JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Det er venta at drivstoffprisane vil auke ettersom det i starten av 2024 har vore kapring og bombing av fleire skip i Raudehavet. Om denne situasjonen varer lenge, som den kan gjere, er det venta at oljeprisen vil vere høg.

Det er venta at drivstoffprisane vil auke ettersom det i starten av 2024 har vore kapring og bombing av fleire skip i Raudehavet. Om denne situasjonen varer lenge, som den kan gjere, er det venta at oljeprisen vil vere høg.

Brian Cliff Olguin

Lønn

Prisane stig meir enn lønninga: Så mykje har du tapt på tre år

Har du ei løn over snittet, midt på treet eller under? Sjekk kor mykje du har tapt på dyrtida dei siste tre åra.



18.01.2024
09:44
22.01.2024 09:51

oystein.windstad@fagbladet.no

Høgare renter og dyrare straum gjorde at prisane steig meir enn lønningane i fjor. Og no som 2023 er over, ser det ut som prisveksten vil ete opp lønsauken tredje året på rad.

Vi har rekna på kva dei tre siste åra med dyrtid har gjort med lommeboka di.

– Blir verre før det blir betre

Magne Gundersen har jobba med folk som slit med økonomien i 15 år. Til dagleg jobbar han som forbrukarøkonom i Sparebank 1.

Men han er også kjent for mange som programleiar og ekspert i Luksusfellen på TV3 sidan oppstarten i 2008.

Han trur det er lurt å stålsette seg for 2024:

– Vi må vere klare for at det blir verre før det blir betre. Og renteutgiftene blir høgare. Det vil bli endå trongare i 2024. Det er lurt å gjere det vi kan no og vere klar for at det blir ein endå dårlegare økonomisk situasjon.

Sjå kva tips forbrukarøkonom Gundersen kjem med og når han ventar vi skal få betre råd, i eiga undersak.

Spar tusenlappar: Sjå tipsa frå gjeldsrådgjevaren

Magne Gundersen er blant anna kjent frå Luksusfellen på TV3. Han jobbar også som forbrukarøkonom i Sparebank 1.

Magne Gundersen er blant anna kjent frå Luksusfellen på TV3. Han jobbar også som forbrukarøkonom i Sparebank 1.

sparebank1/Jonathan Vivaas Kise

Kva betyr reallønsnedgang?

Svaret er tusenlappar. Mange av dei. I snitt har det nesten ikkje vore reallønsauke sidan 2015. Fordi prisane har gått opp meir enn lønningane i 2021, 2022 og 2023. Har du eit lån på rundt to millionar kroner, har du samla sett dei tre siste åra fått godt over ei månadsløn mindre å rutte med. Korleis? Sjekk ut reknestykka og oversikta nedanfor. Så mange tusen mindre sit du igjen med om...

Du har 720.0000 i årsløn

Sidan 2021 sit du igjen med 16.087 kroner mindre fordi prisane har ete opp lønsauken. Du har rundt 35 prosent skatt og utbetalt rundt 40.000 kroner i månadsløn. Om du har eit lån på to millionar kroner, har lånet blitt 30.108 kroner dyrare sidan 2021. Samla sett har dyrtida kosta deg 46.195 kroner.

Du har 648.000 i årsløn (Snittløn, nesten)

Sidan 2021 sit du igjen med 15.443 kroner mindre fordi prisane har ete opp lønsauken. Du har rundt 35 prosent skatt og utbetalt rundt 35.000 kroner i månadsløn. Om du har eit lån på to millionar kroner, har lånet blitt 30.108 kroner dyrare sidan 2021. Samla sett har dyrtida kosta deg 45.551 kroner. Snittløna i Norge var på 634.700 kr i fjor Ifølge SSB.

Du har 564.000 i årsløn

Sidan 2021 sit du igjen med 14.574 kroner mindre fordi prisane har ete opp lønsauken. Du har rundt 35 prosent skatt og utbetalt rundt 30.000 kroner i månadsløn. Om du har eit lån på to millionar kroner, har lånet blitt 30.108 kroner dyrare sidan 2021. Samla sett har dyrtida kosta deg 44.682 kroner.

Du har 468.000 i årsløn

Sidan 2021 sit du igjen med 12.594 kroner mindre fordi prisane har ete opp lønsauken. Du har rundt 35 prosent skatt og utbetalt rundt 25.000 kroner i månadsløn. Om du har eit lån på to millionar kroner, har lånet blitt 30.108 kroner dyrare sidan 2021. Samla sett har dyrtida kosta deg 42.702 kroner.

Du har 384.000 i årsløn

Sidan 2021 sit du igjen med 10.097 kroner mindre fordi prisane har ete opp lønsauken. Du har rundt 35 prosent skatt og utbetalt rundt 20.000 kroner i månadsløn. Om du har eit lån på to millionar kroner, har lånet blitt 30.108 kroner dyrare sidan 2021. Samla sett har dyrtida kosta deg 40.205 kroner.

Når skal vi få betre råd?

Forbrukarøkonom og Luksusfellen-ekspert Magne Gundersen trur at vi får betre råd i 2025:

– Eg trur trenden med reallønsnedgang vil snu i 2024. Samtidig vil vi ha høge renter som gjer at det vil bli trongare. Slik sett endå trongare neste år. Eg trur folk vil oppleve at det blir slakkare i 2025, seier Gundersen.

Gundersen meiner overgangen til det nye året er ein bra sjanse. Til å sette seg ned å lage ei plan:

– Det er lurt å lage ei plan for økonomien til neste år. De kan vere eit fint nyttårsforsett. Set opp ei plan for kor mykje du har å rutte ned. Dette er dei nødvendige utgiftene. Pass på å sikre at du ikkje brukar meir enn du har råd til. Ta høgde for at bustadlånet vil stige også neste år. Det er viktigare enn nokon gong å få kontroll på økonomien, seier forbrukarøkonomen. Sjekk ut Gundersen sine 13 sparetips her.

Dette bør politikarane gjere

Auka renter og spesielt straumpris er viktigaste grunn til at vi har fått dårlegare råd i det siste, ifølgje SSB. Forbrukarøkonom Gundersen er kritisk til den politiske handteringa av straum, som han meiner har feila:

– Sjølve prisen i seg sjølv er ille nok. Det blir ekstra ille når prisen er så uforutsigbar og svingar frå dag til dag og time til time. Både bedrifter og personar veit ikkje kva straumen endar på neste månad, seier Gundersen og legg til:

– For nokre månader sidan var det nesten gratis straum i ei periode. Eg treng ikkje gratis straum, men føreseielege prisar utan dei skyhøge toppane. Vi har eit straumsystem som fører til jojo-prisar som vi ikkje er tente med. Vi må få på plass nye mekanismar som sikrar meir stabile prisar, seier Gundersen med ei oppfordring til regjeringa og Stortinget.

Oversikt: Dette er snittlønna i over 350 yrker

OBS: Snittal

Til orientering er det store variasjonar mellom yrkesgruppene. Nokon har fått ein god del dårlegare råd enn andre under dyrtida. Reknestykket er basert på gjennomsnittstal.

Det vil seie at gjennomsnittslønsaukene for dei tre åra er lagt til grunn (3,5 prosent i 2021, 4,3 prosent i 2022 og 5,2 i år).

Tala for reallønsutviklinga er basert på statistikk frå Teknisk beregningsutvalg for inntekstoppgjørene (TBU). Obs, det er også verdt å merke seg at det er lagt til grunn for reknestykket at reallønsnedgangen i 2023 blir på 0,4 prosent. Det er ikkje sikkert vi landar der, men det var estimatet mot slutten av i fjor.

Det er også andre ting som spelar inn på kor mykje du sit igjen med. Det er også verdt å merke seg at i dei eksempla med lågast inntekt, vil ein normalt sett ikkje kunne få eit lån på to millionar kroner. Har du eit lån på over to millionar kroner, vil du følgeleg ha fått enno mindre å rutte med dei tre siste åra enn i dette eksempelet.

Reknestykket for dei ulike lønene

Bakgrunnen for tala er kort fortalt lønsauken dei tre siste åra, minus prisveksten. Og dessutan kostnaden av stigande rente.

Det er verdt å merke seg at summane i denne artikkelen er basert på snittal og er estimat. Dei er ikkje hundre prosent presise, men gjev ein estimert peikepinn på stoda til fem ulike løner.

Framgangsmåten var å finne ut effekten dyrtida hadde på lønningar, år for år. La oss sjå på eksempelløna på 564.000.

I år blir lønsveksten på 5,2 prosent. Prisveksten ser ut til å lande på 5,6 prosent. Det gjev ein reallønsnedgang på 0,4 prosent. Først trekker vi frå løna 35 prosent skatt. Då sit vi igjen med ei nettoløn på 366.600.

I modellen har vi estimert at den høgaste løna brukar 75 prosent på forbruk og den lågaste 95 prosent. I denne graderinga vil ei årsløn på 564.000 kroner bruke 85 prosent av nettoinntektene på forbruk. 85 prosent av 366.600 kroner er 311.610. Til slutt har vi trekt frå dette beløpet reallønsnedgangen på 0,4 prosent. Det blir 1246 kroner.

Den same utrekninga har vi gjort for kvart av dei tre åra. Og lagt inn at det har vore lønsauke kvart år. Tener du 564.000 kroner i år, tente du 536.121 i fjor og 517.991 i 2021. Kor mykje du sit igjen med, år for år ser då slik ut:

2023

Lønsauke på 5,2 prosent. Reallønsnedgang på 0,4 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 720.0000: 1404 kroner

80 prosent til forbruk, årsløn 648.000: 1347 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 564.000: 1246 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 468.000: 1095 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 384.000: 948 kroner

2022

Lønsauke på 4,3 prosent. Reallønsnedgang på 2,1 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 684.410: 7006,629 kroner

80 prosent til forbruk, årsløn 615.969: 6726,363 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 536.121: 6220,326 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 444.866: 5465,166 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 365.019: 4733,379 kroner

2021

Lønsauke på 3,5 prosent. Reallønsnedgang på 2,4 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 656.193: 7677,216 kroner

80 prosent til forbruk, årslån 590.574: 7370,352 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 517.991: 7108,944 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 429.822: 6034,68 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 352.675: 5226,624 kroner

 

Renta som et av løna di

Utgangspunktet for gjeld falt på eit bustadlån på to millionar kroner. Her har vi rekna ut kor mykje eit lån på to millionar kroner vil koste i året, ut frå den gjennomsnittlege renta.

Rente-snittet for i år er estimert til 4,63 prosent, 2,70 prosent i 2022 og 1,78 prosent i 2021.

I 2021 var renta på sitt lågaste og lånet var då 6396 kroner billigare enn året før. I 2022 blei lånet 14.352 kroner dyrare. Og i år enda lånet med å bli 30.108 kroner dyrare. Samla sett har eit lån på to millionar kroner blitt kostande 38.064 kroner meir sidan 2021. I desse tala er det rekna med eit skattefrådrag på 22 prosent for rente på bustadlån.

Kjelder: SSB om løn og prisvekst, Smarte Penger om pris på lån (basert på SSB-tal), Smarte pengar sin rentekalkularor.

18.01.2024
09:44
22.01.2024 09:51

Reknestykket for dei ulike lønene

Bakgrunnen for tala er kort fortalt lønsauken dei tre siste åra, minus prisveksten. Og dessutan kostnaden av stigande rente.

Det er verdt å merke seg at summane i denne artikkelen er basert på snittal og er estimat. Dei er ikkje hundre prosent presise, men gjev ein estimert peikepinn på stoda til fem ulike løner.

Framgangsmåten var å finne ut effekten dyrtida hadde på lønningar, år for år. La oss sjå på eksempelløna på 564.000.

I år blir lønsveksten på 5,2 prosent. Prisveksten ser ut til å lande på 5,6 prosent. Det gjev ein reallønsnedgang på 0,4 prosent. Først trekker vi frå løna 35 prosent skatt. Då sit vi igjen med ei nettoløn på 366.600.

I modellen har vi estimert at den høgaste løna brukar 75 prosent på forbruk og den lågaste 95 prosent. I denne graderinga vil ei årsløn på 564.000 kroner bruke 85 prosent av nettoinntektene på forbruk. 85 prosent av 366.600 kroner er 311.610. Til slutt har vi trekt frå dette beløpet reallønsnedgangen på 0,4 prosent. Det blir 1246 kroner.

Den same utrekninga har vi gjort for kvart av dei tre åra. Og lagt inn at det har vore lønsauke kvart år. Tener du 564.000 kroner i år, tente du 536.121 i fjor og 517.991 i 2021. Kor mykje du sit igjen med, år for år ser då slik ut:

2023

Lønsauke på 5,2 prosent. Reallønsnedgang på 0,4 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 720.0000: 1404 kroner

80 prosent til forbruk, årsløn 648.000: 1347 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 564.000: 1246 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 468.000: 1095 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 384.000: 948 kroner

2022

Lønsauke på 4,3 prosent. Reallønsnedgang på 2,1 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 684.410: 7006,629 kroner

80 prosent til forbruk, årsløn 615.969: 6726,363 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 536.121: 6220,326 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 444.866: 5465,166 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 365.019: 4733,379 kroner

2021

Lønsauke på 3,5 prosent. Reallønsnedgang på 2,4 prosent.

75 prosent til forbruk, årsløn 656.193: 7677,216 kroner

80 prosent til forbruk, årslån 590.574: 7370,352 kroner

85 prosent til forbruk, årsløn 517.991: 7108,944 kroner

90 prosent til forbruk, årsløn 429.822: 6034,68 kroner

95 prosent til forbruk, årsløn 352.675: 5226,624 kroner

 

Renta som et av løna di

Utgangspunktet for gjeld falt på eit bustadlån på to millionar kroner. Her har vi rekna ut kor mykje eit lån på to millionar kroner vil koste i året, ut frå den gjennomsnittlege renta.

Rente-snittet for i år er estimert til 4,63 prosent, 2,70 prosent i 2022 og 1,78 prosent i 2021.

I 2021 var renta på sitt lågaste og lånet var då 6396 kroner billigare enn året før. I 2022 blei lånet 14.352 kroner dyrare. Og i år enda lånet med å bli 30.108 kroner dyrare. Samla sett har eit lån på to millionar kroner blitt kostande 38.064 kroner meir sidan 2021. I desse tala er det rekna med eit skattefrådrag på 22 prosent for rente på bustadlån.

Kjelder: SSB om løn og prisvekst, Smarte Penger om pris på lån (basert på SSB-tal), Smarte pengar sin rentekalkularor.




Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Sjømennene Kyrylo Bich og Jevgenijus Lopatcenkovas har vært utsatt for rekordstort lønnstyveri.

Tri Nguyen Dinh

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

Joakim sluttet som taxisjåfør og ble vognfører. Det merkes på lønna

Det blir ny lønn for arbeidsfolk etter påske. Frontfaget har frist på seg til å 1. april om å bli enige.

Det blir ny lønn for arbeidsfolk etter påske. Frontfaget har frist på seg til å 1. april om å bli enige.

Jøran Grønstad

Vektere, renholdere og anleggsfolk skal få ny lønn. Her er kravene

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får elektrikeren jobben tilbake

Ole Palmstrøm

Statsansatte ble lønnsvinnere i 2023

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fontene fikk være med da fire kvinner samtalte med overgrepsdømte «Ivar» en ettermiddag i januar.

Fartein Rudjord

Katrine og Maren hjelper fangene som vekker størst avsky

Kommentar

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Fagbevegelsen og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

Fagbevegelsen har ikke «råd» til å komme tapende ut nok en gang

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder


Flere saker