JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ILLUSTRASJONSFOTO: Hvem bygger billigst og best veg? Statens vegvesen og Nye Veier AS mener begge at det er de som stikker av med seieren.

ILLUSTRASJONSFOTO: Hvem bygger billigst og best veg? Statens vegvesen og Nye Veier AS mener begge at det er de som stikker av med seieren.

Erlend Angelo

Statens vegvesen og Nye Veier AS:

Statens vegvesen mener de bygger billigere og raskere enn Nye Veier AS

Overføring av utbedringsstrekninger fra Vegvesenet til Nye Veier AS, bryter med grunnlaget for å opprette statsaksjeselskapet, mener Alf Edvard Masternes i FLT Statens vegvesen. Han vil ha prosjektene tilbake, og lover at Vegvesenet står klar til å løse oppgavene – raskt.09.11.2021
14:01
09.11.2021 14:01

kai.hovden@lomedia.no

Det har lenge vært en pågående kamp mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS, også utenfor anbudsrundene. Ifølge Masternes, som leder de organiserte i Forbundet for Ledelse og Teknikk i Vegvesenet, koster det mer skattepenger at den avgåtte Solberg-regjeringen overførte utbedringsstrekninger til Nye Veier AS.

– Overføringen skaper en veldig uheldig og kostnadsdrivende organisering av vegsektoren. Det har oppstått uklarhet om hva Nye Veier AS mener de skal ha ansvaret for.

Nye Veier AS tar ikke helhetlig ansvar for strekningene, men ønsker at Vegvesenet skal utføre visse mindre tiltak. Dette skader utviklingen av strekningene. Vi får ikke lagt gode strategier og løsninger for trafikkavvikling i anleggsperioder, for drift og vedlikehold av strekningene, samt strategier for å utnytte lokale og regionale entreprenørkrefter, påpeker Masternes.

FLT-leder i Statens vegvesen fortviler: Reagerer kraftig på regjeringens pengebruk på Nye Veier

Brudd med strategien

Nye Veier AS ble i sin tid opprettet med mål om å bygge motorveier i det europeiske hovedveinettet. Som aksjeselskap er ikke selskapet underlagt politisk styring, eller avhengig av politiske vedtak knyttet til prioriteringer.

Slik skiller Nye Veier AS seg kraftig fra Statens vegvesen, som de konkurrerer mot. Vegvesenet er politisk styrt og avhengig av bevilgninger over statsbudsjetter fra år til år.

– I Nasjonal transportplan fra 2021 la regjeringen Solberg også opp til å bryte med tidligere strategi for Nye Veier AS, ved å overføre en rekke lange utbedringsstrekninger fra Vegvesenet til Nye Veier AS. Dette ble åpenbart gjort for å gi et inntrykk av det skjer noe i selskapet. Det er etter hvert en lang rekke strekninger i Nye Veier AS’ portefølje hvor det er liten aktivitet. En tilbakeføring av utbedringsstrekningene til Statens vegvesen vil i flere tilfeller sikre raskere igangsetting, understreker Masternes.

Mer veg for pengene

Et av hovedmålene for Nye Veier AS har vært å sikre at det bygges mer veg for pengene. I Hurdals-erklæringen har den sittende Ap- og Sp-regjeringen åpent for en evaluering av Nye Veier AS, noe Masternes mener er både riktig, viktig og svært gledelig.

Samferdselsministeren bekrefter: Regjeringen skal utrede framtida for Nye Veier. Høyre frykter for sitt nye veiselskap

– En evaluering av vegprosjektene til aksjeselskapet vil vise om det er samsvar mellom det selskapet har kommunisert, og det selskapet har levert. En sammenligning med meter for meter-priser mellom E6-prosjektet til Vegvesenet fra Gardermoen til Kolomoen, og Nye Veier-prosjektet Kolomoen–Moelv viser at Vegvesenet har bygd rimeligere og raskere enn Nye Veier AS, hevder Masternes.

Taale Stensbye, prosjektleder i Vegvesenet, gir oss følgende tall på pris per meter veg bygget av Vegvesenet og Nye Veier AS:

• Gardermoen – Dal og Skaberud – Kolomoen: 104 000 kroner per meter (Vegvesenet)

• Dal – Minnesund: 128 000 kroner per meter (Vegvesenet)

• Løten – Elverum: 164 000 kroner per meter (Vegvesenet)

• Kolomoen – Moelv: 200 000 kroner per meter (Nye Veier AS)

For hele strekningen Gardermoen – Kolomoen, i regi av Vegvesenet, er meterprisen 196 000 kroner. Det inkluderer alle konstruksjoner, som Minnesundsbrua, Julsrudbrua, 5,2 kilometer tunnel og uttak av fire millioner kubikkmeter fjell, ifølge Stensbye.

Flertall: Ap-flertall for å vurdere Nye Veiers fremtid

Vil utrede

Vi har spurt samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om han ser det som aktuelt å innlemme Nye Veier AS i Statens vegvesen, slik FLT-lederen tidligere har tatt til orde for. Nygård svarer via epost:

– Regjeringen mener at utbyggingen av veier, og annen infrastruktur, må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene. Derfor har vi sagt at vi skal utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. Vi må sørge for at organiseringen blir best mulig og ikke fører til økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging. Jeg kan selvsagt ikke forskuttere utfallet av utredningen allerede nå.

Masternes peker videre på at Vegvesenet har levert svært gode økonomiske resultater på utbedringsstrekninger.

– Vegvesenet har kommet ut med lave meterpriser på riksveg 9 i Setesdal, E16 i Valdres, E6 Helgeland og riksveg 3 i Østerdalen, de seneste årene. Samtidig er det slik at Nye Veier AS har liten erfaring med å jobbe på denne typen veger. Vegvesenet på sine side, kan dra nytte av kompetanse og erfaring fra egen organisasjon når vi fortsetter arbeidet med nye utbedringsstrekninger, sier Masternes.

Ny regjering: Statens vegvesen har lidd under Solberg-regjeringen, mener FLT-lederen. Dette forventer han av de rødgrønne

Gir ikke mening

Vi har forelagt Nye Veier AS kritikken Masternes fremsetter, og vist til eksemplene Taale Stensbye har lagt frem når det gjelder pris per meter bygget veg. Det er kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS som svarer per epost.

– Sammenligning av vegprosjekter, slik Stensbye skisserer, gir ikke særlig mening for oss. Vegstandard, kryssløsninger og om vegen går i bebygd eller ubebygd strøk, påvirker kostnadene, sier Altmann.

Han forteller videre at Nye Veier AS måler seg mot kostnadsoverslagene utarbeidet av Statens vegvesen i forbindelse med etablering av utbyggingsselskapet.

– På de første strekningene Nye Veier AS åpnet for trafikk, ble kostnaden vesentlig lavere enn Vegvesenets prognose. Slik sett måler vi samme eplehøst, sier Altmann.

– Nye Veier AS har inngått avtale med Samferdselsdepartementet om viktige nye prosjekter. Utbygging av veg og bane på Ringerike vil bli en test på om Nye Veier-modellen også fungerer på jernbane, legger han til.

Tenker nytt

Altmann kommenterer også kritikken Masternes fremsetter om at Nye Veier AS er tildelt utbedringsoppdrag.

– Drift, vedlikehold og utbedring av deler av riksvegnettet, som i dag har for dårlig standard, er viktig. Nye Veier kommer til å gå løs på disse nye oppgavene med sin kunnskap og arbeidsmetodikk. Ved å tenke nytt, tror vi det er mulig å få mer for pengene også på dette området, og det er nødvendig. Drift og vedlikehold har vært forsømt i mange år, understreker Altmann.

Samtidig er han forundret over at folk i Vegvesenet er bekymret for konkurransen Nye Veier AS gir dem.

– Nye Veier vil, når alle utbyggingsprosjektene er gjennomført, ha ansvaret for tolv prosent av riksvegnettet. Vegvesenet vil ha ansvaret for de resterende 88 prosentene. Vi forstår derfor ikke helt hvorfor deler av Statens vegvesen er så bekymret for konkurransen, avslutter Altmann.

Strekninger FLT Svv ønsker tilbakeført:

E136 Vestnes – Dombås

Statens vegvesen kjenner alle flaskehalser. Langs strekningen er det mange utfordringer, ikke minst med tungtransport på vinterføre.

Statens vegvesen har i tillegg flere delstrekninger ferdig utredet.

Rv 13 Sogndal – Skare (ved Odda)

Strekningen innebærer oppgradering av minst syv tunneler etter tunnelsikkerhetsforskriften. Statens vegvesen kjenner utfordringene langs veien i detalj, og har utbedret et hundretalls tunneler på riksveinettet. Dette er en helt annen utfordring enn å bygge på jomfruelig mark.

E6 Selli – Asp

Dette er en utbedringsstrekning rett nord for Steinkjer. Statens vegvesen har kompetanse og kapasitet i området til å gjennomføre prosjektet.

E6 Olderdalen – Langslett:

Dette er en utbedringsstrekning der tiltakene er utbedring av eksisterende veg og bygging av ny veg forbi utsatte punkt/flaskehalser. Utfordringen er knyttet til tungtransport på vinterføre. Statens vegvesen har gjennom sitt driftsansvar meget god kunnskap om hvilke delstrekninger som er kritiske og hva som må gjøres først.

E6 Sørelva – Borkamo:

Prosjektet er ferdig regulert av Statens vegvesen. Det er også gjort forberedende arbeider ved at overskuddsmasser fra prosjektet riksveg 77 Tjernfjellet er lagt ut i framtidig veglinje. Vegvesenet har meget god kunnskap om strekningen gjennom den planleggingen som er utført. Prosjektet kan lyses ut relativt raskt når kvalitetssikring er gjennomført.

09.11.2021
14:01
09.11.2021 14:01Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Benedicthe Eliassen er gravid og skal bli tobarnsmor. Etter planen skal hun tilbake til jobb i august til neste år. Da skal familiekabelen med to små og to skiftarbeidende foreldre stå sin prøve.

Jan Inge Haga

Småbarnsmoren Benedicthe (24) har slitt med nattskift fra første stund

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund,  havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Leder av LOs organisasjonsavdeling,,Bård Nylund, havnet midt i skytedramaet utenfor Per på Hjørnet og London pub natt til lørdag.

Jan-Erik Østlie

LOs Bård Nylund havnet midt i skytedramaet

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her


Flere saker