JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Strammer inn på innleie:

Fagbevegelsen jubler over regjeringens innleieforslag. Arbeidsgiverne varsler katastrofe

Reaksjonene på regjeringens lovforslag om å stramme inn på innleie er svært delte
Mens Nina Melsom og NHO fortviler, står jubelen i taket hos Jørn Eggum i Fellesforbundet og hos LO-nestleder Steinar Krogstad. Rødts stortingsrepresentant Emma Watne er også fornøyd, men påpeker at mer jobb gjenstår.

Mens Nina Melsom og NHO fortviler, står jubelen i taket hos Jørn Eggum i Fellesforbundet og hos LO-nestleder Steinar Krogstad. Rødts stortingsrepresentant Emma Watne er også fornøyd, men påpeker at mer jobb gjenstår.

Leif Martin Kirknes og Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

eline@lomedia.no

Nestleder i LO Steinar Krogstad er overstrømmende positiv når han skal kommentere regjeringens forslag om å stramme inn reglene for innleie av arbeidskraft.

– Dette er «jæklig bra», for å si det rett ut. Regjeringen leverer nå på løftene om å rydde opp i norsk arbeidsliv. Forslaget vil bidra til flere faste trygge jobber og mindre innleie, sier Krogstad i en pressemelding.

Han mener det er høyst nødvendig med en skjerping av regelverket for innleie fra bemanningsforetak.

– Vi støtter helhjertet opp om innstramming av innleieregelverket, som er helt nødvendig for å stanse løsarbeidertilstandene i det norske arbeidslivet. 

Han peker på at flere steder har innleie blitt regelen heller enn unntaket, som i byggebransjen i og rundt Oslo. De innleide arbeiderne, som ofte har utenlandsk bakgrunn, er spesielt utsatte for sosial dumping.

– I deler av arbeidslivet har vi sett at bruken av innleid arbeidskraft har fått bre om seg. Arbeidsfolk har måtte betale prisen for det. Det blir det slutt på nå. Forbud mot innleie og regjeringens foreslåtte innstramminger er høyst nødvendig og vil øke andelen fast ansatte, og styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet. 

Krogstad mener også at forslagene regjeringen nå legger fram, vil hindre at det store underskuddet av fagutdannede håndverkere bare fortsetter å øke.

Innleie: Etter åtte år som innleid i norsk byggebransje, fikk Linas en overraskende telefon

Jubel i taket

– Her står jubelen i taket. Dette er en stor dag for arbeidstakere i Norge og en stor dag for norsk fagbevegelse. Denne oppryddingen, som sikrer flere faste jobber, har vært Fellesforbundets viktigste krav. Nå innfrir regjeringen, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum i en epost til FriFagbevegelse.  

Han mener at stor bruk av innleie har bidratt til et dårligere arbeidsliv i mange i bransjer. Denne oppryddingen i regelverket vil sikre flere faste stillinger og trygge arbeidsforhold, og samtidig styrke kompetanseutviklingen og produktiviteten i bedriftene.

Her er endringene: Regjeringen foreslår kraftige innstramminger for bemanningsbransjen

Vill-vest-tilstander

Eggum sier at Fellesforbundet får tilbakemeldinger fra fagforeningene om at mange bedrifter nå ansetter folk som hittil har vært innleid. Folk flest ønsker en jobb med lønn og forutsigbarhet, og det er det langt flere som skal tilbys framover.

– Forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslofjord-regionen er et svært kraftfullt og godt grep. Her har det vært vill-vest-tilstander med mange skurker. Konsekvensene har vært at mange arbeidere har blitt utnyttet, og at det har vært vanskelig å rekruttere ungdom til viktige fagutdanninger for Norge. Tiden for løsarbeid er over, og jeg gleder meg til å ønske framtidens fagarbeidere velkommen til disse yrkene, sier Eggum som peker på at det ikke er tilfeldig hvem som styrer landet.

– Vi merker en kursendring og et taktskifte som skaper en bedre jobbhverdag for vanlige folk, slår han fast.

Fikk du med deg denne? Sylwester (34) vet bare når han har ferie, ikke om han skal jobbe i morgen eller neste uke

Mindre fleksibilitet

– Med innstrammingene i innleieregelverket fratar regjeringen bedriftene, og mange arbeidstakere, helt nødvendig fleksibilitet. Forslaget vil i praksis ramme verdiskapingen i hele Norge, sier NHO-direktør Nina Melsom på organisasjonens nettside.

– De nye reglene vil gjøre det ekstremt vanskelig, særlig for små- og mellomstore bedrifter over hele landet, å drive i mange bransjer. Det er allerede et skrikende behov for arbeidskraft i norske bedrifter og disse innstramningene gjør vondt verre.

Uten arbeid

Melsom frykter vi kan ende opp med at flere blir ansatt midlertidig i bedriftene og står uten videre arbeid når en arbeidsperiode er over.

– Dette i stedet for at de har faste jobber hos seriøse bemanningsbedrifter som vil sørge for nye oppdrag hos andre bedrifter med arbeidskraftbehov. Mange bedrifter vil antakelig måtte permittere og si opp folk de har ansatt når behovet for arbeidskraft svinger. Altså vil ansatte kunne oppleve mer uforutsigbarhet i arbeidsforholdet. Dette fremstår ikke som bedre alternativer for arbeidstakerne enn innleie fra seriøse bemanningsbyråer med ordentlige lønns- og arbeidsvilkår, sier Melsom

 

Spurv med kanon

NHO-direktøren mener regjeringens forslag om et totalt forbud mot innleie fra bemanningsbyrå til byggenæringen i Oslofjordområdet er å skyte spurv med kanon.

– Et totalforbud vil være svært inngripende og uforholdsmessig strengt og betyr enorme kostnader for bedriftene. Mange av dem har inngått kontrakter som varer i flere år, sier Melsom.

Bakgrunn: Da oljen kom, kjempet arbeidsgiverne mot innleie. Så snudde det

Ikke nok utredet

NHO viser også til innstrammingen som kom i 2019 ikke har fått virket i god nok tid, og at de heller ikke er evaluert før nye innstramminger kommer. Arbeidsgiverorganisasjonen mener at det bare er arbeidstakersiden som har blitt hørt i denne saken, at forslaget ikke har blitt forankret i trepartssamarbeidet, som regjeringen sier den er opptatt av.

Melsom viser også til at spørsmålet ikke er skikkelig utredet og viser til at Næringsdepartementets eget råd, Regelrådet, har pekt på at spesielt innleieforbudet ikke er godt nok utredet.

Rødts stortingsrepresentant, Emma Watne, sier en uttalelse at endelig er jobben med å kaste bemanningsbyråene ut av norsk arbeidsliv i gang.

Vil utvide forbudet

– Vi er glade for at regjeringa strammer inn på reglene for innleie og varsler at de vil forby innleie på byggeplasser i Oslo-området. Rødt har sammen med fagbevegelsen jobba systematisk for et slikt forbud siden vi kom inn på Stortinget.

– Men jobben er ikke over. Det er flere bransjer som har store utfordringer med innleie. Sammen med fagbevegelsen skal vi presse på for å utvide forbudet til flere bransjer og områder, sier Watne.

Hun viser også til at det er stor fare for at bemanningsbyråene kan omgå de nye reglene fordi skillet mellom innleie og entreprise ikke er godt nok.

Debatt: «Det interessante er hva som kommer etter et eventuelt forbud mot innleie»

Ble skremt av arbeidsgivere

– Enkelte bemanningsbedrifter vil drive som før, og kalle seg entreprenør, selv om de fortsatt driver utleie av arbeidskraft. Vi får ikke et effektivt forbud mot innleie før vi stopper fiktive entrepriser. Her burde regjeringa lytta til LO. Rødt vil presse på for å skjerpe dette lovverket.

Hun har også to kritiske merknader til det forslaget som Stortinget har fått, og som hun sier at regjeringa har latt seg skremme av arbeidsgiveren. Det ene gjelder lengden på overgangsordningene. Det andre er retten til fast ansettelse for vikarer.

– I høringsnotatet foreslo regjeringa en rett til fast ansettelse etter to år, men i proposisjonen går de tilbake til tre år, som i dag. Det er skuffende, sier Watne.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse