JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

Lønnsoppgjøret 2022

– Vi godtar ikke at vernepleiere settes opp mot sykepleiere i lønnsoppgjøret, sier Mimmi Kvisvik

Om det skal bevilges ekstra penger til offentlig sektor i lønnsoppgjøret, må disse fordeles solidarisk, krever FO-lederen.18.02.2022
09:26
21.02.2022 09:45

solfrid.rod@lomedia.no

«Likelønn vikelønn?» Det var tittelen på dagens digitale likelønnsfrokost i regi av Fellesorganisasjonen (FO). Og svaret var klart: Forbundet godtar ikke at kravet om likelønn må vike i årets oppgjør.

– Når prisstigning og strømpriser løper løpsk og spiser opp hele fjorårets lønnsvekst, og vel så det, må noe gjøres. Samtidig ser vi at problemstillinger knyttet til likestilling og likelønn, nå som før, må vike for andre behov. Det aksepterer vi ikke. La oss være helt tydelige. Vi i FO krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Noe annet er uaktuelt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Etter utspill fra andre utdanningsgrupper i offentlig sektor har Kvisvik også tidligere advart mot å gjøre lønnsoppgjøret til en alles kamp mot alle. Hun maner til samhold på tvers av yrkesgrupper, forbund og hovedsammenslutning. 

– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener hun.

Aktuelt: Konflikten mellom høyt- og lavtlønte vokser

Dårlige arbeidsforhold

Mens mediene har vist fram utslitte sykepleiere som redder liv på intensivavdelingene, vil FO ha oppmerksomhet mot at pandemien også har vært en sosial krise, og at ingen kjenner langtidseffektene av et nedstengt Norge.

Sosialarbeidere har fått større arbeidsmengde og dårligere arbeidsforhold under pandemien, viser en ny rapport som forskerne Hulda Mjøll Gunnarsdottir og Håvard Haugstvedt presenterte under dagens frokost. De har intervjuet i overkant av 3.700 sosialarbeidere om hvordan korona og smitteverntiltak har påvirket deres arbeidshverdag.

Halvparten av sosialarbeiderne oppgir at de har fått litt eller mye større arbeidsmengde under pandemien. Ansatte i Nav, barnevernstjeneste, rus og psykisk helse og tjenester til utviklingshemmede er blant gruppene som har fått mer å gjøre. 65 prosent svarer at pandemien har påvirket arbeidshverdagen i stor eller meget stor grad. Blant Nav-ansatte er tallet over 80 prosent.

Mye delt: Fem punkter som gjør årets lønnsoppgjør ekstra vanskelig

– Også en sosial krise

Ni av ti barnevernsansatte svarer at pandemien har påvirket forholdet til kollegaene negativt. Totalt sett oppgir 78 prosent at forholdet til kollegene er påvirket i negativ retning.

Endring i arbeidssted har påvirket arbeidshverdagen negativt for rundt halvparten av den ansatte i Nav og barnevern.

Tilfredsheten med jobben er negativt påvirket for nesten 70 prosent av de spurte.

– De historiene våre medlemmer forteller blir bekreftet av denne forskningen, sa Marianne Solberg, nestleder i FO.

En skikkelig laginnsats i offentlig sektor har vært avgjørende for at Norge har kommet helskinnet gjennom krisen, mener Solberg.

– Mediene har vært mest opptatt av de som jobber med grunnlidelsen covid-19. Men dette er ikke bare en helsekrise, det er også en sosial krise. Våre medlemmer har gjort og gjør en viktig jobb med å forhindre at samfunnet kollapser i krisetid. De har kompetanse til å bøte på sosiale problemer i kjølvannet av pandemien. Det er viktig å løfte fram når vi nå snakker om likelønn, sa Solberg.

Nye tall: Dette er snittlønna i over 360 yrker

– Pandemien er ikke bare en helsekrise, men også en sosial krise, understreker Marianne Solberg, nestleder i FO.

– Pandemien er ikke bare en helsekrise, men også en sosial krise, understreker Marianne Solberg, nestleder i FO.

Hanna Skotheim

– Historieløst

Blant lærere og sykepleiere er det motstand mot den norske frontfagsmodellen. Den innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler lønn først og setter standarden for lønnsøkningen. Kritiske røster hevder at likelønn ikke kan oppnås innenfor denne modellen. Det er FO ikke enig i.

Kampen mot frontfagsmodellen er historieløs, mener FO-lederen. Modellen er avgjørende for en god utvikling av velferdsstaten, reallønnsforbedring og moderat rente- og prisvekst, påpeker hun.

– Å få til mye ett år, for så å få lite de neste 20 årene, er en dårlig «deal» for alle. Også for likelønna. 

Samtidig inviterer FO regjeringen til et forpliktende trepartssamarbeid om likelønn, og åpner for en ekstra pott penger i lønnsoppgjøret.

– Frontfagsmodellen er ikke til hinder for å løfte grupper som systematisk har blitt hengende etter. Vi må ta vare på modellen og forbedre det som kan forbedres. Det kan være nødvendig med en større ramme i offentlig sektor. Ikke som en fast ordning, men som et tiltak nå, sa Kvisvik.

Innsikt: Slik sørger Geir for at det blir mindre krangling i lønnsoppgjøret

Løfte både gulv og tak

Om myndighetene skulle bevilge en slik ekstra ramme for å løfte offentlig ansatte, må pengene fordeles solidarisk, understreker Kvisvik.

– Vi som organiserer ansatte i offentlig sektor må stå sammen, ikke barke sammen. Bare sånn kan vi løfte både gølvet og glasstaket, sa Kvisvik.

Hun viser til at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede yrkene, og at det er nødvendig å løfte disse. Samtidig er lønnsgapet mellom kvinner og menn størst blant høgskolegruppene. Likelønn forutsetter derfor grep på alle ledd i lønnsstigen.

– Vi kan ikke bare tenke på egne grupper, da glemmer vi de andre. Vi må ikke sette fagarbeidere opp mot høyskoleutdannede eller vernepleiere opp mot sykepleiere, sa Kvisvik.

Regjeringen: – Store ambisjoner

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen pekte i sitt innlegg på sammenhengen mellom likelønn og likestilling. Regjeringen er godt i gang med å gjøre Norge til et mer likestilt land, mener hun. Mindre deltidsarbeid og flere faste hele stillinger er et viktig grep, mener Trettebergstuen, og viser til at regjeringen har sendt på høring et forslag om heltid som norm.

- Regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sier Anette Trettebergstuen, her som nyutnevnt kultur- og likestillingsminister.

- Regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sier Anette Trettebergstuen, her som nyutnevnt kultur- og likestillingsminister.

Sissel M. Rasmussen

At bedriftene nå er pålagt en plikt til å kartlegge lønnsforskjeller internt kan også få stor betydning, tror Trettebergstuen. Hun ser fram til mer kunnskap om denne ordningen.

Regjeringen bevilger mer penger til regionale likestillingssentre, og vil nedsette et nytt mannsutvalg.

– Denne regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sa Trettebergstuen.

Lønn og kjønn

Forskere ved Senter for likestillingsforskning fant i 2020 at om de sammenliknet kvinner og menn i samme yrke, bransje og sektor, med like lang utdanning og fartstid, tjente kvinnene fortsatt bare drøyt 92 prosent av menns lønn. De fant en «uforklart» lønnsforskjell på nesten 8 prosent.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,50 for hver hundrelapp menn tjener. 

Sammenligner man kvinner og menn med utdanning på bachelornivå, tjener kvinner 83 kroner for hver hundrelapp menn tjener.

Årets lønnsoppgjør starter med kravoverlevering i LO/NHO-området 9. mars.

6. april starter forhandlingene mellom forbundene i LO Kommune og arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

20. april begynner statsoppgjøret, det partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forhandlingsfristen i stat og kommune er 30. april klokka 24.00.

18.02.2022
09:26
21.02.2022 09:45

Lønn og kjønn

Forskere ved Senter for likestillingsforskning fant i 2020 at om de sammenliknet kvinner og menn i samme yrke, bransje og sektor, med like lang utdanning og fartstid, tjente kvinnene fortsatt bare drøyt 92 prosent av menns lønn. De fant en «uforklart» lønnsforskjell på nesten 8 prosent.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,50 for hver hundrelapp menn tjener. 

Sammenligner man kvinner og menn med utdanning på bachelornivå, tjener kvinner 83 kroner for hver hundrelapp menn tjener.

Årets lønnsoppgjør starter med kravoverlevering i LO/NHO-området 9. mars.

6. april starter forhandlingene mellom forbundene i LO Kommune og arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

20. april begynner statsoppgjøret, det partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forhandlingsfristen i stat og kommune er 30. april klokka 24.00.
Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

BLENDET: Da Emil Kjærvik var seks år så han et uforklarlig, blendende lys på den lyse sommerhimmelen. Siden har han vært fascinert av UFOer og det uforklarlige.

Håvard Sæbø

Hva var det blennende lyset Emil så? Hittil har ingen kunnet forklare


Flere saker