JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kabotasje:

Regjeringen vil slå hardere ned på ulovlig transport i Norge. Slik reagerer Fellesforbundet

Det skal bli lettere å gi gebyr til utenlandske selskaper som driver ulovlig transport internt i Norge.
Norsk transportbransje har hatt et ønske om innstramming av kabotasjereglene i mange år.

Norsk transportbransje har hatt et ønske om innstramming av kabotasjereglene i mange år.

Privat

roy@lomedia.no

Målet er å skape likere konkurransevilkår i transportbransjen. Det framkommer i et ferskt høringsutkast fra Samferdselsdepartementet.

Kontroller som er utført de siste årene, viser at svært mange av de utenlandske tungbilsjåførene ikke får den lønna de skal ha når de kjører i Norge, noe som er en stor konkurransefordel for selskapene som underbetaler sine sjåfører.

• Les hele høringsforslaget HER

Overholder ikke reglene

Det er spesielt reglene om kabotasjekjøring det syndes mot. Kabotasjekjøring er transport mellom to steder i ett land utført av en transportør fra et annet land.

I dag kan en lastebil som kommer fra utlandet med gods til Norge, foreta tre slike kabotasjeoppdrag i løpet av sju dager før lastebilen må ut av landet igjen, men under disse oppdragene skal sjåføren ha allmenngjort norsk tarifflønn.

Slik er ikke alltid realiteten, innrømmer samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Vi ser at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr, og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier Hareide.

Mye delt: Lastebilsjåfør Håvard (70): – Utviklingen er skremmende

Preventiv effekt

Han mener et gebyr som kommer med en gang det avdekkes brudd på kabotasjereglene, vil få bransjen til å følge regelverket mer enn det som skjer i dag.

– Dette forslaget sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket, mener KrF-statsråden.

– Det vil være en effektiv håndheving med allmennpreventiv effekt, ved at det ilegges en reaksjon på overtredelsen med en gang den avdekkes og at den som må betale er transportselskapet og ikke sjåføren. Dette vil kunne gi bedre etterlevelse av regelverket og bidra til lik konkurranse, samt bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Saken fortsetter under bildet.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener reglene for kabotasjekjøring ikke blir overholdt.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener reglene for kabotasjekjøring ikke blir overholdt.

Martin Guttormsen Slørdal

Godt mottatt

I Fellesforbundet blir forslaget fra regjeringen godt mottatt.

– Vi er positive til at det blir fokusert på mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen.

– Dette har vi hatt oppe i ulike sammenhenger ved flere anledninger der kabotasje har vært tema. Nye tiltak mot ulovlig kabotasjekjøring vil uansett være et skritt i riktig retning, men om dette forslaget sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregelverket gjenstår å se. Vi skal iallfall lese og behandle forslaget nøye før vi avgir mer konkrete innspill rundt dette temaet, forteller han.

Bakgrunn: EU har avgjort framtiden til europeiske lastebilsjåfører: – En seier for fagbevegelsen

Kan gi kjøreforbud

I høringsforslaget regjeringen har sendt ut, går det også fram at Vegvesenet i tillegg til å ilegge gebyr, kan gi bruksforbud på kjøretøyet til boten er betalt, eller det er stilt garanti for kravet.

Et slikt forbud «må vurderes til å være nødvendig og hensiktsmessig for å hindre videre ulovlig transport. I praksis vil bruksforbudet vare inntil man kan fremskaffe den dokumentasjonen som kreves for å tillate videre kjøring. I de tilfeller der slik dokumentasjon ikke kan fremskaffes kan man tillate at tom eller internasjonal transport kjører ut av landet», står det å lese i høringsnotatet.

Saken fortsetter under bildet.

Dag-Einar Sivertsen er forbundssekretær i Fellesforbundet.

Dag-Einar Sivertsen er forbundssekretær i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Viktig med virkemidler

Dag-Einar Sivertsen sier til Magasinet at det er viktig at myndighetene har virkemidler som gjør det vanskelig for transportørene å unndra seg å betale bøter ved ulovlig kabotasjekjøring.

– Uten å gå inn i enkeltmomenter i høringen, kan dette etter Fellesforbundets oppfatning være nødvendig og hensiktsmessig for å hindre videre ulovlig transport som avdekkes også i forbindelse med kabotasjekjøring. Vi får likevel se og vurdere helheten i høringsforslaget før vi konkluderer med forbundets synspunkter på dette, sier forbundssekretær Sivertsen.

Høringsfristen er 16. august, men regjeringen har allerede innført overtredelsesgebyr for blant annet brudd på kjøre- og hviletidsreglene i veitrafikkloven. Disse reglene trer i kraft fra 1. september 2021.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i store bransjer i privat sektor, blant annet industri, bygg, transport og hotell- og restaurant.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse