JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret 2020

Lønnsoppgjøret i hotell og restaurant: Her er forslaget

Fellesforbundet går til det uvanlige skrittet ikke anbefale ja eller nei i uravstemninga. Dermed må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for et bedre lønnsoppgjør.
Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

tormod@lomedia.no

Lørdag formiddag, mer enn ti timer på overtid, ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige i meklinga om årets tariffoppgjør for ansatte innenfor overnatting, servering og catering. Dermed blir det ingen streik i første omgang.

Lønnstillegg og sykepenger

Meklingsresultatet er et generelt tillegg på 50 øre per time både individuelt og på minstelønna fra 1. april 2020. Partene er dessuten enige om et såkalt garantitillegg på 1,40 kroner per time fra samme dato, fordelt med en økning på 1,22 kroner i minstelønna og 18 øre i kvelds-, natt- og helgetilleggene. Til sammen øker minstelønna med 1,72 kroner.

Fellesforbundet fikk også gjennomslag for kravet om at bedriftene ikke kan forskjellsbehandle ansatte når det gjelder forskuttering av sykepenger. Dette skal gjelde fra 1. juli 2021.

Resultatet er i tråd med frontfaget, den konkurranseutsatte industrien, ifølge forbundet. Der får ansatte litt mer å rutte med, dersom prisveksten blir som forventa i år.

Fikk du med deg denne? Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som Choice-sjefen

Medlemmene bestemmer

Forhandlingsdelegasjonen går likevel til det uvanlige skrittet ikke å anbefale hva medlemmene skal stemme i uravstemninga. Forbundet viser til at bransjen er hardt ramma av koronakrisa og at mange av de 7.500 medlemmene er permittert.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette er langt unna våre opprinnelige krav. Samtidig ønsker vi ikke å ta en beslutning om konflikt uten å ha lytta til bredda av medlemsmassen, sier forhandlingsleder Clas Delp på forbundets nettsider.

Meklingsresultatet kom som en skisse lagt fram av Riksmekleren. NHO Reiseliv anbefaler forslaget og sender det ut på avstemning. Resultatet av avstemningene skal leveres Riksmekleren innen 14. november.

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

Ekstrahjelper og månedslønn

Fellesforbundet fikk ikke gjennomslag for å rydde opp i den utstrakte bruken av ekstrahjelper i bransjen, løfta fram som et sentralt krav i forhandlingene. Dette er ansatte som blir tilkalt av arbeidsgiveren etter behov, uten garanti for arbeid. Forbundet opplyser at de framover skal jobbe både juridisk og politisk med saken.

– Vi kan ikke akseptere at hotellene blir løsarbeidersamfunn, sier Clas Delp.

Heller ikke kravet om fast månedslønn er nevnt i protokollen. I dag er det mange i bransjen som får timelønn i stedet for lønn etter stillingsprosenten sin.

Les denne fra mars: Ekstrahjelp Nana er bekymra for om hun klarer å forsørge sin fem år gamle sønn under krisa

Kritiserer arbeidsgiverne

Arbeidsgiverne ville på sin side fjerne blant annet forhandlingsretten tillitsvalgte har i tariffavtalen, når vaktlistene skal settes opp. NHO Reiseliv ville også fjerne begrensningen på delte skift der arbeidsdagene ikke henger sammen.

– Vi ble både skuffa og overraska over at arbeidsgiverne ønska å bruke krisa til å svekke rettighetene til arbeidstakerne, sier Clas Delp i Fellesforbundet.

Magne Kristensen, forhandlingsleder i NHO Reiseliv, viser til at arbeidsgiversida har krevd en endring når det gjelder vaktlistene i flere tidligere tariffoppgjør.

– Hensikten har vært å bringe reglene i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven, fordi tariffavtalen går lenger enn loven. Vi måtte konstatere at vi ikke fikk gjennomslag for dette, skriver han i en epost til Magasinet for fagorganiserte.

Når det gjelder ekstrahjelpene, viser han til et partssammensatt utvalg som jobber med blant annet dette spørsmålet. Innstillinga kommer neste sommer.

– Det ville ikke vært hensiktsmessig å foregripe dette arbeidet, mener Kristensen.

Korona-milliarder til reiselivet: Her er den nye støtteordninga

Utdanning og likestilling

Fellesforbundet og NHO Reiseliv er ellers enige om å arbeide for at bransjeprogrammet for reiseliv, et trepartssamarbeid for etter- og videreutdanning, blir videreført også etter koronakrisa.

De minner også partene lokalt om å jobbe for likestilling og mot diskriminering ved å ta i bruk likestillings- og diskrimineringsloven.

Les mer om bransjeprogrammet: Hotellansatt Sheida tar gratis kurs mens hun er permittert

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse