JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tapte i Høyesterett

Yrkesskadde Øystein står uten erstatning. Får ikke gå til sak mot konkursrammet dansk forsikringsselskap i Norge

Øystein skadet seg på jobb, så gikk forsikringsselskapet konkurs og han har ikke fått erstatning. Nå har Høyesterett avgjort at han ikke kan fremme sak mot danske Alpha Insurance for norsk rett.
Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå har Høyesterett avvist at han kan føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå har Høyesterett avvist at han kan føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt: privat)

aurora@lomedia.no

Øystein Hole (42) jobbet som stillasmontør i Bergen, da han i oktober 2007 falt ned fra stillaset han jobbet på ved en tunnel. Han falt mellom fem og ni meter ned i en steinrøys. Knærne og den ene skulderen ble knust.

Fordi selskapet han var yrkesskadeforsikret gjennom, danske Alpha Insurance, gikk konkurs i 2018, har han ikke fått erstatning.

Fordi forsikringen var kjøpt i Danmark, er han ikke dekket av den norske garantiordningen, som gir en sikkerhet ved konkurs.

Med LO i ryggen har han kjempet for retten til å føre sin sak mot konkursboet til Alpha Insurance for norsk rett.

LO fremmet først i Bergen tingrett et ønske om å føre søksmål mot Alphas konkursbo i Norge, men tingretten avviste dette. Hole fikk så medhold i lagmannsretten i desember i fjor. Men Alpha Insurance konkursbo anket dommen til Høyesterett.

Ankesaken gikk for retten 20. og 21. oktober. Nå har Høyesterett avsagt sin dom.

Høyesterett har kommet fram til at Hole ikke kan fremme søksmål mot det danske forsikringsselskapet i Norge.

Anken har altså ført fram. Alpha Insurance AS' konkursbo krevde erstatning for sakskostnader for alle rettsinstansene, men fikk ikke medhold i dette.

«Tungtveiende grunner tilsier imidlertid at [Hole] blir fritatt for sakskostnadsansvar … Jeg viser særlig til at saken har reist tvil, og at den er av stor velferdsmessig betydning for [Hole]», heter det i kjennelsen.

Advokat frykter kravene går tapt

– Øystein Hole og jeg er skuffa over kjennelsen. Høyesterett uttrykker at det var tvil om resultatet, og vi mener at vi ga Høyesterett tilstrekkelig argumenter for å konkludere med de skadelidte, sier LO-advokat Lornts Nagelhus til FriFagbevegelse.

Høyesterett oppfatter det som at EU-domstolen har sagt at denne type søksmål må anlegges i konkursstaten, og det er dette de legger avgjørende vekt på i sin beslutning, forklarer Nagelhus.

Det vil være svært kostbart og krevende å føre slike saker for retten i Danmark. Og de som er rammet vil ikke være sikret å få utgiftene til advokat dekket.

– De yrkesskadde er en gruppe uten de økonomiske musklene som kreves for å føre sak i Danmark. En forsvarlig behandling av norsk rett i Danmark vil kreve både norsk og dansk advokat. Det betyr at disse kravene kan bli tapt, sier LO-advokaten.

Bakgrunn: Øystein får ikke erstatning etter å ha blitt kvestet på jobb. Nå kan Høyesterett avgjøre skjebnen til flere hundre yrkesskadde

Betydning for mange

Da Alpha Insurance gikk konkurs i begynnelsen av mai 2018, hadde forsikringsselskapet solgt rimelige yrkesskadeforsikringer til norske arbeidsgivere i mange år, enten via en norsk filial eller direkte fra det danske kontoret. Konkursen rammet dermed flere hundre nordmenn som hadde skadet seg eller blitt syke på jobb, mens de var forsikret hos Alpha.

I de tilfeller forsikringen var kjøpt direkte fra det danske kontoret, gjelder ikke den norske garantiordningen som gir de forsikrede en sikkerhet ved konkurs.

Høyesteretts avgjørelse vil få betydning for alle de yrkesskadde nordmennene som har vært dekket av yrkesskadeforsikring kjøpt direkte fra Alpha Insurance i Danmark.

