidsberg fengsel. Dette er kritikkverdig, sier Harlem.

– Selv om flere av oppholdene har vært korte og kan være knyttet til rettsmøter, ser vi også eksempler på at barn har tilbrakt flere uker, og også måneder, i fengsel med voksne. Dette er urovekkende, sier Harlem.

Aktuelt: Sivilombudet bekymret for Froland fengsel. Tillitsvalgt er ikke overrasket

Mangler pålitelige tall

Sivilombudets gjennomgang har også vist at kriminalomsorgen mangler pålitelig statistikk om antall mindreårige i fengsel for voksne.

– Og myndighetenes oppfølging av barn som er fengslet sammen med voksne er for svak, understreker hun.

Nå anbefaler Sivilombudet overfor Justis- og beredskapsdepartementet at dagens ordning med å plassere barn i Eidsberg fengsel avsluttes umiddelbart, og at det settes i verk tiltak som sikrer at mindreårige ikke plasseres i fengsel for voksne.

Mye delt: Ansatte blir syke av den brutale hverdagen i norske fengsler

Warning
Annonse
Annonse