JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

AVVIST: NTL-leder John Leirvaag ble nektet adgang da han ville besøke sine medlemmer i Skatteetaten i Bergen

Nina Hanssen

NTL-lederen fikk ikke møte medlemmene på skattekontoret i Bergen

Forbundsleder John Leirvaag i NTL skulle besøke sine medlemmer på skattekontoret i Bergen, men ble nektet adgang. Ledelsen mente møtet hadde en politisk slagside.06.09.2017
12:55
07.09.2017 12:53

nina.hanssen@lomedia.no

– Dette er veldig rart. Jeg skulle gjerne vite begrunnelsen for at de stoppet vårt besøk. Hva er den egentlige begrunnelsen for avslaget? Her er det nok snakk om manglende kunnskap, eller så tråkker de over avtaleverket, sier John Leirvaag, som synes det er ganske alvorlig at han ikke fikk komme inn til medlemmene på Skattekontoret.

Regjeringens ostehøvelkutt får kritikk i ny rapport

Medlemsbesøk ble avslått

Tidligere ble det sendt ut en invitasjon til alle NTL-medlemmene i Skatteetaten i Bergen til møte med NTL-leder John Leirvaag og distriktssekretær i LO Stat Hordaland og Sogn og Fjordane, Merethe Engstrøm.

Planen var at Leirvaag skulle snakke om NTLs arbeidslivspolitikk og så skulle Engstrøm også holde et innlegg.

I en epost som ble sendt ut til de tillitsvalgte og media skriver avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt at han avslår besøket fordi han mener at programmet har et politisk preg.

I eposten står det blant annet at «Programmet for dagen har et politisk preg og arrangementet vil etter vår vurdering falle utenfor *Hovedavtalens paragraf 39» (innhold gjenngitt nederst i artikkelen).

Videre står det i avslaget at «Omvisning er riktignok ikke politisk, men det er heller ikke å anse som «organisasjonsfaglig» og faller derfor ikke inn under paragraf 39. I tillegg vil det forstyrre driften.»

50 skattekontor i distrikta skal vekk - sjå kvar

I strid med føringer fra Finansdepartementet

Videre skriver Dyngeland i eposten at et slikt arrangement vil være «i strid med føringer de hadde fått fra Finansdepartementet.»

– At arrangementet ble avslått på grunn av tema og innhold, virker helt urimelig. Jeg skulle gjerne likt å lese hva som sto i de føringene de har fått fra Finansdepartementet som de henviser til, sier Leirvaag.

Også LO Stats distriktssekretær Merethe Engstrøm stiller seg uforstående til at ledelsen skatteetaten ikke ville tillate arrangementet.

Kongsberg: Frokost og valg på morgenkvisten

Aldri opplevd noe lignende

Forbundssekretær Sven Ivar Skodjevåg, som har organisert Leirvaags turne i høst, synes det er merkelig at hans forbundsleder ikke får lov til å dele ut de 300 matpakkene, ha omvisning og delta på medlemsmøte på skattekontoret i Bergen.

– Dette var et helt ordinært arbeidsplassbesøk i Bergen. Leirvaag hadde lignende besøk både på universitetet og ved Nav-kontoret i Bergen. Der fikk han både møtte de ansatte og ledelsen, forteller han og avviser at opplegget bryter med hovedavtalen.

– Det er første gang at NTL er blitt nektet adgang på en arbeidsplass der vi har mange medlemmer. Målet vårt var at de tillitsvalgte skulle være med å dele ut matpakker utenfor bygget først, deretter en liten omvisning og så et vanlig medlemsmøte. Jeg forstår ikke hvorfor ledelsen stoppet dette, sier han.

Skodjevåg synes det er trist at de tillitsvalgte ved skattekontoret ikke fikk permisjon til å være med på matpakkeaksjonen eller å vise Leirvaag rundt.

– Dette var et besøk som var planlagt en stund og helt innenfor hovedavtalen, sier han.

Dyngedal mener det var riktig å stoppe NTL

Avdelingsdirektør Sven H. Dyngeland i Skatt vest sier til Frifagbevegelse at han fikk forespørselen om dette arrangementet på torsdag og mener det var riktig å avslå besøket.

– Vi måtte først snakke med huseier og deretter direktoratet. Entra sa klart nei til å ha dette i resepsjonen og etter en dialog med våre ledere var vår vurdering at programmet hadde et politisk preg, sier han.

Dyngeland, som har jobbet i etaten i mange år, sier at han mener det er første gang han har sagt «nei» og stoppet et arrangement.

NTL-lederen ser problemer med fire nye blå-blå år

Ingen vond vilje

– Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politiske og vi ville ha en ren sti, sier han.

Dyngeland sier videre at han vil gjerne komme i dialog med NTL og LO Stat om de vil ha et arrangement i framtiden.

– Jeg snakket med de tillitsvalgte og fikk inntrykk av at de hadde forståelse for begrunnelsen for avslaget. Hvis de ikke var fornøyd med svaret, så kunne de godt ha tatt en runde til, sier han.

Dyngeland har ikke noen ønske om å stanse fagforeningsmøter så lenge de er innenfor hovedavtalen. Men denne gangen mente han at de ikke var i tråd med hovedavtalen.

– Vi ønsker ikke å være avvisende i forhold til faglige besøk. Så lenge vi kan ha en dialog om program og innhold på forhånd, så går det bra, sier han.

Lyttepost

Men LO Stats distriktsekretær Merethe Engstrøm skjønner ikke begrunnelsen.

– Målet med reisen til Leirvaag er å besøke medlemmene og høre hva de er opptatt av. Da får han ofte høre om hva som rører seg og det er viktig, sier hun.

Leirvaag bekrefter at han er her mest for å lytte, men at det også var naturlig å snakke litt om den politiske situasjonen og hvilke valg de offentlige ansatte står ovenfor i høst.

– NTL er partipolitisk uavhengig og vi hadde kun med flyers for å oppfordre folk til å bruke stemmeretten sin, men selvsagt også LOs brosjyre som viser hva de politiske partiene svarer på i forhold til arbeidslivspolitikk og velferdsspørsmål, sier han.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

SLAPP INN: John Leirvaag slapp inn hos Nav, og hadde medlemsmøte der.

Nina Hanssen


Det var ikke av vond vilje at vi sa nei. Men vi så på programmet og i tråd med retningslinjene vi hadde fått fra direktoratet så valgte vi å si nei. Vi synes at temaene var politisk og vi ville ha en ren sti.

Avdelingsdirektør Svein Dyngeland i Skatt Vest.

Hovedtavtalen i staten

§ 39 Andre regler for tjenestefri

1. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta i:

• avdelingsstyre-, forbundsstyre- og landsstyremøter, landsmøter og organisasjonenes kongresser og representantskapsmøter,
• styremøter og møter i faste organ som er opprettet av og/eller er rådgivende for styret, når disse ikke kan avholdes utenom arbeidstiden.

Etter avtale med arbeidsgiver kan organisasjonene avholde medlemsmøter i arbeidstiden om saker av generell karakter som partene er enige om er av vesentlig betydning å gi alle rask informasjon om.

2. Tillitsvalgte på arbeidsstedet og ansatte med tillitsverv innen organisasjonen skal ikke uten tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs og konferanser (opplæringstiltak) for tillitsvalgte,

• organisasjonsfaglige kurs og konferanser som arrangeres av vedkommende arbeidstakerorganisasjon eller hovedsammenslutning.
• Det samme gjelder når denne type kurs og konferanse arrangeres av studieorganisasjoner som utfører oppdrag for en hovedsammenslutning.

3. Et kurs eller en konferanse etter nr. 2 er å betrakte som organisasjonsfaglig når innholdet er:

• organisasjonenes og/eller hovedsammenslutningenes oppbygging og funksjon, eller
• omfatter lov, regel- og avtaleverk, eller
• innholdet er omstilling innenfor offentlig sektor, når dette er relevant for de tillitsvalgtes funksjon eller de ansattes arbeidssituasjon.

Yrkes-, etter- og videreutdanningskurs er ikke å betrakte som organisasjonsfaglige.

Vedkommende hovedsammenslutning (på sentralt plan) skal attestere at kurset er å betrakte som faglig, og derved innestå for at innholdet er i overensstemmelse med retningslinjene nevnt ovenfor.

Arbeidsgiver kan kreve slik attestasjon fremlagt. Partene i hovedavtalen kan gjensidig ta opp til drøftinger spørsmål om et kurs er i samsvar med retningslinjene ovenfor.

4. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene nr. 1-3 ovenfor.

Tillitsvalgte har i tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.

06.09.2017
12:55
07.09.2017 12:53Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre


Flere saker