JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
EIERSKAP Større stillinger og mer ansvar har skapt trivsel på jobben. Fra v Berit Kleiven, Ruth Borgny Karlsen, Tove Gundersen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Anne Håkenstad.

EIERSKAP Større stillinger og mer ansvar har skapt trivsel på jobben. Fra v Berit Kleiven, Ruth Borgny Karlsen, Tove Gundersen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Anne Håkenstad.

Kathrine Geard

Kamp mot ufrivillig deltid:

Slik fikk sykehjemsansatte i Lesja større stillinger – nærmest i en fei

En fersk tillitsvalgt, ny sjef og et nytt helsehus fikk fart på saken. Nå har tolv helsearbeidere i Lesja fått større stillinger, slik de i årevis har ønsket seg.04.06.2021
09:38
04.06.2021 09:38

kathrine.geard@fagbladet.no

Kampen for heltid og større stillinger har stått på dagsordenen i mange år. Til tross for at partene i kommunesektoren er enige, og mange kommuner har vedtatt tiltak for å redusere deltidsarbeid, går det i hovedsak svært sakte framover.

Men det må ikke være sånn. Da det endelig ble tatt grep i Lesja, fikk de på plass større stillinger, nærmest i en fei.

Lang forhistorie

Tove Lovinda Gundersen er hjelpepleier på skjerma avdeling ved sykeheimen i Lesja kommune og plasstillitsvalgt for Fagforbundet siden juni i fjor. Større stillinger hadde i årevis vært et uttalt ønske blant mange av kollegene.

Da den gamle sykeheimen ble utvidet med en ny moderne avdeling og inkludert i nye Lesja helsehus i oktober, mente Gundersen det var en gyllen anledning. Med friskt mot tok hun opp medlemmenes behov for mer fast arbeid. Den gangen fikk hun et nei.

Kort etter ble det imidlertid lederskifte. Marita Aaheim tok permisjon fra sin faste stilling som leder for tjenesteområdet helse- og rehabilitering i Lesja kommune, og ble sjef for helsehuset. Det ble starten på et fruktbart samarbeid.

– Jeg kontaktet ny leder med en gang det var snakk om å lyse ut en deltidsstilling, og sa fra at vi var mange i avdelingen som ønsket større stilling, forteller Gundersen når Fagbladet møter henne, kolleger og kommunale ledere i det nye helsehuset.

Det er en fornøyd gjeng som deler historien om hvordan de på rekordtid lyktes med få på plass større stillinger.

Mistrodd: Fagforening mener ansatte på Oslos sykehjem utsettes for forfølgelse: – Blir ikke trodd på at du er syk

Klar for aksjon

Gundersen fikk nemlig gehør for budskapet om å bruke prosentene på allerede fast ansatte.

Aaheim var fra før tilhenger av heltid, og så samtidig at det måtte gjøres noe med turnuser, deltidsstillinger og kompetansebehov, etter mange år med lite utvikling på sykeheimen.

– Jeg har alltid irritert meg over at det er så mye ufrivillig deltid i kvinnedominerte yrker, sånt finnes ikke på typiske mannsarbeidsplasser, sier Aaheim.

En effektiv prosess og et tett samarbeid mellom leder, tillitsvalgte og teamleder ble dratt i gang. Kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon, KS, var også med.

– KS sitter på mye erfaring og kunne gi råd og innspill, og sparket oss litt i gang i desember i fjor, sier Aaheim.

De aller fleste ansatte på sykeheimen er organisert i Fagforbundet, og Aaheim framhever at hun har hatt særlig god dialog med plasstillitsvalgt Tove Gundersen.

– Hun har gjort en enorm innsats med å kartlegge og holde dialog med sine medlemmer.

FERSKINGER: Tillitsvalgt Tove Gundersen med de to unge og fornøyde helsefagarbeidere, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen.

FERSKINGER: Tillitsvalgt Tove Gundersen med de to unge og fornøyde helsefagarbeidere, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen.

Kathrine Geard

Alle ble hørt

Blant de 27 i turnusen på sykeheimen, var det mange med små deltidsstillinger. Noen hadde så lav som 15 prosentstilling, men de fleste arbeidet i stillingsbrøker på over 50.

En sykepleier og elleve helsefagarbeidere ville ha økt stilling, i et spenn fra fem til 60 prosent. Alle fikk ønskene sine oppfylt.

– Nå har alle ansatte mellom 75 og 100 prosents stilling, sier Aaheim, som opplyser at småprosentene summert utgjorde 185 prosent.

Med andre ord er grunnbemanningen økt med 1,85 stilling. Dessuten skal stillinger heretter som hovedregel lyses ut som heltidsstillinger. Hittil har det skjedd med fire stillinger.

Kostnadene til stillingsutvidelsene for fast ansatte er foreløpig dekket ved bruk av vikarbudsjettet. For å fylle turnusen har sykeheimen alltid leid inn mange vikarer, pluss at fast ansatte har jobbet ekstra og fått overtidsbetalt. I dag er vikarbruken betydelig redusert.

– Det er blitt mer forutsigbart for oss som arbeidsgiver og for de ansatte. De har en fast turnus, i stedet for å måtte shoppe vakter, sier Aaheim, som vedgår at det kan bli en budsjettsmell.

– Men jeg tror ikke det blir så voldsomt. Dessuten dreier dette seg om langtidstenkning også. Det er vanskelig å rekruttere i distriktene og vi holder ikke på gode folk om de bare får små stillinger.

Deltidskultur i norske sykehjem: Heltid er et effektivt vern mot koronaen, mener Ap-politiker

Støtte fra administrasjonen

Dette og at Lesja kommune tidligere hadde brukt beskjedne midler på helsesektoren, var noe Aaheim la vekt på da hun la fram endringene for politikerne.

– Jeg rakk ikke spørre politikerne om lov, men har informert i etterkant og fått stående applaus.

Men de ledende kommunebyråkratene har vært koblet på hele veien. Kommunedirektør Frank Westad sier at kommunen støtter arbeidet for større stillinger.

– Dette er supert og skulle bare mangle. Dette er god arbeidsgiverpolitikk. I det lange løp tjener vi på det og det er gunstig for samfunnet og innbyggerne.

– Hva med den økonomiske siden av dette?

– Alt henger sammen med alt. Om gode løsninger over tid koster litt, så har det andre effekter for organisasjonen, ledelsen, ansatte og samfunnet.

– Dette er en kostnad dere bør ta?

– Ja jeg tenker det. Vi må gå foran og vise vei. Faste hele stillinger, kompetanseheving, inkludering og medvirkning. Det er viktige stikkord for kommunen. Flere større stillinger gjør at folk kommer hit, tar med familien og bosetter seg. Det igjen vil påvirke rammetilskuddet, sier han til Fagbladet.

Mye lest: Helsepersonell blir mest smittet av korona. Og en gruppe ligger på topp

Nye helsearbeidere og innbyggere

Helse- og utviklingssjef, Therese Hole, er opptatt av at kommunen må forvalte ressursene de har på en god måte.

– Nå var det et generasjonsskifte med ny leder og en anledning til å prøve noe nytt. Også når det gjelder å se potensialet i folk og løsrive seg fra tradisjonell oppgavefordeling, sier hun, med henvisning til at helsehuslederen er tilhenger av å jobbe teambasert og har delegert flere oppgaver til ansatte. Ansvaret for å lage ny grunnturnus fikk to hjelpepleiere.

– Det var en overgang å skulle lede et helt helsehus og ikke kunne jeg noe om turnus heller. Derfor var godt samarbeid nødvendig, sier Marita Aaheim, som konstaterer at resultatet er blitt en veldig god og tilrettelagt turnus som tar hensyn til de ansattes ulike livsfaser og behov.

Sitter du fremdeles fast i deltidsfella? Slik kan du få oppfylt drømmen om større stilling

Ikke langvakter

Hjelpepleier Anne Håkenstad var ikke vanskelig å be da helsehusjefen trengte turnushjelp.

– Jeg har sittet med ønsketurnusen klar i mange år, smiler hun.

Forskere mener langvakter er en del av løsningen på deltidsproblemet, ikke minst for å få helgene til å gå opp. Flere steder er det prøveprosjekter med dette. Langvakter har så langt ikke vært aktuelt på Lesja.

– Vi så på det, men følte vi fikk så få goder av det. Folk vil gjerne ha lange friperioder eller noe annet tilbake, men det fikk vi ikke til, forklarer Håkenstad.

