Merete Holtan Garte " />
VALGINNSPURT: Runar Sjåstad er Arbeiderpartiets førstekandidat i Finnmark. Her er han fotografert på fiskebåtkaia i Vadsø sentrum.

VALGINNSPURT: Runar Sjåstad er Arbeiderpartiets førstekandidat i Finnmark. Her er han fotografert på fiskebåtkaia i Vadsø sentrum.

Susanne Hætta

Valg2021:

Runar (Ap) jobber hardt for regjeringsskifte: – Regjeringa har utarmet og nedbygd statlige arbeidsplasser i nord

Det er 25 år siden Runar Sjåstad jobbet som mekaniker for et gruveselskap i Finnmark. Som stortingspolitiker på valg er han fremdeles opptatt av arbeidsplassene lengst nord.07.09.2021
10:16
07.09.2021 10:16

merete.holtan@lomedia.no

Vi treffer Ap-politikeren på en litt sprakete telefonlinje i Vestre Jakobselv, et tidligere fiskevær i Vadsø kommune med rundt 500 innbyggere. Her bor han med kona og den 15 år gamle sønnen, de to eldre sønnene er flyttet ut. Ikke det at han har masse tid til dem. Etter at han kom på Stortinget i 2017, har Runar Sjåstad ukependlet til hybel i Oslo og gått «all in» i politikken – sånn må det være, skal han gjøre en skikkelig jobb.

I disse dager driver han en intens valgkamp i Finnmark for å sikre et regjeringsskifte. Finnmark er tildelt fire distriktsmandater og ett utjevningsmandat, og han er ikke fornøyd før Ap får over 30 prosents oppslutning og to av de fire distriktsmandatene.

Usikker på hva du skal stemme? Prøv FriFagbevegelses velgerguide

Selv er han førstekandidat og rimelig trygg på en plass, men haster like fullt fra debatt til debatt i valginnspurten. Den morgenen Arbeidsmanden snakker med ham, skal han rekke et panel i Tana.

– Det blir mye reising om dagen. Du må huske på at Finnmark har et landareal som er 14, 8 prosent større enn Danmark. Og vi har 18 kommuner, sier han, som en innledning på en argumentasjon.

MAT PÅ FARTA: Her er Runar Sjåstad på bedriftsbesøk på Sykehusinnkjøp HF i Vadsø, som sørger for innkjøp av utstyr, materiell, varer og tjenester til spesialisthelsetjenesten over hele landet.

MAT PÅ FARTA: Her er Runar Sjåstad på bedriftsbesøk på Sykehusinnkjøp HF i Vadsø, som sørger for innkjøp av utstyr, materiell, varer og tjenester til spesialisthelsetjenesten over hele landet.

Susanne Hætta

– Folk er bekymra

Runar Sjåstad er 53 år og utdannet industrimekaniker, men tok steget fra en jobb på gølvet i Sydvaranger Gruve til å jobbe for LO og Arbeidsmandsforbundet før det ble politikk på heltid. Vi skal snakke oss gjennom CV-en, men gir ham først en anledning til å forklare hvorfor han mener Finnmark og Troms aldri skulle blitt ett fylke.

– Det er 75.000 innbyggere i Finnmark, og så skulle vi slås sammen med Troms, der Tromsø alene har 75.000 innbyggere?

Spørsmålet er retorisk og Runar Sjåstad høres krass ut, men det er ikke tilfelle. Han snakker dempet og lojalt overfor partiprogram og parlamentariske prosesser, tilsynelatende uten pasjon.

Det skinner likevel igjennom en kjærlighet til nord. Og en kritikk av den sittende regjerings sentraliseringspolitikk.

– Regjeringa har utarmet og nedbygd statlige arbeidsplasser i nord, og nå merker vi resultatet: Folk søker seg bort fra fylket. Det er mange hus til salgs her nå, og det er ikke så lett å finne kjøpere. Hus er jo noe man kjøper i et langtidsperspektiv, og folk er bekymra for framtida.

Stortingsvalget: Kommer personlig trener Maren inn på Stortinget, vil hun skape bedre vilkår for den nye arbeiderklassen

Telttur og fisking

Selv vokste han opp i Sør-Varanger kommune på 70- og 80-tallet, den gangen Sydvaranger Gruve holdt et befolkningstall på 10.000 mennesker oppe.

Han hadde to brødre, likte skolen «sånn halvveis» og idrett og natur enda bedre.

– I Sør-Varanger var det sånn at alle spilte fotball om sommeren og sto på ski om vinteren, forteller han.

Faren tok ham ofte med for å fiske i fjellvannene i området, og Runar var ikke mer enn 12–13 år da han fikk dra alene på telttur med kompisene. Han ble glad i naturen, og startet senere med småviltjakt. Også i dag, som politiker, er han opptatt av de ressursene den nordnorske naturen gir.

– Jordbruk og reindrift, fiske og oppdrett, olje og gass er alle næringer hvor vi må stille krav til aktørene for å ta vare på miljøet. Men vi må samtidig ta vare på arbeidsplasser. Skal vi kunne nyte jakt, fiske og bærplukking på fritida, må vi ha en jobb å gå til, sier Runar Sjåstad.

Mye lest: Robert måtte kjempe mot ledelsen: – Respekten for en tillitsvalgt er ikke som før

Fikk jobb, så stengte gruva

Sånn er det i denne samtalen: Vi snakker litt om oppvekst og private ting, men glir stadig over i politikk. Det er tross alt valgkamp.

Hjemme i Sør-Varanger vokste han opp med typiske arbeiderforeldre. Moren jobbet i butikk og faren var maskinist til sjøs, før han gikk i land og tok jobb på verkstedet i Sydvaranger Gruve.

På videregående valgte Runar yrkesfag og i førstegangstjenesten fikk han jobbe på et teknisk verksted. Da han var ferdig med tjenesten, var det egentlig inntaksstopp i Sydvaranger Gruve. Året var 1988 og det lakket mot den første av to driftsstopp i gruva, som hadde tatt ut jernmalm helt siden 1906.

Runar var likevel en av få som fikk jobb, og begynte som mekaniker og reparatør i fabrikken der malmen ble videreforedlet.

– Jeg trivdes godt med arbeidsoppgavene og de flotte folka der, og så for meg å kunne stå i den jobben til jeg ble pensjonist. Men sånn ble det ikke.

I 1997 ble nemlig driften avviklet. Året før fikk mekanikeren et jobbtilbud fra LO, og takket ja. Han ble såkalt koordinator for omstilling, med ansvar for å grave fram nye arbeidsplasser i ruinene av gruvedriften.

Mulig gjenåpning av malmgruvene: Sydvaranger kan få ny gruvedrift allerede neste år – forventer opp mot 450 arbeidsplasser

Ble tillitsvalgt

Jobbtilbudet fra LO kom ikke helt ut av det blå. Runar Sjåstad var nemlig raskt blitt tillitsvalgt i Sydvaranger Gruve. Han, som aldri hadde vært elevrådsleder på skolen eller talt andres sak før.

– Jeg var ikke den som hevet stemmen, nei. Men det er jeg vel egentlig ikke i dag heller, sier han med en liten latter.

At han ble tillitsvalgt og etter hvert leder for Nordens Klippe, klubben til de fagorganiserte i gruva, mener han var mer eller mindre tilfeldig. Nordens Klippe var på den tida en egen avdeling i Arbeidsmandsforbundet, og Runar gikk inn i både landsstyre og tariffråd. Han fikk også en plass i LOs representantskap, og ble etter hvert leder for LO Sør-Varanger.

Da Nordens Klippe ble underlagt Arbeidsmandsforbundets avdeling i Finnmark og denne igjen ble slått sammen med avdelingen i Troms, ble industrimekanikeren distriktssekretær i avdeling 9 Nord. Han satt to år i jobben før politikken tok ham, men er fremdeles betalende medlem i Arbeidsmandsforbundet. Det er han stolt av.

– Som politiker er jeg opptatt av et organisert og godt arbeidsliv, sier han, og lister opp tre fanesaker Ap og LO Finnmark har felles:

– Vi vil at alle offentlig ansatte skal ha krav på heltidsstilling, vi vil jobbe for lærlingplass til alle som tar fagutdanning og vi vil erstatte arbeidsplassene som har gått tapt i fylkessammenslåingen.

Ti år som fylkesordfører

Det var i tida som LO-koordinator at han ble spurt om å stille som folkevalgt for Arbeiderpartiet. Han tenkte «greit nok, jeg har jo aldri stemt noe annet», og så var den røde partiløperen rullet ut.

Han ble listet til fylkestingsvalget, takket nei og deretter ja, uten å helt vite hva han bega seg ut på. For ett ja ble til flere.

– Det ble nå sånn jeg ble sittende 18 år sammenhengende på fylkestinget, ti av dem som fylkesordfører, oppsummerer Runar Sjåstad.

Halvveis ut i den tredje perioden som fylkesordfører fikk han plass på Stortinget, i energi- og miljøkomiteen. Ansvarsområdet spenner over olje og energi, flom og skred, rovvilt og miljøvern.

– Allsidig, men kjempeinteressant. Jeg hadde jo en viss politisk erfaring før jeg kom inn, men Stortinget har en annen måte å arbeide på. Jeg har lært mye.

– Det lyder beskjedent?

– Jeg er litt beskjeden, men man tar jo de rollene man får. Jeg er nok blant de politikerne som synes rolle er viktigere enn person.

Olje-spørsmålet

Energi og miljøkomiteen er som andre komiteer på Stortinget bredt sammensatt med tanke på kjønn, alder og bakgrunn. Et av medlemmene er Une Bastholm, partileder for MDG, som Ap og Runar Sjåstad er uenig med i flere spørsmål. Ett av dem er om Norge fremdeles skal hente ut olje.

MDG vil stoppe all leting, mens Ap mener at olje- og gassindustrien må utvikles med ny teknologi og utslippskutt, ikke avvikles.

– Hva slags rolle tar du når du er uenig i en diskusjon?

– He-he. I en komité er det en saksordfører i enhver sak, og denne har ansvar for å finnes fellesnevnere blant medlemmene. Jeg synes vi har fått til et veldig godt samarbeid i komiteen.

Vi må ta av oljefondet for å sette fart i det grønne skiftet, mener Agenda og Manifest. Slik svarer partiene

Beskjed til aktivistene

En annen sak i MDG og Ap er uenige om, er gruvedrift i Kvalsund i Vest-Finnmark. I juni samlet miljøaktivister seg i protest mot at gruveselskapet Nussir skal få dumpe gruveslam i Repparfjorden.

– Hvis sønnen din på 15 hadde vært en av de som aksjonerte – hvordan ville du forklare ham ditt ja til gruvedrifta?

– Jeg hadde forklart til ham som jeg gjør til alle andre: At miljøkonsekvensene for prosjektet er godt utreda og at det er forsvarlig det man gjør, men hvis partikler fra gruveslammet sprer seg utenfor sjødeponiet, vil aktiviteten stoppes. Jeg ville sagt at jeg ikke støtter ulovlige aksjoner og forklart at mineraler fra gruvene er noe vi trenger i det grønne skiftet. Jeg ville også sagt at det er dobbeltmoralsk om Norge, som forbruker så mye av produktene, overlater utvinninga til andre plasser i verden – plasser som ikke har de samme standardene for miljø, hms og arbeidsforhold som oss.

Dette gjør ham opprørt

Runar Sjåstad snakker stadig sindig og programfestet, og vi lurer: Er det en sak som får det til å koke litt ekstra under pannebrasken?

Det er det. Og den handler om Finnmark.

– Jeg blir litt opprørt over fiberoptisk bredbåndsforbindelse og kapasitet på strømnettet, begynner han.

– Mange later som denne nye epoken, med infrastruktur til å kommunisere, ikke finnes når man kommer til Barentshavet. Når det bygges fiber og kraftlinjer, er det som om man sier at man er forsynt når man kommer til Nord-Troms. Finnmark står helt sist i køen, men også vi trenger infrastruktur for å utvikle arbeidsplasser. Du skal kunne sitte på et hjemmekontor i Tana eller Alta også.

Bygde et helt samfunn

Nå ser det ut til at Sydvaranger Gruve kan gjenåpne til neste år, med utenlandsk kapital og rom for 450 arbeidsplasser på sikt. Det gleder Runar Sjåstad langt inn i hjerterota.

– Rundt 1900-tallet, før gruva åpna, hadde kommunen 5–600 innbyggere. I 1906, da malmutvinninga startet, økte innbyggertallet kjapt til 10.000. Gruva bygde et helt samfunn, som besto gjennom 90 års sammenhengende drift. Kommer gruva i gang igjen, blir nok ikke Sydvaranger den hjørnesteinsbedriften den en gang var, men den vil gjøre samfunnet i Sør-Varanger veldig godt.

– Hender at du selv drømmer om å jobbe på gølvet igjen?

Stortingspolitikeren slipper seg ned i en liten latter.

– Det hender at jeg savner å ha en «ordentlig jobb», i hvert en med ordinær arbeidstid og mulighet for å koble ut og ha fritid. Men så lenge jeg har flere gode dager enn dårligere dager som politiker, og får lov til å holde på med dette, vil jeg si at det både er artig og givende.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.09.2021
10:16
07.09.2021 10:16Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

SVENSKE ANER: Kanskje kan det svenske rallarblodet ha påvirket yrkesvalget til Krister Andersson. Det var harde tider den gangen rallarene regjerte, mens dagens industriarbeidere har arbeidsmiljøloven å støtte seg på.

Sissel M. Rasmussen

Krister (45) har vært industriarbeider i 27 år. Han er usikker på om han holder til pensjonsalder

Kommentar

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

«Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin»

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

LANG ERFARING: Svein B. Skarsbø har vært med på både kraftutbyggingen i Alta og Mongstadutbyggingen.

Sissel M. Rasmussen

En gang fikk tunnelborer Svein 20 kilo stein i hodet: – Det har vært et hardt liv, men jeg har valgt det sjøl


Flere saker