JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

Nina Hanssen

NTL-lederen fikk ikke møte medlemmene på skattekontoret i Bergen

Forbundsleder John Leirvaag i NTL skulle besøke sine medlemmer på skattekontoret i Bergen, men ble nektet adgang. Ledelsen mente møtet hadde en politisk slagside.06.09.2017
12:55
21.08.2023 17:14

nina.hanssen@lomedia.no

– Dette er veldig rart. Jeg skulle gjerne vite begrunnelsen for at de stoppet vårt besøk. Hva er den egentlige begrunnelsen for avslaget? Her er det nok snakk om manglende kunnskap, eller så tråkker de over avtaleverket, sier John Leirvaag, som synes det er ganske alvorlig at han ikke fikk komme inn til medlemmene på Skattekontoret.

Regjeringens ostehøvelkutt får kritikk i ny rapport

Medlemsbesøk ble avslått

Tidligere ble det sendt ut en invitasjon til alle NTL-medlemmene i Skatteetaten i Bergen til møte med NTL-leder John Leirvaag og distriktssekretær i LO Stat Hordaland og Sogn og Fjordane, Merethe Engstrøm.

Planen var at Leirvaag skulle snakke om NTLs arbeidslivspolitikk og så skulle Engstrøm også holde et innlegg.

I en epost som ble sendt ut til de tillitsvalgte og media skriver avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt at han avslår besøket fordi han mener at programmet har et politisk preg.

I eposten står det blant annet at «Programmet for dagen har et politisk preg og arrangementet vil etter vår vurdering falle utenfor *Hovedavtalens paragraf 39» (innhold gjenngitt nederst i artikkelen).

Videre står det i avslaget at «Omvisning er riktignok ikke politisk, men det er heller ikke å anse som «organisasjonsfaglig» og faller derfor ikke inn under paragraf 39. I tillegg vil det forstyrre driften.»

50 skattekontor i distrikta skal vekk - sjå kvar

I strid med føringer fra Finansdepartementet

Videre skriver Dyngeland i eposten at et slikt arrangement vil være «i strid med føringer de hadde fått fra Finansdepartementet.»

– At arrangementet ble avslått på grunn av tema og innhold, virker helt urimelig. Jeg skulle gjerne likt å lese hva som sto i de føringene de har fått fra Finansdepartementet som de henviser til, sier Leirvaag.

Også LO Stats distriktssekretær Merethe Engstrøm stiller seg uforstående til at ledelsen skatteetaten ikke ville tillate arrangementet.

Kongsberg: Frokost og valg på morgenkvisten

Aldri opplevd noe lignende

Forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg, som har organisert Leirvaags turne i høst, synes det er merkelig at hans forbundsleder ikke får lov til å dele ut de 300 matpakkene, ha omvisning og delta på medlemsmøte på skattekontoret i Bergen.

– Dette var et helt ordinært arbeidsplassbesøk i Bergen. Leirvaag hadde lignende besøk både på universitetet og ved Nav-kontoret i Bergen. Der fikk han både møtte de ansatte og ledelsen, forteller han og avviser at opplegget bryter med hovedavtalen.

– Det er første gang at NTL er blitt nektet adgang på en arbeidsplass der vi har mange medlemmer. Målet vårt var at de tillitsvalgte skulle være med å dele ut matpakker utenfor bygget først, deretter en liten omvisning og så et vanlig medlemsmøte. Jeg forstår ikke hvorfor ledelsen stoppet dette, sier han.

Skodjevåg synes det er trist at de tillitsvalgte ved skattekontoret ikke fikk permisjon til å være med på matpakkeaksjonen eller å vise Leirvaag rundt.

– Dette var et besøk som var planlagt en stund og helt innenfor hovedavtalen, sier han.

Dyngedal mener det var riktig å stoppe NTL

Avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt vest sier til Frifagbevegelse at han fikk forespørselen om dette arrangementet på torsdag og mener det var riktig å avslå besøket.

– Vi måtte først snakke med huseier og deretter direktoratet. Entra sa klart nei til å ha dette i resepsjonen og etter en dialog med våre ledere var vår vurdering at programmet hadde et politisk preg, sier han.

Dyngeland, som har jobbet i etaten i mange år, sier at han mener det er første gang han har sagt «nei» og stoppet et arrangement.

NTL-lederen ser problemer med fire nye blå-blå år

Ingen vond vilje

– Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politiske og vi ville ha en ren sti, sier han.

Dyngeland sier videre at han vil gjerne komme i dialog med NTL og LO Stat om de vil ha et arrangement i framtiden.

– Jeg snakket med de tillitsvalgte og fikk inntrykk av at de hadde forståelse for begrunnelsen for avslaget. Hvis de ikke var fornøyd med svaret, så kunne de godt ha tatt en runde til, sier han.

Dyngeland har ikke noen ønske om å stanse fagforeningsmøter så lenge de er innenfor hovedavtalen. Men denne gangen mente han at de ikke var i tråd med hovedavtalen.

– Vi ønsker ikke å være avvisende i forhold til faglige besøk. Så lenge vi kan ha en dialog om program og innhold på forhånd, så går det bra, sier han.

Lyttepost

Men LO Stats distriktsekretær Merethe Engstrøm skjønner ikke begrunnelsen.

– Målet med reisen til Leirvaag er å besøke medlemmene og høre hva de er opptatt av. Da får han ofte høre om hva som rører seg og det er viktig, sier hun.

Leirvaag bekrefter at han er her mest for å lytte, men at det også var naturlig å snakke litt om den politiske situasjonen og hvilke valg de offentlige ansatte står ovenfor i høst.

– NTL er partipolitisk uavhengig og vi hadde kun med flyers for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin, men selvsagt også LOs brosjyre som viser hva de politiske partiene svarer på i forhold til arbeidslivspolitikk og velferdsspørsmål, sier han.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

Nina Hanssen


Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politisk og vi ville ha en ren sti.

Avdelingsdirektør Svein Dyngeland i Skatt Vest.

Hovedtavtalen i staten

§ 39 Andre regler for tjenestefri

1. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta i:

• avdelingsstyre-, forbundsstyre- og landsstyremøter, landsmøter og organisasjonenes kongresser og representantskapsmøter,
• styremøter og møter i faste organ som er opprettet av og/eller er rådgivende for styret, når disse ikke kan avholdes utenom arbeidstiden.

Etter avtale med arbeidsgiver kan organisasjonene avholde medlemsmøter i arbeidstiden om saker av generell karakter som partene er enige om er av vesentlig betydning å gi alle rask informasjon om.

2. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs og konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte,

• organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.
• Det samme gjelder når denne type kurs og konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

3. Et kurs eller en konferanse etter nr. 2 er å betrakte som organisasjonsfaglig når innholdet er:

• organisasjonenes og/eller hovedsammenslutningenes oppbygging og funksjon, eller
• omfatter lov, regel- og avtaleverk, eller
• innholdet er omstilling innenfor offentlig sektor, når dette er relevant for de tillitsvalgtes funksjon eller de ansattes arbeidssituasjon.

Yrkes-, etter- og videreutdanningskurs er ikke å betrakte som organisasjonsfaglige.

Vedkommende hovedsammenslutning (på sentralt plan) skal attestere at kurset er å betrakte som faglig, og derved innestå for at innholdet er i overensstemmelse med retningslinjene nevnt ovenfor.

Arbeidsgiver kan kreve slik attestasjon fremlagt. Partene i hovedavtalen kan gjensidig ta opp til drøftinger spørsmål om et kurs er i samsvar med retningslinjene ovenfor.

4. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene nr. 1-3 ovenfor.

Tillitsvalgte har i tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.

06.09.2017
12:55
21.08.2023 17:14Mest lest

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Jøran Grønstad

Erling Braut Haaland er første fotballspiller på lista over Norges rikeste

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Det tok lang tid før Hilde Abigael Bergersen aksepterte at hun var døv, men selvtilliten blir stadig bedre. Arbeidsplassen hennes får mye av fortjenesten for det.

Hanna Skotheim

Da døve Hilde ble ansatt, var flere skeptiske


Flere saker