JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er fremdeles uklart hvordan rutinene for kontroller av utenlandske lastebiler blir, selv etter «oppklaringen» fra samferdselsministeren, mener både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forening.

Det er fremdeles uklart hvordan rutinene for kontroller av utenlandske lastebiler blir, selv etter «oppklaringen» fra samferdselsministeren, mener både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forening.

Roy Ervin Solstad

Statsråden forsikrer: Ingen endring i rutinene for kontroll av utenlandske transportører i Norge

Ulovlig innenlands transport utført av utenlandske lastebiler vil bli kontrollert akkurat som før, hevder samferdselsminister Jon Georg Dale. Fellesforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund føler seg ikke sikre på det.23.08.2019
12:40
23.08.2019 15:16

roy@lomedia.no

En presisering i kontrollrutinene i forbindelse med avdekking av ulovlig kabotasjekjøring (innenlands transport utført av utenlandske transportører) som ble sendt ut av Statens Vegvesen nylig, fikk alarmklokkene til å kime hos både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forbund (NLF).

Der stod det: «Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn».

– Ikke bare åpner den nye instruksen for at man kan skifte trekkvogner underveis i oppdraget. Man tillater også at sjåførene selv fabrikkerer dokumentasjon etter eget forgodtbefinnende. Dette strider åpenbart med Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2013, samt gjeldende EU-forordning, sa administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, til forbundets nettside.

p

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arild Grande, plukket opp hansken og sendte følgende spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet:

«Hva er Statens vegvesen sitt grunnlag for å uthule lovgivningen gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket og bytte av tralle?»

Kun presisering

Nå har Grande fått svar. Ifølge Dale opplyser Vegvesenet at det ikke er gjort endringer i trafikkontrollinstruksen for hvordan kontroll av kabotasje skal gjennomføres. Det er kun gjort mindre presiseringer.

– Det er ikke forbudt å fylle ut eller oppdatere fraktbrev manuelt. Statens Vegvesen kan da ikke i instruks operere med strengere krav i Norge enn det som står i EU-reglene, skriver Dale.

Han legger til at det likevel er helt sentralt at man skal legge fram tydelig dokumentasjon på at transportoppdragene er lovlige.

– Fraktbrev skal skrives ut før transporten starter og følge transporten fram til godset blir levert. Det er krav til at fraktbrevet skal inneholdet de opplysninger som er lista opp i rådsforordning 1072/2009 og i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet. Her står det blant annet at fraktbrevet skal være signert av avsender og fraktfører. Det er dermed ikke rett at sjåføren selv står fritt til å fylle ut fraktbrevet, understreker Dale.

– Underlig påstand

Den understrekningen fra Dale er Geir A. Mo i NLF glad for.

– Resten av svaret oppfatter vi noe underlig og har derfor sendt over et par oppfølgingsspørsmål til departementet. At Statens Vegvesen hevder det bare er gjort mindre presiseringer, finner vi også noe underlig all den tid de som faktisk skal følge denne instruksen er så tydelige på at endringene er vesentlige og at de vil forringe muligheten kontrollpersonalet har til faktisk å kontrollere kabotasje. De bruker faktisk så sterke ord som å hevde at det etter dette ikke er noe poeng å kontrollere kabotasje i det hele tatt, sier Mo.

Selvmotsigelse

Han påpeker at dersom avsnittet over fra Dales svar skal etterleves, må også dokumentasjonen på som har skjedd før kabotasjeoppdraget dokumenteres.

Saken fortsetter under bildet.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Roy Ervin Solstad

– Hvis ikke vil jo ikke sjåføren kunne dokumentere at de hadde en lovlig internasjonal last inn til landet og at kabotasjeturen foregår med det samme «sammenkoplede kjøretøyet» som kom inn til landet. Kabotasjeforskriften slår jo fast at det ikke er lov å bytte tralle, minner han om.

Siden kabotasjeturen også skal foregå innenfor et bestemt avgrenset tidspunkt, sier Mo at lossetidspunktet for den internasjonale lasten derfor må dokumenteres.

– Slik vi forstår dette, er det derfor en indre selvmotsigelse i statsrådens svar der det på den ene side slås fast at det er lov å skifte tralle og oppdatere fraktbrev manuelt og der på den annen side slås fast at dette ikke er tillatt. Begge deler kan etter vår vurdering ikke være riktig. Vi forfølger derfor saken videre, sier Mo.

p

Konkurransevridende

Han poengterer at å ha en god og enkel kontroll på kabotasjekjøring er helt avgjørende for å sikre like konkurransevilkår.

– Det har aldri vært meningen at sjåførene selv skal kunne oppdatere fraktbrev manuelt for på den måten å skaffe seg dokumentasjon på at det de holder på med er lovlig. Derfor må selvfølgelig den kunne dokumenteres på en adekvat måte. Hvis ikke blir jo dette bare tøv og skuebrød, og norske myndigheter vil gjennom sin praksis legge til rette for at useriøse aktører kan operere fritt i Norge, sier Geir A. Mo i NLF.

– Svarer ikke på spørsmålet

Heller ikke Fellesforbundet lar seg overbevise av svaret fra Jon Georg Dale.

– Svaret fra samferdselsministeren er i beste fall uklart, og etter mitt syn ikke egnet til å gi en avklaring i saken, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen til Magasinet for fagorganiserte.

Han bekrefter at forbundet er kjent med at NLF har sendt spørsmål til samferdselsdepartementet for å be om en avklaring på lovforståelsen når det gjelder sjåførens adgang til selv å fylle ut og korrigere fraktbrev.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi er fortsatt usikre på hva statsråden mener om adgang til å bytte tralle under transporten, da det står i forordningen at transport skal skje med det samme kjøretøy. Derfor avventer vi nå svar fra samferdselsdepartementet på NLF sin henvendelse. Deretter vil vi vurdere hvordan vi skal håndtere saken videre. Det som er klart, er at Fellesforbundet uansett vil følge opp saken til vi får et klart svar utfra hvordan vi tolker regelverket om muligheten til å drive lovlig kabotasje, sier Sivertsen.

p

Grande avventer

Arild Grande, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, er ikke fornøyd med svaret han fikk på spørsmålet sitt.

– Svaret fra statsråden er skuffende. Jeg hadde forventet opprydning, men statsråden bidrar bare til enda mer uklarhet. Partene har nå dialog med departementet for å prøve å få klarhet i hvordan regelverket skal forstås. Jeg avventer denne prosessen før vi eventuelt foretar oss mer fra Stortingets side, sier Arild Grande.

23.08.2019
12:40
23.08.2019 15:16Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker