JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ARBEIDSPLASSER: – Utvinning av mineraler med høyteknologi kan gi mange arbeidsplasser, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis i Tromsø.

ARBEIDSPLASSER: – Utvinning av mineraler med høyteknologi kan gi mange arbeidsplasser, sier direktør Jan-Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis i Tromsø.

Sissel M. Rasmussen

Tidenes skattejakt etter mineraler på havbunnen:

Mineralutvinning kan bli fremtidens store satsing og gi mange arbeidsplasser, mener Senter for hav og Arktis-direktør

Verdier for 1.000 milliarder kroner finnes på havbunnen langs norskekysten. Arbeiderpartiet tar til orde for et statseid mineralselskap, som kan sikre at inntektene kommer hele folket til gode.15.06.2021
07:17
22.06.2021 08:12

trond@lomedia.no

Norges verdier gjennom naturressurser til viktig industriell virksomhet har fått enda en honningkrukke i fanget.

Forskere fra NTNU avdekket nylig store mengder mineraler lokalisert på 2500 meters dybde mellom Svalbard og Jan Mayen. (Jan Mayen er en 377 kvadratkilometer stor, arktisk øy som siden 1930 er en del av kongeriket Norge.) Det er blant annet kobber, sink, gull og sølv.

– Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er at det er verdier for 1000 milliarder kroner, forteller Egil Tjåland, instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU til TV2.

Aktuelt: Norge kan i framtida tjene mer penger på ren energi, enn vi har tjent på olje, mener ansatterepresentant Bjørn i Nexans

MINERALER: Lokeslottet er en varm kilde som ligger på 2400 meters dyp på Mohnsryggen i Norskehavet. Den svarte «røyken» er 320 grader varmt mineralrikt vann som strømmer ut fra mineralutfellinger som er avsatt på havbunnen ved den varme kilden.

MINERALER: Lokeslottet er en varm kilde som ligger på 2400 meters dyp på Mohnsryggen i Norskehavet. Den svarte «røyken» er 320 grader varmt mineralrikt vann som strømmer ut fra mineralutfellinger som er avsatt på havbunnen ved den varme kilden.

Senter for dyphavsforskning, Universitetet i Bergen

Enorme funn

Kan mineralutvinning til havs vise seg å bli det som skal ta over for oljeeventyret i Norge? Jan-Gunnar Winther, direktør i Senter for hav og Arktis i Tromsø, mener det kan bli en realitet. LO-Aktuelt møtte han på konferansen High North Dialogue 20. april.

Senter for hav og Arktis er en virksomhet under Nærings- og fiskeridepartementet, oppnevnt av regjeringen for å sammenstille, analysere og formidle kunnskap om såkalt «blå økonomi» i nord.

Utvinning av mineraler kan faktisk bli fremtidens store satsing med høyteknologi og gi mange arbeidsplasser. Det er fortsatt mange skjær i sjøen, ikke minst når det gjelder kunnskapsmangel og miljøkonsekvenser. Norsk Geologisk Utvinning (NGU) og NTNU har allerede avdekket enorme funn i dyphavet. Men, det er mange motstridende interesser som skal forenes, sier Winther.

Han viser i den forbindelse til petroleumssektoren og klima- og naturverninteresser.

– I tillegg har vi offshore vind som kan legge beslag på store arealer, selv om det nok antakelig vil bli færre protester med vindmøller langt til havs i forhold til vindmøller på land. Det som er ute av sikt, er også ute av sinn. Det som er sikkert, er at mange næringer må samarbeide i fremtiden. Derfor har Senter for Hav og Arktis satt i gang et prosjekt hvor man mener marine næringsparker kan være en løsning for bedre sameksistens, sier han.

Debatt: «Statlig mineralselskap nå!»

Statlig selskap

Nestleder i næringskomiteen på Stortinget, Terje Lien Aasland i Arbeiderpartiet, mener at regjeringen totalt har nedprioritert mineralnæringen. Lien sier at Arbeiderpartiet i sitt nye program mener at mineralnæringen blir særdeles viktig i fremtiden.

– Det ligger enorme verdier både til lands og til vanns. Derfor sier vi i programmet at det skal vurderes etablering av et hel- eller deleid statlig selskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen. Vi vil også korte ned konsesjonsbehandlingen, og legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital. Det kan utløse lønnsomme prosjekter og øke kartleggingen av mineralressurser, sier han.

Arbeiderpartiet har ikke så langt forslag på et konkret skatteregime for mineralnæringen hvor man skjeler til oljeskatten (78 prosent).

Men, det ligger i kortene at et statseid selskap vil sørge for at inntektene fra mineralnæringen kommer hele folket til gode, sier han.

VIL VURDERE STATLIG EIERSKAP: Nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), mener et hel- eller delstatlig selskap vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.

VIL VURDERE STATLIG EIERSKAP: Nestleder i næringskomiteen, Terje Lien Aasland (Ap), mener et hel- eller delstatlig selskap vil bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av mineralnæringen.

Leif Martin Kirknes

– En moralsk plikt

BBC hadde nylig en reportasje som viste at det er utstrakt bruk av barnearbeid i Kongo. Arbeidsforholdene er forferdelige, og ulykker og dødsfall skjer ofte. 60 prosent av verdens utvinning av kobolt skjer i Kongo. Kobolt brukes i blant annet batterier til elbiler og mobiltelefoner.

Aasland mener at dette viser hvor viktig det er at Norge tar ansvar for å utvikle mineraler under ryddige arbeidsforhold med streng HMS-lovgivning.

Vi har en moralsk plikt overfor resten av verden til å sørge for utvinning av mineraler til det grønne skiftet skjer under sikre og trygge arbeidsforhold, sier Terje Lien Aasland.

Kommentar: «Vår visjonsløse regjering koster oss dyrt»

Tror på næringslivet

Næringsminister Iselin Nybø sier regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og vekst innenfor rammene av det lovverket vi har. Mer statlig eierskap betyr ikke nødvendigvis mer verdiskaping.

– Kanskje heller tvert imot. Politikere og byråkrater har begrenset kompetanse til å styre og utvikle selskaper i et internasjonalt marked, som er i stadig endring. Det er det næringslivet selv som har de beste ferdighetene til å gjøre.

God tilgang på mineraler er en viktig forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. Samtidig må vi stille strenge miljøkrav til driften, og få utnyttet ressursene på en bærekraftig måte, sier Iselin Nybø.

Aktuelt: Her er industriarbeidsplassene som kan bidra til å redde klimaet

TROR IKKE PÅ STATLIG EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø vil ikke opprette et statlig selskap for mineraler.

TROR IKKE PÅ STATLIG EIERSKAP: Næringsminister Iselin Nybø vil ikke opprette et statlig selskap for mineraler.

Nærings- og fiskeridepartementet

Flere arbeidsplasser

Forbundsleder Anita Johansen i Norsk Arbeidsmandsforbund sier:

– Mineraler på havbunnen er et viktig satsingsområde. Både kartlegging og forskning på hvordan man skal kunne utvinne mineralene. Her må mange fagfelt og interesser kobles sammen og dra i samme retning.

– Tilgangen til mineraler vil være avgjørende for videre utvikling av industrien og en forutsetning for det grønne skiftet. En kartlegging og utvikling av prosjekter, også på land, bør ha et mye større fokus, fortsetter hun.

Forbundet har lenge hevdet at staten må inn på eiersiden, gjerne i form av en lignende modell som ble brukt i forbindelse med oljen.

Vi ønsker at staten skal være en aktiv del av næringen, og samtidig ha fokus på at en større del av prosessen videre skjer her i landet. Flere arbeidsplasser med kortreist innsatsfaktorer (mineraler).

Hun viser til at tilgangen på kritiske mineraler begynner å bli nettopp det, kritisk.

– Kina kontrollerer i dag cirka 98 prosent av mineralene som benyttes i eksempelvis batteriproduksjonen. Skal vi ha en industri i framtida, må vi ha tilgang på mineraler. Det er mineraler i alt vi omgir oss med til daglig, sier Anita Johansen.

Les også: At Norge er et samfunn med små forskjeller, er langt på vei en myte, hevder forfatterne av ny bok

15.06.2021
07:17
22.06.2021 08:12Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

Nå streiker de for første gang på 52 år

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Strømstøtten har blitt godt mottatt: Bare to av ti er misfornøyd

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene


Flere saker