JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

Nina Hanssen

NTL-lederen fikk ikke møte medlemmene på skattekontoret i Bergen

Forbundsleder John Leirvaag i NTL skulle besøke sine medlemmer på skattekontoret i Bergen, men ble nektet adgang. Ledelsen mente møtet hadde en politisk slagside.06.09.2017
12:55
07.09.2017 12:53

nina.hanssen@lomedia.no

– Dette er veldig rart. Jeg skulle gjerne vite begrunnelsen for at de stoppet vårt besøk. Hva er den egentlige begrunnelsen for avslaget? Her er det nok snakk om manglende kunnskap, eller så tråkker de over avtaleverket, sier John Leirvaag, som synes det er ganske alvorlig at han ikke fikk komme inn til medlemmene på Skattekontoret.

Regjeringens ostehøvelkutt får kritikk i ny rapport

Medlemsbesøk ble avslått

Tidligere ble det sendt ut en invitasjon til alle NTL-medlemmene i Skatteetaten i Bergen til møte med NTL-leder John Leirvaag og distriktssekretær i LO Stat Hordaland og Sogn og Fjordane, Merethe Engstrøm.

Planen var at Leirvaag skulle snakke om NTLs arbeidslivspolitikk og så skulle Engstrøm også holde et innlegg.

I en epost som ble sendt ut til de tillitsvalgte og media skriver avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt at han avslår besøket fordi han mener at programmet har et politisk preg.

I eposten står det blant annet at «Programmet for dagen har et politisk preg og arrangementet vil etter vår vurdering falle utenfor *Hovedavtalens paragraf 39» (innhold gjenngitt nederst i artikkelen).

Videre står det i avslaget at «Omvisning er riktignok ikke politisk, men det er heller ikke å anse som «organisasjonsfaglig» og faller derfor ikke inn under paragraf 39. I tillegg vil det forstyrre driften.»

50 skattekontor i distrikta skal vekk - sjå kvar

I strid med føringer fra Finansdepartementet

Videre skriver Dyngeland i eposten at et slikt arrangement vil være «i strid med føringer de hadde fått fra Finansdepartementet.»

– At arrangementet ble avslått på grunn av tema og innhold, virker helt urimelig. Jeg skulle gjerne likt å lese hva som sto i de føringene de har fått fra Finansdepartementet som de henviser til, sier Leirvaag.

Også LO Stats distriktssekretær Merethe Engstrøm stiller seg uforstående til at ledelsen skatteetaten ikke ville tillate arrangementet.

Kongsberg: Frokost og valg på morgenkvisten

Aldri opplevd noe lignende

Forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg, som har organisert Leirvaags turne i høst, synes det er merkelig at hans forbundsleder ikke får lov til å dele ut de 300 matpakkene, ha omvisning og delta på medlemsmøte på skattekontoret i Bergen.

– Dette var et helt ordinært arbeidsplassbesøk i Bergen. Leirvaag hadde lignende besøk både på universitetet og ved Nav-kontoret i Bergen. Der fikk han både møtte de ansatte og ledelsen, forteller han og avviser at opplegget bryter med hovedavtalen.

– Det er første gang at NTL er blitt nektet adgang på en arbeidsplass der vi har mange medlemmer. Målet vårt var at de tillitsvalgte skulle være med å dele ut matpakker utenfor bygget først, deretter en liten omvisning og så et vanlig medlemsmøte. Jeg forstår ikke hvorfor ledelsen stoppet dette, sier han.

Skodjevåg synes det er trist at de tillitsvalgte ved skattekontoret ikke fikk permisjon til å være med på matpakkeaksjonen eller å vise Leirvaag rundt.

– Dette var et besøk som var planlagt en stund og helt innenfor hovedavtalen, sier han.

Dyngedal mener det var riktig å stoppe NTL

Avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt vest sier til Frifagbevegelse at han fikk forespørselen om dette arrangementet på torsdag og mener det var riktig å avslå besøket.

– Vi måtte først snakke med huseier og deretter direktoratet. Entra sa klart nei til å ha dette i resepsjonen og etter en dialog med våre ledere var vår vurdering at programmet hadde et politisk preg, sier han.

Dyngeland, som har jobbet i etaten i mange år, sier at han mener det er første gang han har sagt «nei» og stoppet et arrangement.

NTL-lederen ser problemer med fire nye blå-blå år

Ingen vond vilje

– Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politiske og vi ville ha en ren sti, sier han.

Dyngeland sier videre at han vil gjerne komme i dialog med NTL og LO Stat om de vil ha et arrangement i framtiden.

– Jeg snakket med de tillitsvalgte og fikk inntrykk av at de hadde forståelse for begrunnelsen for avslaget. Hvis de ikke var fornøyd med svaret, så kunne de godt ha tatt en runde til, sier han.

Dyngeland har ikke noen ønske om å stanse fagforeningsmøter så lenge de er innenfor hovedavtalen. Men denne gangen mente han at de ikke var i tråd med hovedavtalen.

– Vi ønsker ikke å være avvisende i forhold til faglige besøk. Så lenge vi kan ha en dialog om program og innhold på forhånd, så går det bra, sier han.

Lyttepost

Men LO Stats distriktsekretær Merethe Engstrøm skjønner ikke begrunnelsen.

– Målet med reisen til Leirvaag er å besøke medlemmene og høre hva de er opptatt av. Da får han ofte høre om hva som rører seg og det er viktig, sier hun.

Leirvaag bekrefter at han er her mest for å lytte, men at det også var naturlig å snakke litt om den politiske situasjonen og hvilke valg de offentlige ansatte står ovenfor i høst.

– NTL er partipolitisk uavhengig og vi hadde kun med flyers for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin, men selvsagt også LOs brosjyre som viser hva de politiske partiene svarer på i forhold til arbeidslivspolitikk og velferdsspørsmål, sier han.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

Nina Hanssen


Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politisk og vi ville ha en ren sti.

Avdelingsdirektør Svein Dyngeland i Skatt Vest.

Hovedtavtalen i staten

§ 39 Andre regler for tjenestefri

1. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta i:

• avdelingsstyre-, forbundsstyre- og landsstyremøter, landsmøter og organisasjonenes kongresser og representantskapsmøter,
• styremøter og møter i faste organ som er opprettet av og/eller er rådgivende for styret, når disse ikke kan avholdes utenom arbeidstiden.

Etter avtale med arbeidsgiver kan organisasjonene avholde medlemsmøter i arbeidstiden om saker av generell karakter som partene er enige om er av vesentlig betydning å gi alle rask informasjon om.

2. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs og konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte,

• organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.
• Det samme gjelder når denne type kurs og konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

3. Et kurs eller en konferanse etter nr. 2 er å betrakte som organisasjonsfaglig når innholdet er:

• organisasjonenes og/eller hovedsammenslutningenes oppbygging og funksjon, eller
• omfatter lov, regel- og avtaleverk, eller
• innholdet er omstilling innenfor offentlig sektor, når dette er relevant for de tillitsvalgtes funksjon eller de ansattes arbeidssituasjon.

Yrkes-, etter- og videreutdanningskurs er ikke å betrakte som organisasjonsfaglige.

Vedkommende hovedsammenslutning (på sentralt plan) skal attestere at kurset er å betrakte som faglig, og derved innestå for at innholdet er i overensstemmelse med retningslinjene nevnt ovenfor.

Arbeidsgiver kan kreve slik attestasjon fremlagt. Partene i hovedavtalen kan gjensidig ta opp til drøftinger spørsmål om et kurs er i samsvar med retningslinjene ovenfor.

4. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene nr. 1-3 ovenfor.

Tillitsvalgte har i tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.09.2017
12:55
07.09.2017 12:53Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok


Flere saker