JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bemanningsbyrå og innleie

Regjeringen foreslår kraftige innstramminger for bemanningsbransjen. Her er endringene

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier at forslagene om å stramme inn på innleie av arbeidskraft vil gi arbeidstakerne mer makt over sin egen hverdag.
Regjeringen har lyttet til fagbevegelsen. Spesielt bygningsarbeidere i Oslofjordområdet har vært oppgitt over hvor mange innleide arbeidstakere som arbeidsgiverne har brukt. Nå kommer forbudet mot innleid arbeidskraft i denne delen av bransjen.

Regjeringen har lyttet til fagbevegelsen. Spesielt bygningsarbeidere i Oslofjordområdet har vært oppgitt over hvor mange innleide arbeidstakere som arbeidsgiverne har brukt. Nå kommer forbudet mot innleid arbeidskraft i denne delen av bransjen.

Håvard Sæbø

torgny@lomedia.no

I dag har regjeringen lagt fram en rekke lovforslag til innstramminger i muligheten for innleie av arbeidskraft. Fra nyttår blir det forbud mot innleie i byggebransjen i Oslofjordområdet. Dette forbudet fastsettes i en forskrift fra departementet. En forskrift skal ikke vedtas i Stortinget.

Forslagene til innstramminger for bemanningsbransjen følger stort sett forslagene som ble sendt ut på høring tidligere i vinter.

Midlertidige behov

Regjeringen vil fjerne muligheten til å leie inn arbeidstakere ved midlertidige behov. Den ønsker også å styrke innleide arbeidstakeres mulighet for å få fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid. Dagens regel utvides til å gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak, og retten inntrer hvis de har vært utleid til en virksomhet i mer enn tre år.

Det vil fortsatt være lov å leie inn arbeidstakere for å erstatte en annen arbeidstaker, som vikar. I tillegg er det lov å leie inn arbeidskraft etter avtale med de tillitsvalgte. Men da må bedriften være organisert og være tilsluttet en landsomfattende tariffavtale.

Innleie kan bli forbudt: Her er 13 svar til ansatte i bemanningsbyråer

Skille innleie og entreprise

Lovforslaget innebærer også et skarpere skille mellom innleie og entreprise. I tillegg blir det innført en godkjenningsordning for bemanningsbyråene.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen sier til FriFagbevegelse at disse tiltakene vil bidra til å øke produktiviteten i bedriftene ved at bedriften vil investere mer i sine arbeidstakeres kompetanse.

Tiltakene vil være med å styrke det seriøse arbeidslivet.

Mer makt over hverdagen

– Dette gjør vi for å sørge for at arbeidsfolk får mer makt over hverdagen sin, og dermed et tryggere arbeidsliv, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen til FriFagbevegelse.

Ministeren mener at disse tiltakene er bra for alle parter. Det vil gjøre samfunnet mer produktivt og konkurransevilkårene vil bli likere for de seriøse virksomhetene. Mindre innleie vil også gi et arbeidsliv hvor det investeres mer i de ansattes kompetanse.

Bemanningsbyråer: Høyre mener regjeringen rusher i spørsmålet om innleid arbeidskraft

Endrer styrkeforholdet

Mjøs Persen mener at forslagene vil føre til en fundamental endring i styrkeforholdet på mange arbeidsplasser. Dette vil gi de innleide flere rettigheter og også sørge for at bemanningsbedriftene blir mer seriøse.

– Vi tror også at innstrammingene vil føre til at vi klarer å rekruttere flere ungdom til disse fagene der omfanget av innleie er veldig stort.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen følger opp flertallet i Fougner-utvalgets forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen følger opp flertallet i Fougner-utvalgets forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Jan-Erik Østlie

Erfaring har vist at innleie kan bli erstattet av falske entrepriser. Regjeringen ønsker derfor en klarere grense mellom innleie og entreprise.

Arbeidsledelse

Blant annet vil det legges vekt på hvem som har den reelle arbeidsledelsen i en entreprise. Hvis det er entreprise, skal underentreprenøren reelt lede arbeidet og fordele arbeidsoppgavene til sine ansatte.

Det er Arbeidstilsynet som får til oppgave å håndheve de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Mjøs Persen håper at en effektiv håndheving fra Arbeidstilsynet vil slå ned på innretninger som er opprettet for å omgå de bestemmelsene i loven.

Regjeringen foreslår også at det opprettes en godkjenningsordning for bemanningsforetak. I dag holder det med at bemanningsforetakene registrerer seg i bemanningsbyråregisteret som håndteres av Arbeidstilsynet.

Godkjenningsordning

Den nye godkjenningsordningen skal opprettes etter mønster fra godkjenningsordningen for renhold og bilpleie. Bemanningsbyråene vil da måtte dokumentere at de oppfyller grunnleggende krav til arbeidsmiljøet og er registrert i de offentlige registrene som kreves.

Spesielt fra arbeidsgivere har det vært hevdet at forslagene er for strenge. Regjeringens innrømmelse overfor kritikerne er at det blir innført overgangsordninger for bindendende kontrakter slik at bedriftene får tid til å innrette seg etter de nye lovene. 

Fougner-utvalget

Regjeringen vil også vurdere om det på noen områder kan være behov for særreguleringer, blant annet for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten.

Forslag om en tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise, ble fremmet av flertallet i Fougner-utvalget som ble publisert for et år siden. Mjøs Persen lover at departementet arbeider med flere forslag med opphav i dette utvalget. Blant annet arbeides det med et tydeligere skille mellom ansatte og oppdragstakere.

Arbeidsministeren varsler også at det til høsten kommer en handlingsplan mot sosial dumping som også vil ta opp flere forslag fra Fougner-utvalget.

Forankring: Fougner-utvalget har sett på fremtids arbeidsliv. Her er deres 15 forslag til endringer

Warning
Annonse
Annonse