JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
TANKEVEKKER: «Det bør være en tankevekker for politikere og arbeidsgivere  at en så stor del av kjernepersonalet i sektoren oppgir at de opplever arbeidet som lite verdsatt i offentligheten», skriver Mia Vabø.

TANKEVEKKER: «Det bør være en tankevekker for politikere og arbeidsgivere at en så stor del av kjernepersonalet i sektoren oppgir at de opplever arbeidet som lite verdsatt i offentligheten», skriver Mia Vabø.

Tri Nguyen Dinh

Kronikk

«Ufrivillig deltid og manglende anerkjennelse gjør helsefagarbeidere demotiverte»

Mer enn fire av ti helsefagarbeidere som jobber med eldreomsorg i de nordiske landene, har seriøst vurdert å slutte i jobben. Ufrivillig deltid og små deltidsstillinger er mest utbredt i Norge.
21.10.2021
11:00
26.10.2021 08:05
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Den offentlig finansierte eldreomsorgen representerer en grunnleggende trygghet i velferdsstaten, både for den eldre som er svekket av sykdom og høy alder, og for befolkningen i sin alminnelighet. Med en aldrende befolkning blir det imidlertid en stor utfordring å sikre tilstrekkelig bemanning som kan sørge for at denne grunntryggheten opprettholdes.

Med utgangspunkt i de såkalte Nordcare-undersøkelsene (2005, 2015) gjennomført blant helsefagarbeidere i Danmark, Finland Norge og Sverige, får vi et innblikk i hvordan kjernepersonalet i eldreomsorgen vurderer sin egen arbeidssituasjon. Våre analyser tyder på at de fleste finner arbeidet meningsfylt – fordi de sammen med gode kolleger får tilbakemeldinger om at de gjør en viktig forskjell i menneskers liv. Likevel er det et nedslående funn at stadig flere oppgir at de har seriøst vurdert å slutte i jobben. I den siste undersøkelse var andelen over 40 prosent. Selv om ikke alle som seriøst har overveid å slutte faktisk gjør det, gir tallet en indikasjon på at dette er en sektor med ustabil bemanning og kompetanselekkasje.

Podkast: Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Når vi analyserer hva som ligger bak slutteønskene, finner vi at det i stor grad handler om travelhet og høyt arbeidspress – et ganske vanlig svar blant de eldste sliterne. Mer finmaskede analyser tyder imidlertid på at Norge står overfor et betydelig lekkasjeproblem også blant de unge. Problemet henger sammen med et fragmentert deltidssystem der mange jobber i små deltidsstillinger og relativt mange jobber ufrivillig deltid.

Nordcare-dataene viser at Norge topper statistikken over ufrivillig deltid. Hele 21 prosent av helsefagarbeiderne oppgir at de ønsker å jobbe flere timer. I Sverige er andelen 14 prosent, i Finland 2 prosent og i Danmark 5 prosent. Fraværet av ufrivillig deltid i Finland og Danmark må sees i lys av at man her har etablert en ansettelsesnorm basert på store og hele stillinger. I Finland er heltid hovedregelen; i Danmark har andelen heltid økt samtidig som majoriteten av de deltidsansatte jobber over 30 timer – altså tett mot heltid. I Norge og Sverige er deltidssystemet sammensatt av ulike deltidsbrøker, dog med et betydelig høyere antall bittesmå stillinger i Norge. Deltidssystemene her består av et A-lag av ansatte som jobber i ønsket stillingsprosent og et B-lag av deltidsansatte som «mangler timer» og stiller seg parat til å fylle turnushull – ofte ubekvemme og travle tidspunkter og noen ganger på arbeidssteder der de er lite kjent.

Mye delt: Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Vår analyse viser at de som jobber ufrivillig deltid er mer bekymret for ikke å kunne betale sine faste utgifter enn de som jobber i ønsket stillingsbrøk. Og jo flere ulike typer skift (dag, kveld og helg) en roterer mellom, jo større er sjansen for at en opplever at jobben er vanskelig å kombinere med familie- og fritidsliv. Både bekymringer for egen betalingsevne og vansker med å kombinere jobb og familieliv henger sammen med vurderinger om å slutte i jobben.

Ufrivillig deltid og irregulære arbeidstider oppfattes som problematisk av helsefagarbeidere i alle fire land. Men det er bare i Norge at ufrivillig deltid er særlig utbredt blant unge helsefagarbeidere og det er bare i Norge at de som jobber ufrivillig deltid i særlig høy grad finner det vanskelig å kombinere jobb og familieliv. Det siste er logisk ettersom det krever flere timer i beredskap å skulle plusse på arbeidstimer i en liten (norsk) deltidsstilling enn i en større deltidsstilling.

Arbeidspress og ustabile ansettelsesvilkår er åpenbare kilder til at arbeidstakere ønsker seg bort fra eldreomsorgen. Det er imidlertid ikke bare konkrete belastninger ved yrket som spiller inn. I en ny artikkel undersøker vi hvilken rolle det spiller at mange – omkring 30 prosent – opplever arbeidet som lite vedsatt av massemedier, kommunale toppledere og av samfunnet generelt. Vi finner at manglende anerkjennelse åpenbart virker demotiverende på mange, også blant dem som trives med arbeidet og føler seg verdsatt av kolleger og klienter.

Denne skaper debatt: Slik dumper selskapene sjåførlønna. Her bytter falske dokumenter eier

Det er vanskelig å vedta at arbeid i eldreomsorgen skal bli mer anerkjent. Likevel bør det være en tankevekker for politikere og arbeidsgivere som står ansvarlig for å tilrettelegge for en bærekraftig eldreomsorg, at en så stor del av kjernepersonalet i sektoren oppgir at de opplever arbeidet som lite verdsatt i offentligheten.

Med regjeringsskiftet følger visjoner om en tillitsreform i eldreomsorgen med løfter om at stabile kompetente team av fagfolk selv skal få ansvar for å finne de beste løsningene i tett samarbeid med sine hjelpemottakere. Det lyder bra! Men for å oversette visjonen til praksis må en starte i riktig ende. Tillit er som kjent toveis. Omsorgspersonalet må kunne stole på at de ansvarlige skjønner hva som må til for å skape slike ansvarlige fagfelleskap. Det nytter ikke å tegne nye organisasjonskart basert på modeller om tillitsbasert teamarbeid dersom store deler av arbeidsstyrken jobber i små deltidsstillinger og jager omkring etter ledige vakter. Heller ikke en individuell heltidstidsgaranti med rett til full arbeidsuke «hvor-som-helst» er tilstrekkelig. Unge mennesker som er blitt oppmuntret til å ta en helsefagutdanning, må inkluderes i et fagmiljø der de får mulighet til å utvikle seg til trygge kompetente fagfolk. Det må legges til rette for at kommunene tenker systemisk og langsiktig for å utvikle arbeidsplasser der store og hele stillinger er normen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.10.2021
11:00
26.10.2021 08:05Mest lest

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

GROV VOLD: En fengselsbetjent i Skien fengsel er alvorlig skadet etter at en innsatt gikk til angrep med kokende olje.

Ole Palmstrøm

Innsatt helte kokende olje over fengselsbetjent

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

– Når vannmagasinene er på et visst nivå for årstiden må vi begrense eksporten, røper statsråd Terje Aasland.

Jan Erik Østlie

Her er regjeringens forslag til å løse strømkrisa

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Marc Gayorfar i Folkehelseinstittutet er redd kuttene i de ekstra bevilgningen til koronarelatert arbeid vil ramme de ansatte.

Ole Palmstrøm

Ansatte raser over FHI-kutt: – Dette er takken fra Norge, liksom

Debatt

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Nå må du Jonas og flere av de andre på Stortinget våkne og vise handling, skriver Merethe Solberg.

Erlend Angelo

«Når Støre går ut med at strømprisene kan bli enda dyrere, da klarer jeg ikke å sitte i ro»

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

KRITISK: – De små deltidsstillingene er bortkastet tid. Jeg vil heller tilby en høyere stillingsprosent, sier Cecilie Fjelde, tidligere butikksjef i Zara.

Espen Sand

Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull, sier tidligere butikksjef

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Terje Aasland bekrefter at regjeringen vurderer å legge fram forslag på fire tiltak for å dempe strømkrisen. 

Martin Guttormsen Slørdal

Dette er de fire strømtiltakene regjeringen vurderer nå

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Jan-Erik Østlie

LO-lederen advarer mot lettvinte strøm-løsninger

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn Viggo Arellano Navarro gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp.

Bjørn A. Grimstad

Bjørn Viggo gikk til slutt opp ti lønnstrinn, men det skjedde ikke uten kamp

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene, mener Norsk Industri-sjefen

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

SAS-pilot Erling Mareno Gabrielsen var blant de 900 pilotene som streiket.

Nina Hanssen

Dersom SAS-pilotene vender tommelen ned i helga, kan det bli ny storstreik

SAS

SAS

Tormod Ytrehus

Det blir ikke ny SAS-streik. Flygerne har godkjent den nye tariffavtalen

Lufthansa

Lønnsfest for bakkeansatte i Lufthansa: Enkelte får nesten 60.000 kroner mer i året

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Pris-sjokk: Høyeste prisvekst på 34 år

Martin Guttormsen Slørdal

Gerd-Liv Valla kritiserer regjeringen: – Strøm er ikke en vare. Det har den dessverre blitt