JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Da «Lene» fikk jobben, syntes hun leiebolig på kjøpet virket som en god ordning. Det tok ikke lang tid før hun skiftet mening  (Illustrasjonsfoto).

Da «Lene» fikk jobben, syntes hun leiebolig på kjøpet virket som en god ordning. Det tok ikke lang tid før hun skiftet mening (Illustrasjonsfoto).

colourbox.com

«Lene» måtte bo i barnehagen der hun jobbet

Ansatte i Lykketrollet familiebarnehager må bo i leiligheten det drives barnehage i. Er de syke, må de holde seg på rommet sitt, forteller flere tidligere ansatte.07.03.2023
08:52
07.03.2023 11:22

redaksjonen@fagbladet.no

– Dersom det stemmer, vil jeg være den første til å beklage dette, sier barnehageeier.

«For å ha denne stillingen man bo i leiligheten som benyttes som familiebarnehage.»

Formuleringen, med utheving, er hentet fra en jobbannonse som lå ute på Finn.no i januar 2023, der Lykketrollet familiebarnehager søker etter barnehageassistent.

Assistenten skal jobbe alene med fire barn i alderen 0–3 år, og få besøk av en pedagogisk veileder en dag i uka.

Og altså bo i leiligheten barnehagen drives i og betale husleie for det.

Skal drives i bebodde hjem

Slik drives flere av de 16 familiebarnehagene som inngår i Lykketrollet-kjeden, og som er spredt over fire ulike bydeler i Oslo.

– Selve konseptet familiebarnehage innebærer jo at det skal bo noen der. Man kan ikke ha en familiebarnehage uten at det er et bebodd hjem, sier Ann Kristin Ekra, som eier kjeden.

Forskrift om familiebarnehager slår nemlig fast at «en familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem», og videre: «Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem».

Ekra forteller at om assistentene må bo i barnehagen, avhenger av hva slags lokale de leier til barnehagen.

Bor utleier selv i huset, bor ikke assistentene der, men dersom barnehagen leier en enkeltstående leilighet, ønsker de at assistentene bor der.

Hun anslår at hun har 6–7 assistenter boende i leiligheter kjeden driver barnehage i.

Arbeidsmiljø: SFO-ansatte blir utslitte av sin egen spisepause

– Ikke optimalt

«Lene» har jobbet flere år i Lykketrollet familiebarnehager.

Da hun fikk jobben, syntes hun leiebolig på kjøpet virket som en god ordning.

Hun betalte 6500 kroner i måneden i husleie for et soverom i leiligheten som også fungerte som barnehagelokale.

Bad og kjøkken delte hun med barnehagen.

– Var jeg syk, måtte jeg holde meg på soverommet mens barnehagen ble drevet som vanlig i leiligheten med vikar. Det var jo ikke helt optimalt, sier hun til Fagbladet.

Hun jobber ikke lenger i Lykketrollet familiebarnehager, men ønsker å være anonym fordi hun er avhengig av å bruke Lykketrollet som referanse. Lene er ikke det egentlige navnet hennes.

Fagbladet har snakket med tre andre nåværende og tidligere ansatte i Lykketrollet familiebarnehager som bekrefter det Lene forteller.

De har selv opplevd å enten være nærmest innestengt på rommet sitt dersom de var syke, eller å ha jobbet med en barnegruppe i en leilighet der en assistent var syk og oppholdt seg på rommet sitt.

Ingen av dem ønsker å stå fram med navn.

Fagbladet kjenner også til to andre tilfeller der barnehagedriften skal ha fortsatt i samme leilighet som den syke ansatte oppholdt seg i.

Disse tilfellene er blitt gjort kjent for Fagbladet gjennom samtaler med foreldre og tillitsvalgte.

I to av tilfellene skal ansatte med omgangssyke ha oppholdt seg på soverommet mens barnehagen ble drevet i samme leilighet.

Eneste bad tilgjengelig for den syke var badet som også fungerte som stellerom for barna.

Barnehageansatte i streik: Kristin streiker for pensjon igjen

Eier: – Strenge retningslinjer ved sykdom

Ann Kristin Ekra, eier av barnehagene, sier til Fagbladet at hun ikke kjenner seg igjen i disse beskrivelsene.

– Vi har strenge rutiner ved sykdom, bedyrer hun.

– Først gjør vi en vurdering ut fra hva slags sykdom det er snakk om. Er det smittsomt, ber vi foreldrene levere barna et annet sted. Alle familiebarnehager har en samarbeidsbarnehage eller flere, som gjerne ligger i nærheten. Disse samarbeider, så de er godt kjent med barna på tvers. Om det ikke er mulig å bruke et annet lokale, stenger vi avdelingen, sier hun.

Lene, som har jobbet i barnehagekjeden i flere år, stiller seg uforstående til Ekras beskrivelse av rutinene.

– De retningslinjene har jeg aldri hørt om, sier Lene.

Hun og de andre tidligere ansatte Fagbladet har snakket med, forteller om tilfeller der avdelinger har blitt stengt og barnegrupper har blitt flyttet til en annen leilighet på grunn av sykdom.

«Men det skjedde oftere at foreldre enten valgte å ikke sende barna i barnehagen, eller at barnehagedriften gikk som vanlig med den syke på rommet sitt», forteller en av dem.

– Jeg har vært i barnehagen med feber. Da mente de jeg skulle være på rommet mitt og holde meg borte fra barna. Men det er jo ikke så enkelt i praksis, når man må dele kjøkken og bad, sier Lene.

En annen tidligere ansatt, som i likhet med Lene jobbet i Lykketrollet i flere år, sier at retningslinjene Ekra snakker om er ukjente også for henne.

Hun har jobbet både som vikar og på en avdeling der den andre assistenten bodde i leiligheten barnehagen ble drevet i.

– Jeg har aldri fått en melding eller telefon hvor de har bedt meg møte opp i en annen avdeling for å ta imot barn der på grunn av at assistenten som bodde i leiligheten var syk. Jeg kunne selv ta initiativ til å ta med barna til en annen avdeling dersom jeg syntes det var ukomfortabelt å være til stede i samme leilighet som en med en smittsom sykdom, men det var aldri noe krav eller oppfordring fra ledelsen om det, sier hun.

Bolig for vanskeligstilte: Mugg og avføring i helsefarlige leieboliger: – Desperate mennesker blir utnyttet

– Ikke mottatt avviksskjema

Konfrontert med dette, skriver eier Ann Kristin Ekra følgende på epost til Fagbladet:

– Vi har drevet i mange år og har alltid gjort vårt ytterste for å kunne ha et best mulig miljø for både barn og ansatte. Dersom det har vært brudd på rutinene, så skal dette tas på alvor og ordnes opp i for å sikre at dette ikke gjentar seg. Dersom det er riktig at noen av disse tilfellene har skjedd, vil jeg være den første til å beklage dette.

Ekra skriver videre at hun opplever at de i ledelsen har en tett og fin dialog med sine ansatte, og er opptatt av at alle skal trives.

Dersom det oppstår situasjoner på arbeidsplassen, er de ansatte oppfordret til å ta det opp med sine ledere, skriver Ekra.

Hun skriver i tillegg at kjeden «ikke kan se å ha mottatt avviksskjema på de forhold som er nevnt i denne artikkelen». 

– Vi i Lykketrollet følger lover og regler og de til enhver gjeldende retningslinjene både i henhold til barnehageloven og arbeidsmiljøloven. I vår drift kommer hensynet til barn og deres omsorg i barnehagen først, og som arbeidsgiver er vi selvsagt også opptatt av alle ansattes ivaretagelse, skriver hun.

Lite privatliv

En annen tidligere ansatt sier hun opplevde det vanskelig å nærmest være stengt inne på et lite rom, og at det føltes nærmest som et fengsel.

Flere har også opplevd det belastende å ikke kunne ha besøk av venner og familie i barnehagens åpningstid mens de har vært syke.

Ann Kristin Ekra bekrefter at det ikke er tillatt å motta besøk i leiligheten der det drives barnehage i barnehagens åpningstid.

Det handler om at alle som oppholder seg i barnehagen i åpningstiden, må levere gyldig politiattest, i henhold til gjeldende regelverk.

– Ikke tatt godt imot å være syk

Lene og flere av de andre ansatte Fagbladet har snakket med, forteller også at det ofte har vært vanskelig å ringe arbeidsgiver og melde fra om at de er syke.

– Er man for syk til å jobbe, er det ikke alltid man vet det dagen før. Men da jeg ringte og sa ifra om at jeg ikke kunne jobbe på grunn av sykdom samme dag, ble jeg møtt med en veldig hard tone. Jeg vet at mange andre har hatt det samme problemet, sier Lene.

En annen tidligere ansatt Fagbladet har snakket med, forteller at hun følte seg presset til å jobbe selv om hun hadde sykmelding.

Barnehageeier Ann Kristin Ekra kommenterer følgende på epost:

– Melding om sykdom kommer ofte tett før arbeidsdagen skal starte. Hos oss har vi derfor et ekstraordinært tilbud til våre ansatte, hvor vi er tilgjengelige på tlf. til klokken 22 om kvelden og fra klokken 0600 om morgenen for å varsle sykdom eller andre oppståtte hendelser. Dette fordi vi ønsker å være tilgjengelig for ansatte og for å kunne ivareta barnehagene på en best mulig måte. Som på alle arbeidsplasser er også familiebarnehager avhengig av å få tidlig beskjed om sykdom hos ansatte. Hensyn til sykdom i barnehagen er eget tema som også tas opp på intervjuer/i ansettelsesprosesser. 

Oversikt: Dette er lønna i over 350 yrker

Dårligere bemanning

Flere av de nåværende og tidligere ansatte Fagbladet har snakket med, har jobbet alene i en avdeling med fire barn i alderen 0–3 år.

Dette er i tråd med forskrift om familiebarnehager, som sier at «én assistent kan ha ansvaret for inntil fem barn der flertallet av barna er over tre år. Er flertallet under tre år, må antallet reduseres».

Forskriften slår samtidig fast at «bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger».

Per barnehagelærer som jobber som pedagogisk veileder i familiebarnehage, kan det maksimalt være 30 barn.

Reglene for familiebarnehager tillater flere barn per ansatt enn reglene for ordinære barnehager.

Der skal det ikke være mer enn tre barn under tre år per ansatt, og ikke mer enn sju barn under tre år per pedagogisk leder.

– Ikke forsvarlig

– Å ha ansvaret for fire barn alene, der mange av barna i tillegg er veldig små, er svært krevende, sier Lene.

Hun forteller at de yngste barna hun har hatt ansvaret for, har vært ned til sju måneder gamle.

– Jeg mener at det egentlig ikke er forsvarlig. Det er veldig skummelt om det skjer noe, enten med den ansatte eller noen av barna, sier hun.

Selv ville hun ikke valgt Lykketrollet familiebarnehager for sine egne barn.

– Jeg håper at myndighetene endrer reglene for familiebarnehager, så de får like strenge krav som andre barnehager.

Eier Ann Kristin Ekra opplyser om at barnehagene er godkjent for barn i alderen 0–3 år, og at de det siste året har hatt to barn med minstealder på åtte måneder. I disse tilfellene har det vært satt inn ekstra vikar, skriver Ekra.

– Vikarer med lite erfaring

Ifølge de nåværende og tidligere ansatte Fagbladet har snakket med, er ledelsen i barnehagene raske med å sette inn vikarer ved sykdom.

Vikarene leies inn gjennom samme selskap som barnehagene er organisert i, Oslo barnevaktformidling, som nylig har endret navn til Obvf AS.

Nesten samtlige Fagbladet har snakket med, forteller om opplevelser med vikarer som har hatt svært lite erfaring med å jobbe med barn.

Mange har også hatt dårlige norskkunnskaper.

Dette gjelder også vikarer som er satt inn for å jobbe alene i avdelinger med fire barn, hevder flere av de nåværende og tidligere ansatte.

Ekra mener denne beskrivelsen ikke stemmer.

– Alle vikarene våre har godkjente norskkunnskaper i henhold til barnehageloven §27. Vi setter aldri inn vikarer uten erfaring, skriver hun på epost.

Lange dager

For assistenter som jobber alene i en av Lykketrollets familiebarnehager er arbeidstida 7.45 til 16.15 hver dag, altså åtte og en halv time. Arbeidstid gjennomsnittsberegnes over hele året, slik at de må avspasere når barnehagen er stengt i ferier.

Vanligvis har assistentene pause når barna sover. Sover ikke barna samtidig, av ulike årsaker, blir det ingen pause i løpet av dagen, forteller en av de tidligere ansatte.

De ansatte har også ansvaret for renhold av leiligheten barnehagen drives i.

– Alle som blir ansatt i denne type familiebarnehage, er godt innforstått gjennom intervjuprosessen med hva denne jobben går ut på, særlig fordi det nettopp er små barn det er snakk om. De er gjort kjent med retningslinjene for barnehagen, har levert politiattest og signert taushetserklæring. De har søkt spesifikt etter denne type stilling og hva det innebærer med beboelse i en familiebarnehage, skriver Ann Kristin Ekra på epost.

– Ikke rett sted å ta dette opp

Barnehageeieren skriver videre at hun ikke synes dette er riktig sted for å ta opp disse problemstillingene.

– Det er viktig å belyse arbeidsforhold forskjellige steder, og hvordan barn, foreldre og ikke minst ansatte ivaretas i familiebarnehager. Grunnet taushetsplikt og andre mellommenneskelige hensyn så er et forum som en avis midlertidig ikke rette sted å adressere slike komplekse problemstillinger på en trygg og juridisk sikker måte, skriver Ekra.

Hun legger til at hun gjerne imøteser forespørsler fra «de rette instanser som vil kunne ivareta slike ting på en god måte».

Familiebarnehager

• Familiebarnehager var i utgangspunktet en ordning der foreldre med behov for barnehageplass startet en liten barnehage i eget hjem.

• Det er andre regler for familiebarnehager enn for andre barnehager, blant annet når det kommer til bemanning.

• Mens bemanningsnormen for ordinære barnehager sier at det ikke skal være mer enn tre småbarn (barn under tre år) per ansatt, kan familiebarnehager ha fire småbarn per ansatt.

• Familiebarnehager skal i utgangspunktet ikke ha mer enn fem barn over tre år eller fire barn dersom flertallet av barna er under tre år.

• Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe.

• Familiebarnehager skal ha en pedagogisk veileder med barnehagelærerutdanning som skal gi pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid.

• Det kan maks være 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning.

• Familiebarnehager får lavere tilskudd enn ordinære barnehager.

• I 2021 var tilskuddssatsene for familiebarnehager i østlandsområdet 184.300 kroner per barn i alderen null til to år, og 141.700 kroner per barn i alderen tre til seks år.

• Det finnes i dag rundt 370 familiebarnehager i Norge.

• 84 av dem ligger i Oslo, og 29 av dem i Bærum.

07.03.2023
08:52
07.03.2023 11:22

Familiebarnehager

• Familiebarnehager var i utgangspunktet en ordning der foreldre med behov for barnehageplass startet en liten barnehage i eget hjem.

• Det er andre regler for familiebarnehager enn for andre barnehager, blant annet når det kommer til bemanning.

• Mens bemanningsnormen for ordinære barnehager sier at det ikke skal være mer enn tre småbarn (barn under tre år) per ansatt, kan familiebarnehager ha fire småbarn per ansatt.

• Familiebarnehager skal i utgangspunktet ikke ha mer enn fem barn over tre år eller fire barn dersom flertallet av barna er under tre år.

• Et hjem som er egnet for det kan godkjennes for dobbel gruppe.

• Familiebarnehager skal ha en pedagogisk veileder med barnehagelærerutdanning som skal gi pedagogisk veiledning til assistenten i det enkelte hjem i barnehagens åpningstid.

• Det kan maks være 30 barn per barnehagelærer som gir pedagogisk veiledning.

• Familiebarnehager får lavere tilskudd enn ordinære barnehager.

• I 2021 var tilskuddssatsene for familiebarnehager i østlandsområdet 184.300 kroner per barn i alderen null til to år, og 141.700 kroner per barn i alderen tre til seks år.

• Det finnes i dag rundt 370 familiebarnehager i Norge.

• 84 av dem ligger i Oslo, og 29 av dem i Bærum.
Mest lest

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arne Birkemo

Avdekket mareritt på Stavanger-restaurant: – Det verste jeg har sett

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke


Flere saker