JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oljepionerene får erstatning – til tross for arbeidsministerens motstand

Innen desember neste år skal spørsmålet om erstatning til tidligere oljearbeidere være avklart. Det er klart etter at opposisjonen på Stortinget fikk flertall for å nedsette en kommisjon.
PIONER: Ekofisk-feltet var Norges første oljefeltet som ble satt i produksjon i 1971. Flere av oljearbeiderne som jobbet her på 70- og 80-tallet har fått skader og sykdommer i etterkant av dette arbeidet.

PIONER: Ekofisk-feltet var Norges første oljefeltet som ble satt i produksjon i 1971. Flere av oljearbeiderne som jobbet her på 70- og 80-tallet har fått skader og sykdommer i etterkant av dette arbeidet.

Arkivfoto: LO Media

petter@lomedia.no

– Jeg er svært glad for at et flertall i komiteen, Sp, Ap, Frp og SV, står bak kommisjonen. Det er gledelig at vi i hvert fall har fått gjort noe med oljepionerene, sa Per Olaf Lundteigen (Sp).

Som saksordfører var han første taler ut da Stortinget debatterte Arbeids- og sosialkomiteens innstilling om en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for oljepionerarbeiderne.

Tirsdag ettermiddag vedtok Stortinget, med 55 mot 30 stemmer, komiteens innstilling. Nå blir det kompensasjon til oljepionerene.

– Jeg vil takke både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for at vi sammen her har kommet til en enighet om å få satt ned denne kommisjonen, sa komiteens leder Erlend Wiborg (FrP).

• Mye lest: Oljearbeider mistet beinet i ulykke og ble sagt opp. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Vil ha rask avklaring for pionerene

Da Norge fant olje på sokkelen på slutten av 60-tallet, med den påfølgende produksjonsstarten på 70-tallet, startet det norske oljeeventyret. Det har gitt mange arbeidsplasser og store inntekter til statskassa og til samfunnet.

– Men dette har ikke kommet gratis, noen mennesker har tatt en betydelig risiko. Det handler om hvordan vi som samfunn stiller opp for dem som har gitt oss så uendelig mye – Norge har hatt et oljeeventyr uten sidestykke, sa Wiborg fra Stortingets talerstol.

Da nordsjødykkerne fikk sin erstatning i 2014, var ikke de som jobbet over vann på plattformene inkludert. Det er disse som stortingsflertallet nå vil gi kompensasjon.

(Saken fortsetter under bildet)

FORNØYD: Leder Erlend Wiborg (FrP) av arbeids- og sosialkomiteen er glad for at Stortingsflertallet vil gi oljepionerene en etterlengta kompensasjon.

FORNØYD: Leder Erlend Wiborg (FrP) av arbeids- og sosialkomiteen er glad for at Stortingsflertallet vil gi oljepionerene en etterlengta kompensasjon.

Privat

Kommisjonen skal bestå av fageksperter, partene i arbeidslivet og organisasjoner som representerer de arbeidsmiljøskadde oljearbeiderne. De skal få en oversikt over omfanget av helseskader blant pioneroljearbeiderne, og komme med forslag å hvilke kriterier som skal gjelde.

Politikerne på flertallets side er også opptatt av at det haster for mange av de tidligere oljearbeiderne. Kompensasjonsordningen skal være ferdig innen utgangen av neste år, med en påfølgende godkjenning i Stortinget.

• Les også: Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Ap-politiker Lise Christoffersen og fire andre Ap-politikere står bak representantforslaget som til slutt førte til dette vedtaket, og er glad for vedtaket:

– Samtidig må vi ikke glemme at også dagens oljearbeidere utsettes for belastninger som kan gi helseskader. Det som er viktig er at den enkelte arbeidstaker, når skaden først har skjedd, faktisk får den lovbestemte erstatningen de har krav på, påpekte Christoffersen under stortingsdebatten.

Hele debatten kan sees her.

Ministeren vil ikke ha kommisjon

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere forklart at han ikke mener en slik kommisjon er riktig steg å gå for oljepionerene:

– Det er eventuelt utformingen og praktiseringen av yrkesskadeforsikringsordningen vi må se nærmere på. For å ha et bedre grunnlag for å vurdere dette, må vi oppsummere og systematisere kunnskap, har Isaksen sagt tidligere.

