JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tidenes skattejakt etter mineraler på havbunnen:

Mineralutvinning kan bli fremtidens store satsing og gi mange arbeidsplasser, mener Senter for hav og Arktis-direktør

Verdier for 1.000 milliarder kroner finnes på havbunnen langs norskekysten. Arbeiderpartiet tar til orde for et statseid mineralselskap, som kan sikre at inntektene kommer hele folket til gode.
ARBEIDSPLASSER: – Utvinning av mineraler med høyteknologi kan gi mange arbeidsplasser, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis i Tromsø.

ARBEIDSPLASSER: – Utvinning av mineraler med høyteknologi kan gi mange arbeidsplasser, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis i Tromsø.

Sissel M. Rasmussen

trond@lomedia.no

Norges verdier gjennom naturressurser til viktig industriell virksomhet har fått enda en honningkrukke i fanget.

Forskere fra NTNU avdekket nylig store mengder mineraler lokalisert på 2500 meters dybde mellom Svalbard og Jan Mayen. (Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor, arktisk øy som siden 1930 er en del av kongeriket Norge.) Det er blant annet kobber, sink, gull og sølv.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er at det er verdier for 1000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU til TV2.

Aktuelt: Norge kan i framtida tjene mer penger på ren energi, enn vi har tjent på olje, mener ansatterepresentant Bjørn i Nexans

MINERALER: Lokeslottet er en varm kilde som ligger på 2400 meters dyp på Mohnsryggen i Norskehavet. Den svarte «røyken» er 320 grader varmt mineralrikt vann som strømmer ut fra mineralutfellinger som er avsatt på havbunnen ved den varme kilden.

MINERALER: Lokeslottet er en varm kilde som ligger på 2400 meters dyp på Mohnsryggen i Norskehavet. Den svarte «røyken» er 320 grader varmt mineralrikt vann som strømmer ut fra mineralutfellinger som er avsatt på havbunnen ved den varme kilden.

Senter for dyphavsforskning, Universitetet i Bergen

Enorme funn

Kan mineralutvinning til havs vise seg å bli det som skal ta over for oljeeventyret i Norge? Jan-Gunnar Winther, direktør i Senter for hav og Arktis i Tromsø, mener det kan bli en realitet. LO-Aktuelt møtte han på konferansen High North Dialogue 20. april.

Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om såkalt «blå økonomi» i nord.

Utvinning av mineraler kan faktisk bli fremtidens store satsing med høyteknologi og gi mange arbeidsplasser. Det er fortsatt mange skjær i sjøen, ikke minst når det gjelder kunnskapsmangel og miljøkonsekvenser. Norsk Geologisk Utvinning (NGU) og NTNU har allerede avdekket enorme funn i dyphavet. Men, det er mange motstridende interesser som skal forenes, sier Winther.

Han viser i den forbindelse til petroleumssektoren og klima- og naturverninteresser.

– I tillegg har vi offshore vind som kan legge beslag på store arealer, selv om det nok antakelig vil bli færre protester med vindmøller langt til havs i forhold til vindmøller på land. Det som er ute av sikt, er også ute av sinn. Det som er sikkert, er at mange næringer må samarbeide i fremtiden. Derfor har Senter for Hav og Arktis satt i gang et prosjekt hvor man mener marine næringsparker kan være en løsning for bedre sameksistens, sier han.

Debatt: «Statlig mineralselskap nå!»

Statlig selskap

Nestleder i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland i Arbeiderpartiet, mener at regjeringen totalt har nedprioritert mineralnæringen. Lien sier at Arbeiderpartiet i sitt nye program mener at mineralnæringen blir særdeles viktig i fremtiden.

– Det ligger enorme verdier både til lands og til vanns. Derfor sier vi i programmet at det skal vurderes etablering av et hel- eller deleid statlig selskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen. Vi vil også korte ned konsesjonsbehandlingen, og legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital. Det kan utløse lønnsomme prosjekter og øke kartleggingen av mineralressurser, sier han.

Arbeiderpartiet har ikke så langt forslag på et konkret skatteregime for mineralnæringen hvor man skjeler til oljeskatten (78 prosent).

Men, det ligger i kortene at et statseid selskap vil sørge for at inntektene fra mineralnæringen kommer hele folket til gode, sier han.

VIL VURDERE STATLIG EIERSKAP: Nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), mener et hel- eller delstatlig selskap vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.

VIL VURDERE STATLIG EIERSKAP: Nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), mener et hel- eller delstatlig selskap vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.

Leif Martin Kirknes

– En moralsk plikt

BBC hadde nylig en reportasje som viste at det er utstrakt bruk av barnearbeid i Kongo. Arbeidsforholdene er forferdelige, og ulykker og dødsfall skjer ofte. 60 prosent av verdens utvinning av kobolt skjer i Kongo. Kobolt brukes i blant annet batterier til elbiler og mobiltelefoner.

Aasland mener at dette viser hvor viktig det er at Norge tar ansvar for å utvikle mineraler under ryddige arbeidsforhold med streng HMS-lovgivning.

Vi har en moralsk plikt overfor resten av verden til å sørge for utvinning av mineraler til det grønne skiftet skjer under sikre og trygge arbeidsforhold, sier Terje Lien Aasland.

Kommentar: «Vår visjonsløse regjering koster oss dyrt»

Tror på næringslivet

Næringsminister Iselin Nybø sier regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og vekst innenfor rammene av det lovverket vi har. Mer statlig eierskap betyr ikke nødvendigvis mer verdiskaping.

– Kanskje heller tvert imot. Politikere og byråkrater har begrenset kompetanse til å styre og utvikle selskaper i et internasjonalt marked, som er i stadig endring. Det er det næringslivet selv som har de beste ferdighetene til å gjøre.

God tilgang på mineraler er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Samtidig må vi stille strenge miljøkrav til driften, og få utnyttet ressursene på en bærekraftig måte, sier Iselin Nybø.

Aktuelt: Her er industriarbeidsplassene som kan bidra til å redde klimaet

TROR IKKE PÅ STATLIG EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø vil ikke opprette et statlig selskap for mineraler.

TROR IKKE PÅ STATLIG EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø vil ikke opprette et statlig selskap for mineraler.

Nærings- og fiskeridepartementet

Flere arbeidsplasser

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier:

– Mineraler på havbunnen er et viktig satsingsområde. Både kartlegging og forskning på hvordan man skal kunne utvinne mineralene. Her må mange fagfelt og interesser kobles sammen og dra i samme retning.

– Tilgangen til mineraler vil være avgjørende for videre utvikling av industrien og en forutsetning for det grønne skiftet. En kartlegging og utvikling av prosjekter, også på land, bør ha et mye større fokus, fortsetter hun.

Forbundet har lenge hevdet at staten må inn på eiersiden, gjerne i form av en lignende modell som ble brukt i forbindelse med oljen.

Vi ønsker at staten skal være en aktiv del av næringen, og samtidig ha fokus på at en større del av prosessen videre skjer her i landet. Flere arbeidsplasser med kortreist innsatsfaktorer (mineraler).

Hun viser til at tilgangen på kritiske mineraler begynner å bli nettopp det, kritisk.

– Kina kontrollerer i dag cirka 98 prosent av mineralene som benyttes i eksempelvis batteriproduksjonen. Skal vi ha en industri i framtida, må vi ha tilgang på mineraler. Det er mineraler i alt vi omgir oss med til daglig, sier Anita Johansen.

Les også: At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder forfatterne av ny bok

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse