JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

MÅTTE SLUTTE: Helga Bårdsdatter Kristiansen, elsket jobben sin i Hurtigruten, men hadde ikke noen valg og måtte bytte jobb siden hun ikke fikk medlemskap i Folketrygden.

Privat

Skatt og velferd

Alle i Norge får disse godene, unntatt en gruppe sjøfolk: – Vi ble statsløse, fortviler Helga

Helga Bårdsdatter Kristiansen jobbet for Hurtigruten og skattet til Norge. Likevel ble hun ekskludert fra alle offentlige goder Norge har å tilby.23.09.2022
06:00
19.10.2022 15:15

tri@lomedia.no

Helga Bårdsdatter Kristiansen er norsk statsborger, bor i Norge, skatter til Norge og jobbet i et norsk selskap.

Likevel ble hun nektet medlemskap i folketrygden, fellesordningen som sikrer norske statsborgere økonomisk stønad ved sykdom, svangerskap, fødsel, arbeidsløshet og uførhet.

Folketrygden har også pensjonsordning og dekker utgifter til helsetjenester og andre nødvendige goder.

Grunnen for utestengelsen er en særskilt bestemmelse i folketrygdloven som sier at sjøfolk som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip, registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS), ikke har rett på medlemskap i folketrygden (se faktaboks). 

Mens hotell- og restaurantansatte ekskluderes, er de andre ansatte i de samme skipene: matroser, maskinister og styrmenn inkludert. 

– Jeg kan ikke få sagt hvor urettferdig det er. Vi var stolte, norske sjøfolk som seilte på norske skip, som også seilte på norsk sokkel deler av tiden. Likevel fikk vi ikke ta del i de felles godene landet vårt har, sier Kristiansen om ordningen som er ansett som en obligatorisk trygdeordning for alle som er bosatt i Norge.

Måtte bytte jobb

Uten medlemskap i folketrygden hadde ikke Kristiansen noen annen mulighet enn å bytte jobb, selv om hun stortrivdes hos Hurtigruten.

– Det ble umulig for meg å fortsette jobben min som ekspedisjonsleder i Hurtigruten når jeg ikke kan være medlem av norsk folketrygd. Det var med tungt hjerte jeg sa opp en jobb jeg var utrolig glad i og stolt over å ha jobbet meg til. Jeg var ansatt i ni år i Hurtigruten, sju av disse på sjøen for Hurtigruten sine ekspedisjonsskip, sier Kristiansen som i begynnelsen ikke var klar over at hun ble ekskludert fra folketrygden. 

Da hun forlot selskapet hadde Kristiansen stilling som ekspedisjonsleder, som er en 4-stripers offiser, på samme nivå som hotellsjef. 

– Vi i ekspedisjonsteamet ble puttet inn i kategorien «hotell» fordi vi håndterer gjestene om bord. Dermed var vi ekskludert. Vi ble på mange måter statsløse da vi falt utenfor systemet vi hadde skattet til, sier Kristiansen

Dette mener LO og sjøfolka: Snart kan norske lønns- og arbeidsforhold til sjøs bli lovfestet

Håp i ny høring

Nå håper hun at Stortinget tar til fornuft og inkluderer denne gruppen. I løpet av høsten skal regjeringen nemlig legge fram et høringsnotat for å endre loven slik at ansatte i hotell- og restaurant i turistskip i NIS skal få like rettigheter som resten av Norge. 

– Ordningen har vært både uheldig og urettferdig. Nå er vi i posisjon og nå ønsker vi å rydde opp i forholdene, sier arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen til FriFagbevegelse.

I 14 år har sjøfolk kjempet for norsk lønn i norske farvann: Nå kan de endelig juble

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran skal være med å utforme høringsnotatet. Han mener at dette, sammen med innføring av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, er en del av storrengjøringen i arbeidsforholdene på sjøen. 

– I Norge tar de fleste av oss det som en selvfølge å ha skikkelig arbeidsforhold i arbeidslivet, men det er ikke slik for alle, det er dette et eksempel på og det vil vi gjøre noe med, sier Skjæran.

OPTIMISTISKE: Lena Dyring og Johnny Hansen fra Norsk Sjømannsforbund er takknemlig for at Ap-statsrådene Marte Mjøs Persen og Bjørnar Skjæran endelig vil gi en gruppe sjøfolk tilgang til Folketrygden.

OPTIMISTISKE: Lena Dyring og Johnny Hansen fra Norsk Sjømannsforbund er takknemlig for at Ap-statsrådene Marte Mjøs Persen og Bjørnar Skjæran endelig vil gi en gruppe sjøfolk tilgang til Folketrygden.

Tri Nguyen Dinh

Alle er med, minus noen få sjøfolk

Verken han eller Persen vet om andre yrkesgrupper i Norge som er ekskludert fra folketrygden.

De mener endringsforslaget er en del av likestillingskampen.

– Det er flest kvinner som jobber i disse stillingene. Det handler om at både kvinner og menn skal ha de samme rettighetene til medlemskap i folketrygden, sier Persen.

– Likestilling er også viktig strategisk. Vi skal igjennom et grønt skifte, da må vi ha likestilling i arbeidslivet og i næringen for å klare å rekruttere i hele befolkningen. Da må vi ha spilleregler som fremmer likestilling, sier Skjæran.  

Norsk storfilm: Et storslått drama om krigsseilerne

Trenger Stortingsstøtte

Ap-statsrådene håper og forventer bred støtte i Stortinget, som til slutt skal avgjøre om forslaget skal vedtas eller forkastes.

– Vi håper Stortinget slutter seg til dette forslaget, som jeg mener kommer langt på overtid, dette burde vært gjort noe med for lenge siden, sier Persen. 

Statsrådene berømmer Norsk Sjømannsforbund som har engasjert seg i denne saken over lang tid, og gir forbundet sin del av æren på at høringsnotatet nå blir en realitet.

– Man kan sikkert spørre seg hvorfor ingen har reagert på denne bestemmelsen tidligere. Forklaringen er at på 90-tallet så ble alle norske cruiseskip flagget ut og det var en lang periode det ikke fantes norskregistrerte cruiseskip. Dermed ble denne saken litt bortglemt fordi den ikke rammet norske arbeidere i noen grad. Nå som vi igjen begynner å få norske cruiseskip hos både Hurtigruten Expedition og Viking Cruises, så er det uakseptabelt at en yrkesgruppe ikke får ta del i folketrygden, sier Norsk Sjømannsforbunds leder, Johnny Hansen.

Han er meget takknemlig for at Ap-statsrådene nå kommer med et høringsnotat som skal rette opp.

– Dette er en stor og viktig seier for norske sjøfolk. Det er en skam at en liten gruppe blir behandlet slik, heldigvis har vi nå en regjering som vil ordne opp i denne urettferdigheten. Jeg forventer at Stortinget støtter forslaget, sier Hansen.

SVs næringspolitiske talsmann, Torgeir Knag Fylkesnes, er positiv til initiativet.

– Her ser det ut til at regjeringen tar skritt i riktig retning for å gjøre viktige grep i kampen mot sosial dumping. Vi har over lang tid jobbet for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere både på turistskip i Norge og i norsk skipsfart, det vil vi fortsette å gjøre, sier Fylkesnes og fortsetter:

 – Vi ser fram til å se forslaget i sin helhet og vurdere det når det oversendes Stortinget.

Rettferdig og viktig

Lena Dyring, Cruise-ansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, mener at en lovendring ikke bare er rettferdig. Den vil også være en døråpner for rekrutteringen av norske sjøfolk.

– Alle hotell- og restaurantstillingene om bord i et turistskip som er NIS-registrert er i dag i realiteten utilgjengelig for nordmenn. Bare ta historien til Helga Bårdsdatter Kristiansen, for henne og andre nordmenn er det umulig å ha en slik jobb, når man ikke har tryggheten i trygdeordningene. Med en lovendring vil det åpne opp for opp mot tusen nye stillinger der sjøfolk, bosatt i Norge, kan søke.

Forbundet har beregnet at det er rundt 1000 stillinger på cruiseskip som er flagget i NIS som kan bli aktuelle for norske sjøfolk.

– Det er også forventet at flere rederier vil ha cruiseskip i NIS-registeret framover, så en lovendring vil være viktig for sjøfartsnasjonen Norge, sier Dyring.

Særskilt bestemmelse for en gruppe sjøfolk

* Bestemmelsen kom inn i lovverket i 1994, som følge av EØS-avtalen. 

* Tidligere hadde arbeidstakere på norskregistrerte skip vært medlemmer av folketrygden, men bare dersom de var norske statsborgere eller bosatt i Norge. 

* I henhold til trygdeordningen, som er en del av EØS-avtalen, ville det ikke lenger være mulig med slik forskjellsbehandling på bakgrunn av statsborgerskap eller bosted. Følgelig måtte man enten utvide folketrygdens virkeområde til å omfatte alle EØS-borgere på norske skip, eller en måtte unnta også norske borgere, samt andre personer med bosted i Norge, fra folketrygden. 

* Det endte med unntakelse av denne gruppen fordi man var redd at rederiene ville rømme norske flagg hvis de måtte betale inn til folketrygden for denne gruppen arbeidere.

Kilde: Arbeidsdepartementet og Norsk Sjømannsforbund

23.09.2022
06:00
19.10.2022 15:15

Særskilt bestemmelse for en gruppe sjøfolk

* Bestemmelsen kom inn i lovverket i 1994, som følge av EØS-avtalen. 

* Tidligere hadde arbeidstakere på norskregistrerte skip vært medlemmer av folketrygden, men bare dersom de var norske statsborgere eller bosatt i Norge. 

* I henhold til trygdeordningen, som er en del av EØS-avtalen, ville det ikke lenger være mulig med slik forskjellsbehandling på bakgrunn av statsborgerskap eller bosted. Følgelig måtte man enten utvide folketrygdens virkeområde til å omfatte alle EØS-borgere på norske skip, eller en måtte unnta også norske borgere, samt andre personer med bosted i Norge, fra folketrygden. 

* Det endte med unntakelse av denne gruppen fordi man var redd at rederiene ville rømme norske flagg hvis de måtte betale inn til folketrygden for denne gruppen arbeidere.

Kilde: Arbeidsdepartementet og Norsk Sjømannsforbund
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – I verste fall går det utover julegåver til barnebarna

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker