JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Eksperten svarer

Tillitsvalgte ble nektet permisjon av rektor. Nå ber de om hjelp

Se hva andre nestleder Bodil Gullseth i Skolenes landsforbund svarer.
Jeg kjenner at det murrer på deres vegne. Her er det punkter i hovedavtalen som ledelsen tydelig ikke forholder seg til, svarer Bodil Gullseth i SL. (Illustrawsjonsfoto)

Jeg kjenner at det murrer på deres vegne. Her er det punkter i hovedavtalen som ledelsen tydelig ikke forholder seg til, svarer Bodil Gullseth i SL. (Illustrawsjonsfoto)

Colourbox

SPØRSMÅL: Jeg søkte permisjon for å delta på trinnskoleringa (tillitsvalgtskolering), men fikk avslag fra rektor. Jeg fikk beskjed om at vi er for få medlemmer i Skolenes landsforbund på vår skole. Er dette en riktig avgjørelse fra rektor?

Fortvila tillitsvalgt

SVAR: Å nekte deg deltakelse på tillitsvalgtkurs med den begrunnelsen, vil være å anse som et brudd på hovedavtalen mellom KS og Skolenes landsforbund. Da du søkte permisjon og la ved «frikjøpsbrev» fra forbundet, ble det gitt en henvisning til hovedavtalens § 3–6 i hovedavtalens del B. Der står dette:

«§ 3–6 Tillitsvalgtopplæring. Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgt. Forholdene skal legges til rette slik at det tas hensyn til arbeidstakerorganisasjonens/forhandlingssammenslutningens og den enkelte tillitsvalgtes behov for opplæring. Ved slik opplæring gis det permisjon med hel eller delvis lønn. For hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt gis permisjon med full lønn. Med lønn menes i denne forbindelse ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan. Den tillitsvalgte har rett og plikt til å delta i den generelle opplæring som finner sted for vedkommendes yrkesgruppe i kommunen.»

Hovedavtalens § 2–2 godkjenner at du er tillitsvalgt om dere er minst to medlemmer ved skolen. Rektor kan ikke begrunne et avslag med at dere er for få medlemmer. Dessverre er det noen få skoleledere som gir permisjon med noe redusert lønn, men det er ikke mange. De fleste vil nok se nytten av at tillitsvalgte på skolen skoleres i lover og avtaleverk. Gjør rektor oppmerksom på at avslaget er et brudd på hovedavtalen, så får vi håpe det ordner seg.

SPØRSMÅL: Jeg er tillitsvalgt på min skole. I vår kommune har vi ingen hovedtillitsvalgt. I forbindelse med budsjettarbeidet ble jeg invitert til å delta på et informasjonsmøte i regi av kommunaldirektøren. For å delta søkte jeg permisjon fra undervisningstimene mot slutten av dagen. Permisjonen ble levert i god tid før møtet skulle avholdes. Dagen før møtet fikk jeg avslag på søknaden uten begrunnelse. Jeg ble både skuffa, overraska og ikke minst forbanna. Har jeg ikke krav på permisjon for å gå på slike møter? Vi i SL løste det på vår måte ved å stille opp for hverandre, slik at jeg fikk gått på møtet – men det er vel ikke slik at vi skal ta kostnadene for at den tillitsvalgte skal få gjort jobben sin?

Forarga tillitsvalgt

SVAR: Jeg kjenner at det murrer på deres vegne! Her er det to punkter i hovedavtalen som ledelsen tydelig ikke forholder seg til. For det første står det tydelig i § 3–2 f at den tillitsvalgte skal prioritere å delta i møter som arbeidsgiver innkaller til. Videre er det slått fast i § 3–4 at tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. Det er merkelig at skolenivået nekter deg permisjon for å gå i et møte som øverste nivå i kommunen kalte inn til.

Jeg må også kommentere det siste du skriver. Det viser at det var mulig å finne løsning på vikarbehovet. Dere må sørge for at den som trådte inn i timene dine får den godtgjøringa vedkommende har krav på. Slik saken er håndtert til nå er det brudd på både hovedavtalen og hovedtariffavtalen. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i skolesektoren.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse