JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Nav ga avslag på sosialhjelp for å betale strømregningen:

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

– Dette er ingen hyggelig sak, verken for klienten eller for omdømmet til Nav, men vi er ikke tjent med en heksejakt på saksbehandlere, sier Hanne Glemmestad i FO.16.06.2021
09:39
16.06.2021 09:39

anne@lomedia.no

Sosialhjelpssøkeren ba Nav om hjelp til å betale strømregningen, men fikk beskjed om å låne grill eller kjøpe på finn og drikke vann fra springen.

Vedtaksbrevet fra Nav har sirkulert i sosiale medier siden helgen og har ført til presseoppslag i blant annet VG og NRK, og debatt i Dagsnytt 18.

«Det er nå sommer, og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve», skriver Nav i vedtaket.

Faktisk.no bekrefter at vedtaksbrevet er ekte.

Hanne Glemmestad, profesjonsleder for sosionomene i FO reagerer, sterkt på vedtaket og ordlyden.

– Dette er ingen hyggelig sak, verken for klienten eller for omdømmet til Nav, sier hun.

Hun mener Nav må gå grundig gjennom saksbehandlingspraksis, og jobbe med holdninger og kompetanse også på ledernivå.

Symptom på systemsvikt

Glemmestad viser til at FO Viken og lokale tillitsvalgte bistår ansatte i Nav Indre Østfold som berøres av dette. Hun advarer mot heksejakt.

– Vi ønsker ingen heksejakt på personen som har fattet vedtaket. Det er først og fremst et symptom på systemsvikt når slike brev kan gå gjennom, sier hun.

Hun er glad for at Nav-direktør Hans-Christian Holte har sagt tydelig ifra at sånn skal ikke tjenestene i Nav være.

Ingunn Strand Johansen, fylkesleder i FO Viken, har hatt møter med fylkessekretæren i FO med ansvar for Østfold. Tillitsvalgte er også koblet inn.

– Det er en forferdelig sak, og veldig uheldig for Nav. Alle Nav-klienter skal møtes med respekt. Det er en viktig verdi for FO, sier hun.

Mye lest: Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

– Husk, dette er én sak

FO har mange medlemmer i Nav Viken, men Strand Johansen kan ikke kommentere om saksbehandler i dette vedtaket er FO-medlem.

– Saken berører uansett våre medlemmer, og i Nav Indre Østfold spesielt. Jeg frykter at dette blir en ny «så forferdelige Nav-ansatte er». Vi må huske på at dette er én sak. Vi skal ikke dra den slutningen at alle Nav-ansatte møter sine klienter med disrespekt, sier Strand Johansen.

– Det må gis mer tid til å utvikle den sosialfaglige kompetanse i Nav, sier FOs fylkesleder i Viken, Ingunn Strand Johansen.

– Det må gis mer tid til å utvikle den sosialfaglige kompetanse i Nav, sier FOs fylkesleder i Viken, Ingunn Strand Johansen.

Ole Palmstrøm

Hun mener likevel saken viser at det er viktig å jobbe med holdninger, sørge for at kontorene har gode nok ressurser og kontrollrutiner.

– Hvor mange er involvert i vedtak og har ansatte god nok veiledning og arbeidsforhold? Denne saken reiser slike spørsmål, sier Strand Johansen.

Fontene har vært i kontakt med plasstillitsvalgt i Nav Indre Østfold, som ikke ønsker å uttale seg.

Les også: Styring av sykehus skiller rødgrønne partier. Slik vil Fagforbundet ha det

Kommenterer ikke i sosiale medier

AAP-aksjonen la ut vedtaket på Facebook i anonymisert form i helgen. På litt over ett døgn fikk det 1.200 reaksjoner, 400 kommentarer og nesten 600 delinger. Saken har fått politikere til å engasjere seg, deriblant SV-leder Audun Lysbakken, som tar saken til Stortinget.

FO Viken har tatt et bevisst valg om ikke å kommentere saken i sosiale medier, forteller Strand Johansen.

– Det florerer innlegg, og vi er opptatt av å ivareta alle medlemmene våre. Mange som jobber i Nav er engstelige og føler press. Nå vil alle vedtak bli gjennomgått, det er jeg sikker på, sier hun.

Kommer med råd

I brevet fra Nav Indre Østfold står det: «Kanskje kan du låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet. Det ligger per 09.06.21 også flere griller på finn.no som gis bort i nærområdet. Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov for kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommermånedene».

– Kan rådene ha vært godt ment?

