JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeid og sykdom

Å være syk og under arbeidsavklaring er også arbeid, mener forsker

Aud Kirsten Innjord er kritisk til oppfatningen om at bare lønnet arbeid bidrar til samfunnet.
– Det er et krevende arbeid å være syk og under arbeidsavklaring. Dette må tas på alvor både i politikkutformingen og i det sosiale arbeidet i Nav, mener forsker Aud Kirsten Innjord om å være syk og under arbeidsavklaring.

– Det er et krevende arbeid å være syk og under arbeidsavklaring. Dette må tas på alvor både i politikkutformingen og i det sosiale arbeidet i Nav, mener forsker Aud Kirsten Innjord om å være syk og under arbeidsavklaring.

Illustrasjonsbilde: Colourbox / Pressmaster

hanna@lomedia.no

Det er ingen passiv tilværelse å være syk og under arbeidsavklaring, men tvert imot et krevende arbeid, mener forsker Aud Kirsten Innjord.

Hun har jobbet som sosialarbeider i mange år og underviser nå på sosialarbeiderutdanningen ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Innjord mener det å være ung, syk og under arbeidsavklaring kan sees på som to former for arbeid:

Arbeidet med å være syk, og arbeidet med å balansere dette med arbeidsrettet aktivitet og hverdagsliv.

– Den gjengse oppfatningen er at arbeid er ensbetydende med lønnsarbeid. Det er ved hjelp av sosialantropologen Cato Wadel sitt arbeidsbegrep, at jeg kritiserer og utfordrer. Han så arbeid som all menneskelig aktivitet som bidrar til sosial verdiskaping i samfunnet.

Unge mest opptatt av helse

Da Nav-reformen ble rullet ut i 2006, var målet å få flest mulig ut i arbeid, også de som sto langt fra arbeidsmarkedet.

Reformen førte til flere endringer, blant annet innføringen av arbeidsavklaringspenger. Tanken var at flest mulig med helseproblemer skulle komme seg ut i arbeid.

Nå handler bekymringen i stor grad om at unge blir værende på arbeidsavklaringspenger over lang tid.

Da Innjord skulle starte på sin doktoravhandling, ville hun finne ut av det sosiale arbeidet i Nav sett fra de unges ståsted. Men da Innjord snakket med de unge, var de mest opptatt av egne helseutfordringer og hva det betydde i hverdagen deres.

Nå har hun undersøkt arbeidet med å være ung og syk og under arbeidsavklaring.

– Et utvida arbeidsbegrep kan utfordre hvordan vi tenker at folk kan bidra og delta i samfunnet utenom det som handler om lønnet arbeid. Det mener Aud Kirsten Innjord, som underviser på sosialarbeiderutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

– Et utvida arbeidsbegrep kan utfordre hvordan vi tenker at folk kan bidra og delta i samfunnet utenom det som handler om lønnet arbeid. Det mener Aud Kirsten Innjord, som underviser på sosialarbeiderutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Tommy Hansen/UiT

Preget av smerter, angst og utmattelse

Innjord intervjuet fjorten stykker i sin studie. Ni kvinner og fem menn som alle mottok ytelsen arbeidsavklaringspenger.

Alle opplevde å måtte håndtere en rekke forhold under arbeidsavklaringen som forskeren mener kan betraktes som arbeid. Psykiske og fysiske helseproblemer gjorde at smerter, angst og utmattelse preget hverdagen og tok tid og krefter.

En av dem Innjord snakket med forteller om en helsetilstand som gjorde at hun hadde jevnlige sykdomsutbrudd, noe som i seg selv var utmattende.

Det tok tid å komme seg etter hver gang, og hun hadde flere avbrekk fra det videregående utdanningsløpet.

Hun deltok på arbeidsmarkedskurs der hun arbeidet med å styrke selvtilliten, mestringsfølelse og evnen til å planlegge.

Alt dette gjorde hun med et mål om å gjennomføre utdanningen og etter hvert komme i arbeid. For at hun skulle klare å balansere innholdet i arbeidsavklaringen med helsetilstanden, samarbeidet hun med lege, psykolog og Nav.

Les mer: Sosionom Kristin trodde ikke den 19 år gamle jenta ville klare seg så bra. Hun tok feil

Klare, men klarer ikke

Innjord forteller at de hun snakket med, ønsket å komme seg i jobb. De var klare, men klarte ikke. Og så tok det mye krefter å skulle finne de riktige arbeidsoppgavene og hvor mye de skulle jobbe.

– Alle ga uttrykk for at de hadde behov for oppfølging for å klare å finne den rette balansen, sier Innjord.

«Arbeidet med å være ung og syk og under arbeidsavklaring var i utakt med rådende forventninger og normer, og førte til opplevelsen av å være i skvis», skriver Innjord i avhandlingen.

Med det mener hun blant annet at de unge hun snakket med hang etter sammenlignet med jevnaldrende som utdannet seg, kanskje fikk seg bolig og familie eller reiste ut i verden.

– De problematiserte også det at de så unge og «freshe» ut, og at det ikke var lett å se at de var syke.

Mange av dem hadde usynlige sykdommer, noe som kunne gjøre situasjonen ekstra vanskelig fordi de så friske ut.

Maren (29) har ME: – Når du kommer inn på Nav, føler du deg nesten som en kriminell

Kritisk blikk

Det at Innjord kaller det å være syk som å være i arbeid, er hun bevisst på at kan vekke reaksjoner hos flere.

Samtidig mener hun at det kritiske blikket er viktig.

– Det er viktig å utfordre tanken om at det å være syk og under arbeidsavklaring også er en type arbeid. Det er ingen passiv tilværelse, men tvert imot et krevende arbeid. Dette må tas på alvor både i politikkutformingen og i det sosiale arbeidet i Nav.

Forskeren mener det er viktig å tenke over at det ikke bare er lønnet arbeid som bidrar til verdiskaping i samfunnet. Frivillig arbeid og arbeid i familien gir for eksempel også verdi.

– Når vi har et utvidet arbeidsbegrep, er det mange ting som vil bidra til verdiskapning. Selv om du har et mål om å komme deg ut i livet og ut i jobb, er det først og fremst viktig å klare sitt eget liv. Kanskje i en familie med barn og med aktivitetene det medfører.

Kan motvirke stigma

Innjord mener forskningen hennes kan være med å motvirke det stigmaet om at de som mottar arbeidsavklaring er late og umotiverte.

– Dessuten kan et utvida arbeidsbegrep utfordre hvordan vi tenker at folk kan bidra og delta i samfunnet utenom det som handler om lønnet arbeid.

Hun håper ellers forskningen kan bidra til inntektsordninger som tar høyde for den usikre og uforutsigbare situasjonen de unge er i. Og for den tiden og kreftene det tar å være syk og under arbeidsavklaring.

Mye lest: Snart øker trygdene. Se hvem som får mer

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse