JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er fremdeles uklart hvordan rutinene for kontroller av utenlandske lastebiler blir, selv etter «oppklaringen» fra samferdselsministeren, mener både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forening.

Det er fremdeles uklart hvordan rutinene for kontroller av utenlandske lastebiler blir, selv etter «oppklaringen» fra samferdselsministeren, mener både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forening.

Roy Ervin Solstad

Statsråden forsikrer: Ingen endring i rutinene for kontroll av utenlandske transportører i Norge

Ulovlig innenlands transport utført av utenlandske lastebiler vil bli kontrollert akkurat som før, hevder samferdselsminister Jon Georg Dale. Fellesforbundet og Norsk Lastebileier-Forbund føler seg ikke sikre på det.23.08.2019
12:40
21.08.2023 17:14

roy@lomedia.no

En presisering i kontrollrutinene i forbindelse med avdekking av ulovlig kabotasjekjøring (innenlands transport utført av utenlandske transportører) som ble sendt ut av Statens Vegvesen nylig, fikk alarmklokkene til å kime hos både Fellesforbundet og Norsk Lastebileier Forbund (NLF).

Der stod det: «Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn».

– Ikke bare åpner den nye instruksen for at man kan skifte trekkvogner underveis i oppdraget. Man tillater også at sjåførene selv fabrikkerer dokumentasjon etter eget forgodtbefinnende. Dette strider åpenbart med Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2013, samt gjeldende EU-forordning, sa administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, til forbundets nettside.

p

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Arild Grande, plukket opp hansken og sendte følgende spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale fra Fremskrittspartiet:

«Hva er Statens vegvesen sitt grunnlag for å uthule lovgivningen gjennom å liberalisere kabotasjeregelverket og bytte av tralle?»

Kun presisering

Nå har Grande fått svar. Ifølge Dale opplyser Vegvesenet at det ikke er gjort endringer i trafikkontrollinstruksen for hvordan kontroll av kabotasje skal gjennomføres. Det er kun gjort mindre presiseringer.

– Det er ikke forbudt å fylle ut eller oppdatere fraktbrev manuelt. Statens Vegvesen kan da ikke i instruks operere med strengere krav i Norge enn det som står i EU-reglene, skriver Dale.

Han legger til at det likevel er helt sentralt at man skal legge fram tydelig dokumentasjon på at transportoppdragene er lovlige.

– Fraktbrev skal skrives ut før transporten starter og følge transporten fram til godset blir levert. Det er krav til at fraktbrevet skal inneholdet de opplysninger som er lista opp i rådsforordning 1072/2009 og i rundskrivet fra Samferdselsdepartementet. Her står det blant annet at fraktbrevet skal være signert av avsender og fraktfører. Det er dermed ikke rett at sjåføren selv står fritt til å fylle ut fraktbrevet, understreker Dale.

– Underlig påstand

Den understrekningen fra Dale er Geir A. Mo i NLF glad for.

– Resten av svaret oppfatter vi noe underlig og har derfor sendt over et par oppfølgingsspørsmål til departementet. At Statens Vegvesen hevder det bare er gjort mindre presiseringer, finner vi også noe underlig all den tid de som faktisk skal følge denne instruksen er så tydelige på at endringene er vesentlige og at de vil forringe muligheten kontrollpersonalet har til faktisk å kontrollere kabotasje. De bruker faktisk så sterke ord som å hevde at det etter dette ikke er noe poeng å kontrollere kabotasje i det hele tatt, sier Mo.

Selvmotsigelse

Han påpeker at dersom avsnittet over fra Dales svar skal etterleves, må også dokumentasjonen på som har skjedd før kabotasjeoppdraget dokumenteres.

Saken fortsetter under bildet.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Roy Ervin Solstad

– Hvis ikke vil jo ikke sjåføren kunne dokumentere at de hadde en lovlig internasjonal last inn til landet og at kabotasjeturen foregår med det samme «sammenkoplede kjøretøyet» som kom inn til landet. Kabotasjeforskriften slår jo fast at det ikke er lov å bytte tralle, minner han om.

Siden kabotasjeturen også skal foregå innenfor et bestemt avgrenset tidspunkt, sier Mo at lossetidspunktet for den internasjonale lasten derfor må dokumenteres.

– Slik vi forstår dette, er det derfor en indre selvmotsigelse i statsrådens svar der det på den ene side slås fast at det er lov å skifte tralle og oppdatere fraktbrev manuelt og der på den annen side slås fast at dette ikke er tillatt. Begge deler kan etter vår vurdering ikke være riktig. Vi forfølger derfor saken videre, sier Mo.

p

Konkurransevridende

Han poengterer at å ha en god og enkel kontroll på kabotasjekjøring er helt avgjørende for å sikre like konkurransevilkår.

– Det har aldri vært meningen at sjåførene selv skal kunne oppdatere fraktbrev manuelt for på den måten å skaffe seg dokumentasjon på at det de holder på med er lovlig. Derfor må selvfølgelig den kunne dokumenteres på en adekvat måte. Hvis ikke blir jo dette bare tøv og skuebrød, og norske myndigheter vil gjennom sin praksis legge til rette for at useriøse aktører kan operere fritt i Norge, sier Geir A. Mo i NLF.

– Svarer ikke på spørsmålet

Heller ikke Fellesforbundet lar seg overbevise av svaret fra Jon Georg Dale.

– Svaret fra samferdselsministeren er i beste fall uklart, og etter mitt syn ikke egnet til å gi en avklaring i saken, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen til Magasinet for fagorganiserte.

Han bekrefter at forbundet er kjent med at NLF har sendt spørsmål til samferdselsdepartementet for å be om en avklaring på lovforståelsen når det gjelder sjåførens adgang til selv å fylle ut og korrigere fraktbrev.

Saken fortsetter under bildet.

– Vi er fortsatt usikre på hva statsråden mener om adgang til å bytte tralle under transporten, da det står i forordningen at transport skal skje med det samme kjøretøy. Derfor avventer vi nå svar fra samferdselsdepartementet på NLF sin henvendelse. Deretter vil vi vurdere hvordan vi skal håndtere saken videre. Det som er klart, er at Fellesforbundet uansett vil følge opp saken til vi får et klart svar utfra hvordan vi tolker regelverket om muligheten til å drive lovlig kabotasje, sier Sivertsen.

p

Grande avventer

Arild Grande, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, er ikke fornøyd med svaret han fikk på spørsmålet sitt.

– Svaret fra statsråden er skuffende. Jeg hadde forventet opprydning, men statsråden bidrar bare til enda mer uklarhet. Partene har nå dialog med departementet for å prøve å få klarhet i hvordan regelverket skal forstås. Jeg avventer denne prosessen før vi eventuelt foretar oss mer fra Stortingets side, sier Arild Grande.

23.08.2019
12:40
21.08.2023 17:14Mest lest

Kronikk

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

En kritisk gjennomgang av regelverket for velferdsstatens støtteordninger burde stå høyt på agendaen. De strikte reglene for maksimal varighet kunne mykes opp, skriver forskerne.

Gorm Kallestad / NTB

Mer arbeid lønner seg ikke alltid for familier på trygd

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

REDDET AFP: Da arbeidsgiveren til Åshild Finnestad skulle nedbemanne, var hun nær ved å bli sagt opp. I tillegg til å miste jobben, stod hun i fare for å miste AFP-en sin, noe som fort tilsvarer over én million kroner.

Jan Inge Haga

30 år var ikke nok: Million-pensjonen holdt på å ryke for Åshild

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

JERNBANEMILJØ: Fredrik Carolin (f.v.), togleder, Arve Andersen, trafikkstyrer, Kim Nordgård, trafikkstyrer og Simon Olaisen, klubbleder for klubben for trafikk, teknikk og administrasjon mener de har en fantastisk arbeidsplass.

Morten Hansen

Toglederne mistet jobben – nå håper de nordnorsk erfaring er nok

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere


Flere saker