(Saken fortsetter under bildet)

SKADER: En tidligere oljearbeider med sår på fingrene etter det kroniske eksemet han har fått etter for mye kontakt med løsemidler. Andre skader og sykdommer oljepionerene har opplevd, er blant annet hukommelsestap, skjelvinger, utmattelse og stamming.

SKADER: En tidligere oljearbeider med sår på fingrene etter det kroniske eksemet han har fått etter for mye kontakt med løsemidler. Andre skader og sykdommer oljepionerene har opplevd, er blant annet hukommelsestap, skjelvinger, utmattelse og stamming.

Arkivfoto: Håvard Sæbø

Som et alternativt forslag til en kommisjon stemte ministerens parti, sammen med regjeringspartnerne Kristelig Folkeparti og Venstre, for et annet forslag:

«Stortinget ber regjeringen, i påvente av et oppdatert regelverk for yrkesskade, vurdere om det er behov for en særordning for «oljepionerene» på linje med det som tidligere er gjennomført for Nordsjødykkerne og veteranene i utenrikstjeneste».

Under debatten pekte arbeidskomitémedlem Margret Hagerup (H) på utredningene som har blitt gjort tidligere om oljearbeidernes situasjoner, som ikke har ført til erstatninger:

– Det de andre partiene nå gjør, er å slå fast uten forbehold at oljearbeiderne skal kompenseres uavhengig av disse rapportene. Mange av de samme problemstillingene når det gjelder skadelig påvirkning kan også gjelde andre yrker, men her velger de andre partiene å tilgodese en gruppe.

(Saken fortsetter under bildet)

UTREDNING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er skeptisk til å vedtaket om kommisjon, og poengtere at man ikke vet hvilke eventuelle konsekvenser og ringvirkninger det kan få, uten en utredning.

UTREDNING: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen er skeptisk til å vedtaket om kommisjon, og poengtere at man ikke vet hvilke eventuelle konsekvenser og ringvirkninger det kan få, uten en utredning.

Jan-Erik Østlie

Arbeidsministeren poengterte under debatten hvilke konsekvenser et slikt vedtak kan føre til, og la til grunn at flertallet hadde tenkt gjennom dette og tenkt gjennom hvor en eventuell milliardkostnad skulle dekkes inn i budsjettet:

– Det er grunn til, etter min mening, å gjøre det som man normalt gjør i store saker som kan ha milliardkonsekvenser. I hvert fall hvis man ikke ønsker å holde noen grupper for narr. Og det er å gjøre en skikkelig utredning av et forslag, før man vedtar det, sa Røe Isaksen.

Wiborg kunne avklare at FrP var villige til å prioritere dette, og at det var derfor de stilte seg bak forslaget:

– Og ja, det danner presedens. Hvis det er andre grupper som er i en slik særstilling som oljepionerene og nordsjødykkerne er, så skal selvfølgelig vi som samfunn stille opp for dem, sa Wiborg.

Skal gjennomgå listen over yrkesskader

I Arbeiderpartiets opprinnelige forslag ligger det flere punkter om «nødvendige endringer i regelverket for yrkesskade», som de ikke får flertall for. Blant annet å styrke kontrollen av utenlandske arbeidstakeres lønns-, arbeids-, forsikrings- og boforhold, samt å snu bevisbyrden i yrkesskadesaker.

Men det er én ting alle partiene på Stortinget er skjønt enige om;

«Stortinget ber regjeringen i samråd med partene i arbeidslivet legge fram et forslag til nødvendig forenkling av yrkesskadereglene som er i tråd med utviklingen i samfunnet og arbeidslivet, og som sikrer den enkelte arbeidstaker».

I tillegg ønsker alle partiene en gjennomgang, og eventuell oppdatering, av yrkessykdomslisten.

– Det er positivt at regjeringspartiene nå åpner for at de skal skje en gjennomgang. Hva som blir resultatet av det, vet vi imidlertid ikke, men det haster. Saken er svært viktig for dem det gjelder. Vi snakker om personer som skades på jobb eller som utvikler yrkesrelatert sykdom, forklarer Christoffersen.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i olje-, gass- og landindustri.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse