JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VIL STILLE KRAV: Hurtigrutens Daniel Skjeldam og Hedda Felin støtter LO-leder Peggy Hessen Følsvik i krav om norske vilkår i Norge, også på sjøen.

VIL STILLE KRAV: Hurtigrutens Daniel Skjeldam og Hedda Felin støtter LO-leder Peggy Hessen Følsvik i krav om norske vilkår i Norge, også på sjøen.

Tri Nguyen Dinh

Lønn for sjøfolk

Hurtigruten vil ha norske lønns- og arbeidsforhold: – Vi må tåle at det stilles krav til oss

Hurtigruten støtter kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann – og går inn for strengeste linje: Kravet må gjelde alle skip som er innom mer enn en havn i Norge.25.01.2022
08:52
25.01.2022 13:34

helge@lomedia.no

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold: Hurtigruten støtter nå kravet om norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann.

Mandag ettermiddag troppet administrerende direktør i Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam, og administrerende direktør for Hurtigruten Norge, Hedda Felin, opp på Oslo havn sammen med LO-leder Peggy Hessen Følsvik for å vise at de står sammen med fagbevegelsen om dette.

Hurtigruten går nemlig nå ut med krav som vil sikre norske betingelser til sjøs på bakgrunn av det såkalte Holmefjordutvalget, som sist vår gikk inn for å innføre norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk farvann og på norsk sokkel, men med visse begrensninger.

Regjeringen og havminister Bjørnar Skjæran har lovet å sende lovutkast om dette ut på høring allerede før påske, og legge fram lovforslaget for Stortinget høsten 2022.

Hurdalsplattformen: Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

Veien til likebehandling

– Er det nye tider fra Hurtigruten?

– Nei, det vil jeg ikke si. Norske lønns- og arbeidsforhold har vi allerede på norskekysten. Det har vi hatt i alle år. Regjeringens utspill her er veldig godt. Det er kjernen i vårt budskap nå. Det vi mener er riktig, er at regjeringen nå legger opp til at det skal gjelde alle skip som skal innom mer enn en havn i Norge. Da blir det likebehandling. Da får vi en stor effekt på antall norske sjøfolk og på verdiskapningen i Norge, sier Daniel Skjeldam til FriFagbevegelse.

Ekspedisjonsskipene til Hurtigruten har i dag internasjonalt flagg. De har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår forhandlet fram sammen med sjøfartsorganisasjonene.

Nå lover Skjeldam at Hurtigruten skal være først ute med å bringe ekspedisjonsskipene inn til norske lønns- og arbeidsforhold i Norge hvis dette forslaget blir vedtatt.

USA er strengere enn Norge

LO-leder Peggy Hessen Følsvik satt i det omtalte Holmefjordutvalget, som ikke klarte å bli enige om hvilken utstrekning lovforslaget skal ha.

De mest restriktive mener – som Skjeldam og LO-lederen – at det må gjelde når skipene har vært innom mer enn en havn. De som ønsker en mer åpen linje, mener det skal gjelde ved mer enn fire havner.

Daniel Skjeldam er klar på at hvis det siste blir tilfelle – at skipene først må ha norske lønns- og arbeidsforhold etter å ha vært inne i en fjerde havn – ikke har noen mening.

– Da blir alt som det er i dag. Da blir det ingen endring. Utenlandske skip er i gjennomsnitt inne i 4,1 havner i Norge. Skal dette lovforslaget ha noen effekt, må det gjelde etter en havn. Selv om det dermed også vil få konsekvenser for Hurtigrutens egne ekspedisjonsskip, poengterer han.

– Dette er man vant til i andre deler av verden. Det stilles strengere krav i andre land enn i enn Norge. Til og med i USA. Dette har med hvilken reiselivsdestinasjon man ønsker at Norge skal være. Det har med verdiskapningen langs den norske kysten å gjøre, sier Skjeldam.

Debatt i norsk reiseliv

I dag er det få passasjerskip som har norsk flagg med norsk besetning. Det er stort sett bare skipene som seiler kystruten.

– Det pågår en debatt i norsk reiseliv om kvalitet kontra kvantitet. Vi har ingen mulighet til å konkurrere på volum, det har andre nasjoner forutsetninger for. Vi må vinne på kvalitet. Men skal vi vinne på kvalitet, må vi ha like konkurransevilkår. Vi kan vi ikke bare tiltrekke oss folk som kommer på grunn av lav pris, men som kommer på grunn av høy kvalitet. Råvaren Norge vet vi står sterkt. Det er mengder av turister ute i verden som er villig til å betale for det, mener Daniel Skjeldam.

– Alle cruise som anløper mer enn én havn må ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Hvis ikke, gir man en stor fordel til de store utenlandske cruiseaktørene, men forverrer konkurransesituasjonen for den tradisjonelle kystruten. Hvis reglene først slår inn etter fjerde havn, vil de store hvite cruiseskipene stort sett slippe unna å betale norsk lønn. Det er ulogisk. Vi mener regelen bør gjelde for alle, legger han til.

Mye lest: Color Line-ansatt Hanne er permittert for tredje gang på to år

Lang kamp for sjømannsorganisasjonene og LO

LO-leder Peggy Hessen Følsvik synes det er svært gledelig at Hurtigruten nå blir med på laget i kampen for norsk lønn i norske farvann. Sammen med sjømannsorganisasjonene i Norge har LO i flere år kjempet for dette.

– Det har vært mange sjøslag om det som burde ha vært en selvfølge. Men nå har norsk sjøfart god fart og stø kurs mot et mer seriøst arbeidsliv, sier LO-lederen som viser til at regjeringen i sin plattform har lovet både å styrke nettolønnsordningen og å innføre norske vilkår i norske farvann.

– At Hurtigruten som selskap nå velger å være så tydelige på at de vil ha ordentlige forhold er en sterk støtte til vårt og regjeringens arbeid, for å sikre norske sjøfolk og et seriøst arbeidsliv, mener Følsvik.

– Andelen norske sjøfolk har gått ned. Det handler om den konkurransen som har vært. Nå har vi endelig fått en regjering som vil være med oss på denne reisen etter lange runder med utredninger utvalgsarbeid. Derfor er det også så gledelig at Hurtigruten blir med på denne reisen, sier Peggy Hessen Følsvik.

Denne skaper debatt: Svensk riksdagspolitiker mener Sverige bør skamme seg over Postnord-skandalen i Norge

– En unik mulighet

Hurtigruten Norge er en av landets største maritime arbeidsgivere, med rundt 1700 ansatte. Selskapet har seilt langs norskekysten siden 1893 og ser et stort behov for å bygge neste generasjons sjøfolk og styrke norsk maritim kompetanse for fremtiden.

Skjeldam og Felin ser dette som en unik sjanse for regjeringa til å slå to fluer i en smekk; sikre norsk lønn til sjøs og få mer norsk verdiskaping på verdens vakreste kyst.

– Vi og alle andre som ønsker å seile her må tåle at det stilles krav til oss og at vi må tilpasse oss de lokale forholdene. Men vi må likebehandles. Unike opplevelser som norskekysten må alle aktører ha råd til å betale for, mener han.

Samtidig er Skjeldam og Felin klar på følgende: Når fiskeri- og havministeren har løftet denne saken opp i den politiske A-ligaen har regjeringen en sjanse til å sikre økt bærekraft og verdiskaping, samtidig som man sikrer flere norske ansatte til sjøs.

Hurtigruten Norges direktør skryter av samarbeidet med fagforeningene.

– Vi er glad for å kunne stå her skulder til skulder med fagforeningene i en så viktig sak. Vi må bygge norsk maritim kompetanse for framtida, og styrke vår posisjon som sjøfartsnasjon. Norsk lønn for alle som seiler her kan være en viktig del av løsningen, mener sier Felin til FriFagbevegelse.