– Det er mangler i norsk regelverk som tillater at yrkesskadeforsikringer solgt fra utlandet ikke omfattes av den norske garantiordningen. Når det er mangel i lovverket, og det ikke er snakk om store beløp, er det naturlig at politikerne rydder opp i denne situasjonen, sier Nagelhus.

I november 2018 fremmet Arbeiderpartiet et representantforslag der deler av forslaget gikk direkte på Alpha-konkursen. Blant annet ville Ap at man snarest mulig skulle sikre at de rammede fikk erstatningen de har krav på. På disse punktene fikk partiet støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget ble i mars 2019 stemt ned i Stortinget.

– Denne saken har tidligere vært brakt inn for Stortinget, men Solberg-regjeringen fant ingen grunn til å rekke en hånd til yrkesskade som har fått inntektsgrunnlaget sitt revet bort, som følge av at de har skadet seg mens de gjorde jobben sin. Nå har Høyesterett sagt sitt, og de rammede får ikke føre sakene sine i Norge, sier Nagelhus.

– Hadde Stortinget grepet inn da de hadde mulighet til det første gang, ville denne saken vært unødvendig. Man kunne forholdt seg til norsk garantiordning, betalt ut det de rammede har krav på. Staten ville fått igjen det aller meste av pengene sine om noen år, som dividende-utbetaling fra konkursboet, fortsetter han.

Nå som Høyesterett har sagt sitt, ligger ballen igjen hos politikerne, mener LO-advokaten.

– Vi forventer at de foretar en ny vurdering av denne saken, og at politikerne hjelper dem som har blitt skadet i jobben sin, ved å fjerne den tilleggsbelastningen det er at de i tillegg skal miste sin lovfestede rett til erstatning, sier Nagelhus.

Her har staten sviktet, mener Ap-politiker: Vidar (68) brakk ryggen på jobb, men får ikke erstatning

Ap: Politisk ansvar å rette opp

Han får støtte fra Lise Christoffersen som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Høyesteretts avgjørelse aktualiserer forslaget vi har fremmet tidligere. Det er et politisk ansvar å rette opp i denne situasjonen, sier hun til FriFagbevegelse.

Christoffersen viser til at Stortinget har gitt folk rettigheter, gjennom en obligatorisk yrkesskadeforsikring.

– Denne situasjonen har oppstått fordi arbeidsgivere kan kjøpe forsikring gjennom utenlandske selskaper som ikke er medlem av garantiordningen. Det er et politisk ansvar å passe på at slikt ikke skjer. De som er rammet har en lovfestet rettighet de nå ikke får.

Når de må føre sak i Danmark, er det ingen som vet hvor lang tid det vil ta, eller om de i det hele tatt får mulighet til å føre saken sin for dansk rett, poengterer Ap-politikeren.

– Derfor bør den norske stat gå inn og overta kravene, slik at og at det er norsk stat som fører sakene i Danmark. Det er ingen annen løsning; vi kan ikke toe våre hender når det er et hull i regelverket som sikrer norske arbeidsfolk.

– Samtidig må vi tette dette hullet i lovverket så snart som mulig.

Mye lest: Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Venter på avgjørelse i dansk rett

Yrkesskadde nordmenn som var forsikret via avtaler gjort med Alpha Insurance’ norske kontor, har krav på dekning fra den norske garantiordningen. Den norske garantiordningen har også begynt å forskuttere utbetaling, slik at de rammede ikke behøver å vente på avslutning av konkursboet.

Den norske garantiordningen mener Garantifonden i Danmark er ansvarlig for norske skadelidte, og har en rettsprosess mot den danske garantiordningen som skal behandles i dansk rett i januar 2021.

Da FriFagbevegelse omtalte saken i forrige måned, forklarte Finansdepartementet at de avventer konklusjonen fra denne rettsprosessen.

Departementet mener saken kan bidra til å avklare den danske garantiordningens ansvar overfor nordmennene som er rammet av konkursen, enten de er omfattet av den norske garantiordningen eller ikke.

Annonse
Annonse