– Det vil jeg ikke mene noe om. Slik det har vært presentert i pressen så har klienten vært langvarig syk. Nei, jeg vet ikke hva man kan ha tenkt da dette brevet ble sendt ut, sier Strand Johansen.

Hun trodde det var standardiserte svar på avslag som ble sendt ut.

– Kan formuleringene i vedtaksbrevet være oppsigelsesgrunn?

– Dette er en personalsak. Den må Indre Østfold løse. Men det må gis mer tid til å utvikle den sosialfaglige kompetanse i Nav, sier hun.

Les også: Nav har brutt personvernet for nær 400.000 personer

Har forsket på skjønn

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i denne saken.

– Jeg vet ingen ting om foranledningen for dette vedtaket utenom det som er kommet fram i pressen. Men, saken viser at kompetansen på rettsanvendelse og skjønnsutøvelse må utvikles. Ansatte må ha tid til saksdrøfting og veiledning. Dette må være målbevisst og systematisk, sier hun.

Les også: Flere ledere i Nav er utdannet ved Krigsskolen og trent for strid. FO er kritisk

Hun mener det er en generell utfordring for Nav hvordan ansatte forstår og anvender sosialtjenesteloven. Da hun var høyskolelektor ved Høgskolen i Innlandet forsket hun nettopp på skjønnsutøvelse og rettsanvendelse knyttet til sosialtjenesteloven, som sosialvedtak blir hjemlet i.

– Vi gjennomgikk vedtak i flere kommuner og fant at det var variasjon i utbetalinger til sosialhjelp. Det knyttet seg til hvordan saksbehandlere forholdt seg til lovverket. Vi så at det har betydning hvordan rettsanvendelse kombineres med sosialfaglig skjønn, sier Glemmestad.

Gale vurderinger kan skje

Hun mener «feilen» kan oppstå når saksbehandlere lener seg for mye på private normative oppfatninger om hva som er rett og rimelig. Eller at de handler etter slik-gjør-vi-det-hos oss, framfor å anvende juridisk metode for å vurdere om vilkårene i lovverket er oppfylt.

– Om dette ligger bak vedtaket i Indre Østfold er vanskelig å si. Det vil et eventuelt tilsyn fra statsforvalteren bringe på det rene, sier hun.

– Er det interessant for deg å få vite hva slags grunnutdannelse saksbehandler bak vedtaket i Indre Østfold har?

– Ja, det er jo det, men gale vurderinger kan skje enten man er sosialfaglig utdannet eller ikke. Vi kan ikke slå oss til ro med at ansatte har grunnutdanning. Det trengs kontinuerlig påfyll og utvikling av kompetanse, og det trengs tid og rom til kvalitetssikring og veiledning, sier hun.

Aktuelt: AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Kommunen har startet prosess

Kommuneledelsen i Indre Østfold har startet prosess i saken, skriver VG.

– Det var jo ingen tvil om at kommunen ikke kunne stille seg bak vedtaket. Vedtaket holder verken mål etter faglige eller etiske standarder, sier ordfører Saxe Frøshaug til VG.

Nav-leder Rikke Haagensen uttaler til Fontene at Nav Indre Østfold vil se på intern arbeidsbelastning og at de foretar en kvalitetskontroll av vedtak.

Hun uttaler at de også vil benytte denne hendelsen til å bygge en bedre tjeneste, til beste for innbyggerne.

Les intervjuet med henne her:

Nav-leder i Indre Østfold: – Vi foretar en kvalitetskontroll av vedtak

Rikke Haagensen, Nav-leder i Indre Østfold, har besvart spørsmålene fra Fontene på epost. Hun gjør samtidig oppmerksom på at hun ikke kan gå inn i enkeltsaken på grunn av taushetsplikten.

Rikke Haagensen er Nav-leder i Indre Østfold.

Rikke Haagensen er Nav-leder i Indre Østfold.

Nav

– Hvilke rutiner endres etter denne «grill-saken»?

– Vi vil se på intern arbeidsbelastning og er i en prosess der vi foretar en kvalitetskontroll av vedtak. Vi forbereder også tilsyn fra statsforvalter og opplæring internt. Vi har dannet oss et godt overblikk, som igjen gir et godt grunnlag for nye rutiner, vil vi ha leder til stede på saksmøter. Vi er tidlig i prosessen, men vil benytte denne hendelsen til å bygge en bedre tjeneste, til beste for innbyggerne.

– Hva er vanlig saksbehandlingsrutine i saker om sosialhjelp? Hvor mange personer har vært involvert i vedtaket?

– Vanlig prosedyre er som følger: Saken blir fordelt til en veileder. Veileder kartlegger innbyggerens behov og gjør en vurdering opp mot lovverket. Er saken av en slik karakter at den må drøftes av flere har vi egne saksmøter for dette. Alle vedtak godkjennes av fagkoordinator før de sendes ut. Vedtak er forskjellige. I kompliserte vedtak hvor det er flere hensyn å ta, kan det være flere fagpersoner inne for å drøfte vedtaket – også leder. I enklere vedtak kan det være to. Ingen saker er like og alle har en unik situasjon.

– Hva slags oppfølging får de som har behandlet saken?

– De får oppfølging av leder, avdelingsleder og HR i kommunen. Det er også tilbud om samtale fra bedriftshelsetjenesten.

– Var rådene godt ment?

– Vi har ingen grunn til å mene at det ikke var godt ment.

– Hvordan skal dere jobbe med holdningsendring på kontoret?

– Vi vil gå i dialog med de ansatte om selve kjerneoppdraget i Nav. Vi skal behandle alle med respekt og representere gode holdninger, ikke minst legge til rette for økonomisk trygghet og verdighet. Veileders rolle i Nav er viktig, og måten vi møter våre innbyggere på skal gjenspeiles i dialog og skriftlighet. Vi vil nå raskt samle oss til et felles møte hvor dette er tema. Videre planlegges et større fagseminar hvor vi skal jobbe med kommunikasjon og samhandling, samt veileders rolle. Alle veiledere får oppfølging av sin avdelingsleder individuelt, svarer Rikke Haagensen, Nav-leder i Indre Østfold.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.06.2021
09:39
16.06.2021 09:39Mest lest

Kronikk

 Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Martin Guttormsen Slørdal

«La meg fortelle deg hvor jævlig 22. juli 2011 var»

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

VESTLENDING: Espen Berntsen jobber i Bergen, men han kommer fra og bor på Askøy. Daglig tar han båten imellom.

Helge Skodvin

Er du fagorganisert, spurte sjefen under intervjuet. Espen skjønte at det smarteste var å si nei

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

OPP I LØNN: HK-tillitsvalgt Tim Marius Kollerød er en av de ansatte ved Handshake Norway. Bildet ble tatt under en fanemarkering 9. juli.

Jan-Erik Østlie

Her skal lønna opp: Ansatte jubler for tariffavtale etter tre uker i streik

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

Jan-Erik Østlie

Vi kan ikke skru av lyset for debatten 23. juli, mener AUFs leder

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet

Vedum med frontalangrep på Ap i Nord-Norge

Illustrasjon

Illustrasjon

Colourbox.com

Frislipp for drosjer: Nesten 3.000 nye sjåfører har registrert seg i Oslo

Roger Heimli

Roger Heimli

Jan-Erik Østlie

NHO og LO støtter ikke regjeringens skattelette for unge

Nytt om navn:

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Farukh Qureshi vil bytte ut fengselsfunksjonær-uniformen med politiuniform. Til høsten tar han fatt på politiutdannelsen.

Eirik Dahl Viggen

Fengselsbetjent Farukh (35) bytter uniform. Men han nekter å melde seg ut av LO

Kronikk

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Leif Martin Kirknes

«Det er på tide at vi tar et kollektivt oppgjør med tankene som førte til terrorangrepet»

Kommentar:

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Johan Sverdup-feltet vil produsere olje i mange tiår.

Equinor

«Et fortsatt ja til oljeleting»

Kommentar

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn, skriver Kjell Werner i denne kommentaren.

Leif Martin Kirknes

«Dagens organisering av sykehusene har åpenbare sykdomstegn»

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Tori Aarseth

Löfven: AUF har vendt det tragiske til tro på fremtiden

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

Hurtigruten

Hurtigruten blir ofte kalt verdens vakreste sjøreise. Det gjør noe med arbeidsplassen også

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

HJEMMEKONTOR: Koronaåret har ført til møtedager fra kjøkkenbordet, men Tuva Moflag er blant dem som bor kort vei fra Stortinget, så hun har også ofte jobbet derfra.

Per Flakstad

Ap-politiker og Fagforbundet-medlem Tuva: – Vi trenger SV

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Investeringen ved Boliden Odda (bildet) skal være fullført innen 2024.

Roy Ervin Solstad

Over 7,2 milliarder kroner investeres i sinkproduksjon i Odda


Flere saker