JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Foretaksmodellen:

Styring av sykehus skiller rødgrønne partier. Slik vil Fagforbundet ha det

Sykehusene leverer grunnleggende helsetjenester og kan ikke styres som en hvilken som helst fabrikk, advarer nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet.
Fagforbundet mener det er behov for en sterkere politisk styring av helseforetakene.

Fagforbundet mener det er behov for en sterkere politisk styring av helseforetakene.

Frøydis Falch Urbye

aslak@lomedia.no

Helseforetaksmodellen kan bli en het potet hvis de rødgrønne partiene sikrer seg regjeringsmakt etter høstens stortingsvalg. Mens SV, Sp og Rødt synes det er på høy tid å skrote foretaksmodellen, ønsker Ap å beholde organiseringen av sykehusene og se på hvordan modellen kan bli bedre.

– Inntil et bedre forslag foreligger, kan det gjøres endringer innenfor foretaksmodellen. Vi vil øke den folkevalgte styringen med politikere som svarer til et folkevalgt nivå, sier Sissel Merete Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, til FriFagbevegelse.

Motstander hele tiden

Da helseforetakene ble opprettet av Stoltenberg 1-regjeringen i 2001, var formålet å flytte ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunene til staten.

Et regionalt helseforetak (RHF) har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i en region. Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst utgjør i dag de fire regionale helseforetakene.

I reformen for 20 år siden ble rammefinansieringen delvis erstattet av en innsatsstyrt finansiering. Det betyr at sykehuset får betalt basert på hvilken behandling de utfører. Nå vil Fagforbundet å utrede en ny finansieringsmodell for sykehusene.

– Vi må mest mulig bort fra et system med innsatsstyrt finansiering. I dag må sykehusene gå med overskudd i driften for å finansiere sykehusbygg og tunge investeringer. Det er svært utfordrende. Vi ønsker et finansieringssystem som i større grad tar hensyn til at sykehusene leverer grunnleggende, universelle velferdstjenester, sier Skoghaug.

Foretaksmodellen har i for stor grad vært basert på tankegodset knyttet til New Public Management (NPM), mener hun.

– Vi ønsker ikke et system der pasientene er kunder og sykehusene er tjenesteleverandører. Derfor har vi også vært motstander av en slik modell hele tida, forklarer nestlederen.

Fikk du med deg denne? Ap setter en stopper for ny finansieringsmodell for sykehus

Får med seg Ap

Fagforbundet, som organiserer over 21.000 ansatte i sykehusene, ønsker å utrede en modell for bedre representasjon i de lokale og regionale styrene i helseforetakene. Nå får forbundet tommel opp fra Ap.

Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet har sittet sammen med Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, i partiets programkomité.

– Sykehusene skal fortsatt eies av staten, og styringen må tilpasses virksomhetens formål og baseres på folkevalgt legitimitet på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå, mener Skoghaug.

Fagforbundet opplever at opptaksområdene til helseforetakene og de regionale helseforetakene ikke samsvarer med de folkevalgte nivåene.

– En mulighet er å organisere dette gjennom representantskap. Kommuner som sokner til samme helseforetak, velger sine representanter på samme måte som fylkene til de regionale helseforetakene, foreslår hun.

Mye lest: «Glemt» paragraf kan hjelpe renholderen Grethe og andre arbeidsfolk

Saken fortsetter under bildet.

Fagforbundet, her ved nestleder Sissel Merete Skoghaug, er motstander av foretaksmodellen i sykehusene.

Fagforbundet, her ved nestleder Sissel Merete Skoghaug, er motstander av foretaksmodellen i sykehusene.

Jan-Erik Østlie

Sterkere folkevalgt styring

Spesielt ønsker Fagforbundet å peke på behovet for en sterkere politisk styring av helseforetakene.

– Endringene som dagens regjering har gjort de siste åtte årene, har etter vår mening forsterket de uønskede effektene av modellen, sier hun.

Skoghaug i Fagforbundet er «glad for at de tre rødgrønne partiene har nærmet seg hverandre i synet på styringen av sykehusene». Dette blir bekreftet i forslagene til partiprogram fra Ap, Sp og SV, mener hun.

– Vi er også fornøyd med at alle de tre partiene vil endre foretaksmodellen for å få sterkere folkevalgt styring og innvirkning fra de ansatte. Det lover dessuten svært godt at de rødgrønne vil avvikle rene privatiseringstiltak som fritt behandlingsvalg og nøytral moms. Det tapper de offentlige sykehusene for penger, påpeker Skoghaug.

Les også denne kommentaren: «Helseforetakene settes under lupen»

Fabrikkstyring av sykehus

Fordelene med dagens modell er, ifølge Fagforbundet, den statlige forankring av eierskapet. Den interne funksjonsfordelingen på det regionale nivået sørger for at over 95 prosent av all pasientbehandling utføres innen de regionale helseforetakene. Det er viktig for forbundet.

Utfordringen for Fagforbundet er at modellen i for stor grad legger tankegodset knyttet til NPM og markedstenkning til grunn.

– Det må utvikles en styringsmodell som erkjenner at sykehusene er svært komplekse organisasjoner som leverer grunnleggende helsetjenester og ikke kan styres som en hvilken som helst fabrikk, understreker hun.

I egen regi

Fagforbundet har registrert et økt press på at de såkalte støttetjenestene i sykehusene – for eksempel renhold, vaskeritjenester, kjøkken- og kantinedrift og vektertjenester – blir konkurranseutsatt.

– Vi vet også at infeksjoner er den konkrete årsaken til flest dødsfall i sykehusene. Å konkurranseutsette renhold betyr at ledelsen taper kontroll over viktig kompetanse. Det fører til mindre fleksibilitet når behovene i sykehusene endres, mener hun.

– For mange pasienter er for eksempel matopplevelsen og riktig kosthold svært viktig i behandlingen. Å splitte opp i støttetjenester og kjernetjenester er kunstig og konstruert. Dette er eksempler på tjenester som sykehusene bør drive i egen regi, sier Skoghaug.

Les også: Regjeringen stoppet to streiker på kort tid: – Nå må vi passe på streikeretten, mener Fagforbundet

Fakta om foretaksmodellen

• De fire regionale helseforetakene (RHF) Helse sør-øst, Helse vest, Helse Midt-Norge og Helse nord styrer til sammen 30 helseforetak. 20 av disse omfatter alle landets offentlige sykehus, mens de øvrige ti utfører spesialoppgaver innen innkjøp, IKT og apotek.

• Før helseforetaksreformen var sykehusene underlagt politisk styring av folkevalgte i fylkestingene. Da helseforetaksmodellen ble innført, ble den politiske styringen erstattet av eierutnevnte profesjonelle styrer.

• Flertallet i RHF-styrene utnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Deretter utnevner RHF-styrene flertallet i hvert av styrene i de underliggende helseforetakene. De eierutnevnte styremedlemmene er ikke ansvarlige overfor velgerne, men svarer kun til eierne.

• Foretaksmodellen krever at både de lokale og de regionale helseforetakene følger regnskapsloven. Det betyr blant annet at drift og investering er i samme budsjett.

• Hvis sykehusene trenger nye bygg eller nytt utstyr, må de stille med egenkapital for å kunne søke om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne egenkapitalen må sykehusene bygge opp gjennom å drive pasientbehandling med økonomisk overskudd.

• Det er derfor man ofte ser at sykehus forsøker å effektivisere pasientbehandlingen eller kutter i pasienttilbudet i årene før de skal gjøre store investeringer i nye sykehusbygg.

• Forsvarerne av helseforetaksmodellen peker på at reformen har gitt bedre kontroll på utgiftene til sykehusene.

Kilde: Senterpartiet/NTB

Warning
Annonse
Annonse

Fakta om foretaksmodellen

• De fire regionale helseforetakene (RHF) Helse sør-øst, Helse vest, Helse Midt-Norge og Helse nord styrer til sammen 30 helseforetak. 20 av disse omfatter alle landets offentlige sykehus, mens de øvrige ti utfører spesialoppgaver innen innkjøp, IKT og apotek.

• Før helseforetaksreformen var sykehusene underlagt politisk styring av folkevalgte i fylkestingene. Da helseforetaksmodellen ble innført, ble den politiske styringen erstattet av eierutnevnte profesjonelle styrer.

• Flertallet i RHF-styrene utnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. Deretter utnevner RHF-styrene flertallet i hvert av styrene i de underliggende helseforetakene. De eierutnevnte styremedlemmene er ikke ansvarlige overfor velgerne, men svarer kun til eierne.

• Foretaksmodellen krever at både de lokale og de regionale helseforetakene følger regnskapsloven. Det betyr blant annet at drift og investering er i samme budsjett.

• Hvis sykehusene trenger nye bygg eller nytt utstyr, må de stille med egenkapital for å kunne søke om lån fra Helse- og omsorgsdepartementet. Denne egenkapitalen må sykehusene bygge opp gjennom å drive pasientbehandling med økonomisk overskudd.

• Det er derfor man ofte ser at sykehus forsøker å effektivisere pasientbehandlingen eller kutter i pasienttilbudet i årene før de skal gjøre store investeringer i nye sykehusbygg.

• Forsvarerne av helseforetaksmodellen peker på at reformen har gitt bedre kontroll på utgiftene til sykehusene.

Kilde: Senterpartiet/NTB