JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Landsmøtet har valgt ny forbundsledelse og bestemt at FO (Fellesorganisasjonen) er det nye navnet, de har vedtatt uttalelser og prinsipper og mye mer.

Landsmøtet har valgt ny forbundsledelse og bestemt at FO (Fellesorganisasjonen) er det nye navnet, de har vedtatt uttalelser og prinsipper og mye mer.

Skjalg Bøhmer Vold

Her er de viktigste sakene fra FO-landsmøtet

Nytt navn, ny ledelse og støtte til Palestina. Sjekk små og store avgjørelser.

20.11.2023
10:52
20.11.2023 10:51

Solfrid@lomedia.no

Landsmøtet bestemte at FO (Fellesorganisasjon) er det nye navnet. FO skal være primærnavnet med forklaringen i parentes. 55 stemte mot.

Ny ledelse valgt

Ny forbundsledelse ble valgt lørdag. Marianne Solberg rykker opp fra nestledervervet og er den første vernepleieren til å lede FO.

Ny nestleder er sosionom Lisbeth Grandalen.

Lisbeth Grandalen er valgt til ny nestleder i FO (Fellesorganisasjonen).

Lisbeth Grandalen er valgt til ny nestleder i FO (Fellesorganisasjonen).

Skjalg Bøhmer Vold

Det andre nye fjeset i ledelsen er Ina Libak, leder av sosionomenes profesjonsråd. Marit Selfors Isaksen og Ole Henrik Kråkenes ble gjenvalgt som medlemmer av arbeidsutvalget (AU) og som ledere av henholdsvis profesjonsrådet for vernepleiere og barnevernspedagoger.

Ina Libak er valgt til leder av profesjonsrådet for sosionomer og får klem av Mimmi Kvisvik.

Ina Libak er valgt til leder av profesjonsrådet for sosionomer og får klem av Mimmi Kvisvik.

Skjalg Bøhmer Vold

Les mer om den nye ledelsen her:

Ny forbundsledelse valgt med stående applaus

Hun blir den første vernepleieren til å lede FO

Kontingent på dagens nivå

Hva skal det koste være medlem i FO? Det spørsmålet var gjenstand for diskusjon. Delegatene fra FO Vestland og FO Viken argumenterte for å senke kontingenten. FO kan ikke forsvare å være dyrere enn andre forbund i en tid der folk sliter økonomisk og andre forbund har blitt billigere, mente de.

FO Viken argumenterte for å senke kontingenten. Leder Ingunn Strand Johansen i FO Viken i grønt på bildet.

FO Viken argumenterte for å senke kontingenten. Leder Ingunn Strand Johansen i FO Viken i grønt på bildet.

Skjalg Bøhmer Vold

Kvalitet koster, og medlemsveksten tyder på at prisen er akseptabel, innvendte de som ville holde kontingenten på dagens nivå. De påpekte også at FO er både fagforening og profesjonsforbund og at det derfor er naturlig med en noe høyere kontingent enn andre fagforeninger.

Flertallet gikk for å beholde dagens kontingentsats på 1,55 prosent av bruttolønna for yrkesaktive medlemmer. Kontingenttaket ble hevet til 700.000, noe som gjør medlemskapet litt dyrere for noen medlemmer. Studenter, nyutdannede og doktorgradsstipendiater får billigere medlemskap. Se satsene her.

Slutt på klagebehandling

Skal FOs yrkesetiske råd behandle klager mot medlemmene fra personer som opplever seg dårlig behandlet? Slik klagebehandling har vært en del av rådets mandat, men punktet har vært omstridt.

Landsmøtet har nå vedtatt å fjerne klagebehandling fra mandatet.

Landsmøtet har nå vedtatt å fjerne klagebehandling fra mandatet.

Skjalg Bøhmer Vold

Det var FO Trøndelag som tok til orde for å fjerne klagebehandlingen på landsmøtet i 2019, etter flere saker der medlemmer hadde meldt seg ut i protest.

Landsmøtet har nå vedtatt å fjerne klagebehandling fra mandatet. Yrkesetisk råd skal jobbe på andre måter og for å bidra til etisk refleksjon. Kurs og veiledning blir viktigere.

Yrkesetisk grunnlagsdokument er revidert, og landsstyret får i oppdrag å utarbeide en strategi for å styrke yrkesetikken i neste periode.

Dilemmaspillet er lansert som et verktøy som skal bidra til yrkesetisk debatt på arbeidsplassene.

Les også: Anne Kristin ble klaget på til yrkesetisk råd: – Glad for at dette tar slutt

Sosialpolitisk kompass

En tom stol i landsmøtesalen symboliserte at Norge mangler en sosialminister. Dette er et viktig FO-krav, som ble gjentatt overfor flere regjeringsmedlemmer som gjestet landsmøtet.

Stolen i landsmøtesalen symboliserer at Norge i følge FO mangler en sosialminister.

Stolen i landsmøtesalen symboliserer at Norge i følge FO mangler en sosialminister.

Skjalg Bøhmer Vold

– Kjære Jonas, oppgrader Tonje Brenna til arbeids- og sosialminister! sa Mimmi Kvisvik til statsminister Jonas Gahr Støre.

Han forsikret at han deler FOs visjoner og at arbeidsminister Tonje Brenna har det ansvaret, selv om hun ikke har «sosial» i tittelen.

Under landsmøte lanserte FO 10 punkter for en ny sosialpolitikk, i form av en rapport med tittelen Kompass for en ny sosialpolitikk. Alle som hilste landsmøtet fikk denne med seg.

Les også: Ledig stol: FO krever «sosialminister». Helt urealistisk på kort sikt, mener forsker

Grønnere sosialarbeidere

Som ledd i en grønn strategi har forbundet lansert en bok om grønt sosialt arbeid. Alle delegatene fikk et eksemplar, og det framkom at boka allerede er pensum på noen utdanninger.

Selve landsmøtet hadde også en grønn profil. Alle deltakere ble utstyrt med drikkeflaske og sammenleggbare kopper, og ble tydelig oppfordret til å bruke disse for slik å unngå oppvask og bruk av engangskopper.

Kopp og flaske ble delt ut til delegatene.

Kopp og flaske ble delt ut til delegatene.

Skjalg Bøhmer Vold

Den grønne profilen var likevel ikke god nok, mente Marita Andersen, delegat fra Viken. Hun var svært kritisk til at det ble servert så mye kjøtt: Oksestek til lunsj og biff til middag. – Jeg forstår ikke at det er maten på et grønt landsmøte

Linda Pettersen fra FO Vestfold og Telemark foreslo at frikjøpte tillitsvalgte får godtgjørelse for å sykle i jobben, på samme måte som de i dag får hvis de kjører bil til oppdrag. Dette forslaget ble oversendt til landsstyret for videre debatt, siden lønnsregulativet for tillitsvalgte er deres ansvar.

Internasjonal solidaritet

FO opprettholder praksisen med å sette av en prosent av medlemskontingenten til solidaritetsarbeid. Landsmøtet bestemte at prosjektene FO engasjerer seg i skal gå gjennom Norsk Folkehjelp og FOKUS og ikke i regi av avdelingene.

Bare ett prosjekt skal drives i FOs egen regi. Det er Ghirass barnekultursenter i Betlehem og samarbeid med Den palestinske sosialarbeiderforeningen (PUSWP-B) i Betlehem.

Det settes også av en sum til reisestipender og representasjonsreiser for å sikre at tillitsvalgte og medlemmer får mulighet til utveksling og involvering.

Les mer om bakgrunnen her: To millioner kroner går til solidaritet. Nå vil FO ta mer kontroll over pengene

Det ble også opprettet en spleis under landsmøtet: «FOs landsmøte støtter Palestina». Forbundskontoret supplerte spleisen slik at gaven som overrekkes Norsk Folkehjelp er på 150.000 kroner.

Solidaritet med det palestinske folk

Det var sterke følelser i sving da landsmøtet diskuterte uttalelsen om Palestina. En del FO-ere har palestinske venner etter flere års engasjement i solidaritetsprosjekter, og berøres sterkt av nyhetsbildet. Sosialarbeideres solidaritet må ligge hos de okkuperte, ikke hos okkupanten, argumenterte de.

Tre delegater gikk på talerstolen og uttrykte at det var vanskelig å ha et annet syn enn flertallet i denne saken. De advarte mot ensidig kritikk av den ene parten, og minnet om at det er ofre på begge sider i enhver krig. Alle mennesker som lider i krig og konflikt skal ha sosialarbeideres solidaritet, mente de tre.

Flere delegater bar Palestina-skjerf på landsmøtet.

Flere delegater bar Palestina-skjerf på landsmøtet.

Skjalg Bøhmer Vold

«FO fordømmer alle angrep og overgrep mot sivilbefolkningen i Palestina og Israels kollektive avstraffelse, utsulting og tvangsflytting av sivilbefolkningen i Gaza. Vi fordømmer Hamas sitt terrorangrep mot Israels sivilbefolkning, og alle pågående brudd på folkeretten som sivile utsettes for i denne krigen», heter det i uttalelsen Solidaritet med det palestinske folk.

Den ble vedtatt mot tre stemmer.

Landsmøtet vedtok en rekke uttalelser som setter politisk kurs for de neste fire årene, blant annet om tariffpolitikk, likelønn, sosialarbeideres plass i det grønne skiftet, internasjonal solidaritet, yrkesetikk og et trygt arbeidsliv for alle.

– Ikke lett å være Israel-venn i fagbevegelsen

Nytt prinsipprogram

Landsmøtet vedtok et nytt prinsipprogram for de neste fire årene. Dette er prinsipper som skal være førende for alt politisk arbeid i FO. Nytt denne gangen er et eget kapittel om klima og miljø. Kapittelet om kvinnepolitikk har endret navn til kvinne- og likestillingspolitikk.

FO-faner stop oppstilt bak i landsmøtesalen.

FO-faner stop oppstilt bak i landsmøtesalen.

Skjalg Bøhmer Vold

FO skal fortsatt være en feministisk organisasjon, og forbundet anerkjenner et tredje juridisk kjønn, slås det fast i nytt prinsipprogram.

Han, hun og hen: – Jeg mener det er mer enn to biologiske kjønn

Slutt på fylkesavdelinger

FO har tidligere fulgt det offisielle fylkeskartet. Det førte til at flere fylkesavdelinger slo seg sammen i 2019. Nå har forbundet bestemt at avdelingene skal bestemme dette selv. FO Troms og Finnmark splitter opp, mens Viken består som en avdeling. Som følge av dette utgår begrepet fylkesavdelinger. Det erstattes med bare «avdeling», noe som igjen betyr at det ikke lenger heter fylkesleder og fylkessekretær, men avdelingsleder og avdelingssekretær.

Fra 2024 skal 41 prosent av yrkesaktiv kontingent overføres avdelingene etter en fordelingsnøkkel som vedtas av landsstyret. Alle avdelinger bør frikjøpe leder og minst en avdelingssekretær. Øvrige frikjøp avgjøres av den enkelte avdeling.

Velferdsviterne beholdt sin plass

Velferdsviternes plass i FO var oppe til debatt. Velferdsviterne har, i motsetning til barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, ikke et eget profesjonsråd i FO, men er plassert i sosionomseksjonen. Hittil har de hatt representasjon i både landsstyret og landsmøtet. Det naturlige er at velferdsviternes representasjon sikres gjennom deres plass i sosionomseksjonen, mente landsstyret. De hadde foreslått at velferdsviterne ikke lenger skal ha en egen representant i landsstyret og på landsmøtet. Det skapte reaksjoner både blant velferdsvitere og andre, og ble ikke vedtatt.

Morten Gloppestad von Krogh, Tone Halvorsen og Anne Janzon jubler for seier for velferdsviterne.

Morten Gloppestad von Krogh, Tone Halvorsen og Anne Janzon jubler for seier for velferdsviterne.

Skjalg Bøhmer Vold

Les om glade velferdsvitere her: De fryktet at deres dager i FO var talte. Men landsmøtet ville det annerledes

Valg av ledere til råd og komiteer:

Yrkesetisk råd: Marit Nybø (sosionom) er valgt til ny leder. Rådet har fått flere nye medlemmer. Jarle Eknes og Grethe Netland er oppnevnt som eksterne medlemmer.

Valgkomiteen: Ann-Kristin Nygård fra FO Vestland er valgt til leder av valgkomiteen, mens Inger Lisbet Hegland fra Trøndelag skal lede kontrollkomiteen.

Her kan du lese flere saker fra landsmøtet:

Årets tillitsvalgt bruker tid på å mingle: – Viktig for å få til noe

Trygve Hegnar mot røkla på likelønnsdebatt: – Kvinners egen feil at de tjener dårlig

20.11.2023
10:52
20.11.2023 10:51Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen


Flere saker