JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kjersti Bergstø har ledet programarbeidet i SV.

Kjersti Bergstø har ledet programarbeidet i SV.

Ole Palmstrøm

Utkast til nytt partiprogram:

SV er delt om å sette en sluttdato for olje- og gassutvinning

SV vil avvikle bemanningsbransjen, sikre rett til heltid, og styrke Arbeidsmiljøloven. Men oljeslutt er det uenighet om.11.11.2020
09:20
11.11.2020 11:53

helge@lomedia.no

Onsdag formiddag presenterer SV sitt førsteutkast til nytt arbeidsprogram for neste stortingsperiode. Programmet skal ut til behandling i partiorganisasjonen før det blir endelig vedtatt på landsmøtet til våren.

Nestleder Kirsti Bergstø har ledet programarbeidet. Hun er bekymret over at ulikhetene i makt og rikdom øker over hele verden.

Også i Norge.

– Når forskjellene øker får de aller rikeste mer makt. Pengeseddelen utfordrer stemmeseddelen. En slik utvikling skaper både sinne og avmakt. Det kan gi rom for politiske krefter som evner å splitte folk, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

– Det aller viktigste nå er å skaffe arbeid til alle. Samtidig har arbeidsfolk også behov for bedre beskyttelse. Vi må både reversere angrepene på arbeidsmiljøloven og forbedre den. Så må vi sikre hele og faste stillinger gjennom å avvikle bemanningsbransjen og sikre lovfestet rett til heltid, sier Kirsti Bergstø til FriFagbevegelse.

Podkast: Da hun ikke fikk full stilling, tok Lene et drastisk valg

3-delt om oljeslutt

Programkomiteen er delt i tre i spørsmålet om det skal settes en sluttdato for olje- og gassutvinning eller ikke. Alle er enige om at det må gjøres mindre lønnsomt å satse på oljevirksomheten.

– For å gjøre det mindre lønnsomt å investere i olje og gass og desto mer lønnsomt å satse på landbasert industri og alternativ energi må virkemidler vris om, sier Kirsti Bergstø.

• Flertallet går inn for at SV mener det ikke skal deles ut flere lete- eller utvinningstillatelser for olje- og gassutvinning på norsk sokkel. Flertallet mener også at en forlengelse av eksisterende utvinningstillatelser ikke må gis automatisk, men må vurderes ut fra lønnsomhet og påvirkning av klima og miljø.

• Et mindretall i komiteen vil ikke at noen skal få eller få forlenget utvinningstillatelser fra 2030.

• Mens et annet mindretall, tidligere SU-leder Andreas Sjalg Unneland, vil ha en styrt omstilling av oljenæringen med mål om å avvikle hele oljenæringen innen 2030.

SV-nestlederen er skeptisk til begge mindretallsinnstillingene.

– Jeg mener datostempling både er feil politisk og feil overfor alle som arbeider innenfor petroleumssektoren. Hovedgrepet må være å omstille oss fra oljeavhengighet og få flere bein å stå på. Da må vi slutte å subsidiere oljen og sikre kompetanse og kapital til landbasert industri og fornybar energi, sier Bergstø.

– Vi trenger brede allianser og et godt organisert arbeidsliv for å lykkes med en rettferdig omstilling. En omstilling må også lede til fortsatt arbeid, mener Bergstø.

Frp sier tvert nei til karbonfangst og -lagring: – For sent å snu nå, sier to store LO-forbund

Fullt fagforeningsfradrag

SV vil gå lenger enn bare å doble fagforeningsfradraget.

– Vi må fremme et organisert arbeidsliv, både gjennom krav til offentlige innkjøp og anskaffelser og gi skattelette til folk som organiserer seg, ikke direktørene, sier Kirsti Bergstø.

SV foreslår blant annet å gi fullt skattefradrag for fagforeningskontingent og vil legge til rette for økt fagorganisering i alle deler av arbeidslivet.

Som et alternativ til dagens bemanningsbransje, vil SV sørge for at spesielt utsatte bransjer skjermes totalt og at bruk av innleie begrenses til rene vikariater.

– Vi vil fortsatt tillate utvidet innleie mellom reelle produksjonsbedrifter etter avtale med tillitsvalgte i fagforening med innstillingsrett. Men vi vil straffe brudd på bestemmelsene, sier Kirsti Bergstø.

I programmet foreslås det at arbeidsformidling skal være et offentlig ansvar.

«Ny koblingsteknologi gjør at tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft lettere finner hverandre enn tidligere. Slike plattformer må utvikles og tilgjengeliggjøres, og samtidig være under offentlig kontroll», heter det i programutkastet.

All aktivitet som foregår i norske farvann og på norsk sokkel skal reguleres av norsk lov, med norske lønns- og arbeidsbetingelser, mener SV.

Frislippet i taxinæringen skal også reverseres, hvis SV får regjeringsmakt. SV vil sørge for å få på plass seriøsitetskrav for taxibransjen, i samråd med bransjen selv.

Bli kjent med LO-toppenes yrkesvalg: Én er tidligere gruvearbeider og én er pilot

Rett til heltid

Retten til heltid er viktig, mener Kirsti Bergstø. Hun og komiteen mener det må sikres gjennom en lovfesting. Turnusordninger skal være fullt mulig å kombinere med både familieliv og heltidsarbeid.

– Det offentlige skal fremme heltidskultur som arbeidsgiver og det må fastsettes forpliktende likelønnsplaner i alle offentlige virksomheter, heter det i programforslaget.

En gradvis arbeidstidsreduksjon med 30-timers uke/6-timersdag med full lønnskompensasjon er en målsetting for SV. I neste stortingsperiode vil SV gå inn for å etablere et partssammensatt utvalg som samler erfaringer og bidrar med målrettet finansiering i forhold til 6-timersdagen.

Det er færre dissenser i dette programutkastet sammenlignet med det som ble vedtatt foran valget i 2017.

Et punkt det er uenighet om, er spørsmålet om likelønn. Det er enighet om å ha et systematisk arbeid for mer likelønn, men uenighet om likelønnspott som virkemiddel for å oppnå dette.

– En likelønnspott er ikke et omforent krav i fagbevegelsen i dag. Under den rødgrønne regjeringen ble det lagt penger i likelønnspotten, men det fantes ingen felles forståelse for hvordan det skulle fordeles, mener Kirsti Bergstø.

Arbeidsledighet: Antallet arbeidssøkere øker for første gang siden april

11.11.2020
09:20
11.11.2020 11:53Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Regjeringen har presentert en «kraftfull satsning på havvind» for å øke kraftproduksjonen i Norge. Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). 

Lise Åserud / NTB

Professor om strømstøtte til bedrifter: – Staten skal ikke være en trygdekasse for næringslivet


Flere saker