JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hanna Skotheim

Lønnsoppgjøret 2022

– Vi godtar ikke at vernepleiere settes opp mot sykepleiere i lønnsoppgjøret, sier Mimmi Kvisvik

Om det skal bevilges ekstra penger til offentlig sektor i lønnsoppgjøret, må disse fordeles solidarisk, krever FO-lederen.18.02.2022
09:26
21.02.2022 09:45

solfrid.rod@lomedia.no

«Likelønn vikelønn?» Det var tittelen på dagens digitale likelønnsfrokost i regi av Fellesorganisasjonen (FO). Og svaret var klart: Forbundet godtar ikke at kravet om likelønn må vike i årets oppgjør.

– Når prisstigning og strømpriser løper løpsk og spiser opp hele fjorårets lønnsvekst, og vel så det, må noe gjøres. Samtidig ser vi at problemstillinger knyttet til likestilling og likelønn, nå som før, må vike for andre behov. Det aksepterer vi ikke. La oss være helt tydelige. Vi i FO krever økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Noe annet er uaktuelt, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Etter utspill fra andre utdanningsgrupper i offentlig sektor har Kvisvik også tidligere advart mot å gjøre lønnsoppgjøret til en alles kamp mot alle. Hun maner til samhold på tvers av yrkesgrupper, forbund og hovedsammenslutning. 

– Likelønn kommer ikke gjennom alles kamp mot alle. Ingen er tjent med kortsiktige og historieløse krav som setter samfunnets velstand i spill, mener hun.

Aktuelt: Konflikten mellom høyt- og lavtlønte vokser

Dårlige arbeidsforhold

Mens mediene har vist fram utslitte sykepleiere som redder liv på intensivavdelingene, vil FO ha oppmerksomhet mot at pandemien også har vært en sosial krise, og at ingen kjenner langtidseffektene av et nedstengt Norge.

Sosialarbeidere har fått større arbeidsmengde og dårligere arbeidsforhold under pandemien, viser en ny rapport som forskerne Hulda Mjøll Gunnarsdottir og Håvard Haugstvedt presenterte under dagens frokost. De har intervjuet i overkant av 3.700 sosialarbeidere om hvordan korona og smitteverntiltak har påvirket deres arbeidshverdag.

Halvparten av sosialarbeiderne oppgir at de har fått litt eller mye større arbeidsmengde under pandemien. Ansatte i Nav, barnevernstjeneste, rus og psykisk helse og tjenester til utviklingshemmede er blant gruppene som har fått mer å gjøre. 65 prosent svarer at pandemien har påvirket arbeidshverdagen i stor eller meget stor grad. Blant Nav-ansatte er tallet over 80 prosent.

Mye delt: Fem punkter som gjør årets lønnsoppgjør ekstra vanskelig

– Også en sosial krise

Ni av ti barnevernsansatte svarer at pandemien har påvirket forholdet til kollegaene negativt. Totalt sett oppgir 78 prosent at forholdet til kollegene er påvirket i negativ retning.

Endring i arbeidssted har påvirket arbeidshverdagen negativt for rundt halvparten av den ansatte i Nav og barnevern.

Tilfredsheten med jobben er negativt påvirket for nesten 70 prosent av de spurte.

– De historiene våre medlemmer forteller blir bekreftet av denne forskningen, sa Marianne Solberg, nestleder i FO.

En skikkelig laginnsats i offentlig sektor har vært avgjørende for at Norge har kommet helskinnet gjennom krisen, mener Solberg.

– Mediene har vært mest opptatt av de som jobber med grunnlidelsen covid-19. Men dette er ikke bare en helsekrise, det er også en sosial krise. Våre medlemmer har gjort og gjør en viktig jobb med å forhindre at samfunnet kollapser i krisetid. De har kompetanse til å bøte på sosiale problemer i kjølvannet av pandemien. Det er viktig å løfte fram når vi nå snakker om likelønn, sa Solberg.

Nye tall: Dette er snittlønna i over 360 yrker

– Pandemien er ikke bare en helsekrise, men også en sosial krise, understreker Marianne Solberg, nestleder i FO.

– Pandemien er ikke bare en helsekrise, men også en sosial krise, understreker Marianne Solberg, nestleder i FO.

Hanna Skotheim

– Historieløst

Blant lærere og sykepleiere er det motstand mot den norske frontfagsmodellen. Den innebærer at den konkurranseutsatte industrien forhandler lønn først og setter standarden for lønnsøkningen. Kritiske røster hevder at likelønn ikke kan oppnås innenfor denne modellen. Det er FO ikke enig i.

Kampen mot frontfagsmodellen er historieløs, mener FO-lederen. Modellen er avgjørende for en god utvikling av velferdsstaten, reallønnsforbedring og moderat rente- og prisvekst, påpeker hun.

– Å få til mye ett år, for så å få lite de neste 20 årene, er en dårlig «deal» for alle. Også for likelønna. 

Samtidig inviterer FO regjeringen til et forpliktende trepartssamarbeid om likelønn, og åpner for en ekstra pott penger i lønnsoppgjøret.

– Frontfagsmodellen er ikke til hinder for å løfte grupper som systematisk har blitt hengende etter. Vi må ta vare på modellen og forbedre det som kan forbedres. Det kan være nødvendig med en større ramme i offentlig sektor. Ikke som en fast ordning, men som et tiltak nå, sa Kvisvik.

Innsikt: Slik sørger Geir for at det blir mindre krangling i lønnsoppgjøret

Løfte både gulv og tak

Om myndighetene skulle bevilge en slik ekstra ramme for å løfte offentlig ansatte, må pengene fordeles solidarisk, understreker Kvisvik.

– Vi som organiserer ansatte i offentlig sektor må stå sammen, ikke barke sammen. Bare sånn kan vi løfte både gølvet og glasstaket, sa Kvisvik.

Hun viser til at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede yrkene, og at det er nødvendig å løfte disse. Samtidig er lønnsgapet mellom kvinner og menn størst blant høgskolegruppene. Likelønn forutsetter derfor grep på alle ledd i lønnsstigen.

– Vi kan ikke bare tenke på egne grupper, da glemmer vi de andre. Vi må ikke sette fagarbeidere opp mot høyskoleutdannede eller vernepleiere opp mot sykepleiere, sa Kvisvik.

Regjeringen: – Store ambisjoner

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen pekte i sitt innlegg på sammenhengen mellom likelønn og likestilling. Regjeringen er godt i gang med å gjøre Norge til et mer likestilt land, mener hun. Mindre deltidsarbeid og flere faste hele stillinger er et viktig grep, mener Trettebergstuen, og viser til at regjeringen har sendt på høring et forslag om heltid som norm.

- Regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sier Anette Trettebergstuen, her som nyutnevnt kultur- og likestillingsminister.

- Regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sier Anette Trettebergstuen, her som nyutnevnt kultur- og likestillingsminister.

Sissel M. Rasmussen

At bedriftene nå er pålagt en plikt til å kartlegge lønnsforskjeller internt kan også få stor betydning, tror Trettebergstuen. Hun ser fram til mer kunnskap om denne ordningen.

Regjeringen bevilger mer penger til regionale likestillingssentre, og vil nedsette et nytt mannsutvalg.

– Denne regjeringen har store ambisjoner på likestillingsfeltet, sa Trettebergstuen.

Lønn og kjønn

Forskere ved Senter for likestillingsforskning fant i 2020 at om de sammenliknet kvinner og menn i samme yrke, bransje og sektor, med like lang utdanning og fartstid, tjente kvinnene fortsatt bare drøyt 92 prosent av menns lønn. De fant en «uforklart» lønnsforskjell på nesten 8 prosent.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,50 for hver hundrelapp menn tjener. 

Sammenligner man kvinner og menn med utdanning på bachelornivå, tjener kvinner 83 kroner for hver hundrelapp menn tjener.

Årets lønnsoppgjør starter med kravoverlevering i LO/NHO-området 9. mars.

6. april starter forhandlingene mellom forbundene i LO Kommune og arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

20. april begynner statsoppgjøret, det partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forhandlingsfristen i stat og kommune er 30. april klokka 24.00.

18.02.2022
09:26
21.02.2022 09:45

Lønn og kjønn

Forskere ved Senter for likestillingsforskning fant i 2020 at om de sammenliknet kvinner og menn i samme yrke, bransje og sektor, med like lang utdanning og fartstid, tjente kvinnene fortsatt bare drøyt 92 prosent av menns lønn. De fant en «uforklart» lønnsforskjell på nesten 8 prosent.

Kvinner tjener i gjennomsnitt 87,50 for hver hundrelapp menn tjener. 

Sammenligner man kvinner og menn med utdanning på bachelornivå, tjener kvinner 83 kroner for hver hundrelapp menn tjener.

Årets lønnsoppgjør starter med kravoverlevering i LO/NHO-området 9. mars.

6. april starter forhandlingene mellom forbundene i LO Kommune og arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.

20. april begynner statsoppgjøret, det partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forhandlingsfristen i stat og kommune er 30. april klokka 24.00.
Mest lest

Debatt

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Merethe Solberg syns ikke det er riktig at LO-lederen skal være kritisk til dem i fagbevegelsen som demonstrerte sammen med Industriaksjonen og Facebook-gruppa "Vi som krever billigere strøm".

Erlend Angelo

«LO-lederen bør holde seg for god til å kritisere de som deltok på strømdemonstrasjonen»

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Sissel Tronstad får en mye mer usikker framtid nå som anlegget på Elverum legges ned.

Martin Guttormsen Slørdal

Alenemamma Sissel mister jobben når Nortura legger ned

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Sigrid Lundervold Nesheim rydder seg ut av et møterom sammen med tillitsvalgt Tina Bauge Johnsen.

Helge Skodvin

Sigrid (22) gikk rett fra studier på skjerm til jobb i barnevernet

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip mener at streik i offentlig sektor først og fremst er en meningsytring. Han tror at KS og Staten etter tre måneder med lærerstreik har fått med seg det lærerne mener.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Er streikeretten til lærerne under angrep? Nei, mener Fafo-forsker

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Kvalitetskonsulent Robin Celine Stensrud (22) i Ringnes er en av mange nye på arbeidsmarkedet.

Hanna Skotheim

Så mye sparer staten på at rekordmange er i jobb

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

Didrik Hovind og hans mor Jorun koser seg ombord.

privat

Didrik valgte båt over hus. Men hva ser forsikringa på som et hjem?

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

BAKSMELL: Lærlinger og arbeidsinnvandrere er blant gruppene som kan måtte punge ut når Skatteetaten har sett på boligpraksisen.

Colourbox

Advokat: Vanlige folk kan få skattesmell for pendlerboliger

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

LO-leder Peggy Hessen Følsvik holdt hilsningstale på landsmøtet i Norsk Sjømanns mandag ettermiddag. (ARKIVFOTO)

Sissel M. Rasmussen

Her er LO-lederens fire krav til statsbudsjettet

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Helsefagarbeider Karin Garmager Kristiansen.

Ole Martin Wold

– Jeg tenkte «nå har jeg tre måneders oppsigelse og så er jeg fri»

Kommentar

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Stortingspresident Masud Gharahkhani har lagt seg ut med myndighetene i Iran.

Javad Parsa / NTB

«Masud Gharahkhani har formidlet et budskap som hele Norge står bak»

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Mange under 30 år sliter med å få fotfeste i arbeidslivet.

Hanna Skotheim

LO slår alarm: 100.000 under 30 år har verken jobb eller utdannelse

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Mette Walker, leder i Skolenes Landsforbund, er kjempeskuffet etter at regjeringen stoppet lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd.

Sidsel Valum

Lærerne må tilbake på jobb. SL frykter streikeretten er truet

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Pažiūrėkite, koks mėnesinis atlyginimas yra įprastas Norvegijoje.

Brian Cliff Olguin

Štai koks dažniausias mėnesinis atlyginimas Norvegijoje

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

MEDBESTEMMELSE: Den nye tariffavtalen skal gi bedre vern av fritida til de ansatte.

Christine Skårberg Dahl

Slik blir den nye lønna for energimontører i kommunale kraft- og nettselskap

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

NYOPPRETTET: På Folkets Hus tar Fellesforbundets Fredrik Winger-Solvang imot sju selvstendige bud, som for første gang siden 2004 skal danne klubb. Deltagerne ønsker ikke bilder av seg selv publisert, av frykt for å miste oppdrag.

Erlend Tro Klette

Budbilsjåførene tar ikke sjansen på å stå alene lenger

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Thorbjørn Berntsen og Thorvald Stoltenberg sto på hver sin side i 1972. Bildet er fra Fri Fagbevegelse sin forside i mai samme år.

Torgny Hasås

EF-striden i 1972: – Familier og venner ble splittet

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Sprawdź ile w Norwegii wynosi normalne miesięczne wynagrodzenie.

Brian Cliff Olguin

Oto najczęstsze miesięczne wynagrodzenie w Norwegii

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

RÅD: Stortingsrepresentant Trine Lise Sundnes (Ap) har klare råd til kommuner med mange ansatte i små stillinger: – Begynn nå med å ansette i 100-prosentstillinger for å få ned merarbeidet og innleiebruken. Loven kommer til å bli endret, det er ingen grunn til å vente, fastslår den tidligere fagforeningslederen i Handel og Kontor.

Jan-Erik Østlie

Mot storseier for fagbevegelsen: Nå kan retten til heltid bli lovfestet

Mats Løvstad

Hva skjer på ditt område? Sjekk hva politikerne jobber med fremover

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal går til frontalangrep mot LO og KS etter at lærerne tapte konflikten.

Leif Martin Kirknes

LO er del av en allianse mot lærerne, påstår Handal. Se hva LOs nestleder svarer


Flere saker