JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL STILLE KRAV: Hurtigrutens Daniel Skjeldam og Hedda Felin støtter LO-leder Peggy Hessen Følsvik i krav om norske vilkår i Norge, også på sjøen.

VIL STILLE KRAV: Hurtigrutens Daniel Skjeldam og Hedda Felin støtter LO-leder Peggy Hessen Følsvik i krav om norske vilkår i Norge, også på sjøen.

Tri Nguyen Dinh

Lønn for sjøfolk

Hurtigruten vil ha norske lønns- og arbeidsforhold: – Vi må tåle at det stilles krav til oss

Hurtigruten støtter kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann – og går inn for strengeste linje: Kravet må gjelde alle skip som er innom mer enn en havn i Norge.25.01.2022
08:52
25.01.2022 13:34

helge@lomedia.no

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold: Hurtigruten støtter nå kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann.

Mandag ettermiddag troppet administrerende direktør i Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam, og administrerende direktør for Hurtigruten Norge, Hedda Felin, opp på Oslo havn sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik for å vise at de står sammen med fagbevegelsen om dette.

Hurtigruten går nemlig nå ut med krav som vil sikre norske betingelser til sjøs på bakgrunn av det såkalte Holmefjordutvalget, som sist vår gikk inn for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel, men med visse begrensninger.

Regjeringen og havminister Bjørnar Skjæran har lovet å sende lovutkast om dette ut på høring allerede før påske, og legge fram lovforslaget for Stortinget høsten 2022.

Hurdalsplattformen: Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Veien til likebehandling

– Er det nye tider fra Hurtigruten?

– Nei, det vil jeg ikke si. Norske lønns- og arbeidsforhold har vi allerede på norskekysten. Det har vi hatt i alle år. Regjeringens utspill her er veldig godt. Det er kjernen i vårt budskap nå. Det vi mener er riktig, er at regjeringen nå legger opp til at det skal gjelde alle skip som skal innom mer enn en havn i Norge. Da blir det likebehandling. Da får vi en stor effekt på antall norske sjøfolk og på verdiskapningen i Norge, sier Daniel Skjeldam til FriFagbevegelse.

Ekspedisjonsskipene til Hurtigruten har i dag internasjonalt flagg. De har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår forhandlet fram sammen med sjøfartsorganisasjonene.

Nå lover Skjeldam at Hurtigruten skal være først ute med å bringe ekspedisjonsskipene inn til norske lønns- og arbeidsforhold i Norge hvis dette forslaget blir vedtatt.

USA er strengere enn Norge

LO-leder Peggy Hessen Følsvik satt i det omtalte Holmefjordutvalget, som ikke klarte å bli enige om hvilken utstrekning lovforslaget skal ha.

De mest restriktive mener – som Skjeldam og LO-lederen – at det må gjelde når skipene har vært innom mer enn en havn. De som ønsker en mer åpen linje, mener det skal gjelde ved mer enn fire havner.

Daniel Skjeldam er klar på at hvis det siste blir tilfelle – at skipene først må ha norske lønns- og arbeidsforhold etter å ha vært inne i en fjerde havn – ikke har noen mening.

– Da blir alt som det er i dag. Da blir det ingen endring. Utenlandske skip er i gjennomsnitt inne i 4,1 havner i Norge. Skal dette lovforslaget ha noen effekt, må det gjelde etter en havn. Selv om det dermed også vil få konsekvenser for Hurtigrutens egne ekspedisjonsskip, poengterer han.

– Dette er man vant til i andre deler av verden. Det stilles strengere krav i andre land enn i enn Norge. Til og med i USA. Dette har med hvilken reiselivsdestinasjon man ønsker at Norge skal være. Det har med verdiskapningen langs den norske kysten å gjøre, sier Skjeldam.

Debatt i norsk reiseliv

I dag er det få passasjerskip som har norsk flagg med norsk besetning. Det er stort sett bare skipene som seiler kystruten.

– Det pågår en debatt i norsk reiseliv om kvalitet kontra kvantitet. Vi har ingen mulighet til å konkurrere på volum, det har andre nasjoner forutsetninger for. Vi må vinne på kvalitet. Men skal vi vinne på kvalitet, må vi ha like konkurransevilkår. Vi kan vi ikke bare tiltrekke oss folk som kommer på grunn av lav pris, men som kommer på grunn av høy kvalitet. Råvaren Norge vet vi står sterkt. Det er mengder av turister ute i verden som er villig til å betale for det, mener Daniel Skjeldam.

– Alle cruise som anløper mer enn én havn må ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Hvis ikke, gir man en stor fordel til de store utenlandske cruiseaktørene, men forverrer konkurransesituasjonen for den tradisjonelle kystruten. Hvis reglene først slår inn etter fjerde havn, vil de store hvite cruiseskipene stort sett slippe unna å betale norsk lønn. Det er ulogisk. Vi mener regelen bør gjelde for alle, legger han til.

Mye lest: Color Line-ansatt Hanne er permittert for tredje gang på to år

Lang kamp for sjømannsorganisasjonene og LO

LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er svært gledelig at Hurtigruten nå blir med på laget i kampen for norsk lønn i norske farvann. Sammen med sjømannsorganisasjonene i Norge har LO i flere år kjempet for dette.

– Det har vært mange sjøslag om det som burde ha vært en selvfølge. Men nå har norsk sjøfart god fart og stø kurs mot et mer seriøst arbeidsliv, sier LO-lederen som viser til at regjeringen i sin plattform har lovet både å styrke nettolønnsordningen og å innføre norske vilkår i norske farvann.

– At Hurtigruten som selskap nå velger å være så tydelige på at de vil ha ordentlige forhold er en sterk støtte til vårt og regjeringens arbeid, for å sikre norske sjøfolk og et seriøst arbeidsliv, mener Følsvik.

– Andelen norske sjøfolk har gått ned. Det handler om den konkurransen som har vært. Nå har vi endelig fått en regjering som vil være med oss på denne reisen etter lange runder med utredninger utvalgsarbeid. Derfor er det også så gledelig at Hurtigruten blir med på denne reisen, sier Peggy Hessen Følsvik.

Denne skaper debatt: Svensk riksdagspolitiker mener Sverige bør skamme seg over Postnord-skandalen i Norge

– En unik mulighet

Hurtigruten Norge er en av landets største maritime arbeidsgivere, med rundt 1700 ansatte. Selskapet har seilt langs norskekysten siden 1893 og ser et stort behov for å bygge neste generasjons sjøfolk og styrke norsk maritim kompetanse for fremtiden.

Skjeldam og Felin ser dette som en unik sjanse for regjeringa til å slå to fluer i en smekk; sikre norsk lønn til sjøs og få mer norsk verdiskaping på verdens vakreste kyst.

– Vi og alle andre som ønsker å seile her må tåle at det stilles krav til oss og at vi må tilpasse oss de lokale forholdene. Men vi må likebehandles. Unike opplevelser som norskekysten må alle aktører ha råd til å betale for, mener han.

Samtidig er Skjeldam og Felin klar på følgende: Når fiskeri- og havministeren har løftet denne saken opp i den politiske A-ligaen har regjeringen en sjanse til å sikre økt bærekraft og verdiskaping, samtidig som man sikrer flere norske ansatte til sjøs.

Hurtigruten Norges direktør skryter av samarbeidet med fagforeningene.

– Vi er glad for å kunne stå her skulder til skulder med fagforeningene i en så viktig sak. Vi må bygge norsk maritim kompetanse for framtida, og styrke vår posisjon som sjøfartsnasjon. Norsk lønn for alle som seiler her kan være en viktig del av løsningen, mener sier Felin til FriFagbevegelse.

Hun mener det er en absolutt forutsetning at norske vilkår i norsk farvann ikke svekker nettolønnsordningen, som er viktig for å sikre norske sjøfolk.

– Regjeringen har i sin plattform lovet både å styrke nettolønnsordningen og å innføre norske arbeidsvilkår i norske farvann. Vi forventer at de står ved disse lovnadene, sier Hedda Felin.

Mye delt: Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

Tar med seg innspillet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) synes dette er veldig positive signaler fra Hurtigruten, og et spennende innspill med tanke på hvordan et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår bør innrettes. Han tar det med seg i prosessen videre.

– Vi planlegger å sende lovutkastet på høring rundt påske, og har mål om å komme i havn i løpet av året, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold

Leif Martin Kirknes

Han mener det er viktig for både sjøfolkene og rederiene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av skipets flagg.

– For det første fordi norske lønninger vil fremme et mer rettferdig arbeidsliv. I dag konkurrerer ikke rederier og sjøfolk om oppdrag og arbeidsplasser på like vilkår, og for regjeringen er det et viktig prinsipp at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår. For det andre vil vi ikke tillate sosial dumping, og ønsker å rydde opp i arbeidslivet både på land og på havet. Utenlandske sjøfolk utfører i dag til dels arbeid på skip i Norge til en vesentlig lavere lønn enn norske sjøfolk. Og for det tredje vil det skape forutsigbarhet, og gjøre maritim næring mer attraktiv som yrkesvei for norske ungdommer. Rekruttering er avgjørende for å opprettholde og øke norsk sysselsetting og kompetanse i næringen, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Fått med deg denne? Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Fagforeningene fornøyd

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, er tydelig på at det må komme en regulering i forhold til konkurransen med internasjonal skipsfart.

– Om det skal være etter en, to, tre eller fire havner, er jeg ikke sikker på i dag. Men vi må få en ordning som treffer, sier Hans Sande til FriFagbevegelse.

Også forbundslederen i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, synes dette er svært gledelig.

– Interesseorganisasjonen som representer arbeidsgiverne har kjempet imot et regulert arbeidsmarked på sjøen i Norge hele tiden. Til tross for denne motstanden har statsråd Skjæran vært tøff nok til å sette full fart i det viktige lovarbeidet for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for maritim aktivitet på kyst og sokkel, påpeker han.  

– At et ledende selskap som Hurtigruten nå tar bladet fra munnen og støtter krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som går i to eller flere havner er en viktig støtte for regjeringen samtidig som det er både offensivt og framtidsrettet fra Hurtigrutens side, sier Johnny Hansen til FriFagbevegelse.

Han håper nå at flere aktører på redersiden følger opp framover, og vil være med å skape et moderne arbeidsliv på kyst og sokkel i Norge.  

Samferdsel langs kysten

For det norske folk er Hurtigruta selve symbolet på norsk samferdsel langs norskekysten. Sju skip frakter folk gjennom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes i all slags vær.

Det har aldri vært tvil om at Hurtigruten har vært innenriksfart, og at den dermed også skal være registrert i NOR-registeret, skipsregisteret for innenriksfart.

Men rederiet Hurtigruten satser ikke bare på lokaltrafikk langs kysten. De satser også på cruisetrafikk og fikk bygd to ekspedisjonsskip oppkalt etter de store norske oppdagerne Roald Amundsen og Fridtjof Nansen, som er registrert i NIS hvor det er gitt anledning til å inngå avtale på «lokalt nivå», det vil si sjøfolkas hjemland.

Nå åpner altså administrerende direktør Daniel Skjeldam for å gjøre om på dette, og sørge for norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann også for ekspedisjonsskipene.

25.01.2022
08:52
25.01.2022 13:34Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

MÅ BLI ENIGE: LO Stats forhandlingsleder Egil André Aas mekler parallelt med blant andre lederne av Akademikerne stat og Unio stat, Kari Tønnesen (t.v) og Guro Lind.

MÅ BLI ENIGE: LO Stats forhandlingsleder Egil André Aas mekler parallelt med blant andre lederne av Akademikerne stat og Unio stat, Kari Tønnesen (t.v) og Guro Lind.

Arash Nejad

Meklingen for ansatte i staten er inne i siste fase – det kan bli streik tirsdag


Flere saker