Katharina Dale Håkonsen" />
MÅ STÅ PÅ: – Det er ikke bare for ansatte å gå ut og hente bonus. Du må jobbe for den, sier Jim André Gangsøy.

MÅ STÅ PÅ: – Det er ikke bare for ansatte å gå ut og hente bonus. Du må jobbe for den, sier Jim André Gangsøy.

Brian Cliff Olguin

Lønn og bonus

Gjør Jim André en god innsats på jobb, får han en ekstra månedslønn i bonus

Bankansatte Jim André Gangsøy tror at arbeidstakerne strekker seg lengre med bonus som en gulrot.09.06.2022
06:00
09.06.2022 12:36

katharina@lomedia.no

Fagansvarlig i Sparebank 1 Østfold Akershus smiler, og det er det god grunn til. Så å si hvert år får han og kollegene ekstra penger inn på kontoen i mars. Arbeidsgiveren kaller det en kollektiv overskuddsdeling, som betyr at ansatte får ta del av bankens overskudd. Regner det på presten, drypper det på klokkeren, som det heter i ordtaket. Maksimum utbetaling er 8 prosent av årslønna, om lag en månedslønn.

Kollektiv overskuddsdeling er en type bonus (se faktaboks for andre typer).

– Vi klarer vanligvis å oppnå 6–7 prosent av årslønna, bortsett fra årene etter finanskrisa. Da fikk vi ikke noe, sier Gangsøy.

Angrer ikke: Lars ble tilbudt 100.000 kroner i bonus, men sa nei

Motiveres av ekstra penger

Så lenge som 42-åringen har jobbet i banken har han hatt anledning til å oppnå overskuddsdeling. Om de får det og hvor mange prosent av lønna de oppnår, avhenger av to parametere: Bankens overskudd og hvor fornøyde kundene er med banktjenestene.

Fire ganger i året har ledelsen en gjennomgang med de ansatte om hvordan de ligger an i forhold til målene. Gangsøy er glad for at ordningen ikke er individrettet.

– Den tilrettelegger ikke for råselgere som pusher produkter som folk ikke trenger bare fordi en rådgiver vil ha bonus, sier han. 

I stedet må de ansatte jobbe sammen for å ta del av overskuddet.

– Det er fint at vi kan være med på verdiskapningen til banken. Det motiverer ansatte til å gjøre en god jobb. Og kravene for å oppnå overskuddsdeling er såpass tøffe at det oppleves som helt rettferdig at vi får ta del i overskuddet når vi leverer såpass gode resultater for arbeidsgiveren.

Gangsøy tror at arbeidstakerne strekker seg lengre med bonus som en gulrot. Selv har han brukt bonusen på noe helt konkret.

– Pengene gikk til å betale for leie av plassen til campingvogna og utgifter til vedlikehold der, sier Jim André Gangsøy (42). 

Bonus-tabber: Ikke alle bonuser virker, advarer forsker

Diskusjon i klubben

Målene for å oppnå overskuddsdeling fastsettes av styret i banken og justeres hvert år. Like ofte er de gjenstand for diskusjon blant medlemmene i Handel og Kontor.

– Ansatte opplever at målene blir tøffere for hvert år som går. Men likevel klarer vi å nå dem.

– Ser du noen negative sider ved overskuddsdelingen?

– Siden vi får en viss prosent av lønna, er beløpet større jo høyere lønn du har. Kanskje det hadde vært mer rettferdig med en flat sum i bunnen til alle? De ansatte med de laveste lønningene er jo også med på å skape overskuddet, men jeg vet ikke om det er mulig innenfor lovverket.

– Ville det vært bedre om bonusen hadde vært en del av lønna?

– Hadde arbeidsgiver sagt ja til 8 prosent høyere lønn, så ja, takk. Men det er nok ikke realistisk.

Ansatte får 17.500 kroner i bonus: Tillitsvalgte Camilla synes det er en dårlig løsning

Tillitsvalgt har lite innflytelse

HK har rundt 2.000 medlemmer i finanssektoren som blant annet jobber i Sparebank 1-banker og andre finansinstitusjoner. Overskuddsdeling er ikke spesielt utbredt, ifølge leder Vigdis Rekdahl i LO Finans HK og lokal tillitsvalgt i Sparebank 1 Østfold Akershus.

– Men vi ser at det blir mer interessant for flere bedrifter, sier hun. 

I fjor fikk ansatte i forsikringsselskapet Fremtind 15.000 kroner i en engangsbonus. Det samme gjorde medarbeidere i Sparebank 1 Nord-Norge.

Rekdahl hevder at arbeidsgiverne oppretter bonusordninger for å tiltrekke seg kompetanse. Utbetalingene har en øvre grense på halvannen månedslønn.

– Mange ansatte trigges av overskuddsdeling. Det er en kollektiv ordning som gir noe til alle ansatte i bedriften, noe de lokale lønnsoppgjørene ikke gjør. Der blir ofte pengene skeivt fordelt, sier Rekdahl.

Artikkelen fortsetter under bildet.

MOTIVERES AV PENGER: – Mange ansatte trigges av overskuddsdeling, sier Vigdis Rekdahl, leder i LO Finans HK.

MOTIVERES AV PENGER: – Mange ansatte trigges av overskuddsdeling, sier Vigdis Rekdahl, leder i LO Finans HK.

André Kjernsli

Med lederen for LO Finans HK ser også det problematiske.

– Ordningene er usikre fordi ansatte må oppnå resultater på flere områder for å få utbetalinger. De varierer også fra år til år, sier hun.

Overskuddsdeling vedtas av selskapenes styrer hvor ansatte også kan ha plass og dermed påvirkningsmulighet. Tillitsvalgte på de lokale finansinstitusjonene har i kraft av å være klubbledere ellers ikke mye de skulle ha sagt om bonus.

– Ordningene er ikke gjenstand for forhandlinger eller drøftelser med de tillitsvalgte, sier Rekdahl.

Overskuddsdeling er som regel ikke en del av grunnlaget for utbetaling av pensjon eller feriepenger.

Bonus, i gjennomsnitt

Hva er hva i bonus-jungelen? 

• Provisjon: I grove trekk er provisjon et høyere beløp enn bonusordninger. 

• Individuell bonus: Bonusen er bare avhengig av den ansattes innsats, ikke av kollegenes. Vanlig blant selgere.

• Teambonus: Ansatte i en avdeling, enhet eller bedrift må jobbe sammen for å oppnå bonus. 

• Alle-mann-alle-bonus: Om selskapet går bra, får ansatte bonus. Jo større konsernet er, dess mindre er utbetalingene avhengig av den ansattes innsats. Resultatet er lojale medarbeidere som står på i vanskelig tider og som belønnes når bedriften går bra. 

Kilde: Forsker Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole

Økt bonus fra 2020 til 2021

• Hver tredje ansatte i privat næringsliv i Norge fikk bonus i 2021

• Det ble utbetalt 6,1 milliarder kroner mer i 2021 enn i 2020. Det tilsvarer en økning på 18,2 prosent

• Gjennomsnittlig bonusutbetaling har økt fra 56.000 kroner i 2020 til 70.000 i 2021

• Bonusutbetalingene økte med 1,3 milliarder kroner fra 2019 til 2020

Kilde: Simployer

Dette sier tariffavtalen om bonus:

«Det kan således i bedriftsavtalen avtales resultatbestemt lønn for bestemte grupper ansatte. Slik lønn baseres på salgsresultater eller annet resultatmål. Resultatlønn kan gis til individ eller grupper av ansatte, selv om det i gruppen inngår personer som ikke direkte omfattes av den aktuelle form for resultatmåling. Ved innføring av prestasjons- og/eller resultatlønn anbefaler partene at fastlønnen skal utgjøre en så stor del av den totale lønn at eventuelle variasjoner i lønnsutbetalingene ikke fører til usikkerhet i forhold til den ansattes private økonomi.»

Kilde: Sentralavtalen, tariffavtalen mellom HK og Finans Norge.

09.06.2022
06:00
09.06.2022 12:36Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

STREIK: LO-lederen med full støtte til SAS-pilotene.

Sissel Rasmussen/Tormod Ytrehus

LO-lederen med full støtte til pilotene: – SAS-ledelsen holdt sine ansatte for narr 

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Meklingen mellom SAS og pilotene førte ikke fram. Dermed streiker 900 piloter.

Vidar Ruud / NTB

SAS-pilotene ut i streik: Partene skylder på hverandre

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Ole Palmstrøm

Posten og Bring får kritikk for uforutsigbare og dårlige arbeidsvilkår

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet


Flere saker