JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Utkast til nytt partiprogram:

SV er delt om å sette en sluttdato for olje- og gassutvinning

SV vil avvikle bemanningsbransjen, sikre rett til heltid, og styrke Arbeidsmiljøloven. Men oljeslutt er det uenighet om.
Kjersti Bergstø har ledet programarbeidet i SV.

Kjersti Bergstø har ledet programarbeidet i SV.

Ole Palmstrøm

helge@lomedia.no

Onsdag formiddag presenterer SV sitt førsteutkast til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Programmet skal ut til behandling i partiorganisasjonen før det blir endelig vedtatt på landsmøtet til våren.

Nestleder Kirsti Bergstø har ledet programarbeidet. Hun er bekymret over at ulikhetene i makt og rikdom øker over hele verden.

Også i Norge.

– Når forskjellene øker får de aller rikeste mer makt. Pengeseddelen utfordrer stemmeseddelen. En slik utvikling skaper både sinne og avmakt. Det kan gi rom for politiske krefter som evner å splitte folk, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

– Det aller viktigste nå er å skaffe arbeid til alle. Samtidig har arbeidsfolk også behov for bedre beskyttelse. Vi må både reversere angrepene på arbeidsmiljøloven og forbedre den. Så må vi sikre hele og faste stillinger gjennom å avvikle bemanningsbransjen og sikre lovfestet rett til heltid, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Podkast: Da hun ikke fikk full stilling, tok Lene et drastisk valg

3-delt om oljeslutt

Programkomiteen er delt i tre i spørsmålet om det skal settes en sluttdato for olje- og gassutvinning eller ikke. Alle er enige om at det må gjøres mindre lønnsomt å satse på oljevirksomheten.

– For å gjøre det mindre lønnsomt å investere i olje og gass og desto mer lønnsomt å satse på landbasert industri og alternativ energi må virkemidler vris om, sier Kirsti Bergstø.

• Flertallet går inn for at SV mener det ikke skal deles ut flere lete- eller utvinningstillatelser for olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Flertallet mener også at en forlengelse av eksisterende utvinningstillatelser ikke må gis automatisk, men må vurderes ut fra lønnsomhet og påvirkning av klima og miljø.

• Et mindretall i komiteen vil ikke at noen skal få eller få forlenget utvinningstillatelser fra 2030.

• Mens et annet mindretall, tidligere SU-leder Andreas Sjalg Unneland, vil ha en styrt omstilling av oljenæringen med mål om å avvikle hele oljenæringen innen 2030.

SV-nestlederen er skeptisk til begge mindretallsinnstillingene.

– Jeg mener datostempling både er feil politisk og feil overfor alle som arbeider innenfor petroleumssektoren. Hovedgrepet må være å omstille oss fra oljeavhengighet og få flere bein å stå på. Da må vi slutte å subsidiere oljen og sikre kompetanse og kapital til landbasert industri og fornybar energi, sier Bergstø.

– Vi trenger brede allianser og et godt organisert arbeidsliv for å lykkes med en rettferdig omstilling. En omstilling må også lede til fortsatt arbeid, mener Bergstø.

Frp sier tvert nei til karbonfangst og -lagring: – For sent å snu nå, sier to store LO-forbund

Fullt fagforeningsfradrag

SV vil gå lenger enn bare å doble fagforeningsfradraget.

– Vi må fremme et organisert arbeidsliv, både gjennom krav til offentlige innkjøp og anskaffelser og gi skattelette til folk som organiserer seg, ikke direktørene, sier Kirsti Bergstø.

SV foreslår blant annet å gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent og vil legge til rette for økt fagorganisering i alle deler av arbeidslivet.

Som et alternativ til dagens bemanningsbransje, vil SV sørge for at spesielt utsatte bransjer skjermes totalt og at bruk av innleie begrenses til rene vikariater.

– Vi vil fortsatt tillate utvidet innleie mellom reelle produksjonsbedrifter etter avtale med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett. Men vi vil straffe brudd på bestemmelsene, sier Kirsti Bergstø.

I programmet foreslås det at arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar.

«Ny koblingsteknologi gjør at tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft lettere finner hverandre enn tidligere. Slike plattformer må utvikles og tilgjengeliggjøres, og samtidig være under offentlig kontroll», heter det i programutkastet.

All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og arbeidsbetingelser, mener SV.

Frislippet i taxinæringen skal også reverseres, hvis SV får regjeringsmakt. SV vil sørge for å få på plass seriøsitetskrav for taxibransjen, i samråd med bransjen selv.

Bli kjent med LO-toppenes yrkesvalg: Én er tidligere gruvearbeider og én er pilot

Rett til heltid

Retten til heltid er viktig, mener Kirsti Bergstø. Hun og komiteen mener det må sikres gjennom en lovfesting. Turnusordninger skal være fullt mulig å kombinere med både familieliv og heltidsarbeid.

– Det offentlige skal fremme heltidskultur som arbeidsgiver og det må fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter, heter det i programforslaget.

En gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers uke/6-timersdag med full lønnskompensasjon er en målsetting for SV. I neste stortingsperiode vil SV gå inn for å etablere et partssammensatt utvalg som samler erfaringer og bidrar med målrettet finansiering i forhold til 6-timersdagen.

Det er færre dissenser i dette programutkastet sammenlignet med det som ble vedtatt foran valget i 2017.

Et punkt det er uenighet om, er spørsmålet om likelønn. Det er enighet om å ha et systematisk arbeid for mer likelønn, men uenighet om likelønnspott som virkemiddel for å oppnå dette.

– En likelønnspott er ikke et omforent krav i fagbevegelsen i dag. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt penger i likelønnspotten, men det fantes ingen felles forståelse for hvordan det skulle fordeles, mener Kirsti Bergstø.

Arbeidsledighet: Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april

Annonse
Annonse