JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mangel på trafikklærere for tunge kjøretøy

Norge mangler trafikklærere for tunge kjøretøy. Veien inn på studiet er et hinderløp, mener Helena (29)

For å bli trafikklærer for tunge kjøretøy må man først bli trafikklærer for personbil, og i år hadde utdanninga kun 125 studieplasser. Yrkessjåfør Helena Meland synes veien inn på studiet har vært kronglete og vanskelig.
FIKK STUDIEPLASS: Yrkessåfør Helena Meland (29) er glad for at hun til slutt fikk studieplass for å utdanne seg til trafikklærer for tunge kjøretøy. Men hun er kritisk til hvordan opptaksordningen fungerer og mener det fortsatt er grunn til å frykte lærermangel i framtida.

FIKK STUDIEPLASS: Yrkessåfør Helena Meland (29) er glad for at hun til slutt fikk studieplass for å utdanne seg til trafikklærer for tunge kjøretøy. Men hun er kritisk til hvordan opptaksordningen fungerer og mener det fortsatt er grunn til å frykte lærermangel i framtida.

Privat

sidsel@lomedia.no

Helena Meland var en av mange kvalifiserte søkere som sto på venteliste til den toårige grunnutdanninga for trafikklærere i Stjørdal ved Nord universitet etter endt hovedopptak i juli.

Under to uker før studiestart fikk hun den etterlengtede beskjeden om at hun har fått studieplass.

– Nå, under to uker før skolestart, har jeg fått melding om skoleplass etter å ha startet som nummer 57 på venteliste, skriver Helena Meland i en tekstmelding.

I midten av august kan hun endelig ta fatt på utdanninga. Etter fullført toårig grunnutdanning må hun ta det halvårige studiet for Trafikklærere tunge kjøretøy for å komme i mål.

Det er stort behov for tungtransportsjåfører og mangel på trafikklærere for tunge kjøretøy. Mangelen ventes også å øke de nærmeste årene, da mange av dagens trafikklærere nærmer seg pensjonsalder.

Regjeringa har varslet at det fra i høst av blir enklere å komme inn på trafikklærerutdanninga med realkompetanse, og at Nord universitet fra i høst tar opp 25 ekstra studenter som en prøveordning. Universitetet har fra i høst derfor endret på kravene til realkompetanse.

Bakgrunn: Mangel på trafikklærere stopper mange fra å bli yrkessjåfører

Har økt med 25 studieplasser

Ved realkompetansevurderingen prioriterer Nord universitet søkere med allsidig sjåførpraksis, som for eksempel yrkessjåfører på kjøretøy over 16 tonn.

– Disse kan i prinsippet være kvalifisert for opptak til det halvårige studiet Trafikklærer tunge kjøretøy etter endt grunnutdanning for trafikklærere, slår Rikke Mo Veie, leder for trafikkfag ved Nord universitet, fast i en epost.

Hun understreker at universitetet har som mål at så mange som mulig søker seg videre, men at det er opp til hver enkelt student å bestemme når den tid kommer.

– Det vi kan si er at vi har en stor økning i antall realkompetansesøkere og også tilbudt plass til flere realkompetansesøkere i år sammenlignet med tidligere år. Det lover i utgangspunktet godt for rekrutteringen til videreutdanningsstudiet Trafikklærer tunge kjøretøy om to år, skriver Rikke Mo Veie.

Tidligere måtte de som søkte på grunnlag av realkompetanse dokumentere kompetanse i norsk og matematikk på samme nivå som generell studiekompetanse – et krav som nå er fjernet ved at firerkravet ikke lenger gjelder. I fjor var det 100 studieplasser som i år har økt til 125.

– I år hadde vi 374 førsteprioritetssøkere til den toårige grunnutdanningen for trafikklærere. Av dem søkte 90 på bakgrunn av realkompetanse. Av disse ble 42 funnet kvalifisert. 30 av disse fikk tilbud om studieplass i hovedopptaket, og ytterligere flere har fått tilbud ved suppleringsopptaket i slutten av juli, opplyser Rikke Mo Veie.

Langt bak på venteliste

På grunn av de nye kravene til realkompetanse hadde Helena Meland håp om at hun i år skulle slippe igjennom nåløyet for å ta den utdanninga hun ønsker.

I fjor havnet hun på 57. plass på venteliste til den toårige trafikklærerutdanninga for klasse B, som trafikklærerutdanninga for tunge kjøretøy bygger på. Ved studiestart i fjor sto hun som nummer 10 på ventelista.

Selv om hun siden da har fått mer relevant erfaring som yrkessjåfør for tunge kjøretøy og fra arbeidslivet ellers, havnet hun også i år på nøyaktig samme plass på ventelista, nummer 57.

Helena Meland var blant dem som hadde studiet som førstevalg. Hun ønsker å bli trafikklærer for tunge kjøretøy, så det har ikke vært aktuelt for henne å søke andre studier verken i år eller i fjor.

Meland har det siste året prioritert å utvide kjørekortet sitt og å få mer erfaring fra å kjøre med tungbil, i stedet for å forbedre vitnemålet sitt fra studiespesialiserende på videregående skole.

Hun har relevant erfaring som lastebilsjåfør for klasse C kjøretøy over 16.000 kilo – som er blant kravene for å komme inn på det halvårige studiet for Trafikklærer tunge kjøretøy.

Alle som skal bli trafikklærer for tunge kjøretøy må ha godkjenning fra Statens vegvesen som trafikklærer klasse B for å komme inn på utdanninga for å bli trafikklærer for tunge kjøretøy – som det i dag bare er Nord universitet i Stjørdal som tilbyr.

– Slik systemet er nå er det per i dag viktigere at jeg forbedrer karakteren min i spansk fra videregående og får høyere snittkarakter, enn å utvide kjørekortet og få mer kjøreerfaring, sa Helena Meland i slutten av juli da hun begynte å miste alt håp om å komme inn på studiet.

Meland holder også på med å ta førerkort for buss, som hun etter planen blir ferdig med i høst. Når hun har fullført det har hun førerrett for klassene A, BE, CE, DE, T (motorsykkel, personbil med tilhenger, lastebil med tilhenger, buss med tilhenger og traktor), og tilfredsstiller kravene for å komme inn på det halvårige studiet for trafikklærer tunge kjøretøy (som gir 30 studiepoeng) – etter endt grunnutdanning.

– Jeg mangler bare førerkort for snøscooter, sier hun litt spøkefullt.

Har trafikklærerjobb i sikte

Helena Meland har skriftlig tilbud om fast stilling som trafikklærer for tunge kjøretøy ved en privat kjøreskole i Vestfold, forutsatt at hun gjennomfører og består grunnutdanning og tungbillærerutdanningen.

For å komme inn på den toårige utdanninga for trafikklærere klasse B kreves generell studiekompetanse og førerkort klasse B i minimum tre år. Søkere uten generell studiekompetanse, og som er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse: Fem år med yrkeserfaring med minimum tre års praksis som er relevant i forhold til trafikklærerutdanning.

«Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver», står det om opptakskravene på nettsida til Nord underversitet.

– Jeg har tre og et halvt års erfaring fra å kjøre lastebil og i tillegg ett og et halvt års erfaring fra helse- og omsorgsarbeid som personlig assistent, sa Helena mens hun fortsatt sto langt bak på ventelista.

Da hun fikk svaret fra Samordna opptak om at hun sto på venteliste, ba hun om en begrunnelse fra Nord universitet for at hun ikke ble tilbudet studieplass.

I skriftlig svar på epost viser universitetet til at hun er vurdert på grunnlag av sitt vitnemål fra videregående skole.

Helena sendte i søknaden dokumentasjon på sin realkompetanse, og vedlagt bekreftelse på at hun har tilbud om jobb som trafikklærer på forutsetning av at hun består grunnopplæring og det halvårige kurset for trafikklærere tunge kjøretøy.

Fordi hun har generell studiekompetanse fra studiespesialiserende linje på videregående og ikke fra yrkesfag, har Helena ikke blitt vurdert på grunnlag av realkompetansen sin.

Helena mener det i dag mangler en god nok samordning av opptaket til grunnutdanninga som trafikklærer, og dagens halvårige studium for trafikklærer tunge kjøretøy.

Helena sa opp en fast stilling som sjåfør for kranbil i et firma i Vestfold i mai for å kunne begynne på studiet. Hun har hatt folk på visning med tanke på å leie ut leiligheten sin og fikk studentbolig i Stjørdal som hun så seg nødt til å si fra seg da hun ikke fikk tilbud om studieplass, men forteller at hun likevel har greid å finne en ny bolig etter at hun fikk beskjed om at hun nå har fått studieplass.

Les også: 14.000 studenter står i boligkø: Det er statsrådens og samskipnadens felles ansvar, mener Stein Sneve

Vil legge om utdanninga

– Det er et hinderløp, sier Helena om dagens utdanningsløp.

Nord universitet skriver i en pressemelding at det er blitt hardere kamp om plassene til trafikklærerutdanningen i 2022 med nesten tre søkere per studieplass.

– Dette kan ha en sammenheng med at tilbudet har blitt bedre kjent i offentligheten og at man har endret opptakskravene. I tillegg opplever bransjen en større etterspørsel etter denne kompetansen etter pandemien, uttaler prorektor Levi Gårseth-Nesbakk i pressemeldingen.

Også OsloMet har hatt tidligere hatt tilbud om trafikklærerutdanning for klasse B, men tar ikke opp studenter til studiet i år.

Fungerende instituttleder Hege Anita Danielsen på Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet opplyser i en epost at studiet ikke er lagt ned, men satt på pause.

«Vi har alltid hatt gode søkertall på trafikklærerutdanningen hos oss. Men studiet er et meget kostbart tilbud for instituttet, og fordi vi trengte tid til å finne gode løsninger for å kunne drive studiet videre på en økonomisk bærekraftig måte, valgte vi å sette opptaket på pause. Opptaket er per i dag kun satt på pause, vi regner med å tilby studiet igjen fra høsten 2023», skriver Danielsen.

På lang sikt ønsker regjeringa å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringa slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygging på toppen av toårig trafikklærerutdanning for lett bil.

I januar opplyste Kunnskapsdepartementet at departementet skal gå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet og Nord universitet, og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.

OsloMet har ifølge instituttleder Hege Anita Danielsen vært i dialog med Kunnskapsdepartementet for å tilby trafikklærerutdanning for tunge kjøretøy, men har til nå ikke fått et tilbud. Foreløpig er det kun Nord universitet som tilbyr trafikklærerutdanning for tunge kjøretøy.

Stort behov for trafikklærere

De elleve landslinjene ved videregående skoler i Norge som utdanner yrkessjåfører, har som nevnt stor mangel på trafikklærere. Derfor får ikke alle som søker seg til utdanning som yrkessjåfører skoleplass – og Norge har et skrikende behov for yrkessjåfører.

De videregående skolene manglet i fjor 16 lærere, ifølge trafikklærer for tunge kjøretøy og avdelingsleder ved Sauda videregående skule, Nikolas Njerve. Han er medlem av SL og sitter i styret til SL Rogaland.

– Om to år vil landslinjene ha en mangel på 29 lærere. Vi trenger flere lærere for å fylle plassene til dem som pensjonerer seg eller faller fra av andre grunner, uttalte Njerve til I skolen for ett år siden.

BER OM FORTGANG: Nikolas Njerve, som selv er trafikklærer for tunge kjøretøy, minner om at behovet for trafikklærere for tunge kjøretøy er prekær. Han mener det haster å få på plass et tilbud om trafikklærerutdanning for tunge kjøretøy som er så attraktivt at flere søker .

BER OM FORTGANG: Nikolas Njerve, som selv er trafikklærer for tunge kjøretøy, minner om at behovet for trafikklærere for tunge kjøretøy er prekær. Han mener det haster å få på plass et tilbud om trafikklærerutdanning for tunge kjøretøy som er så attraktivt at flere søker .

Sidsel Valum

Nikolas Njerve var delegat fra LO i Rogaland på LO-kongressen i vår, og fikk der med seg kongressen på en samferdselspolitisk uttalelse om at LO ønsker å jobbe for at utdanninga av trafikklærere for tunge kjøretøy må gjøres mer tilgjengelig både geografisk og økonomisk.

Nord universitet er som nevnt per i dag det eneste studiestedet i landet som utdanner trafikklærere for tunge kjøretøy.

For det halvårige studiet må studentene i 2022 betale en studieavgift på 135.000 kroner. Både private kjøreskoler og de offentlige videregående skolene konkurrerer om de få som utdannes der hvert år.

Nikolas Njerve mener regjeringa har vist forståelse for den kritiske situasjonen ved at det er gjort raske tiltak som å øke inntaket av elever ved trafikklærerutdanninga i Stjørdal. Men han mener ikke at lærermangelen for tunge kjøretøy er løst.

– Det er ikke gjort noe med fleksibiliteten til tungbilstudiet, verken økonomisk eller geografisk. Det er heller ingen garanti for at de 25 ekstra elevene som nå har kommet inn på personbilstudiet går videre for å bli lærere for tunge kjøretøy, sier Nikolas Njerve.

Han mener det haster å få på plass et tilbud som er så attraktivt at flere søker utdanning som lærere for tunge kjøretøy.

I 2020 ble 14 ferdig utdannet som trafikklærer for tunge kjøretøy ved Nord universitet. I 2021 var tallet 12, opplyser Rikke Mo Veie.

Hun opplyser at det i år var 37 søkere og at 16 ble funnet kvalifisert i henhold til opptakskravene. Alle har takket ja til studieplass.

– Vi har kapasitet til å utdanne langt flere enn dette, og vi vil fortsette å ta inn alle kvalifiserte søkere også når studenttallet øker, sier Rikke Mo Veie.

Les også: Zara tilbyr kontrakter på seks timer i uka: – Bare tull

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse