JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oppsigelse

Oljearbeidere mistet jobben. Nå har de også tapt i retten

Fire oljearbeidere mente de mistet jobben uten grunnlag og tok Aker Solutions til tingretten. Der fikk arbeidsgiver medhold.
En virksomhetsoverdragelse skjer når en virksomhet eller del av en virksomhet flyttes fra én arbeidsgiver til en annen. Plikter og rettigheter gjelder fortsatt, og det er i seg selv ikke grunn for oppsigelse.

En virksomhetsoverdragelse skjer når en virksomhet eller del av en virksomhet flyttes fra én arbeidsgiver til en annen. Plikter og rettigheter gjelder fortsatt, og det er i seg selv ikke grunn for oppsigelse.

Arkivfoto: Erlend Angelo

petter@lomedia.no

Industri Energi og Aker Solutions møttes i mai i Ringerike, Asker og Bærum tingrett for å avgjøre saken for de fire oljearbeiderne.

Forbundet mente det var skjedd en virksomhetsoverdragelse, og at de dermed hadde rett på jobben.

En enstemmig tingrett var uenige med Industri Energi, og Aker Solutions fikk medhold.

Tidligere kollegaer ble ansatt

En virksomhetsoverdragelse skjer når en virksomhet eller del av en virksomhet flyttes fra én arbeidsgiver til en annen. Plikter og rettigheter gjelder fortsatt, og det er i seg selv ikke grunn for oppsigelse.

I den aktuelle saken tapte Oceaneering en anbudsrunde om driftsinspeksjonstjenester for Equinor, til Aker Solutions høsten 2019.

Oppsigelsene til de aktuelle oljearbeiderne kom vinteren 2019, og 1. april 2020 tok Aker Solutions over.

I løpet våren ble ingeniører som tidligere jobbet i Oceaneering, ansatt av Aker Solutions. Det var da de fire oljearbeiderne reagerte og mente at det var skjedd en virksomhetsoverdragelse.

Denne skaper debatt: Innleide Øyvind tapte i retten – får ikke overtidsbetalt

Ikke nok ansatte gikk over

Ifølge dommen er det tre vilkår som må være oppfylt for at det skal klassifiseres som en virksomhetsoverdragelse: enhetsvilkåret, overdragelsesvilkåret og identitetsvilkåret.

Retten har tatt utgangspunkt i at partene er enige i at overdragelsesvilkåret er oppfylt, og flertallet av dommerne mener under tvil at enhetsvilkåret er oppfylt.

Avgjørende punkt for rettens dom handler om identitetsvilkåret er oppfylt eller ikke.

Det vil si om virksomheten i hovedsak er den samme som ble drevet før overføringen.

Tingretten mener at Equinors bytte fra Oceaneering til Aker Solutions ikke har «endret tjenestenes art eller innhold i særlig grad», men at dette i seg selv ikke er nok for å oppfylle identitetsvilkåret.

Det kreves også at en vesentlig del av arbeidskraften overføres for å oppfylle vilkåret. Tre tidligere Oceaneering-ansatte har fått jobb i Aker Solutions.

Siden dette utgjør ti prosent av de Oceaneering-ansatte kan ikke retten «se at Aker Solutions kan anses for å ha overtatt en etter antall og kvalifikasjoner betydelig del av arbeidsstyrken».

Retten mener derfor at identitetsvilkåret ikke er oppfylt, og at det dermed ikke er skjedd en virksomhetsoverdragelse.

Oljearbeiderne må dekke bedriftens saksomkostninger på 265.509 kroner.

Aktuelt: Oljearbeidere på sokkelen får over 30.000 kroner i økt lønn

Kan fortsatt anke

Dommen i saken ble avsagt 20.mai. Fristen for å anke er 20. juni, og dommen er derfor ikke rettskraftig i skrivende stund.

– Aker Solutions er fornøyd med å ha vunnet fram i saken og tar dommen til etterretning. Ytterligere kommentarer er ikke naturlig på det nåværende tidspunkt, sier advokat Kurt Weltzien, som er Aker Solutions’ prosessfullmektig.

Advokat Agnete Velde Jansson i Industri Energi representerer to av oljearbeiderne, mens tidligere forbundsadvokat Eyvind Mossige de to andre. De har ikke tatt stilling til om de ville anke dommen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse