JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PIONERER: Oljearbeiderne som var med på starten av Norges oljeeventyr håper Stortinget nå vil gi dem erstatning og anerkjennelse for de harde forholdene de arbeidet under.

PIONERER: Oljearbeiderne som var med på starten av Norges oljeeventyr håper Stortinget nå vil gi dem erstatning og anerkjennelse for de harde forholdene de arbeidet under.

Håvard Sæbø

Nytt håp om erstatning til oljepionerene: – Mange har fått skader fra en cocktail av kjemikalier, sier FrP-politiker

Politikere på både venstre- og høyresiden har tatt pioneroljearbeiderenes sak opp i Stortinget. Nå kan endelig en erstatning for yrkesskader være innen rekkevidde for pionerene.24.03.2021
10:37
24.03.2021 10:37

petter@lomedia.no

– Jeg ble opprørt da jeg fant ut hvordan mange norske pioneroljearbeidere har blitt behandlet, mange har blitt syke og fått skader fra en cocktail av kjemikalier offshore, og oljeselskapene har dekket over det, sier stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland fra FrP.

Han fremmet en interpellasjon til stortingsmøtet 11. mars, der han spurte statsråd Torbjørn Røe Isaksen om han ville sette ned en kommisjon for å kartlegge omfanget av yrkesskadde pioneroljearbeidere.

Samme dag fremmet fem representanter fra Arbeiderpartiet et representantforslag om «nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade». De ber blant annet om en vurdering av en mulig særordning for oljepionerene inntil nytt regelverk er på plass, i likhet med det blant annet Nordsjødykkerne tidligere har fått.

– Hvorfor er det behov for en egen kommisjon? Er det et stort hull i gjeldende regelverk for yrkesskadde arbeidere som gjør at pionerene i olja ikke omfattes? Da må jo hullet tettes, jo før, jo heller, sa Ap-representant Lise Christoffersen under debatten om Saudlands spørsmål.

Christoffersen reiste også spørsmålet om hvem som skal regnes som pioneroljearbeidere, og dermed omfattes av en eventuell erstatning.

Aktuelt: Over 1100 har søkt Nav om å få godkjent covid-19 som yrkessykdom

Vil være Norge verdig

Pioneroljearbeiderne var med på starten av oljeindustrien, i likhet med nordsjødykkerne. Dykkerne fikk sin oppreising for arbeidsforholdene de ble utsatt for i 2014, men dette omfattet ikke de andre oljearbeiderne som var med på å bygge industrien.

– En kommisjon tror jeg er en god idé. I og med at det lever mennesker i dag som jobbet under disse forholdene, så vil det bety mye for dem å bli tatt på alvor, sier tidligere oljearbeider Ketil Karlsen.

I 1978 begynte Karlsen på borerigg i Nordsjøen. I løpet av ti år på ulike rigger, var han aktiv som tillitsvalgt og verneombud. Senere arbeidet han som HMS-ansvarlig i Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), forløperen til Industri Energi, og har totalt 30 års erfaring med HMS-arbeid på sokkelen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

VERDIG: Tidligere oljearbeider og HMS-koordinator i NOPEF Ketil Karlsen, mener en anerkjennelse til pioneroljearbeiderne vil være oljenasjonen Norge verdig. Bildet er fra 2008.

VERDIG: Tidligere oljearbeider og HMS-koordinator i NOPEF Ketil Karlsen, mener en anerkjennelse til pioneroljearbeiderne vil være oljenasjonen Norge verdig. Bildet er fra 2008.

Karlsen husker godt de tøffe forholdene i det norske oljeeventyrets spede begynnelse.

– Jeg ble selv sendt i land med helikopter to ganger de første to årene. En gang med innslått kinnbein og full av smertestillende, slik at jeg sovnet på flyplassen. Den andre gangen ble jeg syk av å puste inn varm dieseldamp, forteller Karlsen.

I en periode var det én hjemsendelse med helikopter i uka fra riggen der Karlsen jobbet, og sikkerhetskurs ble ikke obligatorisk før etter Alexander Kielland-ulykken, ifølge Karlsen.

– Jeg ble ikke akkurat imponert av sikkerhetskurset, for å si det sånn. Men det var sånn det var, og det har blitt bedre. Jeg ser at veldig mye av det vi har holdt på med både i min tid og senere tid i forbundet, har bidratt til at det har blitt bedre. Men jeg har en opplevelse av, når jeg ser tilbake på det, at som menneske så var du ganske verdiløs.

Den anerkjennelsen pioneroljearbeiderne kan få ved at Stortinget tar opp saken, mener Karlsen er gull verdt. Spesielt med tanke på hvor viktig oljeindustrien har vært for velstanden vi har i Norge i dag.

– Det hadde vært verdifullt hvis Stortinget hadde tatt tak i det. Det hadde gitt oljeindustrien og oljenasjonen et annet bilde. Det å bli anerkjent i den viktigste og mest innbringende industrien vi har hatt i moderne tid, det vil være verdig den nasjonen som vi liker å se oss som.

Les også: Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

Regjeringen: Skal vurdere endringer i yrkesskadelovverket

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen levner ingen tvil om at flere tidligere oljearbeidere kan ha fått helseplager på grunn av forhold i arbeidsmiljøet.

– Vi vet at arbeidsmiljøet i tidlig norsk petroleumsvirksomhet kunne være tøft. Noen oljearbeidere opplever også at de ikke får den oppfølgingen de fortjener. Myndighetene har fulgt opp dette området gjennom mange år gjennom tilsyn, kunnskapsutvikling og utredning og oppfølging av tidligere oljearbeidere, sier Isaksen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er utformingen og praktiseringen av yrkesskadeforsikringsordningen de må se nærmere på, og ikke en ny kommisjon eller kompensasjonsordning for oljepionerene.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er utformingen og praktiseringen av yrkesskadeforsikringsordningen de må se nærmere på, og ikke en ny kommisjon eller kompensasjonsordning for oljepionerene.

Jan-Erik Østlie

Arbeids- og sosialministeren kunne under debatten fortelle at han har vært i kontakt med justisminister Monica Mæland, for å se på mulige endringer i regelverket til yrkesskadeforsikringsloven. Flere av de tidligere oljearbeiderne har slitt med å få sine skader godkjent som yrkesskader, og har dermed heller ikke fått erstatning.

– Derfor er det eventuelt utformingen og praktiseringen av yrkesskadeforsikringsordningen, og ikke en ny kommisjon eller kompensasjonsordning vi må se nærmere på. For å ha et bedre grunnlag for å vurdere dette, må vi oppsummere og systematisere kunnskap, sier Isaksen.

– Hva forventer dere at vil komme ut av dette arbeidet?

– Det er for tidlig å si noe om, men jeg syntes interpellasjonen ga en god diskusjon, svarer ministeren.

Les også: Vidar (68) brakk ryggen på jobb, men får ikke erstatning: – Her har staten sviktet, mener Ap-politiker

(Saken fortsetter etter bildet)

EVENTYRET: Da oljeeventyret startet på 70-tallet, var det tøffe forhold for oljearbeiderne.

EVENTYRET: Da oljeeventyret startet på 70-tallet, var det tøffe forhold for oljearbeiderne.

Håvard Sæbø

Ap vil snu bevisbyrden

I 1990 ble yrkesskadeforsikringen lovfestet. Det innebærer at forsikringsselskaper håndterer saken, dersom en arbeidstaker blir skadet og søker om erstatning.

Det er arbeideren selv som må bevise at skaden de søker erstatning om, skjedde på grunn av arbeidet de har gjort, for eksempel i Nordsjøen.

Ifølge Karlsen har dette vært spesielt vanskelig for dem som fikk løsemiddelskader som følge av jobben.

– Svakheten når det kommer til disse typer skader, var at det ikke var noe system på den medisinske siden som fanget opp de som ble syke av dette. Og det ble dermed ikke loggført. Det har vært vanskelig i ettertid, fordi du ikke har hatt noen tall eller fakta å vise til. Da blir det påstander, og det tjener jo ingen.

De fem Ap-politikerne peker blant annet på denne «omvendte bevisbyrden» i sitt forslag, og vil snu om på dette. Både for pioneroljearbeiderne og dagens oljearbeidere, men også for alle andre arbeidstakere.

– Arbeiderpartiet vil snu bevisbyrden i yrkesskadesaker, ha like rettigheter for menn og kvinner, like rettigheter for norske og utenlandske arbeidstakere, strengere kontroll med useriøse arbeidsgivere, fortalte Lise Christoffersen under debatten.

FrP-representant Gisle Saudland håper den tverrpolitiske enigheten om pionerenes anerkjennelse under stortingsdebatten, vil bære frukter.

– Jeg ønsker ikke at dette skal være en partipolitisk valgkampsak og har selv derfor aldri dratt noen partipolitiske kort. Hvis alle avstår fra det så tror jeg faktisk vi kan avslutte denne saken en gang for alle, og gi de skadde den anerkjennelsen og kompensasjon de fortjener.

Saudland kan ikke si nå om FrP støtter hele forslaget fra Ap, men er opptatt av at de i fellesskap skal finne løsningen for pionerene.

– Forslaget til Arbeiderpartiet omhandler flere ting. Men her er det mange veier til mål, og jeg er rede til å samarbeide med alle gode krefter for å gi en oppreisning til pioneroljearbeiderne, sier FrP-politikeren.

Mye lest: Tillitsvalgt Jørgen jubler: 700 ansatte får etterbetalt årevis med overtidskroner

– En skammelig håndtering av folk som sliter

Karlsen synes det er fint om dette kan føre til en positiv endring både for pionerene og nåværende oljearbeidere.

– Oppmerksomhet rundt disse spørsmålene vil sikkert gi litt annen innstilling fra dem som behandler slike saker. Mye er kjempefint, men noen av dem som håndterer regelverket, synes kun å ha ett stempel å trykke på søknaden, og det står det «nei» på. En skammelig håndtering av folk som sliter, sier den tidligere oljearbeideren.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
24.03.2021
10:37
24.03.2021 10:37Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

LO og NHO ble enige i  årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

LO og NHO ble enige i årets lønnsoppgjør. Men hva ble de egentlgi enige om? FraFagbevegelse prøver å forklare resultatet.

Håvard Sæbø

Hvordan kan 2,25 kroner i timen bli 2,7 prosent? Lønnsoppgjøret forklart

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

FÅR FERIEPENGER: Ørjan Strømhaug er glad for de ekstra pengene som vil tikke inn på kontoen. Han var permittert fra jobben på et personbilverksted fra mai til desember i 2020.

Tormod Ytrehus

Nå blir det likevel feriepenger på dagpenger for småbarnspappa Ørjan. Så mye kan han få

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Ole Erik Almlid og Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Vekter og tillitsvalgt Knut-Johannes Berg er lei av å sakke akterut på lønn. Derfor blir han provosert av NHOs krav i årets mellomoppgjør.

Sissel M. Rasmussen

Vekter Knut-Johannes er provosert: Om NHO får gjennomslag, vil han henge enda mer etter på lønn

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Ragnhild Lied

Ragnhild Lied

Ole Palmstrøm

Unio vil kreve mer i lønnsvekst


Flere saker