Kai Hovden" />
ÅPNE PROSESSER: Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen er lite glad for at stadig flere statlige oppgaver flyttes ut av offentlighetens lys og inn i lukkede styrerom.

ÅPNE PROSESSER: Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen er lite glad for at stadig flere statlige oppgaver flyttes ut av offentlighetens lys og inn i lukkede styrerom.

Kai Hovden

Veibyggingen har blitt mindre demokratisk med Nye Veier på banen, mener FLT-lederen

Lokalpolitikere bør være langt mer opptatte av hvem som eier vegene og hvordan de blir finansiert, mener Alf Edvard Masternes, leder av FLT i Statens vegvesen. Han etterlyser mer åpenhet, fremfor at beslutninger tas i lukkede styrerom.03.02.2022
13:44
12.08.2022 10:39

kai.hovden@lomedia.no

Masternes har lenge vært kritisk til det statseide aksjeselskapet Nye Veier AS, som konkurrerer med Vegvesenet om vegbygging i Norge.

Noe han mener er særdeles betenkelig, og som burde bekymre langt flere, er at beslutninger om hvilke strekninger som skal bygges når, er flyttet fra offentligheten til et lukket styrerom.

– Jeg antar at den vanlige vegbruker ikke er så opptatt av hvem som eier vegene vi bruker. Om det er kommunal, fylkeskommunal eller statlig veg har lite å si, så lenge vegen blir bygget, driftet, er trafikksikker og blir vedlikeholdt. Men flere burde kanskje bli mer opptatt av dette. I alle fall bør lokale politikere være opptatte av hvem som eier vegene og hvordan de blir finansiert, sier Masternes.

Politiske endringer de seneste årene, som oppløsningen av felles vegadministrasjon for fylkes-, riks- og europaveg og overføring av ansvaret for fylkesvegene til fylkene, har ført til at anbudsstrekningene har blitt opp mot 80 prosent dyrere enn tidligere.

– Dersom formålet var å få mest veg for pengene burde flere være kritiske til hvilke kostnader oppsplittinger som denne har påført staten og fylkene, mener Masternes.

Samferdselsministeren bekrefter: Regjeringen skal utrede framtida for Nye Veier. Høyre frykter for sitt nye veiselskap (nov. 21)

En lite heldig tredeling

Etter opprettelsen av Nye Veier AS i 2015 er det nå to statlige utbyggere av veg. I tillegg har fylkene fått sine egne veger å ta vare siden 1. januar 2021 – og de har også sine prioriteringer. Dermed har man gått fra en samlet vegadministrasjon til hva Masternes beskriver som en lite heldig tredeling.

– I Nye Veier AS er det styret som beslutter hvilke strekninger som skal prioriteres. Den strekningen som er mest lønnsom blir prioritert først. Samtidig mottar Statens vegvesen sine prioriteringer og rammer fra Stortinget. Her er det åpne prosesser som alle interessenter kan følge, men også et langt mer begrenset økonomisk handlingsrom, sier Masternes.

Han mener for mye av debatten knyttet til offentlig anskaffelse og drift er flyttet ut av det offentlige rom i Norge.

– Er det dette politikerne virkelig vil? spør Masternes.

For ham oppleves det som om ansvar og beslutninger flyttes stadig lenger unna de demokratiske prosessene vi ellers liker å lene oss tungt på.

Statens vegvesen og Nye Veier AS: Statens vegvesen mener de bygger billigere og raskere enn Nye Veier AS

Fagre løfter, men om hva?

Nye Veier AS fikk overført ti nye utbedringsstrekninger mens daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) pakket ned kontoret etter valgnederlaget. Det har styrket statsaksjeselskapets portefølje frem mot 2041, og i tilsvarende grad forarget Masternes.

– Etter min mening ligger dette utenfor mandatet til vegselskapet ettersom det er såkalte utbedringsstrekninger. Det betyr at strekningene er åpne for trafikk mens arbeidet pågår, i motsetning til de strekningene Nye Veier AS startet med – altså helt nye motorveier, sier han.

Og det er her han mener lokalpolitikere rundt om i landet må være våkne.

– Mens mange lokalpolitikere jublet da «deres» strekning ble listet opp blant de som overføres til Nye Veier AS, fikk de ikke vite om strekningen skulle utbedres i 2022 eller i 2040. Det vil avhenge av hva som er mest lønnsomt for Nye Veier AS – og det sammenfaller ikke nødvendigvis med hva som er samfunnsmessig mest fornuftig, minner Masternes om.

FLTs mann viser videre til at det også tidligere har vært lokal motstand mot Nye Veiers fremferd.

– Dersom kommunepolitikerne setter for harde krav til hvordan strekningen skal være, kan man risikere at midlene til denne strekningen flyttes til et sted hvor lokalpolitikerne er mer samarbeidsvillige i Nye Veiers øyne, utdyper Masternes.

Problematisk for Vegvesenet

– Når det skal være flere utbyggere med ulik standard, og vi ikke vet når vegstrekningen skal utbedres, blir det problematisk, ikke minst med tanke på hva Statens vegvesen skal gjøre på strekningen før denne overføres til Nye Veier AS, sier Masternes.

Han mener usikkerhetsmomentene er mange, og peker blant annet på samfunnssikkerhet, kostnader, rolledeling, trafikksikkerhetsarbeid, oppdeling av drifts- og vedlikeholdskontrakter, hvordan stekningene rapporteres til Vegtrafikksentralen og hvem som skal bestemme om strekningen skal stenges ved for eksempel uvær.

– I tillegg skaper beslutninger som den Hareide forlot regjeringskontorene med usikkerhet hos mange ansatte. Våre folk har allerede stått i mange stormer som følge av de seneste årenes politiske beslutninger innen vegsektoren, minner Masternes om.

Nå forventer han at Støre-regjeringen holder ord, og utreder hvordan vegsektoren skal organiseres slik det fremgår av Hurdalsplattformen.

– Med så mange usikkerhetsmomenter forventer jeg at utbedringsstrekningene ikke overføres før det er gjennomført en ryddig utredning. Jeg forventer at utredningen også omfatter en evaluering av Nye Veger AS, sier Masternes.

Han understreker samtidig at kritikken mot Nye Veier AS handler om statsaksjeselskapet som politisk prosjekt. Den er ikke rettet mot de ansatte eller selskapets underleverandører.

Nye Veier: – Tomme påstander, igjen

– Det kan lønne seg å se hva Nye Veier gjør, i stedet for å gjenta tomme påstander, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS om kritikken Masternes fremsetter.

Altmann viser til at Nye Veier AS har overtatt strekninger hvor det skal bygges, utbedres og rassikres med mer.

– Dette er strekninger som har ligget i Statens vegvesens portefølje i generasjoner. Via arbeidet med Nasjonal Transportplan fikk vi overtatt disse strekningene for noen måneder siden. Noen av strekningene er vi allerede i gang med å arbeide med. E6 Sørelva – Borkamo i Nordland er et eksempel på dette, forteller Altmann.

Denne strekningen ble prioritert for utbygging før jul, og vil, ifølge Altmann, bli konkurranseutsatt som anbud i år.

– Likedan går vi i gang med konkurranseutsetting av utbedringer på Riksveg 13 i Vestland fylke. Når det gjelder Europaveg 136 Dombås – Vestnes, har vi startet kontrahert rådgiver og analysearbeid. Nye Veier AS har ventet på at Statens vegvesen ville samarbeide om overlevering av prosjektdokumentasjonen, uten at det har medført at Nye Veier har forholdt seg passiv. Nå er samarbeidet imidlertid på skinner, sier Altmann.

Kommunikasjonsdirektøren er klar på at vegselskapet ikke tar hensyn til hva som er lønnsomt for Nye Veier AS i sin planlegging.

– Vi arbeider ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Da handler det om hva som er bra for samfunnet. Bestanddelene i disse vurderingene er mange. Derfor har vi prioritert prosjekter som for eksempel E6 Kvænangsfjellet og E6 Sørelva – Borkamo i køen av prosjekter som skal bygges, opplyser Altmann.

Masternes trekker igjen frem lokal motstand mot Nye Veier AS’ fremferd. Han forteller at kommunepolitikere som setter for harde krav til vegselskapet, kan risikere at midlene til denne strekningen flyttes til et sted hvor Nye Veier AS opplever mer samarbeidsvilje.

Altmann avviser påstandene.

– Masternes må gjerne gjenta påstandene sine uten at de blir sanne av den grunn. Faktum er at vi har mange prosjekter i bygging, og har åpnet cirka 90 kilometer firefelts vei hittil i selskapets levetid. Det er vel ikke et symptom på at vi ikke blir enige med kommunene. Det vi imidlertid arbeider med, er å fullføre prosjekter som løser problemet som er definert. Da er nødvendigvis ikke gedigne kryssområder, næringsområder og omfattende sideveistiltak en del av løsningen. Vi er opptatte av at skattepengene skal gå til det de er bestemt for: Å bygge trafikksikre hovedveier, sier Altmann.

03.02.2022
13:44
12.08.2022 10:39

Nye Veier: – Tomme påstander, igjen

– Det kan lønne seg å se hva Nye Veier gjør, i stedet for å gjenta tomme påstander, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier AS om kritikken Masternes fremsetter.

Altmann viser til at Nye Veier AS har overtatt strekninger hvor det skal bygges, utbedres og rassikres med mer.

– Dette er strekninger som har ligget i Statens vegvesens portefølje i generasjoner. Via arbeidet med Nasjonal Transportplan fikk vi overtatt disse strekningene for noen måneder siden. Noen av strekningene er vi allerede i gang med å arbeide med. E6 Sørelva – Borkamo i Nordland er et eksempel på dette, forteller Altmann.

Denne strekningen ble prioritert for utbygging før jul, og vil, ifølge Altmann, bli konkurranseutsatt som anbud i år.

– Likedan går vi i gang med konkurranseutsetting av utbedringer på Riksveg 13 i Vestland fylke. Når det gjelder Europaveg 136 Dombås – Vestnes, har vi startet kontrahert rådgiver og analysearbeid. Nye Veier AS har ventet på at Statens vegvesen ville samarbeide om overlevering av prosjektdokumentasjonen, uten at det har medført at Nye Veier har forholdt seg passiv. Nå er samarbeidet imidlertid på skinner, sier Altmann.

Kommunikasjonsdirektøren er klar på at vegselskapet ikke tar hensyn til hva som er lønnsomt for Nye Veier AS i sin planlegging.

– Vi arbeider ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Da handler det om hva som er bra for samfunnet. Bestanddelene i disse vurderingene er mange. Derfor har vi prioritert prosjekter som for eksempel E6 Kvænangsfjellet og E6 Sørelva – Borkamo i køen av prosjekter som skal bygges, opplyser Altmann.

Masternes trekker igjen frem lokal motstand mot Nye Veier AS’ fremferd. Han forteller at kommunepolitikere som setter for harde krav til vegselskapet, kan risikere at midlene til denne strekningen flyttes til et sted hvor Nye Veier AS opplever mer samarbeidsvilje.

Altmann avviser påstandene.

– Masternes må gjerne gjenta påstandene sine uten at de blir sanne av den grunn. Faktum er at vi har mange prosjekter i bygging, og har åpnet cirka 90 kilometer firefelts vei hittil i selskapets levetid. Det er vel ikke et symptom på at vi ikke blir enige med kommunene. Det vi imidlertid arbeider med, er å fullføre prosjekter som løser problemet som er definert. Da er nødvendigvis ikke gedigne kryssområder, næringsområder og omfattende sideveistiltak en del av løsningen. Vi er opptatte av at skattepengene skal gå til det de er bestemt for: Å bygge trafikksikre hovedveier, sier Altmann.
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Roar må alltid være på vakt når han prepper løyper i Oslo-marka.

Sissel M. Rasmussen

Roar er en trygghet å ha i skogen, selv om livredning ikke står i stillingsbeskrivelsen

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyest sykefravær

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Victoria synes det var sårt da hun ble innkalt til en samtale om hvordan hun kler seg.

Victoria synes det var sårt da hun ble innkalt til en samtale om hvordan hun kler seg.

Werner Juvik

Victoria sluttet nesten i jobben etter reaksjoner på klesstilen

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Martin Guttormsen Slørdal

Ny strømpolitikk for Ap: Ba om innspill på Giskes rekordmøte

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Trikkesjåfør Sebastian Haugland i Sporveien Trikken måtte gripe inn da en passasjer gikk berserk. Etter hendelsen i 2022 ble han selv hovedverneombud for å hjelpe andre.

Trikkesjåfør Sebastian Haugland i Sporveien Trikken måtte gripe inn da en passasjer gikk berserk. Etter hendelsen i 2022 ble han selv hovedverneombud for å hjelpe andre.

Mats Johannesen. Innfelt: Nina Hanssen

Voldsepisoden endret livet for trikkesjåfør: – I ettertid var jeg redd jeg hadde gjort noe feil

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm


Flere saker