JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

STO KAMPEN UT: Alf Åge Samuelsen sier kampen mot If har tatt på psyken.

Kalle Punsvik

Yrkesskadeerstatning:

Etter 20 års kamp fikk Alf Åge 1,8 millioner i erstatning: – De prøver å trette ut folk

Punktum er satt i yrkesskadesaken mellom bergverksarbeideren Alf Åge Samuelsen og forsikringsselskapet If.28.09.2021
14:03
15.11.2021 09:24

merete.holtan@lomedia.no

Arbeidsmanden snakket med den nå uføretrygdede bergverksarbeideren en uke etter at dommen i yrkesskadesaken hans ble rettskraftig, og dagen derpå at nærmere 1,8 millioner kroner gikk inn på kontoen hans.

Pengene var sårt tiltrengt for å dekke inn gjeld etter to tiår med dårlig økonomi. De representerer også en bekreftelse på at Alf Åge Samuelsen hele veien har hatt rett: Han har hatt krav på full yrkesskadeerstatning av forsikringsselskapet etter å ha blitt skadet på jobb i 2002.

– Det er 19 og et halvt år siden det skjedde. Jeg har jo gått og venta på denne seieren – jeg har hele tida trodd at det skulle gå bra. Men nå som det er skjedd, er det helt uvirkelig. Jeg tror ennå ikke det har gått opp for meg, sier han.

Les mer her: Alf Åge ble skadet for livet på jobb. 19 år senere kjemper han fortsatt for millionerstatning

– Har tatt på psyken

I februar i år fortalte Arbeidsmanden om hvordan knuseroperatøren ble utsatt for en ulykke på jobb for gruveselskapet Nikkel og Olivin da han var 34 år. Han skulle løfte en fjærbolt på 50 kilo og kjente at han ble brennende varm i skulderen.

Han meldte fra til en arbeidsleder og gikk hjem fra gruva med det legene i første omgang trodde var en senebetennelse. Senere viste det seg at et leddbånd var røket, og skaden var såpass alvorlig at kroppsarbeideren aldri kom tilbake i jobb. Han gikk først sykmeldt, deretter på attføring med ulike tiltak gjennom Nav før han i 2015 ble uføretrygdet.

Hva skal til for at en skade blir godkjent som yrkesskade? Her får du svar

Parallelt med løpet i trygdesystemet har han kjempet mot forsikringsselskapet If for å få full erstatning for tapt arbeidsevne. Først nå, 53 år gammel, har han seiret.

– Det er helt utrolig at det har tatt så lang tid – tenk at jeg har kastet bort nesten 20 år av livet mitt på å krangle med et forsikringsselskap. Jeg tror selskapene satser på å trette ut folk, men jeg er sta. Dette har tatt på psyken, men jeg har ikke gitt meg, sier Alf Åge Samuelsen.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

LETTET: Da Alf Åge Samuelsen var 34 år, skadet han seg på jobb under arbeid for gruveselskapet Nikkel og Olivin. Her er han fotografert i forgrunnen av det gamle gruveanlegget på Rånafeltet i Ballangen. Gruva stengte i 2002.

Kalle Punsvik

I retten for første gang i 2006

Saken hans har vært oppe i rettssystemet i flere runder. I 2006 stevnet han If med Norsk Arbeidsmandsforbund i ryggen, og vant fram gjennom tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Høyesterettsdommen fra 2008 slår fast at det ubestridt var årsakssammenheng mellom løfteoperasjonen og skulderskaden, og at skaden medførte økonomisk tap. If var altså erstatningsansvarlig for bergverksarbeiderens skade.

Likevel fikk Alf Åge etter en avtale med selskapet bare deler av full grunnerstatning utbetalt, 950.000 kroner, basert på en plan om at han skulle tilbake i arbeid.

Det skulle vise seg å bli vanskelig. I 2015 ble Alf Åge ufør, og i 2020 gikk han rettens vei for å få gjenopptatt saken og få resten av erstatningen basert på 100 prosent uførhet.

I tillegg krevde han det som heter menerstatning, som gjerne omtales som en erstatning for tapt livsutfoldelse.

Les også: Jan Inge og Rune måtte kjempe for å få yrkesskadeerstatning: – På et punkt var jeg helt i kjelleren

Nervepirrende sommer

I Ofoten tingrett vant Alf Åge Samuelsen fram på alle punkter. Han ble tilkjent både resten av yrkesskadeerstatningen på nærmere 1,8 millioner kroner og en menerstatning på 97.000 kroner. Men If anket saken, og den gikk for Hålogaland lagmannsrett i begynnelsen av juni.

Lagmannsretten avviste kravet om menerstatning, men støttet tingrettens syn når det gjaldt grunnerstatningen.

Alf Åge kunne likevel ikke slippe skuldrene ned. Først etter rettens sommerferie fikk han beskjed via LO-advokat Elisabeth Grannes at If ikke anker dommen til Høyesterett.

Dommen var med det rettskraftig, og seieren over forsikringsselskapet endelig.

Jonathan (26) vant rettssak om yrkesskade: – Sinnssykt digg å bli trodd

Det juridiske spørsmålet

Det sentrale spørsmålet i den siste rettsrunden var hvorvidt Alf Åge Samuelsen hadde krav på å gjenoppta erstatningssaken etter avtalen han gjorde med If i 2009.

Avtalen baserte seg på 35 prosents uførhet, og retten fikk tilgang til e-poster der begge parter slo fast at oppgjøret var «fullt og endelig» og at «risikoen for eventuelle endrede forutsetninger påhviler hver av partene.»

If mente at ordlyden stengte for adgang til å kreve etteroppgjør, noe retten var uenig i. Yrkesskadeforskriftens § 5–1 sier nemlig at dersom «skadelidtes ervervsmessige uføregrad (...) som følge av ulykken endrer seg vesentlig, kan skadelidte kreve etteroppgjør», og at «krav om etteroppgjør må framsettes innen fem år etter at oppgjøret var avsluttet.»

Retten kom fram til at begge krav var oppfylt, da en endring av uføregrad fra 35 til 100 prosent er å anse som «vesentlig» og kravet om etteroppgjør ble framsatt innen fem år. Lagmannsretten bemerket også at yrkesskadeforsikringsloven i utgangspunktet er ufravikelig i skadelidtes favør, og viser til § 16: «Avtaler som begrenser arbeidstakeres rettigheter etter loven er ugyldige.»

Mye lest: Geir er overfølsom for lyder etter en hjerneblødning. Likevel satte Nav ham på arbeidstiltak i et snekkerverksted

«Vesentlig del av skadebildet»

I anken til lagmannsretten stilte If også spørsmål ved om det er andre årsaker enn skadehendelsen fra 2002 til at Alf Åge Samuelsen er blitt ufør utover 35 prosent.

«Det har formodningen mot seg at en så beskjeden skade som i denne saken skal medføre 100 prosent uførhet, og det er skadelidte som har bevisbyrden for at økningen fra 35 til 100 prosent uførhet skyldes skaden» skriver If i anken.

Også her ga retten bergverksarbeideren medhold.

Dommen slår fast at «skulderskaden er en så vesentlig del av skadebildet at den må regnes som en årsak til uføregraden på 100 prosent».

Fikk du med deg denne? Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen

– Organiser dere!

LO-advokat Elisabeth Grannes er glad for at punktum endelig er satt i saken. Hun skriver i en e-post til Arbeidsmanden at dommen prinsipielt slår fast at et forsikringsselskap ikke har adgang til å hindre at en yrkesskade-erstatningssak gjenopptas «ved å tvinge de skadelidte til å undertegne på at erstatningssaken er endelig oppgjort, og således fjerne gjenopptaksadgangen som er lovfestet rettighet».

Alf Åge Samuelsen kan ikke få sagt hvor takknemlig han er for at både Elisabeth Grannes og Arbeidsmandsforbundet har stått ved hans side gjennom så mange år.

– Hadde jeg ikke vært organisert, hadde jeg ikke fått tilgang på advokathjelp fra LO. Hva skulle jeg gjort da? Det er mange papirer som skal på bordet, og det koster mange penger å gå til sak. Jeg hadde ikke hatt råd til fem runder i retten mot et forsikringsselskap, så dette er mitt rop til ungdommen: Organiser dere! Uten forbundet og advokaten hadde jeg ikke hatt nubbsjans.

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl

If: – Beklager at saken har tatt så lang tid

Arbeidsmanden har kontaktet If, som gjerne vil komme med en kommentar til saken.

– Vi i If beklager at saken har tatt så lang tid og at vi har måttet gå flere runder i domstolene. Men dessverre reiste denne saken et prinsipielt spørsmål rundt adgang til å gjenoppta et skadeoppgjør som ble avsluttet i 2009. Dette kunne vært egnet for en endelig avgjørelse i Høyesterett, men av hensyn til Samuelsen har vi besluttet ikke å anke dommen fra lagmannsretten. Vi ønsker Alf Åge Samuelsen alt godt for tiden fremover, sier Andreas Handeland, kommunikasjonsdirektør i If.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

UTSIKT MOT KNUSEREN: Her, i kontrollrommet i gruva, brukte Alf Åge Samuelsen mesteparten av tiden sin da han jobbet for Nikkel og Olivin. Kontrollrommet er i senere tid blitt utsatt for hærverk.

Kalle Punsvik

28.09.2021
14:03
15.11.2021 09:24Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes avhull i loven. Rune har venta i 13 år

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter lavere lønn for samme jobb

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

GOD STEMNING: ... på kokeriet. Der det visstnok ikke jobba så mange damer, men Marit Lovise Hanekam (til venstre) og Renate Øvstetun Tungen smilte i alle fall bredt!

Erlend Angelo

Den tradisjonsrike norske familiebedriften skal lære amerikanerne å drikke saft

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

NYE FARGER: Det nye tøyet som er tilpasset kroppen bedre, rulles nå ut i Norge. Fargene er endret for å være mer synlig i trafikken.

Pressefoto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Hydro

De tillitsvalgte vant fram: Hydro tilpasser klærne til kroppen

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hverdagen til Bergersen består av flere hjelpeapparat. På hodet har hun satt inn et CI-apparat som hjelper henne med å oppfatte lyder og foran henne på bordet ligger en høyttaler som hun bruker når hun skal snakke med folk på telefonen.

Hanna Skotheim

Da Hilde ble ansatt, var flere skeptiske

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Flere i de mest utsatte samfunnsgruppene må droppe måltider på grunn av pengemangel, viser Sifo-rapporten.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nordmenn dropper måltider på grunn av pengemangel

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Sykepleiere og lærere kan bli pålagt å anmelde papirløse mennesker

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

FORSVARSVERK: På hver side av buret settes et gjerde av aluminiumsrør ned i Skallelva. Rørene står løst slik at de kan gli ned og tette åpninger som oppstår når pukkellaks og vannstrømmer graver i steinbunnen.

Kolbjørn Rushfeldt

Fengselsbur fra Vadsø fengsel fanget 40.000 pukkellaks


Flere saker