JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Media + private bilder

Tillitsvalgte forteller:

Slik er det å være LO-tillitsvalgt med innvandrerbakgrunn

Åtte tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn forteller om sine erfaringer fra fagbevegelsen.23.09.2020
10:55
23.09.2020 11:05

ragnhild@lomedia.no

jan.erik.ostlie@lomedia.no

Sofia Rana, tidligere styremedlem i Norsk Kabinforening og vara for forbundsleder:

I Norsk Kabinforening opplevde vi å få flere saker fra medlemmer som handlet om rasisme og diskriminering på jobb. De sakene havnet som regel på mitt bord. Jeg oppfordret også mine medlemmer til å ta kontakt med meg hvis de opplevde rasisme og diskriminering på jobb.

Sofia Rana, Norsk Kabineforening.

Sofia Rana, Norsk Kabineforening.

Sissel M. Rasmussen

Jeg tror min bakgrunn var viktig for tilliten ute blant medlemmene. Vi som har førstehånds erfaring med rasisme og diskriminering i samfunnet, kan møte og forstå medlemmet på en helt annen måte enn en hvit, middelaldrende mann som aldri har erfart rasisme på kroppen. Det er et viktig argument for å ha flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn.

Personlig har jeg aldri opplevd noen hindringer i fagbevegelsen, men man kan unektelig få inntrykk av at det finnes en form for glasstak som gjør at tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn ikke kommer inn i sentrale posisjoner.

Tillitsvalgte i LO og forbundene gjenspeiler ikke arbeidsstokken på gulvet, og særlig ikke på ledelsesnivå.

Det er mange gode intensjoner i LO og forbundene, men det hjelper ikke med klistremerker og plakater. Vi må ha ansatterepresentanter som aktivt prøver å rekruttere minoriteter, og vi må løfte de minoritetsrepresentantene som finnes opp og fram. Jeg mener ikke at vi skal ha et kvoteringssystem, men her kan fagbevegelsen lære mye av de progressive politiske partiene. I Rødt, som er mitt parti, jobber vi veldig aktivt med å få inn flere med minoritetsbakgrunn, og vi er bevisst på det når vi innstiller til verv. Det må bli mindre gutteklubb i fagbevegelsen.

Les også: Lorina er eneste forbundsstyremedlem med ikke-vestlig bakgrunn i LOs forbund

Farukh Qureshi, leder av Oslo Fengselsfunksjonærers Forening siden 2014:

Med min minoritetsbakgrunn føler jeg definitivt at jeg som tillitsvalgt må prestere mer enn andre tillitsvalgte for å bli tatt ordentlig på alvor eller for å få annerkjennelse. Dette gjelder både internt og eksternt.

Farukh Qureshi, NFF.

Farukh Qureshi, NFF.

Ole Palmstrøm

Tidvis kan det være slitsomt. Sånn har det vært hele tiden siden jeg ble fagforeningsleder for seks år siden. Og det har ikke blitt noe bedre med årene heller.

Fawsi vil inn i ledelsen i stort LO-forbund: – Medlemmer med minoritetsbakgrunn har ingen å se opp til

Marc Gayorfar, hovedtillitsvalgt for NTL ved Folkehelseinstituttet:

Jo lenger opp i systemet du kommer, dess vanskeligere er det for folk med minoritetsbakgrunn å få verv. Jeg har vært med på landsmøter, representantskapsmøter, møter i LO i Oslo og så videre, og jeg har merket meg at folk med minoritetsbakgrunn ofte ikke foreslås til verv høyere opp i systemet.

Marc Gayorfar, NTL.

Marc Gayorfar, NTL.

Ole Palmstrøm

Jeg tror det handler både om makt, men også at det er mange flinke folk om benet. Og når de som allerede har foten innenfor, gjerne sitter i sine verv lenge, blir det veldig vanskelig å få til en slik endring. Da blir ivaretakelse av flerkulturelt mangfold underordnet.

Jeg tror ikke dette er uttrykk for rasisme. Men du skal kjenne de rette folka. «Like barn leker best», som det heter. Det er det samme man gjerne ser i rekrutteringsprosesser i arbeidslivet ellers. Har du ikke de rette kontaktene, da kommer du til kort.

Jeg har valgt denne siden av bordet fordi jeg ser på LO som mektig motvekt til krefter og trender i arbeidslivet jeg mener er uheldige. Det er leit om vi ikke klarer å leve opp til de samme verdier og holdninger vi etterstreber at resten av arbeidslivet skal ha. Jeg har selv sittet i vervet som hovedtillitsvalgt ved Folkehelseinstituttet (FHI) i mange år. Da jeg gikk inn i vervet, visste jeg knapt hva det innebar. Men man lærer og vokser i jobben over tid, og det skjedde fordi medlemmer ga meg tilliten og muligheten. Jeg tror folk med minoritetsbakgrunn kan ha erfaringer og kunnskap som kan komme LO og fagbevegelsen til gode i tider hvor arbeidslivet generelt sett blir tøffere og tøffere, og hvor mange av LOs arbeidstakere med minoritetsbakgrunn møter ekstra store utfordringer knyttet til økte forventinger og krav om effektivisering og modernisering i arbeidslivet.

Som ny i Norge fikk Helena beskjed om at hun var for lat: – Jeg vil passe på at ingen innvandrere blir behandlet like dårlig som meg

Manju Chaudhary, landsstyremedlem i NTL:

Når det ikke er flere tillitsvalgte med utenlandsk bakgrunn, tror jeg først og fremst det handler om at personer med minoritetsbakgrunn ikke aktivt søker verv. Mange førstegenerasjons innvandrere mangler kunnskap. De er ikke klar over hva fagforeningene gjør på arbeidsplassen, og de kjenner ikke historien om fagbevegelsen i Norge. De ser kanskje ikke hva de selv kan bidra med.

Manju Chaudhary, NTL.

Manju Chaudhary, NTL.

Privat

Da jeg flyttet hit fra India, visste jeg lite om trepartssamarbeidet i Norge. Jeg hadde egentlig en veldig negativ oppfatning av fagforeningene fra India. Men hun som var leder i foreningen før meg, forklarte meg hva NTL står for. Ikke minst er det viktig for meg som kommer fra et land med stor sosial ulikhet, at NTL er en fagforening for alle, fra renholdere til direktører.

Språket er ofte en hindring for innvandrere. Det var det også for meg. Det tok litt tid før jeg sa ja til verv og før jeg for eksempel var klar for å gå i samarbeidsmøter med ledelsen. Min største frykt var at jeg ikke skulle bli tatt på alvor på grunn av språket. Derfor måtte jeg jobbe litt mer enn alle andre. Jeg forberedte meg grundig på alle punkter og laget en skisse til hvilke argumenter og motargumenter jeg kunne bruke. Jeg fikk veldig god hjelp av de erfarne tillitsvalgte både lokalt og sentralt, i tillegg til all kursing i regi av NTL og LO. Fra å være tilbakeholdne i starten, er jeg nå landstyremedlem i NTL og styremedlem i LO stats fylkesutvalg for Innlandet.

Debatt: «Vi kan ikke akseptere at velkomsten til Norge er å begrave seg i gjeld»

Qasim Ahmed, nestleder i HK-klubben ved Menzies Aviation, Gardermoen

Jeg er tillitsvalgt fordi jeg slåss for at både norske og ikke-norske ansatte skal ha like rettigheter og arbeidsvilkår på arbeidsplassen sin. Jeg er tillitsvalgt fordi ting skal være rettferdig på jobben uansett om du heter Ola eller Ali.

Qasim Ahmed, Handel og Kontor i Norge.

Qasim Ahmed, Handel og Kontor i Norge.

Privat

Det skulle helt opplagt vært flere tillitsvalgte fra andre land enn Norge i LO og LO-forbundene. Ikke minst i de viktige stillingene. Jeg tenker at forbundene kan starte med å ansette flere med innvandrerbakgrunn, særlig blant dem som er ute og verver eller har ansvar for verving.

I min første tid som klubbleder var det utfordrende at det bare fantes vervemateriell på norsk. Det har kommet noen brosjyrer på spansk, men det er fremdeles stort behov for skriftlig informasjon til medlemmer på blant annet engelsk, urdu, rumensk og polsk.

Alt det vi leser og ser på tv for tiden om rasisme, skjellsord og diskriminering i arbeidslivet, det finnes. Jeg er nå permittert fra jobben, har søkt over 60 stillinger og kun fått 10 svar tilbake. Resten har jeg ikke hørt noe fra. Jeg blir ikke tatt inn på intervju en gang fordi jeg har et utenlandsk navn. Jeg føler at jeg blir dømt allerede før jeg får en sjanse til å bevise at jeg har mye kompetanse og snakker flytende norsk. Jeg har ringt arbeidsgivere og fått høre at «sånne som deg vil vi ikke ha hos oss». Dette gjelder ikke bare meg. Mange høyt kvalifiserte mennesker med brun hud eller et utenlandsk navn får ikke jobb fordi arbeidsgivere ikke ser forbi navnet og hudfargen.

Det finnes nok rasisme i fagbevegelsen også, som ellers i samfunnet. Da jeg deltok på LO-skolen litt tid tilbake, ble jeg satt på gruppe med en hovedtillitsvalgt fra et annet forbund. Han tullet og kom med spydigheter om pakistanere. Han mente pakistanere bare stjal og lagde bråk, for det gjorde de der han bodde, og han snakket nedsettende om «pakkiser» og sigøynere. Det var ubehagelig, og jeg sa etter hvert fra til ham. Her har alle forbundene noe å ta tak i. Kanskje et kurs i folkeskikk og rasisme hadde hjulpet?

Heldigvis har jeg møtt flere hyggelige mennesker i fagbevegelsen enn de ubehagelige, og det er de snille i fagbevegelsen som får meg til å drive videre.

Sarbjit Kaur, tillitsvalgt i Fagforbundet Postkom på Østlandsterminalen:

Jeg husker da Kashif Mir ble valgt inn i kretsstyret. Det skjedde etter et benkeforslag. Flere tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn lurte på hvorfor han ikke var foreslått av valgkomiteen i utgangspunktet, og en del mente det hadde å gjøre med at han har en annen bakgrunn enn norsk.

Sarbjit Kaur, Fagforbundet Postkom.

Sarbjit Kaur, Fagforbundet Postkom.

Privat

Selv har jeg blitt oppmuntret til å ta verv, men har selv vært litt tilbakeholden. Det er mye jobb, og det er viktig for meg å være trygg på det jeg gjør. Det tror jeg gjelder mange med minoritetsbakgrunn. De er usikre, og trenger kanskje litt ekstra oppmuntring. Nå har jeg vært vara til kretsstyret i mange år. Kanskje er jeg klar for en fast plass i styret ved neste mulighet.

Dariusz Rojek, styremedlem i Tømrer- og byggfagforeningen i Fellesforbundet og nestleder i Adecco-klubben:

Den store majoriteten av de som jobber for Adecco, er ikke norske. Mange kommer fra Polen, som meg. Vi har også mange fra Latvia, Slovakia og Russland. Jeg har bodd i Norge i 14 år og ble tillitsvalgt for to år siden.

Dariusz Rojek, Fellesforbundet.

Dariusz Rojek, Fellesforbundet.

Ragnhild Heyerdahl

Det er vanskelig å verve medlemmer. Mange er ikke villige til å betale ekstra til fagforeningen. Jeg prøver å forklare at de får mye igjen for medlemskapet, som forsikringer og advokathjelp, og at de med en tariffavtale sikres flere rettigheter som betaling for reisetid og AFP. Men det er ikke alltid det hjelper. Å få nye tillitsvalgte til klubben er også vanskelig. De fleste er ikke interessert; de vil bare jobbe. Jeg liker å hjelpe folk, men det er mye jobb å være tillitsvalgt. Fordi jeg snakker polsk får jeg ofte spørsmål fra andre i foreningen om jeg kan bidra når polakker i andre firmaer trenger hjelp. I LO er det ikke så mange fra andre land, og jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Det trengs mye mer informasjon til medlemmer som ikke er norske, og det trengs ansatte som snakker for eksempel polsk. Jeg skulle ønsker Fellesforbundet kunne oppsøke byggeplassene oftere. Én gang i året er ikke nok.

Wendeluz Labrador Hansen, styremedlem i Fagforbundet Hammerfest:

Jeg opplever Fagforbundet som en veldig inkluderende organisasjon. Det er mye fokus på inkludering og mangfold lokalt her i Hammerfest.

Privat

Jeg opplever at vi blir møtt med respekt og oppmuntres til å ta ansvar. Mange med minoritetsbakgrunn er kanskje litt sjenerte og usikre. Min erfaring er at Fagforbundet er flinke til å støtte opp om tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn og si at «dette klarer du» og «vi trenger deg». Da jeg ble valgt til tillitsvalgt på arbeidsplassen min, kjente jeg meg stolt og glad for at de ga meg den sjansen.

23.09.2020
10:55
23.09.2020 11:05Mest lest

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Arbeidsgivernes representant, NHOs Ole Erik Almlid tjener mer enn dobbelt så mye som LOs Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

Erlend Angelo

Vedum varsler endringer av lakseskatten

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Ap har økt litt siden forrige bunnmåling. Fra 16,9 prosent i november til 18,1 prosent i desember.

Beate Oma Dahle / NTB

Krisa fortsetter for Ap: Støre og regjeringa får ingen julegave av velgerne

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

– Pensjon er framtida vår. Det er veldig viktig at man har noe å leve for etter lang tjeneste i arbeidslivet, sier konserntillitsvalgt Camilla Hermansen i Kiwi.

Eva Ler Nilsen

14.000 Kiwi-ansatte får økt tjenestepensjon

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Vi må få mer åpne og lettere tilgjengelige skattelister»

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

– Lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen, mener forhandlingssjef i Unio, Klemet Rønning-Aaby.

Helene Moe Slinning/Pressebilde Unio

Vårens lønnsoppgjør kan føre til storkonflikt, mener Unio

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

Vektere kan stå uten jobb fra nyttår, grunnet regelendring i 2018

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

En av ti har opplevd eller kjenner noen som har blitt seksuelt trakassert på julebord med jobben.

Colourbox

Seksuelt trakassering på julebord: Dette gjør du hvis det skjer

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Unio-leder Ragnhild Lied og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Jan-Erik Østlie/Heiko Junge/NTB

Støre og LO fikk klar beskjed på Unio-konferansen

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om bråket rundt kundelisten for Jonas Gahr Støres statssekretær.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen om bråket rundt Støres nye rådgiver: – Åpenhet og tillit går hånd i hånd

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Yngve Fjeldsaunet Sæle er tillitsvalgt for vekterne på gassanlegget Kollsnes utenfor Bergen.

Øyvind Aukrust

Yngve passer på at Europa får gass, men er oppgitt over media


Flere saker