JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Egenmelding

Syke lokførere føler seg mistenkeliggjort av Vy: – Blir presset til å jobbe

Janne Lisesdatter Håkonsen frykter for helsa til lokførerne dersom Vy ikke fjerner et omstridt pushvarsel.
Lokførerne føler at det ikke får den tilliten de burde ha fra Vy, sier tillitsvalgt Janne Lisesdatter Håkonsen.

Lokførerne føler at det ikke får den tilliten de burde ha fra Vy, sier tillitsvalgt Janne Lisesdatter Håkonsen.

Ole Palmstrøm

aslak@lomedia.no

– Vy har en eksepsjonelt dårlig framgangsmåte for å følge opp sykefravær. Lokomotivførerne føler seg mistenkeliggjort, og vi er redde for at de vil føle seg presset til å gå på jobb når de er syke, sier Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt for mer enn 500 lokførere i Oslo-klubben, til FriFagbevegelse. 

Reagerer på pushvarsel

Bekymringsmeldingen som Håkonsen og en samlet vernetjeneste i Vy tog Øst har sendt til ledelsen i Vy, skyldes et nytt datasystem. Det heter Health og ble innført ved inngangen til 2024.

I dette systemet blir tre egenmeldinger i løpet av seks måneder karakterisert som et hyppig sykefravær. Dersom en lokfører er syk og benytter seg av tre slike meldinger i løpet av dette tidsrommet, mottar han eller hun et pushvarsel.

– Syke lokførere fikk da beskjed om at de ville bli kalt inn til en samtale på grunn av for hyppig fravær, og det reagerte vi kraftig på. Vy har senere endret teksten, forklarer Håkonsen.

I en mer spiselig versjon, som hun selv sier, står det at lokføreren har hatt et gjentakende sykefravær og vil bli kontaktet av nærmeste leder for en oppfølgingssamtale.  

– Lokførerne er en gruppe som allerede strekker seg veldig langt. De er nidkjære i jobben sin og må være friske og årvåkne for å kunne utføre en slik sikkerhetstjeneste, forklarer hun.

Føler på presset

Lokførerne, som er organisert i Norsk Lokomotivførerforbund, har 24 egenmeldingsdager i året og kan bruke åtte dager sammenhengende uten krav om sykmelding fra lege.

– Dette er en yrkesgruppe som skal ta forholdsregler hvis de ikke er i form. Derfor mener vi at det bør være en lav terskel for å bruke egenmelding hvis det er nødvendig, sier Håkonsen.

Hun tror det beste måten å unngå langtidsfravær og trøbbel med helsa på er å bruke av kvoten for egenmeldinger.

– Akkurat nå er den lav prosentandel for bruk av egenmeldinger. Vi tror årsaken er at ansatte føler seg mistenkeliggjort og blir presset til å jobbe når de egentlig burde ha vært hjemme, sier hun. 

Sykefraværet for de organiserte lokførerne i Oslo-klubben, som kjører på strekningene i Oslo og til Lillestrøm, Ski, Eidsvoll og Kongsvinger, er nå høyere enn det var før koronaen.

– Ledelsen ønsker å redusere dette fraværet, men vi mener at et slikt varsel på kontoen til lokførerne er en veldig feil måte å gjøre det på, sier Janne Håkonsen.

Aktuelt: NHO og LO enige om å endre sykelønnsordningen

Kritisk forbundsleder

Også forbundsleder Rolf Ringdal er av samme oppfatning. På lederplass i medlemsbladet Lokomotivmands Tidende skriver han at Vy presser syke lokomotivførere på jobb.

– Lokomotivfører er et yrke hvor det kreves hundre prosent konsentrasjon ved framføring av tog. Derfor er det avgjørende at vi har en sykelønnsordning hvor man er sikret full lønn ved sykdom og en fleksibel bruk av egenmeldinger, skriver Ringdal i årets andre utgave av bladet. 

Ifølge Ringdal reagerer forbundet skarpt når «landet største togoperatør har innført et system hvor mange av medlemmene presses til å gå syke på jobb».

– Saken er naturlig tatt opp med Vy av både verneombud og tillitsvalgte, men Vy hevder det ikke er mulig å skru av hele pushvarselet. Det eneste logiske da er å kutte ut hele systemet, mener han.

Slik svarer Vy

Ifølge Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, ble Health-modulen innført for «å sikre at sykefraværsoppfølgingen skjer på en systematisk og hensiktsmessig måte».

– Gjennom systemet blir nærmeste leder varslet ved fravær og får videre «oppgaver» som skal gjennomføres i henhold til bestemte rutiner i Vy, skriver han i en e-post til FriFagbevegelse.

Han påpeker at hver enkelt ansatt eier egne persondata, og den ansatte blir derfor varslet umiddelbart om at leder har mottatt informasjon og videre om hvordan leder vil følge opp.

– På denne måten kan både arbeidsgiver (gjennom nærmeste leder) og den ansatte selv følge sykefraværsoppfølgingen, skriver Lundeby videre.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, er uenig i kritikken fra arbeidstakerne.

Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i Vy, er uenig i kritikken fra arbeidstakerne.

Vy

Uenig i kritikken

Vy tilbakeviser påstanden om at et slikt system presser ansatte til å møte syke på jobb.

– Å melde fra til arbeidsgiver ved fravær, er vanlig i de fleste arbeidsforhold. Dette har vært en del av Vys rutiner også før Health-modulen ble innført, påpeker Lundeby i e-posten.

Vy hevder at forskjellen nå gjør det enklere for arbeidsgiver å håndtere dette på en systematisk måte fordi ledere får et pushvarsel som påminnelse om å ta kontakt med sin medarbeider.

– I påminnelsen er det tydelig presisert at man skal vise omtanke og omsorg når man tar kontakt, og på denne måten kan nærmeste leder vise anerkjennelse og støtte til den ansatte, skriver han.

Samtidig som leder blir varslet, blir også den ansatte varslet med informasjon om hva hen kan forvente av oppfølging fra nærmeste leder, presiserer Vy.

Ikke lyttet til innspill

Tillitsvalgt Janne Lisesdatter Håkonsen synes at det ville ha vært rett og rimelig at Vy drøftet den nye modulen for sykefravær med arbeidstakerne før den ble innført.

– Da hadde vi hatt en reell mulighet til påvirkning, påpeker hun.

Håkonsen sier at Vy har orientert vernetjenesten i forkant av innføringen, men ikke tatt noen av innvendingene til etterretning.

– Når misnøyen etter innføringen kom til overflaten, kalte Vy tillitsvalgte og verneombud inn til en såkalt partssammensatt arbeidsgruppe som skal se på oppfølgingen av sykefravær, forteller hun.

– I denne gruppa blir vi møtt med at varselet du får etter at du har brukt disse tre egenmeldingene siste seks måneder, er generert av systemet og helt umulig å endre, forteller Håkonsen.

Savner en oppvåkning

Bruk av egenmelding i Oslo, Lillestrøm, Ski, Moss og Halden i første kvartal i år var 1,6 prosent, ifølge Håkonsen.

– Dette er kunstig lavt og vitner om at flere ønsker sykemelding fra lege. Også ved korte fravær, sier Håkonsen, og legger til at lokførerne har mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager i strekk.

– Disse tallene alene burde jo egentlig få ledelsen i Vy til å våkne og skjønne at det de driver med nå verken er tillitvekkende, helsebringende eller god personalpolitikk, sier hun.

Arbeidstakerne har gitt beskjed om at pushvarselet kan gå til nærmeste leder i et slags forsøk på å komme Vy i møte.

– I utgangspunktet mener vi det gir en overvåkede effekt, og at det er rart å sette en slags grense på hva som er hyppig bruk av egenmelding, all den tid vi har utvida kvota av gode grunner, sier Håkonsen.

At Vy ikke endrer framgangsmåten sin med pushvarsel etter at de har sagt så tydelig ifra, synes hun er både trist og rart.

– Lokførerne mangler den tilliten de burde ha fått. Dette er en jobb som handler om selvstendighet og det å ta riktige avgjørelser. Da trenger ikke lokførerne å bli gått etter i sømmene på denne måten, sier hun. 

Prioriterer sykefravær

Sykefraværsoppfølging i Vy er noe som prioriteres og blir arbeidet med kontinuerlig, skriver Åge-Christoffer Lundeby.

Han viser til et igangsatt sykefraværsprosjekt der tillitsvalgte fra alle fagforeningene er representert.

– Vys interesse er å best mulig ivareta ansatte i sårbare situasjoner og samtidig bidra til at ansatte kommer tilbake til jobb når de er friske og klare for det. Alle våre ansatte er viktige for Vy, og for at vi skal kunne levere god service og trygge reiser for våre kunder, skriver han.

Lundeby minner om at Vy etter arbeidsmiljøloven er pliktig til å følge opp sykefravær for å ivareta interesser og behov for den ansatte og Vy.

– Det er også flere grunner til at Vy anser det som positivt å følge opp sykefravær, både for å forebygge videre sykdom og for eventuelt å tilby tilrettelegging der det er behov for det, skriver Lundeby.

Mye delt: Ansatte skal ha lønn når de er syke. Det fikk ikke Alina

Warning
Annonse
Annonse