JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Leder i kabotasjegruppa, Fredrik Birkheim Arnesen overleverer gruppas rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Leder i kabotasjegruppa, Fredrik Birkheim Arnesen overleverer gruppas rapport til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Roy Ervin Solstad

Vil ikke vente med tiltak mot kabotasjekjøring

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mottok rapport om kabotasjekjøring på norske veier.26.03.2014
12:00
27.03.2014 11:31

res@lomedia.no

Siden september i fjor har en arbeidsgruppe nedsatt av samferdselsdepartementet sett på de utfordringer kabotasjekjøring i Norge medfører. Det gjelder både lovlig og ulovlig kabotasjekjøring, det vil si transport internt i Norge som utføres av transportører hjemmhørende i utlandet. Gruppa som har hatt medlemmer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, samt politi, departement og vegmyndigheter skulle også se på mulige tiltak som kan føre til bedre og mer effektiv kabotasjekjøring innenfor det gjeldende regelverket, samt å anbefale endringer i det eksisterende regelverket.

– Vi har også kartklagt kabotasjeregelverket og hvordan det regelverket håndheves, fortalte Fredrik Birkheim Arnesen, leder for utvalget.

Han la for øvrig til at regelverket bare i begrenset omfang ble håndhevet.

– Det er lite relevant rettspraksis vedrørende kabotasje, fortsatte han.

Delt syn

Birkheim Arnesen understreket at en av det store utfordringene gruppa møtte, var at dokumentasjonen på kabotasjekjøring i beste fall var mangelfull.

– For godstransport er statistikken usikker når det gjelder hvor stort omfang kabotasjekjøringen har. For persontransport er det ingen statistikk, sa han.

Han viste samtidig til at offisiell statistikk tydet på at bare to prosent av godstransporten ble foretatt gjennom kabotasjekjøring, og at arbeidsgruppa hadde vært svært delt i synet på konsekvensene av kabotasjekjøringen.

– Mens Transportarbeiderforbundet har kalt kabotasjekjøringen den største trusselen mot norsk transportnæring, mener andre at kabotasjekjøringens omfang er så lite at det ikke forstyrrer markedet, og andre igjen at lovlig kabotasjekjøring er viktig for reiselivet, sa han videre.

Mest enig

I gruppas rapport som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag, legges det fram 24 tiltak. For 14 av dem er det enighet i hele gruppa. Det gjelder blant annet å øke bøtesatsene for brudd på kabotasjereglene.

– I dag ligger bøtesatsene på maksimalt mellom 20.000 og 30.000 kroner. De må dobles. Minst, sa Birkheim Arnesen.

Han la for sikkerhets skyld til at hans meninger i arbeidsgruppa ikke nødvendigvis var representative for departementet.

Hele rapporten er allerede lagt ut på departementets hjemmeside, og Solvik-Olsen vil gjerne ha tilbakemeldinger fra bransjen.

– Jeg ber om innspill fra bransjen og transportbrukerne, slik at vi kan vurdere mulige tiltak, sier samferdselsministeren.

Raske tiltak

Fristen for å levere innspill er allerede 21. april, det vil si bare tre dager før Stortinget debatterer Arbeiderpartiets forslag om tiltak i transportsektoren. Solvik-Olsen er utålmodig etter å komme i gang.

– Vi har vært veldig opptatt av dette, og har firedoblet antall kontroller i vinter i forhold til tidligere år. Det er likevel viktig å påpeke at dette ikke dreier seg om «de snille nordmennene» og «de fæle utlendingene». Dette handler om de seriøse og de useriøse i bransjen. Grunnen til at vi ikke har gjort noe med kabotasje til nå, er at vi har ønsket å vente til arbeidsgruppa var ferdig med sitt arbeid, men det haster å få på plass tiltak, sier han.

På spørsmål fra Transportarbeideren, sier samferdselsministeren at til tross for at faktagrunnlaget er dårlig, vil han ikke vente med å iverksette tiltak.

– Hvis vi antar at omfanget er stort, trenger vi ikke å kvantifisere det for å sette i verk tiltak. Allerede før neste vintersesong skal vi ha gjort tiltak. Kan vi ha gjort tiltak før sommeren, trenger vi ikke vente til høsten, sier Solvik Olsen.

– Bra rapport

Utreder Geir Kvam i Transportarbeiderforbundet har sittet i arbeidsgruppa, og selv om han gjerne skulle sett at rapporten gikk enda lenger, er han fornøyd.

– Rapporten inneholder mange gode forslag som vil bidra til å begrense kabotasje og sosial dumping både innen godstransport og persontransport om de blir satt ut i livet. Noen av forslagene hadde vi helst sett skulle gått lengre enn det arbeidsgruppa kunne bli enige om, men alt i alt er dette en bra rapport, sier Geir Kvam.

Kabotasjeutredningen:

Arbeidsgruppa

Fredrik Birkheim Arnesen (leder), ekspedisjonssjef i samferdselsdepartementet

Jon H. Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport

Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport

Per Madsen, forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund

Geir Kvam, utreder i Norsk Transportarbeiderforbund

Morten Sandeberg, seniorrådgiver i Hovedorganisasjonen Virke

Tore Eugen Kvalheim, direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter

Jan Morgan Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet

Arne Waldemar Nielsen, fungerende avdelingsdirektør i Vegdirektoratet

Arnfinn Øen, avdelingsdirektør i samferdselsdepartementet

Gruppas sekretariat

Carsten Horn-Hanssen, fagdirektør i samferdselsdepartementet

Lone Bruvold Hansen, seniorrådgiver i samferdselsdepartementet

Silje Alund, seniorrådgiver i Vegdirektoratet

Forslagene

Her er de 14 forslagene gruppa var enige om:

1. Bedre kunnskap om kabotasje

2. Sikre økt og vedvarende kabotasjekontroll på veg, inkludert innføring av nye tekniske virkemidler for kontroll

3. Sikre økt samarbeid mellom tilsynsetater

4. Etablere oversikt over omfanget av kabotasjekontroller og- overtredelser

5. Øke bøtesatsene ved brudd på kabotasjereglene

6. Innføre krav om obligatorisk bombrikke fro tunge kjøretøy som snart som mulig

7. Knytte seg til dte felleseuropeiske registreret

8. Endre reglene for tilbakeholdsrett av kjøretøy (også for brudd på yrkestransportloven, inkludert ulovlig kabotasjekjøring)

9. Foreta en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet opp mot utviklingen innen gods- og turbuss-sektoren.

10. Klargjøre ansvarsforhold i transportkjeden

11. Vurdere å sanksjonere ulovlig kabotasjekjøring ved forenklet forelegg

Tidligere artikler om temaet:

Frp-statssekretær vil ikke forby kabotasje (26.01.2014)

Ap vil stoppe ulykkestrailerne (21.01.2014)

I dag starter kabortasjestudien (07.10.2013)

Vegsenet vil anmelde transportkjøperne (20.09.2013)

Ap innfrir transportkrav (31.08.2013)

Eiere og sjåfører med felles krav (30.08.2013)

Støtter tiltak mot sosial dumping (30.08.2013)

Storaksjon på veiene (29.08.2013)

Norske busser utkonkurreres av billigsjåfører (29.08.2013)

Strammer inn kabotasjereglene (25.06.2013)

Miljøvennlig godstransport trues av sosial dumping (05.05.2013)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
26.03.2014
12:00
27.03.2014 11:31Mest lest

Kronikk

 Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Martin Guttormsen Slørdal

«La meg fortelle deg hvor jævlig 22. juli 2011 var»

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

Jan-Erik Østlie

Vi kan ikke skru av lyset for debatten 23. juli, mener AUFs leder

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Kronikk

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Leif Martin Kirknes

«Det er på tide at vi tar et kollektivt oppgjør med tankene som førte til terrorangrepet»

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Knut Arild Hareide får kritikk for å sponse sosial dumping i luftfarten.

Martin Guttormsen Slørdal

Litauisk lønn på statsstøttet flyrute i Norge: Her er Hareides forklaring

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Kommentar

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Leif Martin Kirknes

«Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn»

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Tori Aarseth

Löfven: AUF har vendt det tragiske til tro på fremtiden

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

Hurtigruten

Hurtigruten blir ofte kalt verdens vakreste sjøreise. Det gjør noe med arbeidsplassen også

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV


Flere saker