Leif Martin Kirknes " />
Hovedtillitsvalgt Mette Wennberg i Madla Handelslag sier det ikke er så mange på jobben som snakker om tjenestepensjon.

Hovedtillitsvalgt Mette Wennberg i Madla Handelslag sier det ikke er så mange på jobben som snakker om tjenestepensjon.

Carina Johansen

Tjenestepensjon

Ansatte i Coop får ulik pensjon. Mette får minst

Butikken Madla Handelslag sparer 2 prosent i pensjon til Mette Wennberg og kollegene. Andre butikker sparer opptil 5 prosent.26.01.2023
10:59
27.01.2023 11:00

leif.kirknes@lomedia.no

HK-Nytt har spurt de 60 Coop-samvirkelagene i landet hva slags tjenestepensjon de har for sine ansatte. Vi har fått svar fra 44 av dem.

Det vanligste er at samvirkelagene setter av 2 prosent – det samme som lovens minstekrav – i obligatorisk tjenestepensjon, såkalt OTP. Det gjelder 32 av de 44 som har svart på undersøkelselsen.

Madla Handelslag i Rogaland er blant dem.

– Vi har prøvd å få litt mer, men ikke fått til så mye ennå. Men nå ser vi jo at det skjer litt hos andre, så nå skal ledelsen få høre at vi ikke må havne bakpå her, sier hovedtillitsvalgt Mette Wennberg.

Hun legger til at det ikke er så mange på jobben som snakker om tjenestepensjon. Det samme har HK-Nytt hørt fra andre lokale tillitsvalgte.

Se hva ditt samvirkelag sparer i tjenestepensjon til de ansatte nederst i saken. Sjekk også ut vår tjenestepensjons-kalkulator.

Dobling eller mer

Pensjon er en viktig sak for Handel og Kontor (HK). På årets LO-kongress ble det fattet vedtak om at målet er å få lovens OTP-minstekrav hevet fra 2 til 4 prosent av lønna.

Det har mye å si i kroner og øre. Norske butikkarbeidere tjener i snitt 420.000 kroner i året. 2 prosent av en slik lønn utgjør 8.400 kroner årlig. 4 prosent blir det dobbelte – 16.800 kroner i årlige pensjonsinnskudd.

Dette er penger som vil vokse. Både på grunn av de fortløpende innskuddene i seg selv, men også fordi de settes i pensjonsfond og derfor vokser med børsmarkedet gjennom mange år.

Mette Wennberg vil diskutere tjenestepensjon med ledelsen i årets lokale forhandlinger. Hun jobber til vanlig i Coop Mega Madla, Norges største Mega-butikk.

Mette Wennberg vil diskutere tjenestepensjon med ledelsen i årets lokale forhandlinger. Hun jobber til vanlig i Coop Mega Madla, Norges største Mega-butikk.

Carina Johansen

Tjenestepensjon i dagligvarehandelen er på vei oppover. Meny går stegvis fra 3 til 5 prosent innen 2025. Kjøpmannshusets Spar og Joker-butikker og Nærbutikken gjør eksakt samme reise. Kiwi, også den i Norgesgruppen, har planer om det samme.

Samvirkelagene i Coop er selvstendige forretningsenheter. Det er opp til de lokale samvirkelagene å bestemme hva de ansatte skal ha i pensjon.

Madla har bonusordning

Administrerende direktør i Madla Handelslag, Lars Arvid Hegelstad, forteller at tjenestepensjon ikke har vært oppe til diskusjon i lokale forhandlinger de siste par årene.

Han legger til at Mette Wennberg har meldt inn at temaet vil dukke opp i lokale forhandlinger i år og at de vil ta det derfra.

Hegelstad forteller at samvirkelaget i over 20 år har hatt en overskudd-bonusordning for de ansatte, som stort sett har gitt de ansatte veldig bra uttelling hvert år. Rundt 8–10 kroner ekstra per arbeidstime siste årene, som tilsvarer over 17.000 kroner i året for en 100-prosentstilling.

Sist gang de hadde dette oppe blant sine tillitsvalgte, ønsket flertallet å ta maks ut av denne ordningen. Så kunne hver enkelt se hva de ønsket å bruke pengene til, opplyser han.

Regn ut hva din innskuddspensjon utgjør årlig i kroner her:

Kalkulator for innskuddspensjon

Årslønn:
Tjenestepensjon:

Skriv inn årslønna di i feltet til venstre og velg prosentandel pensjon i feltet til høyre for å kalkulere hvor mye arbeidsgiveren setter av til pensjonssparing for deg.

Tallet som ligger der nå er normal årslønn for ansatte i butikk per 2022, ifølge SSB.

(Vi lagrer ikke tallet du du fyller inn, utregningen gjøres direkte i nettleseren din.)

Med årslønn på 436.000 kroner og 2 prosent pensjon, vil det settes av 8.736 kroner per år i pensjonsinnskudd.

?

Nordvestlig håp

Fire av de 32 Coop-samvirkelagene med 2 prosent tjenestepensjon fra arbeidsgiver har en såkalt 2+2-modell, der arbeidsgiver sponser 2 prosent og arbeidstaker spytter inn 2 prosent via lønnstrekk.

Coop Nordvest er blant dem som har en slik ordning. Hovedtillitsvalgt Ann Kristin Heggdal påpeker at pensjon er vanskelig og at ikke alle forstår hva en høyere OTP-prosentsats fra bedriften kan utgjøre av verdier.

– Vi ønsker at det skal være høyere. Men vi har ikke fått det til per nå, sier hun.

At andre butikker er på gli, tror hun er en fordel i de lokale lønnsforhandlingene.

– Når noen andre får det til, så regner vi på sikt med å komme litt lenger vi også. Men det er jo å gi og ta i forhandlinger, og noe må gå for at noe annet skal komme, sier hun.

Les også: Når får du ny lønn? Dette er de viktigste datoene

Svalbard på topp

Best ut av samvirkelagene kommer Coop Svalbard, der bedriften setter av 5 prosent innskudd.

Svalbardbutikken, hjertet i Coop Svalbard, har 53 ansatte og er en mangslungen forretning i Longyearbyen. I tillegg til en dagligvarebutikk som også selger parfyme, turistartikler og ting til hus og hjem, driver de også alkoholutsalget «Nordpolet» og flyplasskiosken.

Svalbardbutikken setter av 5 prosent innskuddspensjon for sine ansatte. Men folk jobber der få år av gangen, påpeker bedriftens tillitsvalgte.

Svalbardbutikken setter av 5 prosent innskuddspensjon for sine ansatte. Men folk jobber der få år av gangen, påpeker bedriftens tillitsvalgte.

Erlend Angelo

Tillitsvalgt Pål Graving forteller at Coop Svalbard gikk gjennom pensjonsordningen i 2021 og endte opp med å innføre 6 prosents tjenestepensjon fra 2022 – men de fjernet samtidig avtalefestet pensjon (AFP).

Det kommer de godt ut av, forklarer han, fordi det er uvanlig høyt gjennomtrekk av ansatte siden folk vanligvis ikke blir boende på Svalbard i lange tider. Gjennomsnittlig jobber folk i 2,5 år i Svalbardbutikken. Noen få er fast ansatt, men ellers er det mye sesongarbeid.

En kollega av Graving, som mot normalt har jobbet i selskapet i 27 år, har fått unntak og får beholde sin AFP når hun går av om noen få år.

Nordland og Oppdal

På fastlandet har Coop Nordland totalt sett den beste tjenestepensjonen. De har en 3+2-ordning: Bedriften betaler 3 prosent og arbeidstakeren trekkes 2 prosent fra lønna.

På vei til samme nivå er også Coop Oppdal. De har økt tjenestepensjonen gradvis og får 3+2 prosent fra 2024. Tidligere var ordningen hos dem 2+1.

– Det er en totalpakke for rekruttering og for å få folk til å bli lenger i jobb i et arbeidsmarked som til tider kan være ganske tøft, forklarer deres HR-sjef Cecilie Nitter om hvorfor de er midt i en økning.

Coop Oppdal strekker seg gjennom åtte kommuner fra toppen av innlandet og mot bunnen av Trøndelag. Kjøpesenteret Domus Tynset er en del av samvirkelaget. Her er OTP-en på vei opp mot 5 prosent.

Coop Oppdal strekker seg gjennom åtte kommuner fra toppen av innlandet og mot bunnen av Trøndelag. Kjøpesenteret Domus Tynset er en del av samvirkelaget. Her er OTP-en på vei opp mot 5 prosent.

Erlend Angelo

Hovedtillitsvalgt Dagrunn Skorem bekrefter at det var bedriften som tok initiativ til å øke betalingen mot at egensparingen økte hos de ansatte. De tillitsvalgte fikk unisont ja fra medlemmene da de spurte om denne oppgraderingen var ok.

– Totalen er bra og setter fokus på at en må spare litt selv også. Minstekravet er egentlig litt for lite når du kommer opp i åra. Det er en fin ordning når du sparer litt med en gang du er i arbeid, sier hun.

Mye lest: Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Ulike ordninger

Inkludert Nordland og Oppdal er det totalt 11 av de 44 som svarte, som har 3 prosent tjenestepensjon fra selve bedriften.

Coop Øst, Coop Sørøst, Coop Sørvest samt Coop Midt-Norge, har en +1-modell, der bedriften bidrar med 3 prosent og det trekkes 1 prosent direkte fra den ansattes egen lønn, slik at det blir satt av totalt 4 prosent.

Et annet samvirkelag som betaler 3 prosent tjenestepensjon har forbehold om at de ansatte har minimum ett års ansiennitet, er 20 år gamle og har minst 20 prosent stilling for å få full uttelling. Et av samvirkelagene i undersøkelsen har en 2+1-ordning.

Coops sentrale kommunikasjonsavdeling forteller at de ikke har oversikt over de ulike samvirkelagenes tjenestepensjonsordninger. De vil heller ikke kommentere samvirkelagenes pensjonsordninger.

Tradisjon for høy pensjon til Coop-toppsjefen

I 2021 hadde Coop-toppsjef Geir Inge Stokke en årslønn på 7,7 millioner kroner i 2021 – og pensjonskostnad på 6,72 millioner kroner, ifølge konsernets årsrapport. Året før var pensjonsutgiftene til toppsjefen på 5,87 millioner kroner og årslønna på 7,13 millioner kroner.

Årsaken til den høye pensjonsutgiften til konsernsjefen skyldes «en forsikringsteknisk avsetning i regnskapet til en fremtidig pensjonsforpliktelse som eventuelt vil utbetales over flere tiår», har Coop Norge tidligere fortalt HK-Nytt. Det er satt av midler til å betjene Stokkes pensjon på et nivå som er representativt for ledere innen privat sektor, ifølge Coops kommunikasjonsavdeling.

Les også: Dette har HK-medlemmenes sjefer i pensjon

Det ble kjent i juli 2022 at Stokke ville fratre sin stilling i 2022 og at tidligere Flytoget-direktør Phillipp Engedal skal overta innen februar i år. I mellomtiden er Bent Aamotsmo konstituert. HK-Nytt kjenner ikke til hva Aamotsmo har for betingelser i dag, hva slags betingelser Engedal får eller om Stokke får etterlønn.

I en tidligere versjon av artikkelen stod det at Svalbardbutikken har 6 prosent OTP. Det riktige er 5, får vi nå opplyst. Korrigert 27. januar 2023.

2 av 3 har svart

Det er 60 ulike Coop-samvirkelag i Norge og vi har sendt epost og/eller ringt alle sammen. 44 har besvart spørsmålet om hva slags OTP-prosent de har.

En av dem som ikke har svart var rammet av sykdom, en var rammet av dataproblemer, et par stykker av de spurte ønsket ikke å svare, tre manglet oversikt eller var usikre, og et fåtalls har ikke svart på epost og telefon.

Coop-samvirkelag

Samvirkelag, også kalt kooperativ – derav navnet Coop, er forbrukereide forretninger. Samvirkelaget kan omfatte opptil flere Obs, Coop Mega, Xtra, Coop Prix, Coop Marked, Matkroken, Obs Bygg eller Coop Byggmix-butikker.

Ute i distriktene er det ofte en eller to slike i samvirkelaget. Mange av samvirkelagene i Norge ligger på små steder med få ansatte. Enkelte steder er det kun én ansatt, noen har svært begrensede åpningstider.

Coops samvirker hadde noe under 2 millioner medlemmer i 2021, og totalt 28.000 ansatte – hvorav nesten 6000 i selve konsernet. De enkelte samvirkelag styres av et styre bestående av personer medlemmene har stemt fram.

OTP

• OTP er pensjonen de aller fleste norske arbeidsgivere plikter å sette av på dine vegne. Loven sier at bedrifter må sette av minimum 2 prosent av lønna til sparing inntil en viss lønn (opp til ca. 1,3 millioner kroner i årslønn, tilsvarende 12G). Det er mange steder et skille i prosentsats for tjenestepensjon over og under cirka 790.000 i lønn (7,1G). Makssats opp til 7,1G er 7 prosent av lønna. Makssats mellom 7,1G og 12G er 25,1 prosent.

• 2 prosent OTP = to kroner per hundrelapp tjent. Sparebeløpet settes i fond og/eller aksjer av forvaltere. Beløpet vil derfor på sikt vokse utover sin egenverdi. Det kan tas ut fra du er 62 år, med gitte vilkår for utbetalingstid.

• Kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen skal dekkes av foretaket, i tillegg til selve innskuddet. Nytt fra i fjor er det at pensjon skal settes av fra første tjente krone, og fra 13 års alder og oppover.

• Bedrifter må sette av obligatorisk tjenestepensjon så lenge det er enten minst to personer i foretaket, som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Og minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i selskapet som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Eller personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

• Det finnes innskudd-, hybrid- eller ytelsespensjonsordning. Innskuddspensjon er vanligst. Det er den varianten der en prosentsats av månedslønna til de ansatte spares. Kommune og stat har egne ordninger, offentlig tjenestepensjon og Statens Pensjonskasse. Disse ordningene kan også gjelde offentlig eide bedrifter.

Kilde: OTP-loven, Fiken, NHO, Sparebank 1, Smartepenger.no

Pensjon

Pensjonssystemet er delt inn i tre deler: Alderspensjonen fra folketrygden, tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Altså:

1. Staten betaler litt, og hvor mye vil avhenge av hva du har tjent. Men uansett får alle et visst minimum. De som bare får minimum fra staten blir såkalte «minstepensjonister».

2. Neste sum penger kommer fra arbeidslivet og OTP. Det er penger arbeidsgiveren har satt av på dine vegne, og er det denne artikkelen handler om. Det settes gjerne i sparefond og forventes derfor å øke i verdi. Jo høyere OTP-prosent du har, jo mer penger får du å rutte med.

3. I tillegg kommer eventuelt såkalt Avtalefestet pensjon (AFP), hvis du har dette i jobben og du oppfyller kravene for å utløse det. Blant annet at du har vært ansatt i en bedrift som har en tariffavtale i minst sju av de siste ni årene når du fyller 62 år. Og litt andre mer detaljerte vilkår som det er viktig å sette seg inn lenge før du planlegger å gå av med pensjon.

26.01.2023
10:59
27.01.2023 11:00

2 av 3 har svart

Det er 60 ulike Coop-samvirkelag i Norge og vi har sendt epost og/eller ringt alle sammen. 44 har besvart spørsmålet om hva slags OTP-prosent de har.

En av dem som ikke har svart var rammet av sykdom, en var rammet av dataproblemer, et par stykker av de spurte ønsket ikke å svare, tre manglet oversikt eller var usikre, og et fåtalls har ikke svart på epost og telefon.

Coop-samvirkelag

Samvirkelag, også kalt kooperativ – derav navnet Coop, er forbrukereide forretninger. Samvirkelaget kan omfatte opptil flere Obs, Coop Mega, Xtra, Coop Prix, Coop Marked, Matkroken, Obs Bygg eller Coop Byggmix-butikker.

Ute i distriktene er det ofte en eller to slike i samvirkelaget. Mange av samvirkelagene i Norge ligger på små steder med få ansatte. Enkelte steder er det kun én ansatt, noen har svært begrensede åpningstider.

Coops samvirker hadde noe under 2 millioner medlemmer i 2021, og totalt 28.000 ansatte – hvorav nesten 6000 i selve konsernet. De enkelte samvirkelag styres av et styre bestående av personer medlemmene har stemt fram.

OTP

• OTP er pensjonen de aller fleste norske arbeidsgivere plikter å sette av på dine vegne. Loven sier at bedrifter må sette av minimum 2 prosent av lønna til sparing inntil en viss lønn (opp til ca. 1,3 millioner kroner i årslønn, tilsvarende 12G). Det er mange steder et skille i prosentsats for tjenestepensjon over og under cirka 790.000 i lønn (7,1G). Makssats opp til 7,1G er 7 prosent av lønna. Makssats mellom 7,1G og 12G er 25,1 prosent.

• 2 prosent OTP = to kroner per hundrelapp tjent. Sparebeløpet settes i fond og/eller aksjer av forvaltere. Beløpet vil derfor på sikt vokse utover sin egenverdi. Det kan tas ut fra du er 62 år, med gitte vilkår for utbetalingstid.

• Kostnadene ved administrasjon av pensjonsordningen skal dekkes av foretaket, i tillegg til selve innskuddet. Nytt fra i fjor er det at pensjon skal settes av fra første tjente krone, og fra 13 års alder og oppover.

• Bedrifter må sette av obligatorisk tjenestepensjon så lenge det er enten minst to personer i foretaket, som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Og minst én arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i selskapet som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling. Eller personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

• Det finnes innskudd-, hybrid- eller ytelsespensjonsordning. Innskuddspensjon er vanligst. Det er den varianten der en prosentsats av månedslønna til de ansatte spares. Kommune og stat har egne ordninger, offentlig tjenestepensjon og Statens Pensjonskasse. Disse ordningene kan også gjelde offentlig eide bedrifter.

Kilde: OTP-loven, Fiken, NHO, Sparebank 1, Smartepenger.no

Pensjon

Pensjonssystemet er delt inn i tre deler: Alderspensjonen fra folketrygden, tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP). Altså:

1. Staten betaler litt, og hvor mye vil avhenge av hva du har tjent. Men uansett får alle et visst minimum. De som bare får minimum fra staten blir såkalte «minstepensjonister».

2. Neste sum penger kommer fra arbeidslivet og OTP. Det er penger arbeidsgiveren har satt av på dine vegne, og er det denne artikkelen handler om. Det settes gjerne i sparefond og forventes derfor å øke i verdi. Jo høyere OTP-prosent du har, jo mer penger får du å rutte med.

3. I tillegg kommer eventuelt såkalt Avtalefestet pensjon (AFP), hvis du har dette i jobben og du oppfyller kravene for å utløse det. Blant annet at du har vært ansatt i en bedrift som har en tariffavtale i minst sju av de siste ni årene når du fyller 62 år. Og litt andre mer detaljerte vilkår som det er viktig å sette seg inn lenge før du planlegger å gå av med pensjon.
Mest lest

Anne Myklebust Odland

Mor ble innlagt i psykisk helsevern. Da flyttet barnevernet inn til far og babyen

Debatt

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Så klart det går an å bli rammet av inflasjon og rentesjokk uten å gi avkall på fredagskosen, skriver Selma Brodrej.

Helena Yankovska/Unsplash

Jeg fryder meg over middelklassens økonomiske krise

Hanna Skotheim

Forsinkelser i utbetalinger

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

En utbredt misforståelse er at IA-avtalen ikke gjelder lenger, forteller rådgiver i LO, Gry Gundersen.

Eirik Dahl Viggen

Sykefravær: Arbeidsgivere kutter i egenmeldingsdager

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Allmenngjorde minstelønna: Ulovleg for arbeidsgivarar å betale mindre lønn eller gi dårlegare arbeidsvilkår.

Colourbox

Lønnshopp før sommarferien: Sjekk den nye minstelønna i ni bransjar

Brian Cliff Olguin

Kristin jobber gratis 240 timer i året for å få vaktplanen til å gå opp

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

«Kari» ble utfryst og mobbet av arbeidskollegaene om bord, hvor hun bodde 28 dager i strekk. (Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

I flere år ble «Kari» trakassert: – Helt forferdelig å være på jobb

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Avgjørelser i Arbeidsretten er endelige, og kan ikke ankes.

Håvard Sæbø

Ble syk etter én dag i ny jobb – nå må kommunen betale sykepenger

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

For snart to år siden opplevde de ansatte ved Nav Årstad at en kollega ble knivdrept på jobb. Her et bilde fra kontoret i dagene etter drapet.

Torstein Bøe / NTB

Etter Nav-drapet: 25 ansatte ved kontoret har sluttet hittil i år

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Bredtveit fengsel er dårlig egnet til å ta imot de som sliter mest, hevder både ansatte og eksperter fra en lang rekke fagmiljøer.

Eirik Dahl Viggen

Flere fengsles etter selvmordsforsøk. Bak murene blir det bare verre

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

SKADET PÅ JOBB: Oljearbeideren har jobbet mange år i bransjen før han ble skadet og ufør etter bruk av trange vernesko på en plattform på britisk sokkel. Bildet er tatt på norsk side.

Erlend Angelo

Arbeider ble ufør av for trange vernesko – avvist av Høyesterett

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Den takhøyden som liksom er så høy … den er ikke alltid så høy likevel, mener Olav Neerland om organisasjonen han er medlem av.

Hanna Skotheim

Olav ble kalt kvinnehater: – Jeg er ikke redd for å stikke hodet fram

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

– Jeg håper tilsynsrapporten fører til endring, men usikker på om den gjør det i virkelighetene, sier Frid Melling Vågenes (f.v.). Her sammen med Robin Knutsen og Joakim Johnsen.

Leif Martin Kirknes

Sjefen sendte grove e-poster i fylla. Får kritikk fra Arbeidstilsynet

Debatt

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Det har vært fantastisk å være Norge lenge. De som har argumentert for at det er lurt for et lite land å ha en egen valuta, har hatt vind i seilene. Men regningen for en fest kommer alltid, skriver Kjetil Staalesen.

Erlend Angelo

Regninga kommer, og den sendes rett til norske arbeidstakere og pensjonister

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Det har vært en klar økning av unge AAP-mottakere med psykiske lidelser de siste ti årene.

Gorm Kallestad / NTB

Tre av fire unge på Nav-ordning har psykiske lidelser

Kommentar

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Vi er vitne til en urovekkende utvikling som fagbevegelsen, med LO i spissen, må møte med aktive grep, skriver Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

LO-jubel med bitter bismak

Håvard Sæbø

Kimek-ansatte beholder jobben inntil videre

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Hos Bilfinger i Porsgrunn har de ansatte tilgang til kantine. Men de som jobber på gulvet her, spiser helst i hallen.

Sissel M. Rasmussen

Status og hierarki på jobb: Dette avslører matpausen om oss

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Ansatte ved flere plastbedrifter omfattes av Kjemisk-teknisk tariffavtale. Her jobber operatørene Chrisander Dahl (t.h.) og operatør Daniel Rafaelsen ved plastbedriften Protan i Lier.

Arkivfoto: Petter Pettersen

Over 3000 ansatte i kjemisk industri får ny lønn. Her er tallene

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Høyre-lederen beskylder venstresiden for nærmest å bygge ned velferdsstaten Norge.

Frederik Ringnes / NTB

Erna Solbergs fem beste grunner for å stemme Høyre


Flere saker