JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Skillet mellom offentlig og privat velferd viskes ut, mener sosionom. Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. Bildet er fra Oslo slumstasjon, som drives av Frelsesarmeen.

Skillet mellom offentlig og privat velferd viskes ut, mener sosionom. Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. Bildet er fra Oslo slumstasjon, som drives av Frelsesarmeen.

Illustrasjonsfoto: Hanna Skotheim

Fattigdom

Nav følger folk til Frelsesarmeen for mat: – Systemet fungerer ikke

At folk har mat på bordet må være det offentliges oppgave, mener ekspert.15.02.2023
11:42
03.03.2023 09:40

simen@lomedia.no

– Det er veldig viktig å forske på dette når vi har en situasjon der veldig mange sliter med økonomien, sier Tone Fløtten.

Hun har forsket på fattigdom i mange år, og er daglig leder i forskningsstiftelsen Fafo.

Nå har Fløtten og kollegene undersøkt hvem som står i matkøene ved Frelsesarmeens stasjoner i Oslo, Drammen og Sarpsborg.

– Det er utvilsomt mange som sliter nå, sier Fløtten.

Rapporten som lanseres i dag heter «Veldedighet i velferdsstaten – hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?»

Forskernes undersøkelse viser at det ikke er ukrainske flyktninger som kan forklare de lange matkøene hos Frelsesarmeen. De fleste er kvinner, og over halvparten bor med barn.

Mer enn 8 av 10 mottar ytelser fra Nav.

«Nav henviser til Frelsesarmeen»

I undersøkelsen fortelle hjelpere i Frelsesarmeen at de har kontakt med ansatte i kommunens hjelpetjenester, og at ansatte i kommunen ber om hjelp til enkeltbrukere.

Ett av stedene er det etablert avtaler om å kjøre hjem mat til brukere i de kommunale tjenesten som ikke har nok mat.

En hjelper i Frelsesarmeen sier:

«Nav henviser til Frelsesarmeen, barnevernet kommer og henter til familiene de har, og kommunehelsetjenesten kommer og henter til sine brukere. Egentlig er det litt irriterende at ikke kommunen tar vare på sine egne selv, det skulle ikke være vår oppgave …»

Hjelperen påpeker at de som jobber der gjør det gratis, og synes det er rart at kommunen ikke har budsjett til dette.

Mye delt: Hvor mye øker årets trygder og pensjoner? Her er viktige datoer i 2023

– Velferdsstaten strekker altså ikke til for alle, mener Tone Fløtten om at Nav følger folk til Frelsesarmeen. Hun sier arbeidsdelingen mellom frivillig og offentlig sektor må avklares politisk.

– Velferdsstaten strekker altså ikke til for alle, mener Tone Fløtten om at Nav følger folk til Frelsesarmeen. Hun sier arbeidsdelingen mellom frivillig og offentlig sektor må avklares politisk.

Jan-Erik Østlie

Reagerer på praksis

Tone Fløtten sier hun ble overrasket over at Nav og flyktningetaten henviser folk til Frelsesarmeen.

– At folk blir fulgt dit av Nav, synes jeg er rart. Jeg ville også forventet at hvis du får bistand fra hjemmetjenesten, er det kommunen som har ansvar for deg.

Hun sier at det alltid har vært et frivillig drevet tilbud i alle velferdsstater. Selv om Norge har en godt utbygd velferdsstat, er ikke vi et unntak.

– I Norge er vi er vant til at det offentlige har primæransvaret, og for de aller fleste er velferdsstatens bistand tilstrekkelig. Men velferdsstaten strekker altså ikke til for alle.

Hvor stor del av ansvaret veldige organisasjoner skal ta, mener Fløtten må diskuteres. Hun sier det kan være gode grunner til at kommunen henviser folk til Frelsesarmeen, for eksempel at de har for høy inntekt til at de har rett på støtte.

– Men arbeidsdelingen mellom frivillig og offentlig sektor må avklares politisk, sier hun.

Vil ha sterk velferdsstat

Hanne Glemmestad, som leder FOs profesjonsråd for sosionomer, mener Fafo-rapporten avdekker samrøre mellom offentlige velferdsordninger og frivillige organisasjoner.

– At noen deler av Nav og andre offentlige tjenester henviser videre til frivillige organisasjoner, og bestiller mat på vegne av beboere, gjør at noen skillelinjer mellom offentlig og privat velferd viskes ut, sier Glemmestad.

At mer enn 8 av 10 i matkø mottar økonomisk støtte fra Nav, er en bekreftelse på at systemet ikke fungerer, mener Hanne Glemmestad.

At mer enn 8 av 10 i matkø mottar økonomisk støtte fra Nav, er en bekreftelse på at systemet ikke fungerer, mener Hanne Glemmestad.

Hanna Skotheim

Hun mener det må være det offentliges oppgave å sørge for at folk har mat på bordet.

– Vi har en offentlig velferdsstat av en grunn, den skal gi oss trygghet og sikkerhet. Vi skal slippe å være prisgitt veldedighet.

Denne skaper debatt: Å være syk og under arbeidsavklaring er også arbeid, mener forsker

Nav-direktøren: Skal prøve å bli mindre byråkratiske

– Jeg tror nok bildet er sammensatt, men både frivilligheten og Nav har hatt veldig stor pågang de siste månedene, sier Nav-direktør Hans-Christian Holte til NRK Nyhetsmorgen onsdag.

Holte sier at han ikke kjenner til at Nav-ansatte følger sine klienter til matutdelingen.

– Det er klart at frivilligheten ikke er noen erstatning for offentlige velferdsgoder. Frivilligheten i Norge er sterk, men det er bare et supplement, sier Holte.

På spørsmål om det burde vært enklere å få hjelp, svarer Nav-direktøren at de kan senke dokumentasjonskravene i en akuttsituasjon.

– Der skal vi legge oss i selen og passe på og ikke bli for byråkratiske. Vi skal gjøre det vi kan for å yte hjelp raskt, sier Holte til NRK.

Dette er hovedfunnene i rapporten

• Nesten to tredjedeler av de som mottar mathjelp er kvinner.

• Over halvparten av gjestene oppgir at de bor sammen med barn.

• En tredjedel av gjestene bor alene.

• Ni prosent av gjestene oppgir at de har en relasjon til arbeidslivet, nesten alle jobber deltid eller innimellom.

• De fleste gjestene (84 prosent) mottar en eller flere ytelser fra Nav.

• To tredjedeler av de registrerte gjestene er født i et annet land enn Norge.

• Mer enn en fjerdedel av gjestene har oppsøkt matutdelingen for første gang i løpet av det siste året. For litt over halvparten av gjestene er det mer enn tre år siden de første gang oppsøkte dette tilbudet.

• En av fem gjester sier at de regelmessig eller av og til henter mat andre steder.

Kommentar: «Navs IT-prosjekt er et godt eksempel på at Vedum hadde rett»

Mange barnefamilier i kø

Fafo-leder Tone Fløtten er mest overrasket over at barnefamiliene er så godt representert i matkøene. Like overrasket er hun ikke over at det er mange med innvandrerbakgrunn.

I media har det blitt skrevet om folk i jobb som har så lite penger at de må få hjelp av frivillige organisasjoner, men disse fant ikke Fløtten og kollegene mange av i sine undersøkelser.

– Vi har noen arbeidstakere i vårt materiale. De som jobber i Frelsesarmeen forteller at det er en del med vanlige jobber som kommer, men at de gjerne henter mat utenfor de ordinære utdelingstidene. Dermed ble de ikke talt med i vår registrering.

– Hva kan Nav lære av denne rapporten?

– Nivået på stønadene er det politikerne som bestemmer. Nav forvalter bare et regelverk. Det de kan ta med seg er hvordan de kan innrette seg slik at de som kommer i dyp nød møtes på en bedre måte. Mange av de vi snakket med sier at det er vanskelig å gå til Nav. De synes det er enklere å gå til Frelsesarmeen.

Fløtten understreker at Nav-ansatte gjør en god jobb, men mener etaten kan gjøre noe med tilgjengeligheten, både digitalt og med åpningstider. Hun mener at etaten også sliter med et dårlig rykte.

– Mange har ikke opplevd noe negativt selv, men hørt historier fra andre, og kvier seg derfor å søke hjelp hos Nav.

Systemet fungerer ikke

Hanne Glemmestad mener det er bekymringsfullt at Nav og andre hjelpeinstanser ikke klarer å fange opp folk som trenger hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet.

At mer enn 8 av 10 i matkø mottar økonomisk støtte fra Nav, er en bekreftelse på at systemet ikke fungerer, mener Hanne Glemmestad.

– At folk ser seg nødt til å gå til frivillige organisasjoner for å dekke grunnleggende behov, da går man i feil retning. Det må tas på alvor, både politisk og ute i tjenestene, og da spesielt Nav. Det handler blant annet om hvordan systemet er rigget og om tilgjengelighet, sier Glemmestad.

Hun mener utmålingssystemet er for stramt i Nav. Med det mener hun at det ikke i tilstrekkelig grad gjøres en individuell og skjønnsmessig vurdering, og at man da ikke fanger opp behovene folk faktisk har.

– Saksbehandlingen blir for standardisert, mener Glemmestad.

Mye lest: Alle pensjonister får etterbetalt flere tusen kroner av staten

Vil ha mer penger

– Er ytelsene i Nav for lave?

– Ja, det vil jeg si. Det er først og fremst et politisk spørsmål, og da kommer vi inn på diskusjonen om arbeidslinja. Argumentet om at det skal lønne seg å arbeide trumfer som regel alle andre behov, og det er kontraproduktivt, mener Glemmestad.

Kaisa Hansen-Suckow, som tidligere var fattig, sa nylig i et møte med Nav-direktør Hans-Christian Holte at Nav-ansatte bør gå ut offentlig og si at ytelsene fra Nav er for lave til å leve et verdig liv.

Hun mener det ville gitt Nav større tillit.

– Det gjør vi i FO, som er fagforeningen for sosialarbeidere. Våre folk jobber i Nav, og jeg mener det er vi som skal si fra på vegne av dem, ikke hver enkelt Nav-ansatt, sier Glemmestad.

Hun ønsker at de sosiale tjenestene skal få større plass og oppmerksomhet i Nav. Tjenestene må ha større grad av tilgjengelighet både fysisk og digitalt.

– Nå er det for mange barrierer og hindringer før du får hjelpen du trenger. Så handler det også om lederskap. Vi mener at for mange Nav-ledere ikke har kompetanse til å forvalte det sosialfaglige. De er veldig oppdratt til å tenke statlige styringslinjer, mens det sosialfaglige blir utydelig. 

15.02.2023
11:42
03.03.2023 09:40Mest lest

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

I lønnsoppgjøret skal de største tilleggene gis til de som har lavest lønn, ifølge LO.

colourbox.com

Om lønna di er lav nok, kan du vente deg ekstra penger

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Erfarne butikkansatte som Nadine Tomi får 15.600 kroner mer i året fra 1. februar.

Brian Cliff Olguin

Kraftig lønnshopp for butikkansatte FØR lønnsoppgjøret

Colourbox.com

36.000 pensjonister taper tusenvis av kroner: – Det holder bare ikke

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Hugo Lorentsen, som har jobbet i Drytech i 17 år, anbefaler mest husets kylling i karri. Maten pakkes for hånd og alt er nøye sjekket.

Erlend Angelo

«Magisk» norsk mat har mettet soldater og turgåere i tre tiår

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Bredtveit fengsel ble nok en gang åsted for selvmord sist helg.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent etter selvmord på Bredtveit: – Dette er traumatisk

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

USIKRE TIDER: Martin Rask, Anne Sofie Ovesen, Hans-Petter Løksti, Inger Berit Ludvigsen, Eirik Føre, Martin Andreassen, Titajoa Kaeeyoo, Terje Olsen, Rita Jakobsen og Inger Andreassen håper de som ønsker å fortsette i Posten, får tilbud om ny jobb.

Alf Ragnar Olsen

Bodø-terminalen har skrumpet inn fra 80 til 13 årsverk på to år

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

Se hvem som skal forhandle om din nye lønn

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

– Det er synd at vi måtte ut i media for at de skulle bestemme seg for å gjennomføre et tilsyn, sier Joakim Johnsen.

Brian Cliff Olguin

Sjefen trakasserte Joakim og kollegaene i fylla: Nå ser Arbeidstilsynet på saken

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

– Norge er ikke vaksinert mot splittelse. Vi kan ikke ta demokratiet og våre verdier for gitt, sier kvinnen som nesten ble drept for det hun tror på. Terroristen på Utøya skjøt Libak i hendene, i kjeven og i brystet.

Hanna Skotheim

Ina hørte folk si Nav møtte dem med mistillit. Når hun selv måtte ringe Nav, fikk hun en aha-opplevelse

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

«Mrs. Chatterjee vs. Norway» har premiere 17. mars. Bufdir forbereder seg på debatten

Skjermdump

Bollywood-film om norsk barnevernssak drar fagfolk til kinoen

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Selv om drikkevannsnettet er nedslitt og lekker som en sil, gjøres det nesten ingenting med problemet. Ingen mål for å redde drikkevannet er nådd siden 2014.

Bjørn A. Grimstad

Drikkevannet lekker – du kan få gigantregningen

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam og vonde følelser for Martine. Nå føler hun at hun kan puste.

Eivind Senneset

Oljearbeider sto fram som kvinne på jobb: – Vil leve, ikke bare overleve

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede dette fantastiske forbundet med de beste folkene, sier Geir Ove Kulseth.

Leif Martin Kirknes

Geir Ove Kulseth vant en uhyre jevn lederkamp. Her er reaksjonene

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

De to barnehagene ble drevet henholdsvis i andre etasje på bygningen til venstre og over garasjen til høyre. Leieforholdene ble avsluttet for over et år siden. Huseieren, som fortsatt benytter huset som bolig og også gjorde det i utleieperioden, har ikke fått kritikk i forbindelse med saken.

Bjørn A. Grimstad

Stengte «uforsvarlige» barnehager – eieren tjente millioner

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

Et lønnstillegg på 3.000 euro for de tyske postansatte ble oppnådd i tolvte time, etter at de DHL-ansatte organisert i fagforbundet Verdi hadde signalisert stor streikevilje og stort engasjement.

DHL

Lønnsfest for tyske postansatte – eierne blar opp for å avverge streik


Flere saker