JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Media + private bilder

Tillitsvalgte forteller:

Slik er det å være LO-tillitsvalgt med innvandrerbakgrunn

Åtte tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn forteller om sine erfaringer fra fagbevegelsen.23.09.2020
10:55
23.09.2020 11:05

ragnhild@lomedia.no

jan.erik.ostlie@lomedia.no

Sofia Rana, tidligere styremedlem i Norsk Kabinforening og vara for forbundsleder:

I Norsk Kabinforening opplevde vi å få flere saker fra medlemmer som handlet om rasisme og diskriminering på jobb. De sakene havnet som regel på mitt bord. Jeg oppfordret også mine medlemmer til å ta kontakt med meg hvis de opplevde rasisme og diskriminering på jobb.

Sofia Rana, Norsk Kabineforening.

Sofia Rana, Norsk Kabineforening.

Sissel M. Rasmussen

Jeg tror min bakgrunn var viktig for tilliten ute blant medlemmene. Vi som har førstehånds erfaring med rasisme og diskriminering i samfunnet, kan møte og forstå medlemmet på en helt annen måte enn en hvit, middelaldrende mann som aldri har erfart rasisme på kroppen. Det er et viktig argument for å ha flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Personlig har jeg aldri opplevd noen hindringer i fagbevegelsen, men man kan unektelig få inntrykk av at det finnes en form for glasstak som gjør at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn ikke kommer inn i sentrale posisjoner.

Tillitsvalgte i LO og forbundene gjenspeiler ikke arbeidsstokken på gulvet, og særlig ikke på ledelsesnivå.

Det er mange gode intensjoner i LO og forbundene, men det hjelper ikke med klistremerker og plakater. Vi må ha ansatterepresentanter som aktivt prøver å rekruttere minoriteter, og vi må løfte de minoritetsrepresentantene som finnes opp og fram. Jeg mener ikke at vi skal ha et kvoteringssystem, men her kan fagbevegelsen lære mye av de progressive politiske partiene. I Rødt, som er mitt parti, jobber vi veldig aktivt med å få inn flere med minoritetsbakgrunn, og vi er bevisst på det når vi innstiller til verv. Det må bli mindre gutteklubb i fagbevegelsen.

Les også: Lorina er eneste forbundsstyremedlem med ikke-vestlig bakgrunn i LOs forbund

Farukh Qureshi, leder av Oslo Fengselsfunksjonærers Forening siden 2014:

Med min minoritetsbakgrunn føler jeg definitivt at jeg som tillitsvalgt må prestere mer enn andre tillitsvalgte for å bli tatt ordentlig på alvor eller for å få annerkjennelse. Dette gjelder både internt og eksternt.

Farukh Qureshi, NFF.

Farukh Qureshi, NFF.

Ole Palmstrøm

Tidvis kan det være slitsomt. Sånn har det vært hele tiden siden jeg ble fagforeningsleder for seks år siden. Og det har ikke blitt noe bedre med årene heller.

Fawsi vil inn i ledelsen i stort LO-forbund: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

Marc Gayorfar, hovedtillitsvalgt for NTL ved Folkehelseinstituttet:

Jo lenger opp i systemet du kommer, dess vanskeligere er det for folk med minoritetsbakgrunn å få verv. Jeg har vært med på landsmøter, representantskapsmøter, møter i LO i Oslo og så videre, og jeg har merket meg at folk med minoritetsbakgrunn ofte ikke foreslås til verv høyere opp i systemet.

Marc Gayorfar, NTL.

Marc Gayorfar, NTL.

Ole Palmstrøm

Jeg tror det handler både om makt, men også at det er mange flinke folk om benet. Og når de som allerede har foten innenfor, gjerne sitter i sine verv lenge, blir det veldig vanskelig å få til en slik endring. Da blir ivaretakelse av flerkulturelt mangfold underordnet.

Jeg tror ikke dette er uttrykk for rasisme. Men du skal kjenne de rette folka. «Like barn leker best», som det heter. Det er det samme man gjerne ser i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet ellers. Har du ikke de rette kontaktene, da kommer du til kort.

Jeg har valgt denne siden av bordet fordi jeg ser på LO som mektig motvekt til krefter og trender i arbeidslivet jeg mener er uheldige. Det er leit om vi ikke klarer å leve opp til de samme verdier og holdninger vi etterstreber at resten av arbeidslivet skal ha. Jeg har selv sittet i vervet som hovedtillitsvalgt ved Folkehelseinstituttet (FHI) i mange år. Da jeg gikk inn i vervet, visste jeg knapt hva det innebar. Men man lærer og vokser i jobben over tid, og det skjedde fordi medlemmer ga meg tilliten og muligheten. Jeg tror folk med minoritetsbakgrunn kan ha erfaringer og kunnskap som kan komme LO og fagbevegelsen til gode i tider hvor arbeidslivet generelt sett blir tøffere og tøffere, og hvor mange av LOs arbeidstakere med minoritetsbakgrunn møter ekstra store utfordringer knyttet til økte forventinger og krav om effektivisering og modernisering i arbeidslivet.

Som ny i Norge fikk Helena beskjed om at hun var for lat: – Jeg vil passe på at ingen innvandrere blir behandlet like dårlig som meg

Manju Chaudhary, landsstyremedlem i NTL:

Når det ikke er flere tillitsvalgte med utenlandsk bakgrunn, tror jeg først og fremst det handler om at personer med minoritetsbakgrunn ikke aktivt søker verv. Mange førstegenerasjons innvandrere mangler kunnskap. De er ikke klar over hva fagforeningene gjør på arbeidsplassen, og de kjenner ikke historien om fagbevegelsen i Norge. De ser kanskje ikke hva de selv kan bidra med.

Manju Chaudhary, NTL.

Manju Chaudhary, NTL.

Privat

Da jeg flyttet hit fra India, visste jeg lite om trepartssamarbeidet i Norge. Jeg hadde egentlig en veldig negativ oppfatning av fagforeningene fra India. Men hun som var leder i foreningen før meg, forklarte meg hva NTL står for. Ikke minst er det viktig for meg som kommer fra et land med stor sosial ulikhet, at NTL er en fagforening for alle, fra renholdere til direktører.

Språket er ofte en hindring for innvandrere. Det var det også for meg. Det tok litt tid før jeg sa ja til verv og før jeg for eksempel var klar for å gå i samarbeidsmøter med ledelsen. Min største frykt var at jeg ikke skulle bli tatt på alvor på grunn av språket. Derfor måtte jeg jobbe litt mer enn alle andre. Jeg forberedte meg grundig på alle punkter og laget en skisse til hvilke argumenter og motargumenter jeg kunne bruke. Jeg fikk veldig god hjelp av de erfarne tillitsvalgte både lokalt og sentralt, i tillegg til all kursing i regi av NTL og LO. Fra å være tilbakeholdne i starten, er jeg nå landstyremedlem i NTL og styremedlem i LO stats fylkesutvalg for Innlandet.

Debatt: «Vi kan ikke akseptere at velkomsten til Norge er å begrave seg i gjeld»

Qasim Ahmed, nestleder i HK-klubben ved Menzies Aviation, Gardermoen

Jeg er tillitsvalgt fordi jeg slåss for at både norske og ikke-norske ansatte skal ha like rettigheter og arbeidsvilkår på arbeidsplassen sin. Jeg er tillitsvalgt fordi ting skal være rettferdig på jobben uansett om du heter Ola eller Ali.

Qasim Ahmed, Handel og Kontor i Norge.

Qasim Ahmed, Handel og Kontor i Norge.

Privat

Det skulle helt opplagt vært flere tillitsvalgte fra andre land enn Norge i LO og LO-forbundene. Ikke minst i de viktige stillingene. Jeg tenker at forbundene kan starte med å ansette flere med innvandrerbakgrunn, særlig blant dem som er ute og verver eller har ansvar for verving.

I min første tid som klubbleder var det utfordrende at det bare fantes vervemateriell på norsk. Det har kommet noen brosjyrer på spansk, men det er fremdeles stort behov for skriftlig informasjon til medlemmer på blant annet engelsk, urdu, rumensk og polsk.

Alt det vi leser og ser på tv for tiden om rasisme, skjellsord og diskriminering i arbeidslivet, det finnes. Jeg er nå permittert fra jobben, har søkt over 60 stillinger og kun fått 10 svar tilbake. Resten har jeg ikke hørt noe fra. Jeg blir ikke tatt inn på intervju en gang fordi jeg har et utenlandsk navn. Jeg føler at jeg blir dømt allerede før jeg får en sjanse til å bevise at jeg har mye kompetanse og snakker flytende norsk. Jeg har ringt arbeidsgivere og fått høre at «sånne som deg vil vi ikke ha hos oss». Dette gjelder ikke bare meg. Mange høyt kvalifiserte mennesker med brun hud eller et utenlandsk navn får ikke jobb fordi arbeidsgivere ikke ser forbi navnet og hudfargen.

Det finnes nok rasisme i fagbevegelsen også, som ellers i samfunnet. Da jeg deltok på LO-skolen litt tid tilbake, ble jeg satt på gruppe med en hovedtillitsvalgt fra et annet forbund. Han tullet og kom med spydigheter om pakistanere. Han mente pakistanere bare stjal og lagde bråk, for det gjorde de der han bodde, og han snakket nedsettende om «pakkiser» og sigøynere. Det var ubehagelig, og jeg sa etter hvert fra til ham. Her har alle forbundene noe å ta tak i. Kanskje et kurs i folkeskikk og rasisme hadde hjulpet?

Heldigvis har jeg møtt flere hyggelige mennesker i fagbevegelsen enn de ubehagelige, og det er de snille i fagbevegelsen som får meg til å drive videre.

Sarbjit Kaur, tillitsvalgt i Fagforbundet Postkom på Østlandsterminalen:

Jeg husker da Kashif Mir ble valgt inn i kretsstyret. Det skjedde etter et benkeforslag. Flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn lurte på hvorfor han ikke var foreslått av valgkomiteen i utgangspunktet, og en del mente det hadde å gjøre med at han har en annen bakgrunn enn norsk.

Sarbjit Kaur, Fagforbundet Postkom.

Sarbjit Kaur, Fagforbundet Postkom.

Privat

Selv har jeg blitt oppmuntret til å ta verv, men har selv vært litt tilbakeholden. Det er mye jobb, og det er viktig for meg å være trygg på det jeg gjør. Det tror jeg gjelder mange med minoritetsbakgrunn. De er usikre, og trenger kanskje litt ekstra oppmuntring. Nå har jeg vært vara til kretsstyret i mange år. Kanskje er jeg klar for en fast plass i styret ved neste mulighet.

Dariusz Rojek, styremedlem i Tømrer- og byggfagforeningen i Fellesforbundet og nestleder i Adecco-klubben:

Den store majoriteten av de som jobber for Adecco, er ikke norske. Mange kommer fra Polen, som meg. Vi har også mange fra Latvia, Slovakia og Russland. Jeg har bodd i Norge i 14 år og ble tillitsvalgt for to år siden.

Dariusz Rojek, Fellesforbundet.

Dariusz Rojek, Fellesforbundet.

Ragnhild Heyerdahl

Det er vanskelig å verve medlemmer. Mange er ikke villige til å betale ekstra til fagforeningen. Jeg prøver å forklare at de får mye igjen for medlemskapet, som forsikringer og advokathjelp, og at de med en tariffavtale sikres flere rettigheter som betaling for reisetid og AFP. Men det er ikke alltid det hjelper. Å få nye tillitsvalgte til klubben er også vanskelig. De fleste er ikke interessert; de vil bare jobbe. Jeg liker å hjelpe folk, men det er mye jobb å være tillitsvalgt. Fordi jeg snakker polsk får jeg ofte spørsmål fra andre i foreningen om jeg kan bidra når polakker i andre firmaer trenger hjelp. I LO er det ikke så mange fra andre land, og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Det trengs mye mer informasjon til medlemmer som ikke er norske, og det trengs ansatte som snakker for eksempel polsk. Jeg skulle ønsker Fellesforbundet kunne oppsøke byggeplassene oftere. Én gang i året er ikke nok.

Wendeluz Labrador Hansen, styremedlem i Fagforbundet Hammerfest:

Jeg opplever Fagforbundet som en veldig inkluderende organisasjon. Det er mye fokus på inkludering og mangfold lokalt her i Hammerfest.

Privat

Jeg opplever at vi blir møtt med respekt og oppmuntres til å ta ansvar. Mange med minoritetsbakgrunn er kanskje litt sjenerte og usikre. Min erfaring er at Fagforbundet er flinke til å støtte opp om tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn og si at «dette klarer du» og «vi trenger deg». Da jeg ble valgt til tillitsvalgt på arbeidsplassen min, kjente jeg meg stolt og glad for at de ga meg den sjansen.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.09.2020
10:55
23.09.2020 11:05Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn


Flere saker