JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

Kalle Punsvik

Yrkesskadeerstatning:

Etter 20 års kamp fikk Alf Åge 1,8 millioner i erstatning: – De prøver å trette ut folk

Punktum er satt i yrkesskadesaken mellom bergverksarbeideren Alf Åge Samuelsen og forsikringsselskapet If.28.09.2021
14:03
05.10.2021 10:31

merete.holtan@lomedia.no

Arbeidsmanden snakket med den nå uføretrygdede bergverksarbeideren en uke etter at dommen i yrkesskadesaken hans ble rettskraftig, og dagen derpå at nærmere 1,8 millioner kroner gikk inn på kontoen hans.

Pengene var sårt tiltrengt for å dekke inn gjeld etter to tiår med dårlig økonomi. De representerer også en bekreftelse på at Alf Åge Samuelsen hele veien har hatt rett: Han har hatt krav på full yrkesskadeerstatning av forsikringsselskapet etter å ha blitt skadet på jobb i 2002.

– Det er 19 og et halvt år siden det skjedde. Jeg har jo gått og venta på denne seieren – jeg har hele tida trodd at det skulle gå bra. Men nå som det er skjedd, er det helt uvirkelig. Jeg tror ennå ikke det har gått opp for meg, sier han.

Les mer her: Alf Åge ble skadet for livet på jobb. 19 år senere kjemper han fortsatt for millionerstatning

– Har tatt på psyken

I februar i år fortalte Arbeidsmanden om hvordan knuseroperatøren ble utsatt for en ulykke på jobb for gruveselskapet Nikkel og Olivin da han var 34 år. Han skulle løfte en fjærbolt på 50 kilo og kjente at han ble brennende varm i skulderen.

Han meldte fra til en arbeidsleder og gikk hjem fra gruva med det legene i første omgang trodde var en senebetennelse. Senere viste det seg at et leddbånd var røket, og skaden var såpass alvorlig at kroppsarbeideren aldri kom tilbake i jobb. Han gikk først sykmeldt, deretter på attføring med ulike tiltak gjennom Nav før han i 2015 ble uføretrygdet.

Hva skal til for at en skade blir godkjent som yrkesskade? Her får du svar

Parallelt med løpet i trygdesystemet har han kjempet mot forsikringsselskapet If for å få full erstatning for tapt arbeidsevne. Først nå, 53 år gammel, har han seiret.

– Det er helt utrolig at det har tatt så lang tid – tenk at jeg har kastet bort nesten 20 år av livet mitt på å krangle med et forsikringsselskap. Jeg tror selskapene satser på å trette ut folk, men jeg er sta. Dette har tatt på psyken, men jeg har ikke gitt meg, sier Alf Åge Samuelsen.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

Kalle Punsvik

I retten for første gang i 2006

Saken hans har vært oppe i rettssystemet i flere runder. I 2006 stevnet han If med Norsk Arbeidsmandsforbund i ryggen, og vant fram gjennom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Høyesterettsdommen fra 2008 slår fast at det ubestridt var årsakssammenheng mellom løfteoperasjonen og skulderskaden, og at skaden medførte økonomisk tap. If var altså erstatningsansvarlig for bergverksarbeiderens skade.

Likevel fikk Alf Åge etter en avtale med selskapet bare deler av full grunnerstatning utbetalt, 950.000 kroner, basert på en plan om at han skulle tilbake i arbeid.

Det skulle vise seg å bli vanskelig. I 2015 ble Alf Åge ufør, og i 2020 gikk han rettens vei for å få gjenopptatt saken og få resten av erstatningen basert på 100 prosent uførhet.

I tillegg krevde han det som heter menerstatning, som gjerne omtales som en erstatning for tapt livsutfoldelse.

Les også: Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Nervepirrende sommer

I Ofoten tingrett vant Alf Åge Samuelsen fram på alle punkter. Han ble tilkjent både resten av yrkesskadeerstatningen på nærmere 1,8 millioner kroner og en menerstatning på 97.000 kroner. Men If anket saken, og den gikk for Hålogaland lagmannsrett i begynnelsen av juni.

Lagmannsretten avviste kravet om menerstatning, men støttet tingrettens syn når det gjaldt grunnerstatningen.

Alf Åge kunne likevel ikke slippe skuldrene ned. Først etter rettens sommerferie fikk han beskjed via LO-advokat Elisabeth Grannes at If ikke anker dommen til Høyesterett.

Dommen var med det rettskraftig, og seieren over forsikringsselskapet endelig.

Jonathan (26) vant rettssak om yrkesskade: – Sinnssykt digg å bli trodd

Det juridiske spørsmålet

Det sentrale spørsmålet i den siste rettsrunden var hvorvidt Alf Åge Samuelsen hadde krav på å gjenoppta erstatningssaken etter avtalen han gjorde med If i 2009.

Avtalen baserte seg på 35 prosents uførhet, og retten fikk tilgang til e-poster der begge parter slo fast at oppgjøret var «fullt og endelig» og at «risikoen for eventuelle endrede forutsetninger påhviler hver av partene.»

If mente at ordlyden stengte for adgang til å kreve etteroppgjør, noe retten var uenig i. Yrkesskadeforskriftens § 5–1 sier nemlig at dersom «skadelidtes ervervsmessige uføregrad (...) som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør», og at «krav om etteroppgjør må framsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.»

Retten kom fram til at begge krav var oppfylt, da en endring av uføregrad fra 35 til 100 prosent er å anse som «vesentlig» og kravet om etteroppgjør ble framsatt innen fem år. Lagmannsretten bemerket også at yrkesskadeforsikringsloven i utgangspunktet er ufravikelig i skadelidtes favør, og viser til § 16: «Avtaler som begrenser arbeidstakeres rettigheter etter loven er ugyldige.»

Mye lest: Geir er overfølsom for lyder etter en hjerneblødning. Likevel satte Nav ham på arbeidstiltak i et snekkerverksted

«Vesentlig del av skadebildet»

I anken til lagmannsretten stilte If også spørsmål ved om det er andre årsaker enn skadehendelsen fra 2002 til at Alf Åge Samuelsen er blitt ufør utover 35 prosent.

«Det har formodningen mot seg at en så beskjeden skade som i denne saken skal medføre 100 prosent uførhet, og det er skadelidte som har bevisbyrden for at økningen fra 35 til 100 prosent uførhet skyldes skaden» skriver If i anken.

Også her ga retten bergverksarbeideren medhold.

Dommen slår fast at «skulderskaden er en så vesentlig del av skadebildet at den må regnes som en årsak til uføregraden på 100 prosent».

Fikk du med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen

– Organiser dere!

LO-advokat Elisabeth Grannes er glad for at punktum endelig er satt i saken. Hun skriver i en e-post til Arbeidsmanden at dommen prinsipielt slår fast at et forsikringsselskap ikke har adgang til å hindre at en yrkesskade-erstatningssak gjenopptas «ved å tvinge de skadelidte til å undertegne på at erstatningssaken er endelig oppgjort, og således fjerne gjenopptaksadgangen som er lovfestet rettighet».

Alf Åge Samuelsen kan ikke få sagt hvor takknemlig han er for at både Elisabeth Grannes og Arbeidsmandsforbundet har stått ved hans side gjennom så mange år.

– Hadde jeg ikke vært organisert, hadde jeg ikke fått tilgang på advokathjelp fra LO. Hva skulle jeg gjort da? Det er mange papirer som skal på bordet, og det koster mange penger å gå til sak. Jeg hadde ikke hatt råd til fem runder i retten mot et forsikringsselskap, så dette er mitt rop til ungdommen: Organiser dere! Uten forbundet og advokaten hadde jeg ikke hatt nubbsjans.

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

If: – Beklager at saken har tatt så lang tid

Arbeidsmanden har kontaktet If, som gjerne vil komme med en kommentar til saken.

– Vi i If beklager at saken har tatt så lang tid og at vi har måttet gå flere runder i domstolene. Men dessverre reiste denne saken et prinsipielt spørsmål rundt adgang til å gjenoppta et skadeoppgjør som ble avsluttet i 2009. Dette kunne vært egnet for en endelig avgjørelse i Høyesterett, men av hensyn til Samuelsen har vi besluttet ikke å anke dommen fra lagmannsretten. Vi ønsker Alf Åge Samuelsen alt godt for tiden fremover, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

Kalle Punsvik

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.09.2021
14:03
05.10.2021 10:31Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget


Flere saker