JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt:

Hva kan du si og når bør du holde munn? Her er fem spørsmål du bør stille deg før du ytrer deg kritisk om arbeidsplassen din

Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror at lojalitetsplikten strekker seg lengre enn den faktisk gjør, erfarer Arbeidstilsynet.12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47

solfrid.rod@lomedia.no

Det viktigste budskapet er at ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet nedfelt i Grunnloven, mens lojalitetsplikten er det juristene kaller ulovfestet beskyttelse av arbeidsgivers interesser.

Ytringsfriheten er i utgangspunktet absolutt, men den er likevel ikke uten grenser. Forbudet mot ærekrenkelse, trakassering og diskriminering begrenser ytringsfriheten. I arbeidslivet begrenses den også av lojalitetsplikten.

Er du usikker på hva du egentlig kan skrive om arbeidsgiveren din på Facebook eller si offentlig? Berit Weum Brenne, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, har fem råd til hvordan du kan vurdere dette i konkrete saker?

Advokaten svarer: Kan arbeidsgiver kreve at jeg vaksinerer meg?

• Kan ytringen skade arbeidsgivers interesser?

En ytring som påviselig skader eller kan skade virksomheten på unødvendig måte, kan bryte med lojalitetsplikten. Et eksempel er at du lekker opplysninger som påvirker aksjekursen. Men enhver skade eller skaderisiko er ikke nok. En virksomhet må påregne at ansatte ytrer seg på en måte som kan skade omdømmet.

• Har ytringen allmenn interesse?

Jo større interesse ytringen har for allmennheten og jo mer alvorlige forhold den omhandler, desto sterkere er den vernet av ytringsfriheten. Hvis du for eksempel sier offentlig at virksomheten du jobber i slipper ut helseskadelige stoffer, er ytringen vernet, selv om virksomhetens omdømme skades. Ansatte oppfordres til å bruke kunnskapen sin til å si fra om kritikkverdige forhold, slik at både befolkningen og politikere får innsikt, og samfunnet kan utvikle seg.

Interne konflikter har normalt ikke stor interesse for utenforstående, men det finnes unntak. Hvis en konflikt i Arbeidstilsynet utarter og medfører at tilsynet ikke kan jobbe godt med arbeidslivskriminalitet, har det større allmenn interesse enn konflikter i andre virksomheter.

Flere spørsmål og svar: Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

• Er det en faktaytring eller en meningsytring?

Skillet mellom faktaytringer og meningsytringer kan være uklart. Her er spørsmålet: Vond vilje eller god tro? Hvis en ansatt bevisst framsetter en usann påstand, er ytringen illojal. Hvis du derimot handler i god tro, kan ytringen være vernet selv om den viser seg å være feil. Men det er ingen automatikk i dette. Ytringens innhold og alvorlighetsgrad er avgjørende.

• Hvilken stilling/posisjon har den som ytrer seg?

Lojalitetskravet er strengere jo høyere opp i hierarkiet du befinner deg. Hvis en direktør kritiserer egen virksomhet i media, skal det mindre til for å bryte lojalitetsplikten enn dersom en ansatt sier det samme.

• Hvilken form har ytringen?

Ytringens form kan ha betydning for om den er vernet av ytringsfriheten eller om den bryter lojalitetsplikten. Det er lurt å være nøktern i stil og språkbruk, men dette skal likevel ikke tillegges for stor vekt. En bedrift ga en ansatt en advarsel etter at hen hadde skrevet i avisa at ledelsen var kunnskapsløs og arrogant. Saken kom til Arbeidsretten, som fastslo at det ikke var greit å gi en advarsel på bakgrunn av den ytringen.

– Tenk gjennom disse fem momentene når du vurderer å ytre deg. Og husk: Ytringsfriheten er et grunnlovfestet prinsipp. Det er inngripen i den som må begrunnes. Arbeidsgiver må bevise at ytringen er illojal.

Sjekk lista: Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det?

Lojalitet til allmennheten

Hvis du er offentlig ansatt og opplever å bli straffet av arbeidsgiver for å ha ytret deg offentlig, kan du klage til Sivilombudet, Stortingets ombud for kontroll med forvaltning. I webinaret gir jurist Karen Haug Aronsen eksempler på saker der ombudet har vurdert om en ytring bryter lojalitetsplikten.

En sykehjemslege uttalte seg kritisk om kommunebudsjettet i lokalavisa to ganger. Han sa at konsekvensene ville bli kutt og mulig nedleggelse. For det fikk han en advarsel og beskjed om at det er kommunedirektøren som skal uttale seg om budsjettet.

– Arbeidsgiver la til grunn at legen kunne oppfattes å uttale seg på vegne av kommunene. Vi fant ikke det. Det var åpenbart at han framsatte kritikken på vegne av seg selv, og det er helt klart at han har rett til å ytre seg om kutt som ville påvirke dem han var satt til å ivareta, sier Haug Aronsen.

Hun understreker at offentlige ansatte har en lojalitetsplikt også til allmennheten, og at det er viktig for demokratiet at de ytrer seg om forhold de får kunnskap om gjennom jobben sin.

At ansatte snakker på vegne av dem de er satt til å ivareta er også et viktig poeng. En sak det ombudet konkluderte med at ytringen ikke var vernet av ytringsfriheten illustrerer det: En politibetjent ble avskjediget på grunn av ytringer på Facebook. Disse var sterkt preget av følelser, og de ble ikke vurdert som et saklig innlegg i en pågående debatt. Politibetjenten framsatte rasistiske ytringer, det vil si politiske ytringer som har et vern. Men det ble lagt vekt på at ytringene var et angrep på personer som politiet skal ivareta, altså det motsatte av sykehjemslegen.

– Ikke vær redd for å mene noe!

Arbeidstilsynet understreker at både arbeidsgivere og ansatte anerkjenner ytringsfriheten og ikke minst bruken av den. Gitt styrkeforholdet mellom dem er det særlig viktig at arbeidsgiver anerkjenner den. Jurist Karen Haug Aronsen hos Sivilombudet gir følgende råd:

Råd til ansatte som skal ytre seg:

Ikke være redd for å mene noe om det du kan noe om. Bruk faglig argumentasjon og dokumenter påstandene dine. Husk: Det er grunnleggende viktig at de som kan noe om temaene, også mener noe om dem.

• Tenk på form og innhold. Pass på språket, ikke kom med personangrep og harselering.

• Vær tydelig på hvor du jobber hvis du ytrer deg om noe du har kunnskap om gjennom jobben, selv om du ytrer deg som privatperson. Opplys for eksempel i twitterheadingen om hvor du jobber, men si at du tvitrer som privatperson.

• Søk råd hos kolleger. Kanskje kan de som jobber med kommunikasjon gi noen gode råd, lese gjennom innlegget ditt og se om det framstår faglig og godt fundert. Om klimaet på arbeidsplassen tillater det, kan det også være lurt å snakke med leder før du ytrer deg. Men husk at arbeidsgiver ikke kan be om å lese en tekst før publisering. Det er forhåndssensur, og er ikke lov.

Råd til arbeidsgivere:

• Se på form og innhold. Er dette et saklig innspill i en offentlig debatt?

• Konsentrer deg om argumentene. Ta ballen, ikke mannen.

• Hvis det motsatte synspunktet hadde blitt fremmet på samme måte, hvordan hadde du reagert da? Selv om du ikke er enig, se verdien av faglig uenighet.

• Husk at lojalitetsplikten er ulovfestet. Det skal mye til før den slår inn.

• Ømdømme og kommunikasjonsstrategi kan ikke brukes til å begrense ansattes ytringer.

• Hvis du legger til rette for et godt ytringsklima, får du som leder tilgang på medarbeidernes tanker, erfaringer og meninger. Det gir kollektiv læring og bedre arbeidsmiljø. Det bidrar også til at du får innsikt i kritikkverdige forhold og kan gripe inn på et tidlig tidspunkt.

• Motsatt: Dårlig ytringsklima gjør organisasjoner mer sårbare, fordi ansatte ikke sier ifra om det som ikke fungerer. For eksempel viser granskninger etter ulykker ofte at medarbeidernes kunnskap ikke har kommet fram.

12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge. I dag har Eva sin siste arbeidsdag

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Nye regler for AAP fra 1. juli

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klare å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Christopher Beckham  vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Christopher Beckham vil ta kampen mot hatkriminalitet, men innrømmer at han er engstelig etter helgens angrep mot det skeive miljøet.

Lene Svenning

HK-lederen ser seg ekstra over skulderen etter masseskytingen

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet


Flere saker