JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bussjåførene venter på nasjonale krav til sikkerhet

– Myndighetenes somling har kostet menneskeliv, mener Fellesforbundet

For flere år siden kom anbefalingen om strengere krav til sikkerheten rundt bussenes førerplass. Mens bussjåførene venter, har flere blitt drept i møteulykker.
Den 28. desember 2022 skjedde det igjen. En møteulykke mellom to busser kostet en bussjåfør livet. Det har skjedd flere ganger de siste årene.

Den 28. desember 2022 skjedde det igjen. En møteulykke mellom to busser kostet en bussjåfør livet. Det har skjedd flere ganger de siste årene.

Christoffer Andersen / NTB

roy@lomedia.no

Den 28. desember 2022, skjedde det igjen.

To busser kolliderte i en møteulykke i Fredrikstad, og en bussjåfør omkom da førerplassen hans ble trykket helt inn.

Tilsvarende ulykker har det vært flere av de siste årene, også med dødelig utfall.

– Har ikke skjedd en dritt

Statens havarikommisjon for transport anbefalte allerede i juni 2019 i sin rapport etter møteulykken mellom to busser i Ullensaker nord for Oslo, at man burde vurdere bruk av nasjonale forskrifter for å heve kollisjonssikkerheten i buss i Norge, samt at det ble satt krav til slik sikkerhet i nye bussanbud.

De nasjonale kravene lar vente på seg, mens samtlige fylker, med unntak av to, enten har innført strengere krav, eller kommer til å gjøre det i kommende anbudsutlysninger.

Det får tidligere bussjåfør, nå forbundssekretær i Fellesforbundet, Dag-Einar Sivertsen, til å se rødt.

– Hvordan kan sentrale myndigheter nekte å innføre krav, mens regionale myndigheter kan kreve akkurat det samme gjennom sine kollektivselskap, spør Sivertsen.

– I rapporten fra Havarikommisjonen etter ulykken i 2017 fikk vi klare anbefalinger om hva som burde gjøres. Siden har det ikke skjedd en dritt, tordner han.

Lenge pekte samferdselsmyndighetene nemlig på at Norge ikke kunne gjøre noe på eget initiativ.

Blant annet sa daværende samferdselsminister, Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti våren 2021 at Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å akseptere busser som er godkjent i henhold til de felleseuropeiske kravene.

– Det innebærer at vi ikke kan ha egne kjøretøytekniske krav som medfører at vi ikke godkjenner busser som er typegodkjente i EU, skrev Hareide i en epost til Magasinet for fagorganiserte.

Debatt: «I jakten på billig kollektivtransport, har bussen blitt en farlig arbeidsplass»

Krever fortgang

Etter regjeringsskiftet et halvt år senere, har tonen fra samferdselsdepartementet vært en annen. I januar i fjor sendte Statens vegvesen, på vegne av departementet ut på høring et forslag om å innføre krav om kollisjonssikkerhet for å beskytte sjåførene bedre.

Noen ny forskrift er ennå ikke på plass, ett år senere. Bransjen begynner å bli svært utålmodig.

I et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet, ber Fellesforbundet, Jernbaneforbundet, Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet, NHO Transport og Spekter om et hastemøte med ministeren om saken.

Der pekes det på at Statens vegvesen i sin innstilling til ny forskrift om krav til universell utforming av busser, inkluderer krav til UNECE R-29 i forskriften, men at forskriften er foreslått innført først neste år.

UNECE R-29 er en felleseuropeisk standard som er påkrevd i lastebiler og som medfører at fronten på kjøretøyet skal tåle et kraftig sammenstøt forfra, og de seks bransjeorganisasjonene ønsker at forskriften kan bli innført langt tidligere enn neste sommer.

– Jeg forstår ikke hvorfor det skal gå så lang tid for å få innført en så presserende sak. Det har tatt uhorvelig lang tid, sier Dag-Einar Sivertsen

– Sendrektigheten vi har sett fra norske myndigheter har kostet menneskeliv, og vil fortsette å gjøre det om det ikke skjer noe snart. Alt vi har fått er unnskyldninger for hvorfor det ikke er blitt innført strengere krav. Det gjør meg kvalm, raser Sivertsen.

Aktuelt: Bussjåfør Johnny tror ikke de nye bussene hadde reddet livet til kollegaene

Håper på nye regler i år

Et krav om sikkerhet på linje med lastebiler finnes ikke for busser, der alt som «beskytter» bussjåførene er et skall av glassfiber i tillegg til ratt og dashbord.

Heller ikke airbag er det krav om for å beskytte sjåførene. I et leserinnlegg publisert på FriFagbevegelse 19. januar 2023, skriver bussjåfør og tillitsvalgt Ørjan Takle fra Bergen at «Resultatet har blitt at bussjåførene nå sitter beskyttet av lakk og plast, som er marginalt mer solid enn plasten i et yoghurtbeger».

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ønsker ikke å kommentere direkte påstandene om at sommel med å innføre nasjonale sikkerhetskrav har kostet menneskeliv.

Men han understreker at dagens sikkerhetskrav til busser ikke er gode nok.

– Vi har derfor jobbet med Statens vegvesen og bussbransjen i lengre tid for innføring av nye sikkerhetskrav, forteller han.

Samferdselsminister håper det skal la seg gjøre å innføre nye sikkerhetskrav før den planlagte datoen 1. januar 2024.

Samferdselsminister håper det skal la seg gjøre å innføre nye sikkerhetskrav før den planlagte datoen 1. januar 2024.

Leif Martin Kirknes

Det forslaget har som nevnt vært på høring, og Nygård skriver at oppsummeringen av høringsrunden ble mottatt fra vegvesenet i oktober 2022.

– Saken er nå til avsluttende behandling i Samferdselsdepartementet, og vi forventer å ha behandlet den ferdig innen kort tid, bekrefter samferdselsministeren. 

Han avslører også at departementet ser på om det er mulig å gjøre de nye kravene gjeldende tidligere enn 1. januar 2024.

– Vi vil gå i dialog med leverandører av busser og de som bestiller busser, og vurdere mulighetene for å innføre endringene tidligere. Vi planlegger et snarlig møte med berørte aktører, skriver han. 

Nygård forteller videre at de nye reglene bare er et første skritt for bedret kollisjonssikkerhet i busser.

– Vi vil jobbe videre, både med å vurdere ytterligere skjerpede nasjonale krav og hvordan vi kan få større aksept internasjonalt for styrkede krav, avslutter han.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse