JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Her blir det streik, hvis partene ikke blir enige om lønnsoppgjøret i staten

LO Stat offentliggjorde forrige onsdag hvor de 4000 medlemmene i det første streikeuttaket tas ut.
Første streikeuttak for en eventuell streik i staten er klart.

Første streikeuttak for en eventuell streik i staten er klart.

Rune Eriksen (illustrasjonsfoto)

anders@lomedia.no

Meklinga mellom LO Stat, Unio, YS og staten hadde frist ved midnatt onsdag 23. mai, men fortsetter utpå ettermiddagen torsdag. Akademikerne og staten mekler også, og har samme frist.

Se lista over hvor det kan bli streik nederst i saken.

Her er detaljene i tilbudet fra staten, som fikk LO Stat til å bryte

4000 kan streike i første omgang

LO Stat har varsler at deres første streikeuttak er på rundt 4000 medlemmer, der de fleste er medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i tillegg til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Uttaket er fordelt på de fleste departementsområdene. Blant annet vil 400 Nav-ansatte bli tatt ut i streik og rundt 550 ansatte i ulike departementer. I tillegg tar LO Stat ut over 500 ansatte i Skatteetaten og rundt 400 ansatte i ulike deler av politiet.

Oslo fengsel og Trondheim fengsel vil også merke en eventuell streik, med henholdsvis 30 og 23 medlemmer som blir tatt ut i streik.

Utdanningsinstitusjonene rammes også. Ved Universitetet i Oslo er 175 medlemmer tatt ut, i Trondheim 173 medlemmer og ved OsloMet 356.

LO Stat vil ha slutt på at lederne karrer til seg mest

Motiverte medlemmer

Leder Egil André Aas i LO Stat sier i en pressemelding at både medlemmer og forbund er klare for å streike om det må til:

– Først og fremst er uttaket rettet mot arbeidsgiver, men selvfølgelig vil en eventuell streik merkes også blant publikum. Vi er uansett innstilt på å gi dispensasjoner for å unngå at liv og helse blir truet, sier Aas.

Han kan ikke kommentere meklingen mens den pågår, men sier i pressemeldingen at målet selvsagt er å unngå streik:

– Det er alltid målet. Samtidig er det slik at vi også må forberede oss på at dette ender med streik, sier han.

Unio tar ut vel 1100 medlemmer, YS Stat cirka 400 medlemmer og Akademikerne har varslet at 814 medlemmer tas ut i streik, dersom meklingen ikke fører fram.

Staten vil fjerne lønnstrinn og tabeller for de ansatte. Resultatet kan bli større lønnsforskjeller

Sjekk lista

Her er lista over hvor LO Stat tar ut medlemmer i streik, etter arbeidsplass, med sted og antall arbeidstakere som blir tatt ut:

Arbeids- og sosialdepartementet, 746

• Departementet, Oslo, 33

• Arbeids- og velferdsdirektoratet, Oslo,157

• Kontaktsenteret, Oslo, 28

• NAV kontor i Oslo, 362, og Trondheim, 76

• NAV Arbeidslivssenter i Oslo, 22, og Trondheim, 6

• Direktoratet for arbeidstilsynet, Trondheim, 34

Barne- og likestillingsdepartementet, 152

• Departementet, Oslo, 44

• Buf-direktoratet, Oslo, 70

• Buf-etat – regionskontorer i Trondheim, 37, og Bergen, 1

Finansdepartementet, 544

• Departementet, Oslo, 34

• Skattedirektoratet, Oslo, 44

• Skattekontorene i Oslo, 221, og Trondheim, 85

• Skatteopplysningen i Oslo, 17, og Trondheim, 8

• Skatteetatens IT og servicepartner (SITS) i Oslo, 129, og Trondheim, 6

Forsvarsdepartementet, 73

• Departementet, Oslo, 41

• Forsvarsbygg, Oslo, 32

• Helse- og omsorgsdepartementet, 41

• Departementet, Oslo, 23

• HELFO, Oslo, 18

Justis- og beredskapsdepartementet, 595

• Departementet, Oslo, 47

• Politidirektoratet, Oslo, 17

• Nasjonalt ID senter, Oslo, 15

• Friomsorgen i Trondheim, 15, og Oslo, 30

• Oslo Fengsel, Oslo, 30

• Trondheim fengsel, Trondheim, 23

• Politi- og lensmannsetaten i Oslo, 97, og Trondheim, 17

• Politiets utlendingsenhet, Oslo, 160

• Politiets fellestjenester, Oslo, 38

• Politiets IKT-tjenester, Oslo, 66

• Namsfogden i Oslo, 32, og Trondheim, 8

Klima- og miljødepartementet, 158

• Departementet, Oslo, 54

• Miljødirektoratet i Trondheim, 40, og Oslo, 64

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 225

• Departementet, Oslo, 88

• Statsbygg i Oslo, 121, og Trondheim, 16

Kulturdepartementet, 72

• Departementet, Oslo, 44

• Nidaros domkirkes restaureringsarbeid, Trondheim, 28

Kunnskapsdepartementet, 779

• Departementet, Oslo, 75

• Universitet i Oslo, 175, og Trondheim, 173

• OsloMet, Oslo, 356

Landbruks- og matdepartementet, 41

• Departementet, Oslo, 16

• Landsbruksdirektoratet, Oslo, 25

Nærings- og fiskeridepartementet, 36

• Departementet, Oslo, 36

Olje- og energidepartementet, 15

• Departementet, Oslo, 15

Samferdselsdepartementet, 260

• Departementet, Oslo, 22

• Vegdirektoratet, Oslo, 105

• Statens vegvesen i Oslo, 67, og Trondheim, 66

Utenriksdepartementet, 286

• Departementet, Oslo, 286

NTL: – Helt uakseptabelt med økte lønnsforskjeller mellom menn og kvinner

Unios streikeuttak

Unio tar ut 1100 i statsansatte i streik fra torsdag morgen, om meklingen ikke fører fram innen fristen 23. mai. Dette gjelder blant annet ansatte på universitet- og høgskoler, ulike yrkesgrupper i politiet, skatterevisorer og Nav-ansatte, opplyser arbeidstakerorganisasjonen i en pressemelding.

– En streik vil ramme store deler av landet, og vil merkes spesielt i alle de store byene, sier Kjetil Rekdal som leder konfliktutvalget i Unio stat.

Unio opplyser at de primært ønsker å ramme arbeidsgiverne, men at det ikke kan unngås at befolkningen rammes.

– Det kan for eksempel bety at studenter ikke får avlagt eksamen, at det blir forsinkelse i opptak til universitet og høgskoler, eller at noen må være enda tidligere ute for å sikre seg pass til sommerferien, sier Rekdal.

Her er lista over arbeidsplasser hvor Unio tar ut medlemmer i streik om partene ikke blir enige:

• Høgskolen i innlandet

• Innlandet Politidistrikt

• Oslo Politidistrikt

• OsloMet – storbyuniversitetet

• Skatt øst, avdeling Oslo

• Universitetet i Oslo

• Nav hjelpemiddelsentral Rogaland

• Skatt vest, avdeling Stavanger

• Sør-Vest Politidistrikt

• Universitetet i Stavanger

• Nav hjelpemiddelsentral Troms

• Nav Troms

• Skatt Nord

• Troms Politidistrikt

• Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

• Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

• Trøndelag Politidistrikt

• Høgskulen på Vestlandet (Bergen)

• Skatt vest, avdeling Bergen

• Universitetet i Bergen

• Vest Politidistrikt

YS og Akademikerne

YS Stat tar ut omtrent 400 medlemmer. Akademikerne tar ut 814 medlemmer, og varsler at en eventuell streik i første omgang vil ramme Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet, Mattilsynet, Nav, Politiet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt.

Statsoppgjøret: LO Stat skal slåss for reallønnsvekst og retten til å streike

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse