JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober 2022 fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober 2022 fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Oppsigelse

Tillitsvalgte sa nei til ny timebank. Da sparket Peab Asfalt 150 arbeidere

Peab Asfalt krevde at de ansatte jobbet inn så mye overtid at bedriften slapp å betale for permittering. De tillitsvalgte sa nei – da ble alle sagt opp.18.01.2023
07:00
18.01.2023 09:41

ane.borrud@lomedia.no

Nesten 150 arbeidere i Peab Asfalt ble brått sagt opp i fjor høst.

De fast ansatte kunne søke for å få sine egne stillinger tilbake, men da som sesongarbeidere.

– Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde, sa arbeiderne til Arbeidsmanden.

– Helt uhørt. Hårreisende behandling. Vi forventer bedre av en stor samfunnsaktør som Peab, mente fagforeningene.

Nå viser det seg at en viktig årsak til masseoppsigelsene var at Peab Asfalt krevde at de ansatte i praksis skulle jobbe overtid hele sesongen, for å dekke bedriftens kostnader.

Dette er saken: 150 asfaltarbeidere sies opp. Nå tvinges de fast ansatte til å bli sesongarbeidere

Vil ikke lenger betale for permittering

I Norge er det stor variasjon på hvor lenge asfaltsesongen varer. Mens man i vest kan legge asfalt nesten hele året, er sesongen stort sett på et halvt år i nord.

Siden asfaltarbeid er sesongbasert, har arbeiderne en rammeavtale for å spare opp timer til avspasering til vintersesongen.

Når en asfaltarbeider jobber overtid om sommeren, kan timene settes inn i en timebank, istedenfor at de får utbetalt overtiden som lønn.

Når disse timene til avspasering var brukt opp i vintersesongen, ble asfaltarbeiderne permittert fram til sesongen startet igjen på vårparten.

Norsk lov krever at bedrifter betaler lønn til permitterte ansatte de første 15 dagene, kalt lønnsplikt. Den utgiften ville ikke Peab Asfalt lenger betale.

– Dette skal hamres gjennom. Jeg ble fortalt at jeg måtte jobbe helt fram til oppsigelsesmøtet mitt, og at jeg skulle rett tilbake på jobb etterpå, fortalte en av de ansatte.

– Dette skal hamres gjennom. Jeg ble fortalt at jeg måtte jobbe helt fram til oppsigelsesmøtet mitt, og at jeg skulle rett tilbake på jobb etterpå, fortalte en av de ansatte.

Alf Ragnar Olsen

Truet med oppsigelser

Under fjorårets lokale lønnsoppgjør ville Peab derfor ha en endring av timebankavtalen.

For å unngå lønnsplikten ved permittering skulle ikke asfaltarbeiderne bli permittert, men selv ta ansvar for egen lønn i vinterperioden når Peab Asfalt ikke kunne tilby arbeid.

«Bedriften kunne ikke av kostnadsårsaker videreføre en timebankordning som medførte permittering,» skriver kommunikasjonssjef Erik Riste i en epost. 

Han hevder at hvis arbeidstaker selv tar ansvar for egen inntekt i vinterperioden, ville Peab Asfalt ikke ha behov for å permittere ansatte.

Bedriften gjorde det samtidig klart at dersom de tillitsvalgte sa nei til tilbudet, ville Peab Asfalt vurdere å si opp alle fast ansatte, og isteden bare ansette asfaltarbeiderne midlertidig for hver asfaltsesong.

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger.

10 timers arbeidsdag hver dag

Arbeidsmanden har regnet ut hvor mye en asfaltarbeider som står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er nødt til å dekke opp, slik Peab ønsker. (Se faktaboks for utregning).

Vår beregning viser at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

For de tillitsvalgte var det viktig at en ny timebankavtale skulle utformes slik at det er mulig å overleve økonomisk for asfaltarbeiderne.

– Vi har for eksempel noen lag som bare jobber om natta, fordi det er da de kan legge asfalten. Det er lite rom for å jobbe overtid, og de får ikke spart opp så mye, påpeker hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne som er organisert i Fellesforbundet, Nina Ullmann.  

Hun understreker også at det å jobbe så mange timer hver dag, går på bekostning av familielivet. 

– I asfaltsesongen kan man bare glemme å følge ungene på trening eller ha en grillkveld med familien.

Arbeidspress i asfaltbransjen: Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Mellom 20 og 30 svenske arbeidere – pluss en polakk – står sammen i Peab Asfalts avdeling i Oslo og Akershus. Samtlige ble ofre for masseoppsigelsene i oktober.

Mellom 20 og 30 svenske arbeidere – pluss en polakk – står sammen i Peab Asfalts avdeling i Oslo og Akershus. Samtlige ble ofre for masseoppsigelsene i oktober.

Alf Ragnar Olsen

Hovedtillitsvalgt: – Forslaget kom altfor sent

Hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne i Arbeidsmandsforbundet, Ole Høybakken, sa ikke nei til bedriftens forslag om ny timebank fordi han er imot ordningen. Tvert imot.

Han er for ordningen, og var selv med på å rammeavtalen i overenskomsten i sin tid. 

For Høybakken var det imidlertid umulig å si ja til endring av en timebankavtale midt i asfaltsesongen.

 – Da vi startet de lokale forhandlingene hadde allerede halve asfaltsesongen gått, og det var altfor kort tid igjen til at vi skulle kunne klare å opparbeide nok timer til avspasering til vintersesongen, sier han. 

Også hovedtillitsvalgt for asfaltarbeiderne som er medlemmer av Fellesforbundet, Nina Ullmann, sier hun er for en timebank. 

– Ledelsens forslag til endring av timebankavtalen kom altfor sent. Vi var allerede langt inni sesongen. Avtalen burde vært på plass til sesongens start, sier hun.

Konkurrent bruker ikke permitteringer

Et annet alternativ benyttes av en av Peab Asfalts konkurrenter: Asfaltarbeiderne hos Veidekke er fast ansatt, og bedriften permitterer sjeldent asfaltarbeiderne om vinteren.

Veidekke bestreber seg på å gi alle som ønsker det vinterarbeid, som for eksempel snøbrøyting. Da trenger ikke asfaltarbeiderne å spare opp så mange timer i asfaltsesongen. 

Arbeidsmanden har spurt Peab Asfalt om bedriften har mulighet til å gi asfaltarbeiderne arbeid om vinteren.

– I liten grad. Vi har forsøkt å tilby våre ansatte til øvrige Peab virksomheter innen Bygg og Anlegg uten at dette har fått omfang av betydning, skriver kommunikasjonssjef Erik Riste.

Han nevner også noen samarbeidsavtaler med eksterne virksomheter om snøbrøyting og at et mindre antall ansatte skal involveres i vedlikehold.

Asfaltarbeidere mister jobben: – Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde

Været i Norge gjør at asfaltarbeiderne ikke kan jobbe året rundt. Peab Asfalt sier de ikke lenger ønsker å betale for permittering av ansatte når de ikke kan jobbe.

Været i Norge gjør at asfaltarbeiderne ikke kan jobbe året rundt. Peab Asfalt sier de ikke lenger ønsker å betale for permittering av ansatte når de ikke kan jobbe.

Alf Ragnar Olsen

Har håp om løsning

Både Ole Høybakken og Nina Ullmann ønsker å bli enig med bedriften om en ny timebankordning for 2023. 

– Jeg ønsker meg en timebankavtale, sånn at vi kan få ha faste ansatte. For de ansatte er det best å være fast ansatt, og for bedriften vil det bli vanskelig å drive med bare sesongansatte, mener Høybakken. 

Han vil ikke gå inn på detaljer i hvilke krav fagforeninga vil stille til en eventuell ny avtale, men sier at antall timer som skal spares opp må være overkommelig. 

– Jeg har et veldig stort håp om at vi kommer til enighet. Vi hadde et møte før jul med HR-sjefen og direktøren, og det er det mest positive møtet vi noen gang har hatt! 

Også Nina Ullmann håper at fagforeningene og bedriften skal klare å komme til enighet om en timebank, sånn at arbeidsplassene reddes. 

– Men det må være en timebankavtale folk kan leve med, avslutter hun.

Mye lest: Gjorde lik jobb – ble nektet overtid. Innleide Øyvind krever samme lønn som fast ansatte

Slik har vi beregnet hvor mye overtid Peab Asfalt krever

Hvis en asfaltarbeider står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er det fire måneder med lønn som skal dekkes opp.

Forenklet er en måned fire arbeidsuker. En vanlig arbeidsuke er på 37,5 timer. Det blir 150 arbeidstimer på en måned. Da trenger asfaltarbeiderne å ta ut 600 timer fra timebanken for å dekke opp lønn i fire måneder.

For å kunne ta 600 timer ut fra timebanken, må arbeideren ha satt inn 353 reelle arbeidstimer med 50 % overtid i løpet av asfaltsesongen, det vil si i løpet av åtte måneder – eller 32 uker. (353 timer ganger 1,7 er 600 timer.)

353 timer fordelt på 32 uker er 11 timer med overtid i uka, som er 2,2 timer overtid hver dag.

I tillegg skal det som regel tas ut tre ukers ferie i løpet av asfaltsesongen. Da er det 29 uker igjen til å jobbe inn timer til timebanken på. Da må asfaltarbeiderne jobbe ytterligere 0,23 timer overtid hver dag.

Det vil si at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge seg opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

Dette sier loven om overtid

Det er ikke fritt fram for hvor mye arbeidstid en person kan jobbe. Arbeidsmiljøloven sier at i bedrifter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvida overtidsarbeid. De kan avtale overtid på inntil:

• 20 timer i løpet av 7 dager

• 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker

• 300 timer i løpet av 52 uker

I tillegg kan virksomheter søke Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller på inntil

• 25 timer i løpet av 7 dager

• 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

• Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det.

Og: Samlet overtid innenfor 52 uker skal aldri overstige 400 timer.

Det finnes imidlertid ett unntak:

I ekstraordinære situasjoner åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra reglene om arbeidstid i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som blir gjort for å «hindre fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderinga må arbeidsgiver selv gjøre, og regelen forutsetter ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Kilde: Arbeidstilsynet

18.01.2023
07:00
18.01.2023 09:41

Slik har vi beregnet hvor mye overtid Peab Asfalt krever

Hvis en asfaltarbeider står uten jobb fra 1. desember til 1. april, er det fire måneder med lønn som skal dekkes opp.

Forenklet er en måned fire arbeidsuker. En vanlig arbeidsuke er på 37,5 timer. Det blir 150 arbeidstimer på en måned. Da trenger asfaltarbeiderne å ta ut 600 timer fra timebanken for å dekke opp lønn i fire måneder.

For å kunne ta 600 timer ut fra timebanken, må arbeideren ha satt inn 353 reelle arbeidstimer med 50 % overtid i løpet av asfaltsesongen, det vil si i løpet av åtte måneder – eller 32 uker. (353 timer ganger 1,7 er 600 timer.)

353 timer fordelt på 32 uker er 11 timer med overtid i uka, som er 2,2 timer overtid hver dag.

I tillegg skal det som regel tas ut tre ukers ferie i løpet av asfaltsesongen. Da er det 29 uker igjen til å jobbe inn timer til timebanken på. Da må asfaltarbeiderne jobbe ytterligere 0,23 timer overtid hver dag.

Det vil si at en asfaltarbeider må jobbe nesten 10 timer hver dag i en asfaltsesong på åtte måneder for å legge seg opp nok timer til å ta ut lønn fra desember ut mars.

Dette sier loven om overtid

Det er ikke fritt fram for hvor mye arbeidstid en person kan jobbe. Arbeidsmiljøloven sier at i bedrifter med tariffavtale kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om utvida overtidsarbeid. De kan avtale overtid på inntil:

• 20 timer i løpet av 7 dager

• 50 timer i løpet av 4 sammenhengende uker

• 300 timer i løpet av 52 uker

I tillegg kan virksomheter søke Arbeidstilsynet om utvidet overtidsarbeid i særlige tilfeller på inntil

• 25 timer i løpet av 7 dager

• 200 timer i løpet av en periode på 26 uker

• Overtidsarbeid innenfor disse grensene kan bare skje dersom arbeidstakerne er villige til det.

Og: Samlet overtid innenfor 52 uker skal aldri overstige 400 timer.

Det finnes imidlertid ett unntak:

I ekstraordinære situasjoner åpner arbeidsmiljøloven for unntak fra reglene om arbeidstid i kapittel 10. Det må i så tilfelle være arbeid som blir gjort for å «hindre fare for eller skade på liv eller eiendom». Denne vurderinga må arbeidsgiver selv gjøre, og regelen forutsetter ingen søknad til Arbeidstilsynet.

Kilde: Arbeidstilsynet
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Spørsmål og svar

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Frøydis Falch Urbye

Jeg varslet om leder. Nå får jeg de dårligste vaktene. Hva gjør jeg?


Flere saker