JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Jan-Erik Østlie

Særaldersgrenser:

Du kan tape opptil 70.000 kroner årlig i pensjon når regjeringen endrer særaldersgrensa, ifølge Fagforbundet

Mette Nord er rasende etter arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksens påstander: – Ikke en statsråd verdig å beskylde oss for bløff og løgn.10.06.2021
11:49
10.06.2021 12:01

ola.tommeras@fagbladet.no

Mandag fikk regjeringen grønt lys fra Stortingsflertallet for å fjerne plikten til å fratre ved oppnådd særalder. Dermed kan for eksempel en brannkonstabel være røykdykker helt til fylte 70 år, mot 60 år i dag.

Det skjedde til kraftige protester fra arbeidstakerorganisasjonene på utsiden av Stortinget, som frykter store pensjonstap.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen anklaget organisasjonene for bløff, og hevder at endringen ikke rokker ved selve pensjonene.

Gir ikke hele bildet

Dagen derpå er Fagforbundets leder Mette Nord ikke nådig over uttalelsene fra statsråden.

– Det er alvorlig av en arbeidsminister som selv unnlater å fortelle hele sannheten, å anklage oss for bløff og løgn, sier Mette Nord.

Hun medgir at det er riktig som Røe Isaksen sier, at selve vedtaket Stortinget gjorde mandag ikke handlet om penger.

– Nei, det handler ikke om penger, men det gjør konsekvensene av vedtaket, sier hun.

Rundt 250.000 offentlige ansatte har særaldersgrense. Regjeringen har lenge ønsket denne fjernet, og fikk altså mandag fjernet fratredelsesplikten i disse yrkene.

Bakgrunn: Snart kan røykdykkere jobbe til de er 70, etter at krav om tidligpensjon fjernes

All grunn til frykt

Det gir konsekvenser Mette Nord mener det er all grunn til å frykte.

– De selger det ut som valgfrihet, men friheten dette gir, vil bli frihet til å gå av med redusert pensjon eller å fortsette til vanlig pensjonsalder. Det er grunn til å frykte at mange ikke vil ha råd til å gå av, men tvinge seg til å fortsette i tunge og krevende yrker. Dette viser mangel på respekt for både samfunnssikkerhet og de som jobber i disse yrkene. I flere yrker med særaldersgrenser er det allerede mange som ikke står engang til særaldersgrensa, påpeker Nord.

Til pressen fortalte hun mandag at det kan dreie seg om et pensjonstap på opptil 70.000 kroner i året for dem som ikke klarer å stå lenger enn dagens særaldersgrense.

Statsråden: Fagforbundet blander sammen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen skriver i en epost til Fagbladet onsdag kveld at Fagforbundet har en feilaktig kobling av to forskjellige saker.
– Det ene er utregninger av konsekvens av levealdersjusteringen, det andre er fjerningen av fratredelsesplikten. Disse to har ingenting med hverandre å gjøre. Det blir ikke riktig selv om Mette Nord fortsetter å si det, skriver han.

Forslaget regjeringen har lagt fram om å fjerne fratredelsesplikten medfører ingen endringer i særaldersgrensene eller pensjonsretten, skriver statsråden.

– Det er svært godt grunnlag for endringen, og det er på høy tid at den blir gjort, akkurat slik Fagforbundet selv krevde i 2018, skriver han og viser til denne saken fra 2018.

Torbjørn Røe Isaksen skriver at han undrer seg over hvorfor Fagforbundet har skiftet standpunkt.
Les hele den skriftlige kommentaren fra statsråden under saken.

Aktuelt: Brannmann Jan frykter for sikkerheten hvis tidligpensjon forsvinner

De som har særaldersgrense

Brann og redning, ambulanse, politi og Forsvaret, har i dag en særaldersgrense på 60 år. Kriminalomsorg og fengselsvesenet har egen pensjonsalder på 63 år, mens i helsevesenet – helsefagarbeidere, vernepleiere med flere, samt renholdere – er det en særaldersgrense på 65 år.

I disse yrkesgruppene er de ansatte pliktig til å fratre når særalder er oppnådd. Det kan imidlertid gis dispensasjon til å jobbe lenger. Med mandagens vedtak er plikten til å fratre opphevet.

Ingen avtale om kompensasjon

– Tidligpensjonsordningen har sikret arbeidstakeren 66 prosent av lønna fram til 67 år. Deretter får de pensjon etter vanlige regler, forklarer Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag. Ordningen for tidlig pensjon var til forhandling i 2018 uten resultat, men er videreført inntil videre.

Men den økonomiske kompensasjonen i den livsvarige tjenestepensjonen har vært bundet opp til plikten til å fratre. Det har regjeringen selv lagt til grunn. Nå opphører plikten, men uten at det er framlagt nye avtaler. Dermed kan grunnlaget for å kreve kompensasjon falle bort.

Departementets egne tall

Mens Røe Isaksen sto på talerstolen og hevdet at forslaget ikke spiller noen rolle for hva ansatte i utsatte yrker får i pensjon, sto Mette Nord utenfor og fortalte pressen det motsatte. Tallene hun presenterte var utregnet av Steinar Fuglevaag.

– De kalkulerte tapene er basert på Arbeids- og sosialdepartementets egne tall for konsekvensene for arbeidstakere med særaldersgrenser, forklarer han.

Tallene la departementet fram under forhandlingene om særaldersgrensa i 2018 og 2019.

(Se eksemplene i bunn av saken)

Les også: LO, YS og Unio nekter å delta i regjeringens pensjonsarbeid

Møter gjerne til forhandlinger

– Vi møter når som helst ved forhandlingsbordet for å diskutere endringer av særaldersgrense. Vi anbefalte at denne saken ble stoppet og inviterte samtidig til forhandlinger i september i fjor, men uten å få respons fra statsråden, sier Mette Nord.

I mars 2018 strandet forhandlinger om særaldersgrensa. Regjeringen ville fjerne dem, men partene ble aldri enige om kompensasjon for dem som ikke kan stå lenger i jobb. Det var derimot enighet om at en ny helhetlig avtale skulle legges fram for Stortinget.

– Avtalen fra mars 2018 har regjeringen brutt når de legger fram ett element for Stortinget, uten at det er lagt fram forslag om helhetlig avtale med kompensasjonsordninger for dem som ikke har helse til å stå i jobb etter særaldersgrensa, mener Mette Nord.

Hør ukas podkast: Nina (25) vil leve av avkastning på bolig og pensjonere seg før 40

Få står til pensjonsalder

– Jeg skjønner at statsråden synes det er kjedelig at vi pirker borti konsekvensene av vedtaket, men dette dreier seg både om samfunnssikkerhet og respekt for dem som utøver yrkene. Det er allerede få som står til pensjonsalder i enkelte av disse yrkesgruppene. Presser vi dem til å gå av som uføre, flytter vi bare utgiftene i samfunnet, påpeker Nord.

Særaldersgrensene

• Rundt 250.000 arbeidstakere har særaldersgrense, cirka 100.000 medlemmer i Fagforbundet.

• Særaldersgrensen er på 60, 63 eller 65 år.

• Fram til dag har ansatte vært pliktig til å fratre ved oppnådd særalder. Denne plikten ble fjernet mandag.

• Arbeids og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen hevdet mandag at det ikke får betydning for pensjonen. Det bestrides.

• Arbeidstakerorganisasjonene var samstemt mot forslaget slik det er lagt fram.

Dette skriver Torbjørn Røe Isaksen

Fagforbundet vil altså fortsette å tvinge de med lyst og evne til å fortsette i arbeid, til å gå ned 34 prosent i lønn opptil 10 år før andre arbeidstakere. Det er et potensielt inntektstap på opptil 240.000 kroner (inkl. overtid) for en brannkonstabel, eller 220.000 kroner årlig tap for ambulansepersonell (tall fra SSB), som er unødvendig om den ansatte kan og vil jobbe lengre. Gjennom regjeringens endring kan disse motta full lønn i noen flere år, mens de som velger å gå av på aldersgrensen beholder akkurat de samme pensjonsrettighetene. Altså får sliterne dagens pensjonsordning, mens de som kan og vil får jobbe lengre. I 2018 forsto ikke Fagforbundet hvorfor arbeidsgiverne var så steile imot å fjerne plikten. Da uttalte de: «Det burde være i alles interesse å legge til rette for at de som vil jobbe, får anledning til det». Hva har fått Fagforbundet til å ta arbeidsgivernes posisjon og mene det motsatte kort tid etterpå?

Mange eldre arbeidstakere har god helse og både ønsker og evner å jobbe lenger. Å gi disse en mulighet til å fortsette i jobb dersom de ønsker det, er bra både for den enkelte og for samfunnet.

Det er levealdersjusteringen som gir lavere pensjoner for en gitt avgangsalder. Dette er noe partene var enige med regjeringen om i avtalen fra mars 2018, og har ingenting med fjerning av plikten til å slutte å gjøre. De med særaldersgrenser får imidlertid en høyere livsvarig pensjon enn andre som går like tidlig ut av arbeidslivet. Det skyldes at de i perioden fram til 67 år har en pensjonsytelse ved full opptjeningstid på 66 prosent av lønna.

Regjeringen har ikke forlatt forhandlingssporet om pensjonsregler og hvilke grupper som skal ha særalder. De avtalene vi har inngått kommer vi til å følge og respektere. Det var altså ingen av de avtalene som omhandler fratredelsesplikten, nettopp fordi de ikke påvirker pensjonsnivåene.

Så mye kan brannkonstabelen, sykepleieren, helsefagarbeideren og renholderen tape i pensjon

Brannfolk kan tape 1.750.000 kroner.

Brann: En brann- og redningsarbeider født i 1973 med en inntekt på 6G (ca. 640.000 kroner), som går av med pensjon ved fylte 60 år, vil ha et akkumulert tap ved 25 års levetid som pensjonist på 1.750.000 kroner.

Pensjonen vil bli redusert med 11 prosent, med mindre den ansatte klarer røykdykkertester og har helse til å stå til ordinær pensjonsalder.

Sykepleier: En sykepleier født i 1973 med en inntekt på 6G (ca. 640.000 kroner) og som går av med pensjon i en alder av 65 år, vil ha et akkumulert tap etter 25 år som pensjonist på 1.250.000 kroner. Pensjonstapet vil være på åtte prosent.

Helsefagarbeider og renholder: En helsefagarbeider eller renholder født i 1973 med inntekt på 4,5G (ca. 480.000 kroner) og som går av med pensjon i en alder av 65 år, vil ha et akkumulert tap etter 25 år som pensjonist på 825.000 kroner. Pensjonen vil være sju prosent lavere.

Kompensasjon?

Hvordan modellene vil slå til, avhenger av om det kommer kompensasjonsordninger for dem som ikke klarer å stå i disse jobbene til ordinær pensjonsalder.

Møter gjerne til forhandlinger

– Vi møter når som helst ved forhandlingsbordet for å diskutere endringer av særaldersgrense. Vi anbefalte at denne saken ble stoppet og inviterte samtidig til forhandlinger i september i fjor, men uten å få respons fra statsråden, sier Mette Nord, leder i Fagforbundet.

I mars 2018 strandet forhandlinger om særaldersgrensa.

Regjeringen har lenge ønsket å fjerne særaldersgrenser, men partene ble aldri enige om en tidligpensjonsordning med kompensasjon for dem som ikke kan stå lenger i jobb. Det var derimot enighet om at en ny helhetlig avtale skulle legges fram for Stortinget.

– Avtalen fra mars 2018 har regjeringen brutt når de legger fram ett element for Stortinget, uten at det er lagt fram forslag om helhetlig avtale med kompensasjonsordninger for dem som ikke har helse til å stå i jobb etter særaldersgrensa, mener Mette Nord.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.06.2021
11:49
10.06.2021 12:01Mest lest

Bjørnar Moxnes

Bjørnar Moxnes

Jan-Erik Østlie

Rødt vil senke sperregrensa – Ap-politiker vil øke den

Debatt:

Roald Arentz

Roald Arentz

Tormod Ytrehus

Drosjesjåførene er blant Norges dårligst betalte arbeidstakere, skriver Roald Arentz

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Flere unge uføre under Erna Solbergs regjering. Her er hennes jobb-løsning

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

PÅ NETT: Er det greit å sparke en ansatt som snoker i en helsejournal? Nå skal Høyesterett diskutere saken.

Colourbox

Helsefagarbeideren fikk sparken etter å ha snoket i en pasientjournal. Nå går saken til Høyesterett

Kari Elisabeth Kaski

Kari Elisabeth Kaski

Jan-Erik Østlie

Laksemilliardær advarte mot formuesskatt: – Uhorvelig frekt, svarer SV

Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre

Helge Rønning Birkelund

Støre om Sp-angrep: – Vi er konkurrenter, men ikke motstandere

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

Bjarne Lagesen svarer om funnene i LOs sommerpatrulje

LO/Trond Isaksen (pressefoto)

Ulovlig overvåking og manglende kontrakter: Her er funnene fra LOs sommerpatrulje

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Erna Solberg er ikke like bekymret for ulikhetene i Norge som LO og venstresiden i norsk politikk.

Helge Rønning Birkelund

Norge er verdensledende på små forskjeller, mener Erna Solberg. Hun vil nyansere debatten om ulikhet

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Per Sandberg gikk av som fiskeriminister og nestleder i Fremskrittspartiet i august 2018. I mars 2021 ble han enstemmig valgt som førstekandidat for Liberalistene i Oslo ved stortingsvalget til høsten.

Jan-Erik Østlie

Liberalistene får en halv million i pengegave fra Bahamas

Amazon

Amazon

Wikimedia Commons

Amazon-ansatte i USA kan juble: Får etterbetalt millionbeløp

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

De fem partilederne på venstresida har mer grunn til å glede seg over juli-tallene enn motstanderne på høyresida.

Stortinget

Juli-tallene: Klart flertall for regjering med Ap, Sp og SV

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken

Jan-Erik Østlie

Lysbakken: Arbeidsfolk har betalt prisen for krisen

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Solberg: Høyresiden har ikke mer ansvar for oppgjør med høyreekstremisme

Erlend Angelo

Sjømatbedriftene krever null moms på sjømat

Kommentar

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

Skattelette for unge vil øke forskjellene, skriver Stein Sneve

I flere byer har det under pandemien vært demonstrasjoner mot utkastelse.

I flere byer har det under pandemien vært demonstrasjoner mot utkastelse.

(AP Photo/Michael Dwyer)

Slutt på koronatiltak : Millioner av amerikanere kan bli hjemløse

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Arkivfoto fra VM i yrkesfag.

Leif Martin Kirknes

Nye tall: Yrkesfag er mer populært enn studieforberedende

Kommentar

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Leif Martin Kirknes

Sp satser i nord, skriver Stein Sneve

Jannicke Skaanes

Jannicke Skaanes

Alf Ragnar Olsen

Firebarnsmor og DNB-tillitsvalgt Jannicke har troen på valgfri bruk av hjemmekontor

Tormod Ytrehus

LO-forbund melder om færre permitterte


Flere saker