JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Overtidsbetaling

Koronaavtale om overtid gjør fulltidsansatte vernepleiere misunnelige

Avtalen gir deltidsansatte dobbel overtidsbetaling etter 20 timer. Fryktelig urettferdig, mener vernepleier i full stilling.
På sosiale medier hevdes det – satt på spissen – at avtalen gir «ufaglærte deltidsansatte millionlønn».

På sosiale medier hevdes det – satt på spissen – at avtalen gir «ufaglærte deltidsansatte millionlønn».

anne@lomedia.no

– Mange i heltidsstilling har ikke mulighet til å ta på seg så mange ekstravakter. Det gjør at vi i fulle stillinger kan bli jobbende side om side med deltidsansatte, gjerne ufaglærte, som har påtatt seg ekstravakter og som kan tjene nær det dobbelte av oss i en arbeidsuke på 37,5 timer, sier Thomas Brødholt.

I desember ble det forhandlet fram en avtale for hele Kommune-Norge, som sikrer arbeidsgivere tilgang på personal under pandemien, og som kompenserer arbeidstakere for å jobbe ekstra i andres fravær. På folkemunne omtales avtalen som «koronaavtalen». Den er kortvarig og gjelder foreløpig ut april.

På sosiale medier hevdes det – satt på spissen – at avtalen gir «ufaglærte deltidsansatte millionlønn».

– Intensjonen med avtalen er sikkert god, men den slår fryktelig urettferdig ut, sier Brødholt.

Avtalen gir deltidsansatte som jobber mer enn 20 timer per uke en overtidssats på 200 prosent. For helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent. De som går i hundre prosent stilling får de samme tilleggene først når de arbeider utover full stilling.

Høy overtidssats

Brødholt er vernepleier ved et dagsenter i Oslo kommune. Nylig oppdaget han hvordan avtalen slår ut i praksis. I et innlegg på Facebook-gruppa «Vernepleier» skrev han for noen dager siden at han var kritisk til at Fellesorganisasjonen (FO) har sittet ved bordet og fremforhandlet en avtalen som «gir deltidsansatte 200 prosent ekstra for alle timer de jobber over 20 per uke».

– Det er første gang jeg har startet en debatt-tråd, og det ble et voldsomt engasjement, sier han.

Thomas Brødholt la ut et innlegg på den offentlige gruppa Vernepleier. Det er nå over hundre kommentarer i tråden.

Thomas Brødholt la ut et innlegg på den offentlige gruppa Vernepleier. Det er nå over hundre kommentarer i tråden.

Privat

Debatt-tråden har fått over hundre kommentarer, og Brødholt sier han har fått støtte i private meldinger.

– Det er ikke det at jeg ikke unner deltidsansatte ekstra penger, men det må grunngis bedre hvorfor de i små stillingsbrøker – ofte ufaglærte – skal kompenseres såpass mye, mener han.

Han mener man heller kunne ha tilbudt deltidsansatte vikariater eller engasjementer på ordinær lønn.

Forsker om heltidskultur: – Kommer ikke utenom at flere må jobbe mer helg

Fridager til ledere

Han har lest seg opp på avtalen som gjelder i Kommunenes Interesseorganisasjon KS, og den som gjelder for tariffområdet Oslo kommune.

I avtalen som er inngått med KS tilkjennes arbeidstakere som er unntatt overtidsbestemmelser inntil 20 ekstra fridager i 2022, alternativt kan det tas ut som lønn. Denne måten å kompensere ledere på er ikke med i avtalen i Oslo kommune. I KS-avtalen begrunnes de ekstra fridagene med merbelastning knyttet til pandemisituasjonen.

– Oslo kommune har ikke implementert dette punktet i avtalen, og det mener jeg er riktig. Arbeidstakere uten overtidsbetaling har i utgangspunktet høy lønn for å håndtere ekstraordinære situasjoner. Det er jo derfor de er godt betalt. Jeg skulle gjerne også sett data på at arbeidsbelastning på ledere har vært større enn for andre!

Politikerne vedtok mer helgejobbing: – Jeg er veldig skuffet og provosert av Arbeiderpartiet, sier tillitsvalgt

Skal evalueres

Avtalen er kortvarig. Den ble inngått i desember 2021 og gjelder til 30. april 2022. Innen mars skal den evalueres.

– Det bør revurderes om den er nødvendig, sier han.

– Hvordan burde avtalen vært?

– Overtidssatsen burde vært lavere, for eksempel 100 prosent. Da ville forskjellene mellom deltidsansatte og heltidsansattes lønn blitt mindre og mer rettferdige. Slik jeg opplever avtalen er ikke fulltidsansatte, som er flertallet FO representerer, ivaretatt i denne avtalen. Da jeg spurte FO om dette, var svaret «Vi sier ikke nei til penger», sier Brødholt.

Les svaret fra FO lenger ned i artikkelen.

Han reagerer dersom det skal skilles på korona-relatert fravær og annet fravær.

– Det vil i så fall bety at den som jobber ekstravakt for en som har brukket beinet, får mindre overtidsbetalt enn den som dekker inn for en som er hjemme med koronasykt barn. Oslo kommune gir ekstra betaling uansett hva fraværet skyldes og det høres fornuftig ut. Ellers blir dette håpløst på en arbeidsplass og demotiverende, sier han.

Mye delt: Vernepleier Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

– Forstår ham 

Johan Peter Hougen, seniorrådgiver i FO understreker at avtalen i KS og i Oslo kommune er inngått for å mobilisere arbeidskraft. 

– Enkelt og greit for å sikre at det er nok folk på jobb i en periode. Avtalene ble inngått da omikron kom til landet før jul, og alle arbeidstakerorganisasjonene er sammen om dette, her er vi omforent, sier han. 

Johan Peter Hougen er seniorrådgiver i FO.

Johan Peter Hougen er seniorrådgiver i FO.

Hanna Skotheim

Samtlige forbund i LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne har skrevet under avtalen.  

– Er FO enig i at avtalen slår urettferdig ut? 

– Vi er klar over at avtalen kan slå urettferdig ut, men her handlet det om å få dem i små brøker til å jobbe mer for å bemanne opp tjenestene i en begrenset periode, sier Hougen. 

– Ser du at fulltidsansatte opplever det urettferdig å jobbe full uke på ordinær lønn, mens en deltidsansatt som jobber full uke kan heve det dobbelte? 

– Det har han i og for seg rett i. Vi i FO ser at det kan bli forskjeller, men det viktigste med denne avtalen var å sørge for at det var nok folk på jobb, uten at det ble for stor belastning på de som jobber fulltid. Medlemmene våre jobber i tjenester hvor det alltid må være noen på jobb. De kan ikke bare skru av lyset og gå. Denne avtalen skulle sørge for at det alltid var noen der for å sikre gode tjenester, sier Hougen.

– Hva sier du til FO-medlemmer som ergres over avtalen i det daglige? 

– Jeg forstår dem. Det er bra at medlemmene våre sier fra og vi tar til oss kritikken som kommer. Selv om samtlige organisasjoner på arbeidstakersiden var enige om avtalen​, vil vi se om den har fungert etter intensjonen når den skal evalueres. Også håper vi at det er an avtale som ikke trengs å fornyes utover april, sier Hougen. 

– Kunne dere heller ha foreslått vikariater og engasjementer på ordinær lønn? 

– Slike løsninger vil lett kunne utløse rettigheter når avtaleperioden var over, det var ikke hensikten. Koronaavtalen gjelder kun en begrenset periode, derfor valgte partene heller å ta tariffmessige grep. 

– Er det rimelig at overtidsbetaling bare betales ved koronarelatert fravær? 

– Avtalen gjelder utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien, derfor dekker den bare overtid i forbindelse med sykefravær som skyldes korona, sier Hougen.

Mye lest: Vernepleier Anne Grete kjører 15 minutter – tjener 30.000 kroner mer

Vil mobilisere deltidsansatte

Hanne Groseth, fylkesleder i FO Oslo, erkjenner at avtalen kan slå forskjellig ut og oppleves urimelig fra Brødholts ståsted, grunnet arbeidstidsordningen han jobber i.

– Jeg kan se det, selv om de i full stilling får akkurat de samme tilleggene når de jobber ekstra, sier Groseth.

Hun understreker at man i avtalen med Oslo kommune har ønsket å mobilisere deltidsansatte til å jobbe mer.

Hanne Groseth er fylkesleder i FO Oslo.

Hanne Groseth er fylkesleder i FO Oslo.

Ole Palmstrøm

– Slik ivaretar vi også de som jobber i hundre prosent stillinger, så belastningen ikke blir for stor på dem. Vi ønsker at heltidsansatte skal jobbe overtid i så liten grad som mulig. Avtalens intensjon er nettopp at ansatte ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger i pandemi-situasjonen, forklarer Groseth.

– Deler du oppfatningen om at overtidssatsen er for høy?

– Nei, en arbeidstakerorganisasjon vil aldri svare at arbeidsgiver tilbyr for god lønn. Det er en inngang til en avtale som hadde vært meget spesiell, vi forhandler ikke ned lønna, sier hun.

– Hva mener du bør justeres når avtalen evalueres i mars?

– Vi har ikke sett andre utslag på avtalen ennå. Vi holder fast ved det som er kjernen her; at vi ikke ønsker en ytterligere belastning på de som jobber hundre prosent, sier hun.

– Hva mener du om at ledere i Oslo kommune ikke får ekstra fridager slik KS-avtalen gir?

– Det ble ikke initiert fra arbeidsgiversiden i Oslo kommune.

«Koronaavtalen»

KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for overtidsarbeid og i mange tilfeller også merarbeid under koronapandemien. Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. 

Oslo kommune inngikk 22. desember Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelsen med koronapandemien.

Følgende virksomheter omfattes av avtalen: Utdanningsetaten, Barne- og familieetaten, Velferdsetaten, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Bydelene.

Avtalene skal evalueres innen mars og gjelder foreløpig ut april 2022.

Kilde: KS og Oslo kommune

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for helse- og sosialarbeidere.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

«Koronaavtalen»

KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst fordobler betalingen for overtidsarbeid og i mange tilfeller også merarbeid under koronapandemien. Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft. 

Oslo kommune inngikk 22. desember Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelsen med koronapandemien.

Følgende virksomheter omfattes av avtalen: Utdanningsetaten, Barne- og familieetaten, Velferdsetaten, Helseetaten, Sykehjemsetaten, Bydelene.

Avtalene skal evalueres innen mars og gjelder foreløpig ut april 2022.

Kilde: KS og Oslo kommune