JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt:

Hva kan du si og når bør du holde munn? Her er fem spørsmål du bør stille deg før du ytrer deg kritisk om arbeidsplassen din

Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror at lojalitetsplikten strekker seg lengre enn den faktisk gjør, erfarer Arbeidstilsynet.12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47

solfrid.rod@lomedia.no

Det viktigste budskapet er at ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet nedfelt i Grunnloven, mens lojalitetsplikten er det juristene kaller ulovfestet beskyttelse av arbeidsgivers interesser.

Ytringsfriheten er i utgangspunktet absolutt, men den er likevel ikke uten grenser. Forbudet mot ærekrenkelse, trakassering og diskriminering begrenser ytringsfriheten. I arbeidslivet begrenses den også av lojalitetsplikten.

Er du usikker på hva du egentlig kan skrive om arbeidsgiveren din på Facebook eller si offentlig? Berit Weum Brenne, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, har fem råd til hvordan du kan vurdere dette i konkrete saker?

Advokaten svarer: Kan arbeidsgiver kreve at jeg vaksinerer meg?

• Kan ytringen skade arbeidsgivers interesser?

En ytring som påviselig skader eller kan skade virksomheten på unødvendig måte, kan bryte med lojalitetsplikten. Et eksempel er at du lekker opplysninger som påvirker aksjekursen. Men enhver skade eller skaderisiko er ikke nok. En virksomhet må påregne at ansatte ytrer seg på en måte som kan skade omdømmet.

• Har ytringen allmenn interesse?

Jo større interesse ytringen har for allmennheten og jo mer alvorlige forhold den omhandler, desto sterkere er den vernet av ytringsfriheten. Hvis du for eksempel sier offentlig at virksomheten du jobber i slipper ut helseskadelige stoffer, er ytringen vernet, selv om virksomhetens omdømme skades. Ansatte oppfordres til å bruke kunnskapen sin til å si fra om kritikkverdige forhold, slik at både befolkningen og politikere får innsikt, og samfunnet kan utvikle seg.

Interne konflikter har normalt ikke stor interesse for utenforstående, men det finnes unntak. Hvis en konflikt i Arbeidstilsynet utarter og medfører at tilsynet ikke kan jobbe godt med arbeidslivskriminalitet, har det større allmenn interesse enn konflikter i andre virksomheter.

Flere spørsmål og svar: Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

• Er det en faktaytring eller en meningsytring?

Skillet mellom faktaytringer og meningsytringer kan være uklart. Her er spørsmålet: Vond vilje eller god tro? Hvis en ansatt bevisst framsetter en usann påstand, er ytringen illojal. Hvis du derimot handler i god tro, kan ytringen være vernet selv om den viser seg å være feil. Men det er ingen automatikk i dette. Ytringens innhold og alvorlighetsgrad er avgjørende.

• Hvilken stilling/posisjon har den som ytrer seg?

Lojalitetskravet er strengere jo høyere opp i hierarkiet du befinner deg. Hvis en direktør kritiserer egen virksomhet i media, skal det mindre til for å bryte lojalitetsplikten enn dersom en ansatt sier det samme.

• Hvilken form har ytringen?

Ytringens form kan ha betydning for om den er vernet av ytringsfriheten eller om den bryter lojalitetsplikten. Det er lurt å være nøktern i stil og språkbruk, men dette skal likevel ikke tillegges for stor vekt. En bedrift ga en ansatt en advarsel etter at hen hadde skrevet i avisa at ledelsen var kunnskapsløs og arrogant. Saken kom til Arbeidsretten, som fastslo at det ikke var greit å gi en advarsel på bakgrunn av den ytringen.

– Tenk gjennom disse fem momentene når du vurderer å ytre deg. Og husk: Ytringsfriheten er et grunnlovfestet prinsipp. Det er inngripen i den som må begrunnes. Arbeidsgiver må bevise at ytringen er illojal.

Sjekk lista: Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det?

Lojalitet til allmennheten

Hvis du er offentlig ansatt og opplever å bli straffet av arbeidsgiver for å ha ytret deg offentlig, kan du klage til Sivilombudet, Stortingets ombud for kontroll med forvaltning. I webinaret gir jurist Karen Haug Aronsen eksempler på saker der ombudet har vurdert om en ytring bryter lojalitetsplikten.

En sykehjemslege uttalte seg kritisk om kommunebudsjettet i lokalavisa to ganger. Han sa at konsekvensene ville bli kutt og mulig nedleggelse. For det fikk han en advarsel og beskjed om at det er kommunedirektøren som skal uttale seg om budsjettet.

– Arbeidsgiver la til grunn at legen kunne oppfattes å uttale seg på vegne av kommunene. Vi fant ikke det. Det var åpenbart at han framsatte kritikken på vegne av seg selv, og det er helt klart at han har rett til å ytre seg om kutt som ville påvirke dem han var satt til å ivareta, sier Haug Aronsen.

Hun understreker at offentlige ansatte har en lojalitetsplikt også til allmennheten, og at det er viktig for demokratiet at de ytrer seg om forhold de får kunnskap om gjennom jobben sin.

At ansatte snakker på vegne av dem de er satt til å ivareta er også et viktig poeng. En sak det ombudet konkluderte med at ytringen ikke var vernet av ytringsfriheten illustrerer det: En politibetjent ble avskjediget på grunn av ytringer på Facebook. Disse var sterkt preget av følelser, og de ble ikke vurdert som et saklig innlegg i en pågående debatt. Politibetjenten framsatte rasistiske ytringer, det vil si politiske ytringer som har et vern. Men det ble lagt vekt på at ytringene var et angrep på personer som politiet skal ivareta, altså det motsatte av sykehjemslegen.

– Ikke vær redd for å mene noe!

Arbeidstilsynet understreker at både arbeidsgivere og ansatte anerkjenner ytringsfriheten og ikke minst bruken av den. Gitt styrkeforholdet mellom dem er det særlig viktig at arbeidsgiver anerkjenner den. Jurist Karen Haug Aronsen hos Sivilombudet gir følgende råd:

Råd til ansatte som skal ytre seg:

Ikke være redd for å mene noe om det du kan noe om. Bruk faglig argumentasjon og dokumenter påstandene dine. Husk: Det er grunnleggende viktig at de som kan noe om temaene, også mener noe om dem.

• Tenk på form og innhold. Pass på språket, ikke kom med personangrep og harselering.

• Vær tydelig på hvor du jobber hvis du ytrer deg om noe du har kunnskap om gjennom jobben, selv om du ytrer deg som privatperson. Opplys for eksempel i twitterheadingen om hvor du jobber, men si at du tvitrer som privatperson.

• Søk råd hos kolleger. Kanskje kan de som jobber med kommunikasjon gi noen gode råd, lese gjennom innlegget ditt og se om det framstår faglig og godt fundert. Om klimaet på arbeidsplassen tillater det, kan det også være lurt å snakke med leder før du ytrer deg. Men husk at arbeidsgiver ikke kan be om å lese en tekst før publisering. Det er forhåndssensur, og er ikke lov.

Råd til arbeidsgivere:

• Se på form og innhold. Er dette et saklig innspill i en offentlig debatt?

• Konsentrer deg om argumentene. Ta ballen, ikke mannen.

• Hvis det motsatte synspunktet hadde blitt fremmet på samme måte, hvordan hadde du reagert da? Selv om du ikke er enig, se verdien av faglig uenighet.

• Husk at lojalitetsplikten er ulovfestet. Det skal mye til før den slår inn.

• Ømdømme og kommunikasjonsstrategi kan ikke brukes til å begrense ansattes ytringer.

• Hvis du legger til rette for et godt ytringsklima, får du som leder tilgang på medarbeidernes tanker, erfaringer og meninger. Det gir kollektiv læring og bedre arbeidsmiljø. Det bidrar også til at du får innsikt i kritikkverdige forhold og kan gripe inn på et tidlig tidspunkt.

• Motsatt: Dårlig ytringsklima gjør organisasjoner mer sårbare, fordi ansatte ikke sier ifra om det som ikke fungerer. For eksempel viser granskninger etter ulykker ofte at medarbeidernes kunnskap ikke har kommet fram.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet


Flere saker