Hun mener det er en absolutt forutsetning at norske vilkår i norsk farvann ikke svekker nettolønnsordningen, som er viktig for å sikre norske sjøfolk.

– Regjeringen har i sin plattform lovet både å styrke nettolønnsordningen og å innføre norske arbeidsvilkår i norske farvann. Vi forventer at de står ved disse lovnadene, sier Hedda Felin.

Mye delt: Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

Tar med seg innspillet

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) synes dette er veldig positive signaler fra Hurtigruten, og et spennende innspill med tanke på hvordan et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår bør innrettes. Han tar det med seg i prosessen videre.

– Vi planlegger å sende lovutkastet på høring rundt påske, og har mål om å komme i havn i løpet av året, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) får støtte fra uventet hold

Leif Martin Kirknes

Han mener det er viktig for både sjøfolkene og rederiene at det gjelder like lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, uavhengig av skipets flagg.

– For det første fordi norske lønninger vil fremme et mer rettferdig arbeidsliv. I dag konkurrerer ikke rederier og sjøfolk om oppdrag og arbeidsplasser på like vilkår, og for regjeringen er det et viktig prinsipp at norske sjøfolk ikke skal utkonkurreres på hjemmebane av arbeidsfolk med langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår. For det andre vil vi ikke tillate sosial dumping, og ønsker å rydde opp i arbeidslivet både på land og på havet. Utenlandske sjøfolk utfører i dag til dels arbeid på skip i Norge til en vesentlig lavere lønn enn norske sjøfolk. Og for det tredje vil det skape forutsigbarhet, og gjøre maritim næring mer attraktiv som yrkesvei for norske ungdommer. Rekruttering er avgjørende for å opprettholde og øke norsk sysselsetting og kompetanse i næringen, sier Bjørnar Skjæran til FriFagbevegelse.

Fått med deg denne? Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Fagforeningene fornøyd

Administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund, Hans Sande, er tydelig på at det må komme en regulering i forhold til konkurransen med internasjonal skipsfart.

– Om det skal være etter en, to, tre eller fire havner, er jeg ikke sikker på i dag. Men vi må få en ordning som treffer, sier Hans Sande til FriFagbevegelse.

Også forbundslederen i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, synes dette er svært gledelig.

– Interesseorganisasjonen som representer arbeidsgiverne har kjempet imot et regulert arbeidsmarked på sjøen i Norge hele tiden. Til tross for denne motstanden har statsråd Skjæran vært tøff nok til å sette full fart i det viktige lovarbeidet for å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for maritim aktivitet på kyst og sokkel, påpeker han.  

– At et ledende selskap som Hurtigruten nå tar bladet fra munnen og støtter krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for alle som går i to eller flere havner er en viktig støtte for regjeringen samtidig som det er både offensivt og framtidsrettet fra Hurtigrutens side, sier Johnny Hansen til FriFagbevegelse.

Han håper nå at flere aktører på redersiden følger opp framover, og vil være med å skape et moderne arbeidsliv på kyst og sokkel i Norge.  

Samferdsel langs kysten

For det norske folk er Hurtigruta selve symbolet på norsk samferdsel langs norskekysten. Sju skip frakter folk gjennom 34 havner mellom Bergen og Kirkenes i all slags vær.

Det har aldri vært tvil om at Hurtigruten har vært innenriksfart, og at den dermed også skal være registrert i NOR-registeret, skipsregisteret for innenriksfart.

Men rederiet Hurtigruten satser ikke bare på lokaltrafikk langs kysten. De satser også på cruisetrafikk og fikk bygd to ekspedisjonsskip oppkalt etter de store norske oppdagerne Roald Amundsen og Fridtjof Nansen, som er registrert i NIS hvor det er gitt anledning til å inngå avtale på «lokalt nivå», det vil si sjøfolkas hjemland.

Nå åpner altså administrerende direktør Daniel Skjeldam for å gjøre om på dette, og sørge for norske lønns- og arbeidsforhold i norske farvann også for ekspedisjonsskipene.

25.01.2022
08:52
25.01.2022 13:34Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker