JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

Kalle Punsvik

Yrkesskadeerstatning:

Etter 20 års kamp fikk Alf Åge 1,8 millioner i erstatning: – De prøver å trette ut folk

Punktum er satt i yrkesskadesaken mellom bergverksarbeideren Alf Åge Samuelsen og forsikringsselskapet If.28.09.2021
14:03
15.11.2021 09:24

merete.holtan@lomedia.no

Arbeidsmanden snakket med den nå uføretrygdede bergverksarbeideren en uke etter at dommen i yrkesskadesaken hans ble rettskraftig, og dagen derpå at nærmere 1,8 millioner kroner gikk inn på kontoen hans.

Pengene var sårt tiltrengt for å dekke inn gjeld etter to tiår med dårlig økonomi. De representerer også en bekreftelse på at Alf Åge Samuelsen hele veien har hatt rett: Han har hatt krav på full yrkesskadeerstatning av forsikringsselskapet etter å ha blitt skadet på jobb i 2002.

– Det er 19 og et halvt år siden det skjedde. Jeg har jo gått og venta på denne seieren – jeg har hele tida trodd at det skulle gå bra. Men nå som det er skjedd, er det helt uvirkelig. Jeg tror ennå ikke det har gått opp for meg, sier han.

Les mer her: Alf Åge ble skadet for livet på jobb. 19 år senere kjemper han fortsatt for millionerstatning

– Har tatt på psyken

I februar i år fortalte Arbeidsmanden om hvordan knuseroperatøren ble utsatt for en ulykke på jobb for gruveselskapet Nikkel og Olivin da han var 34 år. Han skulle løfte en fjærbolt på 50 kilo og kjente at han ble brennende varm i skulderen.

Han meldte fra til en arbeidsleder og gikk hjem fra gruva med det legene i første omgang trodde var en senebetennelse. Senere viste det seg at et leddbånd var røket, og skaden var såpass alvorlig at kroppsarbeideren aldri kom tilbake i jobb. Han gikk først sykmeldt, deretter på attføring med ulike tiltak gjennom Nav før han i 2015 ble uføretrygdet.

Hva skal til for at en skade blir godkjent som yrkesskade? Her får du svar

Parallelt med løpet i trygdesystemet har han kjempet mot forsikringsselskapet If for å få full erstatning for tapt arbeidsevne. Først nå, 53 år gammel, har han seiret.

– Det er helt utrolig at det har tatt så lang tid – tenk at jeg har kastet bort nesten 20 år av livet mitt på å krangle med et forsikringsselskap. Jeg tror selskapene satser på å trette ut folk, men jeg er sta. Dette har tatt på psyken, men jeg har ikke gitt meg, sier Alf Åge Samuelsen.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

Kalle Punsvik

I retten for første gang i 2006

Saken hans har vært oppe i rettssystemet i flere runder. I 2006 stevnet han If med Norsk Arbeidsmandsforbund i ryggen, og vant fram gjennom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Høyesterettsdommen fra 2008 slår fast at det ubestridt var årsakssammenheng mellom løfteoperasjonen og skulderskaden, og at skaden medførte økonomisk tap. If var altså erstatningsansvarlig for bergverksarbeiderens skade.

Likevel fikk Alf Åge etter en avtale med selskapet bare deler av full grunnerstatning utbetalt, 950.000 kroner, basert på en plan om at han skulle tilbake i arbeid.

Det skulle vise seg å bli vanskelig. I 2015 ble Alf Åge ufør, og i 2020 gikk han rettens vei for å få gjenopptatt saken og få resten av erstatningen basert på 100 prosent uførhet.

I tillegg krevde han det som heter menerstatning, som gjerne omtales som en erstatning for tapt livsutfoldelse.

Les også: Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Nervepirrende sommer

I Ofoten tingrett vant Alf Åge Samuelsen fram på alle punkter. Han ble tilkjent både resten av yrkesskadeerstatningen på nærmere 1,8 millioner kroner og en menerstatning på 97.000 kroner. Men If anket saken, og den gikk for Hålogaland lagmannsrett i begynnelsen av juni.

Lagmannsretten avviste kravet om menerstatning, men støttet tingrettens syn når det gjaldt grunnerstatningen.

Alf Åge kunne likevel ikke slippe skuldrene ned. Først etter rettens sommerferie fikk han beskjed via LO-advokat Elisabeth Grannes at If ikke anker dommen til Høyesterett.

Dommen var med det rettskraftig, og seieren over forsikringsselskapet endelig.

Jonathan (26) vant rettssak om yrkesskade: – Sinnssykt digg å bli trodd

Det juridiske spørsmålet

Det sentrale spørsmålet i den siste rettsrunden var hvorvidt Alf Åge Samuelsen hadde krav på å gjenoppta erstatningssaken etter avtalen han gjorde med If i 2009.

Avtalen baserte seg på 35 prosents uførhet, og retten fikk tilgang til e-poster der begge parter slo fast at oppgjøret var «fullt og endelig» og at «risikoen for eventuelle endrede forutsetninger påhviler hver av partene.»

If mente at ordlyden stengte for adgang til å kreve etteroppgjør, noe retten var uenig i. Yrkesskadeforskriftens § 5–1 sier nemlig at dersom «skadelidtes ervervsmessige uføregrad (...) som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør», og at «krav om etteroppgjør må framsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.»

Retten kom fram til at begge krav var oppfylt, da en endring av uføregrad fra 35 til 100 prosent er å anse som «vesentlig» og kravet om etteroppgjør ble framsatt innen fem år. Lagmannsretten bemerket også at yrkesskadeforsikringsloven i utgangspunktet er ufravikelig i skadelidtes favør, og viser til § 16: «Avtaler som begrenser arbeidstakeres rettigheter etter loven er ugyldige.»

Mye lest: Geir er overfølsom for lyder etter en hjerneblødning. Likevel satte Nav ham på arbeidstiltak i et snekkerverksted

«Vesentlig del av skadebildet»

I anken til lagmannsretten stilte If også spørsmål ved om det er andre årsaker enn skadehendelsen fra 2002 til at Alf Åge Samuelsen er blitt ufør utover 35 prosent.

«Det har formodningen mot seg at en så beskjeden skade som i denne saken skal medføre 100 prosent uførhet, og det er skadelidte som har bevisbyrden for at økningen fra 35 til 100 prosent uførhet skyldes skaden» skriver If i anken.

Også her ga retten bergverksarbeideren medhold.

Dommen slår fast at «skulderskaden er en så vesentlig del av skadebildet at den må regnes som en årsak til uføregraden på 100 prosent».

Fikk du med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen

– Organiser dere!

LO-advokat Elisabeth Grannes er glad for at punktum endelig er satt i saken. Hun skriver i en e-post til Arbeidsmanden at dommen prinsipielt slår fast at et forsikringsselskap ikke har adgang til å hindre at en yrkesskade-erstatningssak gjenopptas «ved å tvinge de skadelidte til å undertegne på at erstatningssaken er endelig oppgjort, og således fjerne gjenopptaksadgangen som er lovfestet rettighet».

Alf Åge Samuelsen kan ikke få sagt hvor takknemlig han er for at både Elisabeth Grannes og Arbeidsmandsforbundet har stått ved hans side gjennom så mange år.

– Hadde jeg ikke vært organisert, hadde jeg ikke fått tilgang på advokathjelp fra LO. Hva skulle jeg gjort da? Det er mange papirer som skal på bordet, og det koster mange penger å gå til sak. Jeg hadde ikke hatt råd til fem runder i retten mot et forsikringsselskap, så dette er mitt rop til ungdommen: Organiser dere! Uten forbundet og advokaten hadde jeg ikke hatt nubbsjans.

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

If: – Beklager at saken har tatt så lang tid

Arbeidsmanden har kontaktet If, som gjerne vil komme med en kommentar til saken.

– Vi i If beklager at saken har tatt så lang tid og at vi har måttet gå flere runder i domstolene. Men dessverre reiste denne saken et prinsipielt spørsmål rundt adgang til å gjenoppta et skadeoppgjør som ble avsluttet i 2009. Dette kunne vært egnet for en endelig avgjørelse i Høyesterett, men av hensyn til Samuelsen har vi besluttet ikke å anke dommen fra lagmannsretten. Vi ønsker Alf Åge Samuelsen alt godt for tiden fremover, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

Kalle Punsvik

28.09.2021
14:03
15.11.2021 09:24Mest lest

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Trygve Slagsvold Vedum, finansminister (Senterpartiet).

Jan-Erik Østlie

Halvert elavgift i januar, februar og mars, opplyser Vedum

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Ida Bing

Ann-Karina synes uføre burde betale halv skatt

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Lærere ved Steinkjer videregående skole som er i streik fra 23. september 2022. Fra venstre: Geir Christian Flaten, Leif Stene, Bjørn Ove Hanssen, Jon Olav Kringen, Roy Are Kvelstad og Anne Chatrine Olufsen. Bak Dagfinn Sundet. Foran Per Nicolai Opheim.

Leif Arne Holme

Yrkesfaglærer Geir Christian: – Har aldri tjent så dårlig som etter at jeg begynte i skolen

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Innom på Grünerløkka i Oslo holder åpent på søndager.

Lene Svenning

Strid om søndagsåpen butikk: – Nå må de skjerpe seg og stenge

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Emmie Olivia Kristiansen

Ny lov om lønnstyveri utfordrer politiet, mener advokat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Leif Martin Kirknes

Lærerstreiken fortsetter etter hastemøte hos Brenna

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Vanlige folk kan få skattesmell på grunn av pendlerbolig, frykter advokat

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii


Flere saker