JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22 år gamle sosionom Marie Gundersen (t.v.) risikerer å tape 90.000 kroner sammenlignet med 70 år gamle sosionom Tone Eidvold (t.h.) hvis dagens pensjonsordning ikke endres.

22 år gamle sosionom Marie Gundersen (t.v.) risikerer å tape 90.000 kroner sammenlignet med 70 år gamle sosionom Tone Eidvold (t.h.) hvis dagens pensjonsordning ikke endres.

Helge Skodvin og Werner Juvik

Offentlig tjenestepensjon

Marie (22) får 90.000 kroner mindre enn kollega Tone (70) i pensjon

800 000 offentlig ansatte skal få ny pensjonsordning. De yngste har mye å tape.01.03.2018
10:39
01.03.2018 13:15

Tone Eidsvold (70) er pensjonert sosionom. Da hun gikk av med pensjon, hadde hun en årslønn på 508.000 kroner. Hun hadde full opptjening i folketrygden og oppfylte alle krav til offentlig tjenestepensjon. Hun har nå utbetalt en årlig samlet pensjon på 335.000 kroner.

Marie Gundersen (22) er nyutdannet sosionom. La oss si at hun ville gå av som 67- åring med en årslønn lik Tones, 508.000 kroner og fullt opptjent pensjon. Med dagens pensjonsordning ville Marie fått en årlig samlet pensjon på bare 244.000 kroner.

Marie får i vårt regnestykke hele 91.000 kroner mindre enn Tone.

Hvordan ble det slik?

Dette er lønna i over 300 yrker

Marie må jobbe lenger

Marie Gundersen er født i 1995 og må ifølge Nav jobbe til hun er 72 år og tre måneder.

– Jeg har fått med meg at vi som er yngre må stå i jobb lenger, og det kjennes jo litt urettferdig, sier hun.

Grunnen til at Marie må jobbe lenger enn dagens pensjonister skyldes nye opptjeningsregler for pensjon. Disse tar hensyn til at vi lever lenger, og kalles levealdersjustering. Yngre årskull må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon som tidligere årskull, fordi pensjonen må fordeles over et lengre tidsrom. Den samme statistikken anslår at Marie vil leve til hun er 91 år og fem måneder.

Lena (32) skjønner allerede nå at pensjonen fra staten ikke blir spesielt lukrativ

Marie får kun 48 prosent i pensjon

Hvilken type pensjon du får er i stor grad styrt av om du jobber i offentlig eller privat sektor, siden disse har ulike pensjonsordninger. 19.500 av FOs medlemmer jobber i offentlig sektor og vil derfor ha en offentlig tjenestepensjon. Den offentlige tjenestepensjonen skal være et supplement til det du får fra Folketrygden, og bygger på prinsippet om ytelsespensjon. Ytelsespensjon innebærer at man legger sammen ytelsene fra Folketrygden og tjenestepensjonen. Pensjonisten Tone vil da til sammen få ca 66 prosent av sluttlønna ved fylte 67 år. Hvis Marie ønsker å gå av med pensjon som 67- åring vil reglene om levealderjustering gjøre at hun kun vil få 48 prosent av sluttlønna i pensjon.

Helge Skodvin

Myndighetene og partene i arbeidslivet har begynt å forhandle om en ny offentlig tjenestepensjon som skal være i havn 1. mars. De nye reglene vil gjelde for 800.000 offentlige ansatte. Dagens pensjonssystem er bygget på tre deler:

• Folketrygden

• Tjenestepensjonen, det vil si det arbeidsgiver har satt av fra lønna

• Egen sparing

I tillegg har vi ordninger som skal gi «sliterne» i arbeidslivet mulighet til å førtidspensjonere seg. Dette kalles avtalefestet pensjon (AFP). AFP er en tariffestet ordning, og ordningene i privat og offentlig sektor er svært ulike. I dag gir AFP-ordningen i offentlig sektor rett til å gå av ved fylte 62 år uten at pensjonen blir avkortet når du fyller 67. Offentlig AFP kan ikke kombineres med fleksibel folketrygd, og pensjonen reduserer hvis du arbeider ved siden av. Dette i motsetning til privat sektor. Her kan man ta ut AFP fra fylte 62 år, under forutsetning at man også tar ut fleksibel folketrygd. I privat AFP har man også et livsvarig, individuelt tillegg til pensjonen, og den årlige pensjonen blir høyere jo senere man tar ut pensjonen. Man kan også jobbe ved siden av.

Fikk du med deg denne? Anita (21) må jobbe til hun er 75 år

– Vi har et ansvar overfor de unge

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, sier at det haster å finne en bedre pensjonsordning enn dagens. Opptil 50 prosent av FOs medlemmer er under 42 år, og vil bli berørt av pensjonsforhandlingene.

– Det viktigste for de unge er fullt ut å forstå at 66 prosent-garantien ikke gjelder hvis du er født etter 1958, sier Kvisvik.

Leif Martin Kirknes

Kvisvik sier det er umulig å reversere levealderjusteringen, og at det er viktig å realitetsorientere seg på hva som er politisk og avtalemessig mulig.

FO jobber for å nå LOs fastsatte pensjonspolitiske vedtak, og er spent på regjeringens forslag til en påslagsmodell som skal være klar 1. mars. Regjeringen ønsker å erstatte dagens offentlige tjenestepensjonsordning med en såkalt påslagsordning.

Prinsippene i ny offentlig tjenestepensjon skal være:

• Alle år i jobb skal gi pensjonsopptjening

• Tjenestepensjon skal beregnes uavhengig av folketrygden

• Du kan ta ut pensjon fra 62 år, og jobbe uten at den blir redusert

Den nye ordningen vil sannsynligvis tre i kraft om to år, og årskullet født i 1963 blir trolig de første til å få en pensjon fra den nye tjenestepensjonen i offentlig sektor. Dermed vil de nye opptjeningsreglene gradvis erstatte dagens sluttlønnsbaserte ordning.

De jobbet i industrien i 40 år uten å få AFP. Nå må de på sosialen

Unge må gjennom flere pensjonsreformer

Øyvind Røst, pensjonsøkonom i Kommunal Landspensjonskasse (KLP), sier at det er lite sannsynlig at dagens 22-åringer vil få tjenestepensjon fra dagens modell (66 prosent av sluttlønn før levealdersjustering). Det kan komme flere pensjonsreformer som får stor betydning for dem.

Øyvind Røst er pensjonsekspert i KLP.

Øyvind Røst er pensjonsekspert i KLP.

KLP

– Forhandlingene om endringer i offentlig tjenestepensjon kan få stor betydning for tjenestepensjonen og det samlede pensjonsnivået til svært mange ansatte i offentlig sektor i mange tiår fremover, sier Røst.

Det er Røst som har beregnet Maries pensjon. Han understreker at anslaget er basert på en rekke forutsetninger som kan diskuteres. Et eksempel er at Marie mest sannsynlig vil få en høyere sluttlønn enn Tone, slik Marie også har fått en høyere startlønn enn Tone.

Knut Olaf, Odd og Kjell Tore var over 59 år da jobben ble nedlagt. Slik klarte de å redde tidligpensjon med AFP

Lever i nuet

Marie tror unge er lite opptatt av pensjon fordi de lever i nuet.

– Det kjennes litt unaturlig å skulle tenke 50 år frem i tid. Det så mange andre livsvalg som skal tas når man er ung, som utdannelse, jobb, bosted og partnervalg, sier hun.

Marie håper likevel at hun vil ha en trygg økonomi som pensjonist.

– Jeg trenger ikke å være rik, bare jeg har nok til å leve et verdig liv som gammel, sier Marie.

Pensjonisten Tone mener at det er viktig å være fagorganisert også med tanke på pensjonstiden. Hun har vært organisert siden hun var student og er fortsatt aktiv i FO. Tone mener det er fagbevegelsen som kjemper for arbeidsfolks rettigheter, også for en fullverdig pensjon. Tone råder unge sosialarbeidere til å stå i heltidsstillinger.

– Jeg har alltid jobbet 100 prosent, også da jeg i en periode var alenemor. Det får jeg god uttelling for nå, sier hun.

Tone Eidvold (70) blir pensjonsvinneren med dagens ordning.

Tone Eidvold (70) blir pensjonsvinneren med dagens ordning.

WERNER JUVIK

– Man skal ikke møte pensjonstiden med frykt. Som sosionomer er vi i utgangspunktet ikke lønnsvinnere, det er derfor viktig å tenke over hvilke grep man bør ta for å sikre seg en god alderdom med en trygg økonomi, mener Eidsvold.

Unni valgte å jobbe til hun ble 73 – ender opp med null i pensjon

Hillgunn (63) mistet AFP-en da hun byttet jobb - selv om både den gamle og den nye arbeidsgiveren hadde AFP-ordning

Får Anniken Hauglie det som hun vil, blir det store forandringer i pensjonen til 800.000 nordmenn

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

KLP- ekspertenes fire råd til unge FO- medlemmer

1.Husk at alle år i arbeid teller for pensjonen din.

2.Går du opp eller ned i stillingsprosent, får du mer eller mindre i pensjon.

3.Sjekk om du er medlem i pensjonsordningen på jobben hvis du jobber deltid. Hva skal til for å bli innmeldt?

4.Mange har korte arbeidsforhold. Hovedregelen er at du må jobbe tre år i offentlig sektor og et år i privat sektor for at du får med deg pensjonsopptjening fra arbeidsgiverens tjenestepensjon.

01.03.2018
10:39
01.03.2018 13:15Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

LOs sjeføkonom: Norges Bank hever renta altfor mye

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

DYRT OG OMFATTENDE: En streik i «kjemisk» kan ikke sammenlignes med et ølbryggeri, hvor man kan slå av og på i løpet av kort tid, sier tidligere leder Olav Støylen (80)  i Norsk kjemisk Industriarbeiderforbund (populært kalt «Kjemisk»).

Industri Energi

Derfor blir det ekstra hett når lønna i smelteverkene skal forhandles. Veteran Støylen (80) forklarer

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Jørn Eggum bekymrer seg for arbeidsplassene som nå opplever usikkerhet på grunn av et fullstendig løpsk strømmarked. (Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

– Åpenbart at vi ikke kan ha kraftutveksling med andre land når situasjonen er som nå


Flere saker