Katharina Dale Håkonsen" />

Lokale lønnsforhandlinger

Kenneth og Irene fiksa en av landets beste pensjoner til kollegaene

Nortura tar hele regninga for de ansattes pensjonssparing. Det skyldes samarbeidet fagforeningene imellom. 
– Vi har det beste vi kan få på pensjon. Samarbeidet mellom Kenneth Johansen fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Irene Åstveit fra Handel og Kontor har gitt gode resultat for medlemmene.

– Vi har det beste vi kan få på pensjon. Samarbeidet mellom Kenneth Johansen fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Irene Åstveit fra Handel og Kontor har gitt gode resultat for medlemmene.

Brian Cliff Olguin

katharina@lomedia.no

brian.cliff.olguin@lomedia.no

– Det er vel kroner og øre som folk er opptatt av i år, spør Kenneth Johansen.

Den konserntillitsvalgte for LO-medlemmene i Nortura har samlet tillitsvalgte fra Handel og Kontor (HK) og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) på et møterom på Gardermoen.

Representantene fra Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er værfaste i Stavanger og deltar via en videolink.

Det sentrale lønnsoppgjøret endte – etter fire dager i streik – med et generelt tillegg på minst 7,5 kroner. Nå er det tid for de lokale lønnsforhandlingene, og de tillitsvalgte i Nortura skal til pers.

Og da gjelder det å ha en plan. Etter det siste årets prisøkning på mat, strøm og drivstoff er det penger medlemmene ønsker seg. Men sånn har det ikke alltid vært.

Nortura er en av Norges største matprodusenter innen kjøtt- og eggprodukter med om lag 4.600 ansatte.

Syv prosent i pensjon

I mange år har fagforeningene – også de utenfor LO – samarbeidet. Det har gitt gode resultater.

– Vi har det beste vi kan få på pensjon, skyter Irene Åstveit, konserntillitsvalgt i HK inn.

Hun sikter til beløpet tilsvarende syv prosent av årslønna som Nortura betaler i pensjonssparing for sine ansatte, en prosentsats de færreste arbeidstakere i Norge har.

Den konserntillitsvalgte forklarer gjerne hvordan de fikk det til.

Men først: Litt grunnleggende om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), pensjonen som arbeidsgiver er pålagt å spare for sine ansatte.

Minimum er to prosent av årslønna, maks syv. I en rekke virksomheter «deler» ansatte og bedriften på å betale OTP-en. Sånn var det også i Nortura fram til for to år siden. Nortura betalte fem prosent og de ansatte to prosent i pensjonssparing. I lønnsoppgjøret i 2021 klarte de tillitsvalgte å forhandle opp bedriftens andel fra fem til syv prosent.

Men det hadde en pris.

– Vi vekslet inn økt lønn i pensjonssparing, sier Johansen som også er konserntillitsvalgt for NNN-medlemmene i bedriften.

Irene Åstveit og Kenneth Johansen er godt forberedt til årets lokale lønnsoppgjør.

Irene Åstveit og Kenneth Johansen er godt forberedt til årets lokale lønnsoppgjør.

Brian Cliff Olguin

Kroner og øre

Johansen er likevel ikke i tvil om at det var riktig.

Han minner om at selv om snittlønna for de Nortura-ansatte ikke økte like mye det året sammenlignet med resten av bransjen, så fikk de ansatte en ekstra slump penger på månedslønna. Ja, faktisk en økning på to prosent, andelen de tidligere betalte i pensjon.

For en operatør i næringsmiddelproduksjon med en gjennomsnittlig årslønn på 473.760 kroner, utgjør to prosent 9.475 kroner i året.

For funksjonærene – for eksempel en konsulent som kvalitetssikrer matproduksjonen – med en årslønn på 551.640 kroner, utgjør to prosent 11.033 kroner. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

– Det ble jo litt mindre i kroner og øre det året. Men alle medlemmene er veldig fornøyde, sier HK-tillitsvalgt Åstveit.

Og hun minner om at avkastningen på pensjonssparingen, spesielt for unge ansatte, blir langt mer enn tusenlappene som betales inn til pensjonen.

Også ansatte som skjærer gris og småfe ved Nortura Forus nyter godt av godene tillitsvalgte har forhandlet fram.

Også ansatte som skjærer gris og småfe ved Nortura Forus nyter godt av godene tillitsvalgte har forhandlet fram.

Erlend Angelo

God uførepensjon

Ved tidligere lokale lønnsoppgjør har de tillitsvalgte også forhandlet fram reiseforsikring, gruppelivsforsikring (en engangsutbetaling til ansattes etterlatte ved dødsfall, uansett årsak) og uføreforsikring for de ansatte.

– Blir du ufør, får du bare 66 prosent av lønna fra staten. Det kan du ikke leve på, sier Åstveit.

Kenneth Johansen legger til at det er fysisk belastende å jobbe i næringsmiddelindustrien og at det gir en viss risiko for å bli ufør. Klubbene har også forhandlet fram en omskoleringsavtale til de ansatte ved omstilling.

Åstveit og Johansen er helt overbeviste om at de aldri hadde klart å framforhandle så gode avtaler uten samholdet. De samarbeider også med tillitsvalgte fra YS, Naturviterne og Lederne.

– Krafta vår er at vi er større sammen, sier Solveig Kyllo, nestleder i HK.

Johansen har 2.500 NNN-medlemmer i ryggen, HK forhandler på vegne av 100 medlemmer og FLT har 150 medlemmer.

Pensjon og forsikring har klubbene forhandlet om samlet for alle ansatte i konsernet. Men når de forhandler om lønn, som i årets mellomoppgjør, deler de seg i to: Tillitsvalgte for funksjonærer som er medlem av HK og FLT forhandler for seg. De tillitsvalgte for ansatte i produksjonen forhandler på vegne av NNN-medlemmene.

I starten av mai – 10., 11. og 12. – møter klubbene ledelsen for å forhandle om årets lokale pott.

Ledelsen liker ordningen

At klubbene står sammen har vært en fordel når det gjelder å oppnå felles ordninger for de ansatte, forteller HR-sjef Brede Dokken i en e-post til HK-Nytt. Han understreker at ledelsen og de tillitsvalgte samarbeider tett gjennom hele året.

Vi snakker samme språk, er likeverdige og har en lik virkelighetsoppfatning, legger Dokken til.

– Vi har felles mål om å komme fram til gode løsninger for begge parter, skriver Dokken.

Han ser på bedriftens forsikrings- og pen­sjonsordninger som en styrke for Nortura.

– Ordningene gjør oss mer konkurransedyktig i et arbeidsmarked hvor mange kjemper om å være attraktive.

Mer om de ulike pensjonssatsene for ansatte i varehandelen:

Ulik tjenestepensjon i Coop – Mette får minst

Gerd Jorunn får laveste sats i tjenestepensjonen. Det er standard i Rema 1000

Butikkansatte i Meny får økt tjenestepensjon

Slik blir du en smart lønnsforhandler

Snakk sammen: Vær i dialog med medlemmene. Hvilke ønsker har de i årets oppgjør? 

Felles interesser: Samarbeid med de andre klubbene på arbeidsplassen, også de utenfor LO. Hva kan dere enes om?

Tallenes tale: De tillitsvalgte har rett til innsyn i de ansattes lønn og bedriftens økonomi før forhandlingene.

De fire kriteriene: Forhandlingene skal gjennomfør på bakgrunn av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Mer enn penger: Dere kan forhandle om mer enn lønn, for eksempel om saker knyttet til arbeidsmiljø, velferd, trening i arbeidstida, pensjon, forsikring og seniorpolitikk.

Still forberedt: Husk å dokumentere og forklare kravene deres godt. 

Husk referat: Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene. 

Kilde: HK, Irene Åstveit og Kenneth Johansen

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Slik blir du en smart lønnsforhandler

Snakk sammen: Vær i dialog med medlemmene. Hvilke ønsker har de i årets oppgjør? 

Felles interesser: Samarbeid med de andre klubbene på arbeidsplassen, også de utenfor LO. Hva kan dere enes om?

Tallenes tale: De tillitsvalgte har rett til innsyn i de ansattes lønn og bedriftens økonomi før forhandlingene.

De fire kriteriene: Forhandlingene skal gjennomfør på bakgrunn av bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Mer enn penger: Dere kan forhandle om mer enn lønn, for eksempel om saker knyttet til arbeidsmiljø, velferd, trening i arbeidstida, pensjon, forsikring og seniorpolitikk.

Still forberedt: Husk å dokumentere og forklare kravene deres godt. 

Husk referat: Det skal alltid skrives protokoll fra forhandlingene. 

Kilde: HK, Irene Åstveit og Kenneth Johansen