JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STOLT FORTID OG SPENNENDE FREMTID: Forbundsleder Ulf Madsen åpnet jubileumsfeiringen. Han ga et historisk tilbakeblikk på da forbundet ble stiftet for 70 år siden, og kunne vise til en stolt FLT-historie - ikke minst knyttet til etter- og videreutdanning. Men fremtiden var også et tema i talen. Madsen forventer vekst blant de FLT organiserer, men ser samtidig med bekymring på at andre forbund ønsker å spise av det samme fatet.

STOLT FORTID OG SPENNENDE FREMTID: Forbundsleder Ulf Madsen åpnet jubileumsfeiringen. Han ga et historisk tilbakeblikk på da forbundet ble stiftet for 70 år siden, og kunne vise til en stolt FLT-historie - ikke minst knyttet til etter- og videreutdanning. Men fremtiden var også et tema i talen. Madsen forventer vekst blant de FLT organiserer, men ser samtidig med bekymring på at andre forbund ønsker å spise av det samme fatet.

Kai Hovden

Forbundet for Ledelse og Teknikk fyller 70 år:

FLT feiret 70 år: – Nå kommer en av hovedutfordringene fra andre forbund

I år er det 70 år siden Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, det som i dag er Forbundet for Ledelse og Teknikk, ble stiftet. Forbundsleder Ulf Madsen kunne konstatere at det er en vital 70-åring som feires.16.11.2021
12:53
16.11.2021 13:58

kai.hovden@lomedia.no

FLT skulle egentlig ha feiret seg selv 1. mai i år, men som så mye annet måtte man også her utsette på grunn av korona. 9. november kunne man endelig invitere til jubileumsseminar og festmiddag på Soria Moria Hotell i Oslo.

Forbundsleder Madsen ønsket de fremmøtte velkommen, og innledet med å gi et historisk tilbakeblikk på begivenhetene for 70 år siden.

Ektefødt av LO

12. april 1951 så det som skulle bli FLT dagens lys, og Madsen tok de fremmøtte med tilbake til nettopp denne dagen.

– Jeg har lyst til å begynne med et lite utdrag fra referatet fra stiftelsesmøtet. «Den 12 april 1951 samlet 94 kvinner og menn, absolutt flest menn, seg i Folkets Hus i Oslo», sa Madsen.

Ute i den store verden rykket amerikanske FN-tropper nordover i Korea, og her hjemme var man opptatt av prisstigning og økningen av omsetningsavgiften, ifølge forbundslederen.

– De 94 delegatene fra foreninger og grupper over hele landet var ikke uberørt av begivenhetene i den store verden, men innenfor veggene i Folkets Hus var det ikke krig og inflasjon som sto på dagsordenen. Det skulle dannes et nytt LO-forbund, Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer, det som i dag heter Forbundet for Ledelse og Teknikk, fortsatte Madsen.

Forventningene var store da daværende LO-formann Konrad Nordahl entret talerstolen for å holde sin hilsningstale.

– Nordahl var heller ikke snau da han satte det konstituerende landsmøtet inn i et historisk perspektiv. «Dannelsen av forbundet for arbeidsledere og tekniske funksjonærer innleder et nytt tidsavsnitt i norsk fagbevegelse», sa LO-formannen. FLT er i så måte et ektefødt barn av LO, og det eneste rene funksjonærforbundet i LO, slo Madsen fast.

FLT utfordres av større LO-forbund: Her er tre mulige veier for framtida
Tidligere sak: To LO-forbund krangler om medlemmene. Slik svarer Fellesforbundet på kritikken

Turbulent start

– Forbundet hadde en turbulent start. Konflikten om arbeidsledernes rett til å organisere seg i LO og kravet om egen tariffavtale, førte til streik for 17 arbeidsledere ved Askim Gummivarefabrikk. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund, Dagens Industri Energi, som organiserte arbeiderne ved bedriften, varslet samtidig sympatistreik. Det førte til at Norsk Arbeidsgiverforening, nåværende NHO, varslet lockout for nærmere 140.000 LO-medlemmer, fortalte Madsen.

Det skulle gå helt til tvungen lønnsnemnd før det ble en løsning på konflikten.

– Regjeringen grep inn, og det ble nedsatt et utvalg som skulle utrede spørsmålet om arbeidsledernes stilling, og et lovforslag om organisasjonsretten for arbeidsledere og tekniske funksjonærer, forklarte Madsen.

Utvalgets arbeid førte fram til en midlertidig lov om den positive og negative organisasjonsretten.

– Loven har siden gått under navnet Lex Askim. Storkonflikten som ville berørt 140.000 arbeidstakere, ble med dette avverget, sa forbundslederen.

Men selv etter Lex Askim og opprettelsen av forbundet, var motstanden stor mot å organisere gruppene som i dag hører til i FLT, ifølge Madsen.

– Arbeidsgiverne kjempet mot nye tariffavtaler. Den første landsomfattende tariffavtalen kom først på plass i begynnelsen av 60-årene. Arbeidsgiverne nektet oss også hovedavtale, og først etter opphevelsen av Lex Askim i 1978, fikk vi den på plass. Mye er nok endret siden den gang, men det henger fremdeles igjen noen steder at funksjonæren, som er plassert nær beslutninger og har innsyn i mye av det som skjer i virksomheten, aller helst skal være mer lojal mot virksomheten enn å være opptatt av å være organisert og sikre sine egne rettigheter.

Kommentar: «En intern kamp mellom Fellesforbundet og FLT vil svekke LOs evne til å rekruttere langtidsutdanna innen tekniske fag»

Forventer vekst

– Jeg opplever at vi nå er i en tid hvor det er vanlig at våre grupper organiserer seg. Det blir også viktigere å være organisert, og jeg er sikker på at veksten blant arbeidstakere i fremtiden blir størst i de gruppene vi organiserer. Det viser også statistikk og fremskrivning av arbeidslivet, understreket Madsen.

Forbundsgiveren gikk videre til en gjennomgang av hva FLT har oppnådd i løpet av forbundets første 70 år.

– Det ville ta resten av dagen om vi skulle ta for oss alt, men vi har oppnådd tilpassede og gode tariffavtaler og vilkår for medlemmene, og en plass i LO for funksjonærene. Og når jeg snakker med folk om FLT, er det gjerne ros for arbeidet med etter- og videreutdanning som kommer opp, sa Madsen.

Under tariffrevisjonen i 1992 krevde FLT å få bruke de 30 ørene NHO hadde gitt til tekniske endringer i tariffavtalene, til en stipendordning. Motstanden var stor i NHO, men med hjelp fra LO ga arbeidsgiversiden etter.

– Dermed fikk vi på plass vår støtteordning i overenskomstene, og det å sikre våre medlemmer og samfunnet kompetanse, har vært, og vil være, en hovedoppgave for FLT, sa Madsen.

FLTs utdanningsselskap, Addisco, har levert etter- og videreutdanning siden 1999.

– Snakk om å være forut for sin tid med et så aktuelt medlemstilbud. Takk til de fremsynte som gikk i bresjen for dette, sa Madsen.

Vokser, men utfordres

I dag favner FLT om lag 22 000 medlemmer, og Madsen kunne konstatere at veksten har vært jevn i løpet av de seneste årene.

– Vi har styrket den ytre organisasjonen med flere regionrådgivere, og vi prioriterer rekruttering og organisasjonsbygging. Vi har også digitalisert kurstilbudet vårt, mye på grunn av restriksjonene under pandemien. FLT er fremoverlent i lønns- og arbeidslivspolitikken, og om en måned sender vi ut innkalling til det 18. ordinære landsmøtet vårt, oppsummerte Madsen.

Han opplever at forbundet er godt posisjonert, men det betyr ikke at alt er fryd og gammen.

– Vi har både politiske og organisatoriske utfordringer. Når vi nå fyller 70 år, kommer en av hovedutfordringene fra andre forbund, sa Madsen.

Fellesforbundets avtale med Norsk Industri, som åpner for overlappende avtaler om organisering innen Verkstedoverenskomsten fra neste år av og Fellesforbundets drøm om vertikale tariffavtaler, dannet bakteppet.

– Gjennom prosjektet FLT inn i fremtiden har vi, sammen med eksterne, kartlagt utfordringer og trusler. Men det finnes også muligheter, slo Madsen fast.

– Det er presset fram, ikke bare av egne behov for utvikling og at samfunnet rundt oss er i endring, men altså av at et annet forbund utfordrer oss på våre omfangsområder. Det fører til at vi har behov for å utarbeide et veikart for det videre arbeidet. Resultatet av dette arbeidet er det opp til landsmøtet å behandle neste år. Veikartet skal være starten for FLT inn i de neste 70 årene, utdypet forbundslederen.

Stolt forbundsleder

I løpet av høsten har den politisk valgte ledelsen i FLT vært på rundreiser og møtt medlemmer og tillitsvalgte i hele landet.

– Det jeg opplever og ser gjør meg stolt. Våre medlemmers kompetanse, innsikt og syn på egen arbeidssituasjon og hva som kommer av utfordringer framover, er unik. Det er disse medlemmene og kollegaene som skal ta nasjonen videre i den omstillingen vi står overfor, det er de som er løsningen på utfordringene og det er de som vet hvor skoen trykker, understreket Madsen.

Forbundslederen har lyttet til medlemmene, som er klare på at industrien trenger et løft.

– Industrien trenger energi, og våre medlemmer melder at det ikke er nok kraft for fremtiden. I tillegg vil det bli kamp om kraften. Samtidig er de tydelige på at det nasjonale eierskapet ikke er tydelig nok, og meldingen er også at vi må utvikle, og ikke avvikle, petroleumsindustrien, fortalte Madsen.

Målet er at Norge skal nå klimamålene, og det betyr behov for mer fornybar kraft, ifølge Madsen.

– Men utbyggingen, reguleringen og utviklingen går for sakte. Hvem skal få tilgang til kraften etter som produksjonen øker? Sannheten er at vi må gå inn for en prioritering av kraften, slik at industri som bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping kommer først i køen. Alle vet at statlig eierskap er viktig. Det kan gå galt hvis lovverket ikke inneholder de riktige setningene om at naturressursene skal være felles eie og komme oss alle til gode.

Nettopp derfor er FLT i ferd med å utarbeide en industripolitisk plattform som skal sette nasjonalt eierskap til naturressurser, nye næringer og omstilling av eksisterende industri, på dagsordenen.

– Vi håper på en livlig debatt i organisasjonen, sa Madsen.

Kompetanse er et annet viktig område for FLT.

– Seks av ti NHO-bedrifter sier at de mangler kompetanse, og vi i LO-familien kjemper for å fremme dette viktige området. Særlig det fagskolene kan bidra med, må styrkes, mener Madsen.

Flere fagskoleplasser har kommet på plass i regjeringsplattformen, og forbundslederen lovet at FLT fortsatt skal være fagskolenes forkjemper i fremtiden.

Tillitsreform og evaluering

Et annet viktig tema for FLT er attføringssektoren. Her lover Madsen og FLT å være en vaktbikkje for medlemmene, og via det sikre gode tjenester for de som trenger dem.

– Den forrige arbeidsministeren skremte oss da han fortalte Stortinget at det ble vurdert å anbudsutsette de svakeste på arbeidsmarkedet. Han turte ikke gjøre noe med dette før valget, og etter valget fikk han ikke mulighet – heldigvis, sa Madsen.

Han har ingen tro på at Støre-regjeringen vil følge opp denne anbuds-iveren, men Madsen forsikret at FLT følger med.

– For å sikre at våre medlemmer ikke blir satt til å telle kanter, hjørner og alt som kan telles, ønsker vi at tillitsreformen også skal gjelde tiltakene arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid. Det er det beste for de ansatte, men også for brukerne av tjenestene, slo Madsen fast.

Han gikk videre til utfordringene FLT-medlemmene i Statens vegvesen opplever.

– Våre medlemmer i Vegvesenet har opplevd turbulente tider lenge. Først opprettelsen av statsaksjeselskapet Nye Veier AS, og deretter omorganisering og fragmentering av etaten. I tillegg begynner noen å sammenlikne Vegvesenet og Nye Veier AS, men da må det gjøres på like vilkår, mente Madsen.

Anslått løpemeterpris på veiene Nye Veier AS skal bygge, er på linje med andre motorveiprosjekter, ifølge Madsen.

– Det sier litt om hvor god jobb det gjøres i Statens vegvesen. Vi har sagt at det må foretas en samfunnsmessig evaluering av Nye Veier AS’ prosjekter. Gode erfaringer derfra, må tas med inn i Statens vegvesen, sa forbundslederen.

Konflikt: Statens vegvesen mener de bygger billigere og raskere enn Nye Veier AS

Arbeid og ledelse

Resten av dagen ble viet til et fagseminar hvor temaet var arbeid og ledelse.

– Nå har vi sett litt bakover, vi har sett på hva vi jobber med i dag, og vi kommer til å avslutte med et blikk på fremtiden. Jeg ønsker dere alle en god 70-årsfeiring, og velkommen til de neste 70 årene, avsluttet Madsen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.11.2021
12:53
16.11.2021 13:58Mest lest

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape den gullkantede AFP-pensjonen

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Jan-Erik Østlie

Øker snittprisen på strøm med 10 øre, vil det koste bedriften Stian jobber i 300 millioner mer i året

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

ENDRET PRAKSIS: Coop Hordaland vil ikke lenger betale deltidsansatte dobbel lønn for å jobbe de siste tre søndagene før jul. Illustrasjonsbilde.

Erlend Angelo

Coop-ansatte får dårligere betalt for søndagsarbeid enn før


Flere saker