JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober 2022 fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober 2022 fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Oppsigelse

Tillitsvalgte sa nei til ny timebank. Da sparket Peab Asfalt 150 arbeidere

Peab Asfalt krevde at de ansatte jobbet inn så mye overtid at bedriften slapp å betale for permittering. De tillitsvalgte sa nei – da ble alle sagt opp.18.01.2023
07:00
31.01.2023 11:48

ane.borrud@lomedia.no

Nesten 150 arbeidere i Peab Asfalt ble brått sagt opp i fjor høst.

De fast ansatte kunne søke for å få sine egne stillinger tilbake, men da som sesongarbeidere.

– Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde, sa arbeiderne til Arbeidsmanden.

– Helt uhørt. Hårreisende behandling. Vi forventer bedre av en stor samfunnsaktør som Peab, mente fagforeningene.

Nå viser det seg at en viktig årsak til masseoppsigelsene var at Peab Asfalt krevde at de ansatte i praksis skulle jobbe overtid hele sesongen, for å dekke bedriftens kostnader.

Dette er saken: 150 asfaltarbeidere sies opp. Nå tvinges de fast ansatte til å bli sesongarbeidere

Vil ikke lenger betale for permittering

I Norge er det stor variasjon på hvor lenge asfaltsesongen varer. Mens man i vest kan legge asfalt nesten hele året, er sesongen stort sett på et halvt år i nord.

Siden asfaltarbeid er sesongbasert, har arbeiderne en rammeavtale for å spare opp timer til avspasering til vintersesongen.

Når en asfaltarbeider jobber overtid om sommeren, kan timene settes inn i en timebank, istedenfor at de får utbetalt overtiden som lønn.

Når disse timene til avspasering var brukt opp i vintersesongen, ble asfaltarbeiderne permittert fram til sesongen startet igjen på vårparten.

Norsk lov krever at bedrifter betaler lønn til permitterte ansatte de første 15 dagene, kalt lønnsplikt. Den utgiften ville ikke Peab Asfalt lenger betale.

– Dette skal hamres gjennom. Jeg ble fortalt at jeg måtte jobbe helt fram til oppsigelsesmøtet mitt, og at jeg skulle rett tilbake på jobb etterpå, fortalte en av de ansatte.

– Dette skal hamres gjennom. Jeg ble fortalt at jeg måtte jobbe helt fram til oppsigelsesmøtet mitt, og at jeg skulle rett tilbake på jobb etterpå, fortalte en av de ansatte.

Alf Ragnar Olsen

Truet med oppsigelser

Under fjorårets lokale lønnsoppgjør ville Peab derfor ha en endring av timebankavtalen.

For å unngå lønnsplikten ved permittering skulle ikke asfaltarbeiderne bli permittert, men selv ta ansvar for egen lønn i vinterperioden når Peab Asfalt ikke kunne tilby arbeid.

«Bedriften kunne ikke av kostnadsårsaker videreføre en timebankordning som medførte permittering,» skriver kommunikasjonssjef Erik Riste i en epost. 

Han hevder at hvis arbeidstaker selv tar ansvar for egen inntekt i vinterperioden, ville Peab Asfalt ikke ha behov for å permittere ansatte.

Bedriften gjorde det samtidig klart at dersom de tillitsvalgte sa nei til tilbudet, ville Peab Asfalt vurdere å si opp alle fast ansatte, og isteden bare ansette asfaltarbeiderne midlertidig for hver asfaltsesong.

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger.

10 timers arbeidsdag hver dag

Arbeidsmanden har regnet ut hvor mye en asfaltarbeider som står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er nødt til å dekke opp, slik Peab ønsker. (Se faktaboks for utregning).

Vår beregning viser at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

For de tillitsvalgte var det viktig at en ny timebankavtale skulle utformes slik at det er mulig å overleve økonomisk for asfaltarbeiderne.

– Vi har for eksempel noen lag som bare jobber om natta, fordi det er da de kan legge asfalten. Det er lite rom for å jobbe overtid, og de får ikke spart opp så mye, påpeker hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne som er organisert i Fellesforbundet, Nina Ullmann.  

Hun understreker også at det å jobbe så mange timer hver dag, går på bekostning av familielivet. 

– I asfaltsesongen kan man bare glemme å følge ungene på trening eller ha en grillkveld med familien.

Arbeidspress i asfaltbransjen: Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Mellom 20 og 30 svenske arbeidere – pluss en polakk – står sammen i Peab Asfalts avdeling i Oslo og Akershus. Samtlige ble ofre for masseoppsigelsene i oktober.

Mellom 20 og 30 svenske arbeidere – pluss en polakk – står sammen i Peab Asfalts avdeling i Oslo og Akershus. Samtlige ble ofre for masseoppsigelsene i oktober.

Alf Ragnar Olsen

Hovedtillitsvalgt: – Forslaget kom altfor sent

Hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne i Arbeidsmandsforbundet, Ole Høybakken, sa ikke nei til bedriftens forslag om ny timebank fordi han er imot ordningen. Tvert imot.

Han er for ordningen, og var selv med på å rammeavtalen i overenskomsten i sin tid. 

For Høybakken var det imidlertid umulig å si ja til endring av en timebankavtale midt i asfaltsesongen.

 – Da vi startet de lokale forhandlingene hadde allerede halve asfaltsesongen gått, og det var altfor kort tid igjen til at vi skulle kunne klare å opparbeide nok timer til avspasering til vintersesongen, sier han. 

Også hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne som er medlemmer av Fellesforbundet, Nina Ullmann, sier hun er for en timebank. 

– Ledelsens forslag til endring av timebankavtalen kom altfor sent. Vi var allerede langt inni sesongen. Avtalen burde vært på plass til sesongens start, sier hun.

Konkurrent bruker ikke permitteringer

Et annet alternativ benyttes av en av Peab Asfalts konkurrenter: Asfaltarbeiderne hos Veidekke er fast ansatt, og bedriften permitterer sjeldent asfaltarbeiderne om vinteren.

Veidekke bestreber seg på å gi alle som ønsker det vinterarbeid, som for eksempel snøbrøyting. Da trenger ikke asfaltarbeiderne å spare opp så mange timer i asfaltsesongen. 

Arbeidsmanden har spurt Peab Asfalt om bedriften har mulighet til å gi asfaltarbeiderne arbeid om vinteren.

– I liten grad. Vi har forsøkt å tilby våre ansatte til øvrige Peab virksomheter innen Bygg og Anlegg uten at dette har fått omfang av betydning, skriver kommunikasjonssjef Erik Riste.

Han nevner også noen samarbeidsavtaler med eksterne virksomheter om snøbrøyting og at et mindre antall ansatte skal involveres i vedlikehold.

Asfaltarbeidere mister jobben: – Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde

Været i Norge gjør at asfaltarbeiderne ikke kan jobbe året rundt. Peab Asfalt sier de ikke lenger ønsker å betale for permittering av ansatte når de ikke kan jobbe.

Været i Norge gjør at asfaltarbeiderne ikke kan jobbe året rundt. Peab Asfalt sier de ikke lenger ønsker å betale for permittering av ansatte når de ikke kan jobbe.

Alf Ragnar Olsen

Har håp om løsning

Både Ole Høybakken og Nina Ullmann ønsker å bli enig med bedriften om en ny timebankordning for 2023. 

– Jeg ønsker meg en timebankavtale, sånn at vi kan få ha faste ansatte. For de ansatte er det best å være fast ansatt, og for bedriften vil det bli vanskelig å drive med bare sesongansatte, mener Høybakken. 

Han vil ikke gå inn på detaljer i hvilke krav fagforeninga vil stille til en eventuell ny avtale, men sier at antall timer som skal spares opp må være overkommelig. 

– Jeg har et veldig stort håp om at vi kommer til enighet. Vi hadde et møte før jul med HR-sjefen og direktøren, og det er det mest positive møtet vi noen gang har hatt! 

Også Nina Ullmann håper at fagforeningene og bedriften skal klare å komme til enighet om en timebank, sånn at arbeidsplassene reddes. 

– Men det må være en timebankavtale folk kan leve med, avslutter hun.

Mye lest: Gjorde lik jobb – ble nektet overtid. Innleide Øyvind krever samme lønn som fast ansatte

Slik har vi beregnet hvor mye overtid Peab Asfalt krever

Hvis en asfaltarbeider står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er det fire måneder med lønn som skal dekkes opp.

Forenklet er en måned fire arbeidsuker. En vanlig arbeidsuke er på 37,5 timer. Det blir 150 arbeidstimer på en måned. Da trenger asfaltarbeiderne å ta ut 600 timer fra timebanken for å dekke opp lønn i fire måneder.

For å kunne ta 600 timer ut fra timebanken, må arbeideren ha satt inn 353 reelle arbeidstimer med 50 % overtid i løpet av asfaltsesongen, det vil si i løpet av åtte måneder – eller 32 uker. (353 timer ganger 1,7 er 600 timer.)

353 timer fordelt på 32 uker er 11 timer med overtid i uka, som er 2,2 timer overtid hver dag.

I tillegg skal det som regel tas ut tre ukers ferie i løpet av asfaltsesongen. Da er det 29 uker igjen til å jobbe inn timer til timebanken på. Da må asfaltarbeiderne jobbe ytterligere 0,23 timer overtid hver dag.

Det vil si at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge seg opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

Dette sier loven om overtid

Det er ikke fritt fram for hvor mye arbeidstid en person kan jobbe. Arbeidsmiljøloven sier at i bedrifter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvida overtidsarbeid. De kan avtale overtid på inntil:

• 20 timer i løpet av 7 dager

• 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker

• 300 timer i løpet av 52 uker

I tillegg kan virksomheter søke Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller på inntil

• 25 timer i løpet av 7 dager

• 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

• Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det.

Og: Samlet overtid innenfor 52 uker skal aldri overstige 400 timer.

Det finnes imidlertid ett unntak:

I ekstraordinære situasjoner åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra reglene om arbeidstid i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som blir gjort for å «hindre fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderinga må arbeidsgiver selv gjøre, og regelen forutsetter ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Kilde: Arbeidstilsynet

18.01.2023
07:00
31.01.2023 11:48

Slik har vi beregnet hvor mye overtid Peab Asfalt krever

Hvis en asfaltarbeider står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er det fire måneder med lønn som skal dekkes opp.

Forenklet er en måned fire arbeidsuker. En vanlig arbeidsuke er på 37,5 timer. Det blir 150 arbeidstimer på en måned. Da trenger asfaltarbeiderne å ta ut 600 timer fra timebanken for å dekke opp lønn i fire måneder.

For å kunne ta 600 timer ut fra timebanken, må arbeideren ha satt inn 353 reelle arbeidstimer med 50 % overtid i løpet av asfaltsesongen, det vil si i løpet av åtte måneder – eller 32 uker. (353 timer ganger 1,7 er 600 timer.)

353 timer fordelt på 32 uker er 11 timer med overtid i uka, som er 2,2 timer overtid hver dag.

I tillegg skal det som regel tas ut tre ukers ferie i løpet av asfaltsesongen. Da er det 29 uker igjen til å jobbe inn timer til timebanken på. Da må asfaltarbeiderne jobbe ytterligere 0,23 timer overtid hver dag.

Det vil si at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge seg opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

Dette sier loven om overtid

Det er ikke fritt fram for hvor mye arbeidstid en person kan jobbe. Arbeidsmiljøloven sier at i bedrifter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvida overtidsarbeid. De kan avtale overtid på inntil:

• 20 timer i løpet av 7 dager

• 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker

• 300 timer i løpet av 52 uker

I tillegg kan virksomheter søke Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller på inntil

• 25 timer i løpet av 7 dager

• 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

• Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det.

Og: Samlet overtid innenfor 52 uker skal aldri overstige 400 timer.

Det finnes imidlertid ett unntak:

I ekstraordinære situasjoner åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra reglene om arbeidstid i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som blir gjort for å «hindre fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderinga må arbeidsgiver selv gjøre, og regelen forutsetter ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Kilde: Arbeidstilsynet
Mest lest

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Du slipper å skatte av utbetalinga fra Nav.

Hanna Skotheim

Nav: Nå kommer ekstrautbetalingen

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Søk i ulike yrker nederst i saken.

Rudfjord/Ruter, Angelo, Privat, Rasmussen, Colourbox

Nye tall: Dette er lønna i over 350 yrker

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Synnøve Hovland-Nærø har en jobb som krever mye av henne både psykisk og fysisk.

Anne Marthe Vestre Berge

Etter at Synnøve har gjort en jobb, hender det hun setter seg i firmabilen og skriker

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Engangsutbetalingen gjelder for de med minstesats. Se de ulike nivåene nedover i saken.

Hanna Skotheim

88.000 uføre får ekstra penger i februar

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

Jana får ikke jobbe mer – selv om nye regler ble innført 1. januar

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

– Det er en tragedie, fordi det nå gjelder hele landet. Det har vært varslet lenge og alle har visst om det, sier tillitsvalgt Roger Nordland i Frost Kraftentreprenør.

Jan-Erik Østlie

Norge trenger desperat mer strøm – men de som bygger kraftnettet mister jobben

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

– Når det blir snakk om helsearbeideres samfunnsansvar går det en faen i meg: Storsamfunnet har ikke akkurat tatt godt vare på oss. 

Marie Louise Somby/Árvu

Ann (58) sa opp jobben som sykepleier og ble vikar. Hun har ikke angret

Herman Bjørnson Hagen

«Sara» varsla om at skipperen seksuelt trakasserte henne: – Jeg vurderte å hoppe på sjøen

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Vernepleier Marte Bogstad mener jobber hun og kollegene gjør ikke verdsettes godt nok.

Simen Aker Grimsrud

Marte var en av lønnstaperne i fjor: – Det er åpenbart urettferdig

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.),  Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian  Vestre.

De hadde hastemøte, olje- og energiminister Terje Aasland (f.v.), Bjørn Sigurd Svingen og Torhild Løkken fra Fellesforbundet, og næringsminister Jan Christian Vestre.

Pressefoto

Hastemøte om strømstreik: Aasland og Vestre kalte inn «opprørere»

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Lina Scholz kjører brøytebil for å gjøre veiene tryggere. Derfor er hun opptatt av å formidle hvordan bilister skal unngå å skape farlige situasjoner i møte med dem.

Guro Gulstuen Nordhagen

Brøytebilsjåfør Lina er møkk lei av hensynsløse bilister

Kommentar

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Oljefondsjef Nicolai Tangen må se i øynene at 2022 ble en finansiell nedtur, skriver Kjell Werner.

Yngvil Mortensen

«Oljefondets tap bør være en tankevekker for nordmenn»

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Rødt vil ha hele jernbanen samlet i én organisasjon.

Leif Martin Kirknes

Vil legge ned Bane Nor: – Åpenbart at noe ikke fungerer som det skal

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Pizza- og pastarestauranten i Oslo nektar å inngå tariffavtale med Fellesforbundet. No er tilsette klare til å streike for betre lønns- og arbeidsvilkår.

Tormod Ytrehus

Streik kan stenge populær restaurant: – Forsøkte å presse tilsette ut av fagforeining

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Matros Karl Andreas Pedersen synes det er skremmende at vaktsjefen på KNM Helge Ingstad er plassert på tiltalebenken alene.

Privat

Unge sjøfolk er skremt av tiltalen mot vaktsjefen på «Helge Ingstad»

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

TILLITSVALGT: Gerd Jorunn Stokkeland er klubbleder i Rema 1000 Egersund, Norges best organiserte Rema-butikk. Hun ønsker seg drahjelp for å få økt pensjon.

Leif Martin Kirknes

Rema 1000-ansatte får minst i pensjon: – Du står alene med hele greia, sier klubbleder

Brian Cliff Olguin

June Merete tilhører yrket som år etter år er blant de dårligst betalte i Norge

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Lærer og plasstillitsvalgt for Skolenes landsforbund (SL) Svein Olav Farstad (til høyre) og verneombud Stig Rune Myklebust Lothe står i front i kampen til ansatte ved Eide ungdomsskole for å få fjernet tre mobilantenner som står på taket til skolen. De er synlige på bildet i bakgrunnen.

Anders Tøsse

Lærere vurderer å bytte jobb grunnet strålefrykt

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Energikommisjonen foreslår en enorm utbygging av kraft framover. LO-sekretær Are Tomasgard, som også sitter i kommisjonen, ber politikerne få opp farta.

Norge kan mangle enorme mengder strøm i 2030: – Vi er skikkelig på hælene

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Byråleder Benjamin Nordling vil at hver seremoni skal gjenspeile livet til den avdøde: – Jeg tar ikke sorgen fra de pårørende, men kanskje jeg kan gjøre det lettere for dem å gå videre.

Hanna Skotheim

For Benjamin er hver begravelse en eksamen


Flere saker