JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Ytringsfrihet og lojalitetsplikt:

Hva kan du si og når bør du holde munn? Her er fem spørsmål du bør stille deg før du ytrer deg kritisk om arbeidsplassen din

Både arbeidsgivere og arbeidstakere tror at lojalitetsplikten strekker seg lengre enn den faktisk gjør, erfarer Arbeidstilsynet.12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47

solfrid.rod@lomedia.no

Det viktigste budskapet er at ytringsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet nedfelt i Grunnloven, mens lojalitetsplikten er det juristene kaller ulovfestet beskyttelse av arbeidsgivers interesser.

Ytringsfriheten er i utgangspunktet absolutt, men den er likevel ikke uten grenser. Forbudet mot ærekrenkelse, trakassering og diskriminering begrenser ytringsfriheten. I arbeidslivet begrenses den også av lojalitetsplikten.

Er du usikker på hva du egentlig kan skrive om arbeidsgiveren din på Facebook eller si offentlig? Berit Weum Brenne, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, har fem råd til hvordan du kan vurdere dette i konkrete saker?

Advokaten svarer: Kan arbeidsgiver kreve at jeg vaksinerer meg?

• Kan ytringen skade arbeidsgivers interesser?

En ytring som påviselig skader eller kan skade virksomheten på unødvendig måte, kan bryte med lojalitetsplikten. Et eksempel er at du lekker opplysninger som påvirker aksjekursen. Men enhver skade eller skaderisiko er ikke nok. En virksomhet må påregne at ansatte ytrer seg på en måte som kan skade omdømmet.

• Har ytringen allmenn interesse?

Jo større interesse ytringen har for allmennheten og jo mer alvorlige forhold den omhandler, desto sterkere er den vernet av ytringsfriheten. Hvis du for eksempel sier offentlig at virksomheten du jobber i slipper ut helseskadelige stoffer, er ytringen vernet, selv om virksomhetens omdømme skades. Ansatte oppfordres til å bruke kunnskapen sin til å si fra om kritikkverdige forhold, slik at både befolkningen og politikere får innsikt, og samfunnet kan utvikle seg.

Interne konflikter har normalt ikke stor interesse for utenforstående, men det finnes unntak. Hvis en konflikt i Arbeidstilsynet utarter og medfører at tilsynet ikke kan jobbe godt med arbeidslivskriminalitet, har det større allmenn interesse enn konflikter i andre virksomheter.

Flere spørsmål og svar: Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

• Er det en faktaytring eller en meningsytring?

Skillet mellom faktaytringer og meningsytringer kan være uklart. Her er spørsmålet: Vond vilje eller god tro? Hvis en ansatt bevisst framsetter en usann påstand, er ytringen illojal. Hvis du derimot handler i god tro, kan ytringen være vernet selv om den viser seg å være feil. Men det er ingen automatikk i dette. Ytringens innhold og alvorlighetsgrad er avgjørende.

• Hvilken stilling/posisjon har den som ytrer seg?

Lojalitetskravet er strengere jo høyere opp i hierarkiet du befinner deg. Hvis en direktør kritiserer egen virksomhet i media, skal det mindre til for å bryte lojalitetsplikten enn dersom en ansatt sier det samme.

• Hvilken form har ytringen?

Ytringens form kan ha betydning for om den er vernet av ytringsfriheten eller om den bryter lojalitetsplikten. Det er lurt å være nøktern i stil og språkbruk, men dette skal likevel ikke tillegges for stor vekt. En bedrift ga en ansatt en advarsel etter at hen hadde skrevet i avisa at ledelsen var kunnskapsløs og arrogant. Saken kom til Arbeidsretten, som fastslo at det ikke var greit å gi en advarsel på bakgrunn av den ytringen.

– Tenk gjennom disse fem momentene når du vurderer å ytre deg. Og husk: Ytringsfriheten er et grunnlovfestet prinsipp. Det er inngripen i den som må begrunnes. Arbeidsgiver må bevise at ytringen er illojal.

Sjekk lista: Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det?

Lojalitet til allmennheten

Hvis du er offentlig ansatt og opplever å bli straffet av arbeidsgiver for å ha ytret deg offentlig, kan du klage til Sivilombudet, Stortingets ombud for kontroll med forvaltning. I webinaret gir jurist Karen Haug Aronsen eksempler på saker der ombudet har vurdert om en ytring bryter lojalitetsplikten.

En sykehjemslege uttalte seg kritisk om kommunebudsjettet i lokalavisa to ganger. Han sa at konsekvensene ville bli kutt og mulig nedleggelse. For det fikk han en advarsel og beskjed om at det er kommunedirektøren som skal uttale seg om budsjettet.

– Arbeidsgiver la til grunn at legen kunne oppfattes å uttale seg på vegne av kommunene. Vi fant ikke det. Det var åpenbart at han framsatte kritikken på vegne av seg selv, og det er helt klart at han har rett til å ytre seg om kutt som ville påvirke dem han var satt til å ivareta, sier Haug Aronsen.

Hun understreker at offentlige ansatte har en lojalitetsplikt også til allmennheten, og at det er viktig for demokratiet at de ytrer seg om forhold de får kunnskap om gjennom jobben sin.

At ansatte snakker på vegne av dem de er satt til å ivareta er også et viktig poeng. En sak det ombudet konkluderte med at ytringen ikke var vernet av ytringsfriheten illustrerer det: En politibetjent ble avskjediget på grunn av ytringer på Facebook. Disse var sterkt preget av følelser, og de ble ikke vurdert som et saklig innlegg i en pågående debatt. Politibetjenten framsatte rasistiske ytringer, det vil si politiske ytringer som har et vern. Men det ble lagt vekt på at ytringene var et angrep på personer som politiet skal ivareta, altså det motsatte av sykehjemslegen.

– Ikke vær redd for å mene noe!

Arbeidstilsynet understreker at både arbeidsgivere og ansatte anerkjenner ytringsfriheten og ikke minst bruken av den. Gitt styrkeforholdet mellom dem er det særlig viktig at arbeidsgiver anerkjenner den. Jurist Karen Haug Aronsen hos Sivilombudet gir følgende råd:

Råd til ansatte som skal ytre seg:

Ikke være redd for å mene noe om det du kan noe om. Bruk faglig argumentasjon og dokumenter påstandene dine. Husk: Det er grunnleggende viktig at de som kan noe om temaene, også mener noe om dem.

• Tenk på form og innhold. Pass på språket, ikke kom med personangrep og harselering.

• Vær tydelig på hvor du jobber hvis du ytrer deg om noe du har kunnskap om gjennom jobben, selv om du ytrer deg som privatperson. Opplys for eksempel i twitterheadingen om hvor du jobber, men si at du tvitrer som privatperson.

• Søk råd hos kolleger. Kanskje kan de som jobber med kommunikasjon gi noen gode råd, lese gjennom innlegget ditt og se om det framstår faglig og godt fundert. Om klimaet på arbeidsplassen tillater det, kan det også være lurt å snakke med leder før du ytrer deg. Men husk at arbeidsgiver ikke kan be om å lese en tekst før publisering. Det er forhåndssensur, og er ikke lov.

Råd til arbeidsgivere:

• Se på form og innhold. Er dette et saklig innspill i en offentlig debatt?

• Konsentrer deg om argumentene. Ta ballen, ikke mannen.

• Hvis det motsatte synspunktet hadde blitt fremmet på samme måte, hvordan hadde du reagert da? Selv om du ikke er enig, se verdien av faglig uenighet.

• Husk at lojalitetsplikten er ulovfestet. Det skal mye til før den slår inn.

• Ømdømme og kommunikasjonsstrategi kan ikke brukes til å begrense ansattes ytringer.

• Hvis du legger til rette for et godt ytringsklima, får du som leder tilgang på medarbeidernes tanker, erfaringer og meninger. Det gir kollektiv læring og bedre arbeidsmiljø. Det bidrar også til at du får innsikt i kritikkverdige forhold og kan gripe inn på et tidlig tidspunkt.

• Motsatt: Dårlig ytringsklima gjør organisasjoner mer sårbare, fordi ansatte ikke sier ifra om det som ikke fungerer. For eksempel viser granskninger etter ulykker ofte at medarbeidernes kunnskap ikke har kommet fram.

12.11.2021
08:47
12.11.2021 08:47Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

SOLCELLE-BYGDA: Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

Glade folk i 2022: Fra venstre Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, stortingrepresentant Geir Pollestad og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Glade folk i 2022: Fra venstre Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, stortingrepresentant Geir Pollestad og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Tri Nguyen Dinh

Norsk lønn i norske farvann, lovet regjeringen. Så ble det stille


Flere saker