Fast ansatte går vanlige vakter og jobber hver tredje helg. Det betyr at de fortsatt må ty til innleide vikarer i helgene.

– Ideelt sett burde vi vært flere ansatte, men da ville vi vært overbemannet i ukedagene, sier Håkenstad.

Gode vikarer må altså til. Dessuten tar ansatte en ekstra vakt på en lørdag om det trengs.

Fagforbundets tillitsvalgte peker på at det ble enklere å få folk til å ta et tak når de fikk større stillinger og et større ansvar.

– Før var det mange som ikke ville gå nattvakt, men nå er miljøet et helt annet. Det gjør at vi ser på arbeidsplassen på en annen måte. Vi stiller opp og gjør en innsats, sier Tove Gundersen.

Mye lest: 13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

FJELLKOMMUNE: Større stillinger er viktig for rekrutteringen mener Ruth Borgny Karlsen, Berit Kleiven, Tove Gundersen, Malin Elisabeth Moen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Silje Bjørnvolden

FJELLKOMMUNE: Større stillinger er viktig for rekrutteringen mener Ruth Borgny Karlsen, Berit Kleiven, Tove Gundersen, Malin Elisabeth Moen, Ann Sillibakken Riise, Elin Bankhol og Silje Bjørnvolden

Kathrine Geard

Større trygghet

Et annet aspekt er at det før var veldig mange ufaglærte som jobbet ved sykeheimen. Flere større stillinger sikrer også større faglig og psykologisk trygghet, framhever Aaheim.

– For en sykepleier med ansvar for et sykehjem er det noe annet å bare ha ufaglærte assistenter rundt seg på jobb, enn faglærte kolleger man kan sparre med. Det er ingen sykepleier som klarer å gjøre jobben aleine uten helsefagarbeidere, sier hun.

Da Aaheim tok over var det enormt mange avvik, som for en stor del skyldtes personalmangel. En effekt av omleggingen er også at dette er betydelig redusert.

– Nå er det alltid faglærte på jobb og den faglige kvaliteten på arbeidet har økt. Vi er i en god prosess. Jeg opplever at det er blitt en ny giv og en ny motivasjon blant de ansatte, sier Aaheim, og trekker fram at flere hadde jobbet ufrivillig deltid i årevis.

Stanget i tolv år

Tove Gundersen fikk skjøtet på stillingen sin fra 75 til 90 prosent, og er veldig fornøyd med det. Enda gladere er kanskje Berit Kleiven Kronberget, som gikk opp fra 50 til 100 prosent. Hun hadde prøvd å skaffe seg en større stilling i tolv år.

– Full stilling er kjempeviktig. Det lønner seg når det gjelder pensjon og på alle måter. Jeg er aleine med to unger. Nå har jeg bedre og forutsigbar økonomi, og slipper å jakte på ekstravakter hele tida.

Ann Sillibakken Riise har økt med beskjedne 75 til 80 prosent, og var egentlig fornøyd med å ta ekstravakter ved behov.

– Men så fant jeg ut at det var dumt å drive med ekstravakter. Det var bedre få det fast på papiret, for pensjonen og slikt, sier hun.

De to yngste i flokken, Silje Bjørnvolden og Malin Elisabeth Moen, gikk begge fra 25 til 85 prosent stilling. Det er begge tilfredse med.

– Det gir trygghet. Før tok jeg ekstravakter, men det var uforutsigbart. Du måtte være tilgjengelig hele tida og det ble mye helgejobbing, sier Bjørnvolden.

– Nå er det alltid faglærte på jobb og den faglige kvaliteten på arbeidet har økt.

Helsehusleder Marita Aaheim

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.06.2021
09:38
04.06.2021 09:38Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Frå 1. juli: Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Emilie Enger Mehl, Senterpartiet.

Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

Senterpartiet vil ikke melde Norge ut av EØS før et alternativ er på plass

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

FORNØYD: Leder av Industri Energis NR-forum, Bår Inge Pedersen (innfelt), er glad for at man unngikk streik på sokkelen og for resultatet av meklingen. 66 Industri Energi-medlemmer ved Maersk Drilling Inspirer hadde blitt tatt ut i streik om det ikke ble enighet.

Maersk Drilling/Atle Espen Helgesen

Tillitsvalgt Bår Inge fornøyd med at riggansatte får minst 24 500 kroner i lønnsøkning etter meklingen

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt


Flere saker